3 feite oor die gebruik van inligting in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term "ingelig" kan aanvaar word as die byvoeglike vorm van die term "inlig." Kom ons pas die term “inlig” in verskeie tydsvorme toe.

Die term "inlig" verander dit in "informs" wanneer dit na enige derdepersoon enkelvoud getal, manlik of vroulik, geplaas word. Die term "ingelig" kan in 'n sin toegepas word as beide die verlede tyd en verlede deelwoord van die werkwoord "inform," terwyl "informing" beskou moet word as die progressiewe term van die werkwoord "inlig."

Kom ons regverdig die gebruik van die werkwoord "inlig" in verskeie tydsraamwerke.

"Inlig" in huidige tyd

Stel vas, stel in kennis en vertel - dit is die drie woorde wat die betekenis van die term "inlig" kan beskryf. Kom ons plaas "inlig" in verskeie maniere van teenwoordige tyd.

Die term "inlig" in die huidige tyd sê dat een entiteit op die huidige tydstip enige data, voorbeeld, nuus, ens. aan die ander entiteit lewer of produseer. Terme soos "inlig/lig in," "het ingelig," "het ingelig," ens. moet gebruik word terwyl sinne in die teenwoordige tyd met die werkwoord "inlig."

Wanneer kan ons "inlig" in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydGebruik van "inlig" in verskeie vorme van huidige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie kernterm "inlig" kan net na die onderwerp in die eenvoudige huidige modus van tyd gebruik word om te wys dat die onderwerp oor die algemeen data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie huidige progressiewe term "inlig" saam met "am/is/is" moet in 'n huidige progressiewe modus van tyd gebruik word om te verklaar dat die onderwerp in die funksionele modus is om data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, insident te verskaf. , ens. op die huidige tydstip.
3. Present Perfect TenseDie terme "het ingelig" of "het ingelig" kan net na die onderwerp in die huidige volmaakte modus van tyd gebruik word om te verklaar dat die prosedure vir die lewering van data of inligting oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. reeds begin het in die dae wat reeds verby is, maar ons kan steeds die wese daarvan voel.
4. Present Perfect Continuous TenseDie terme "het ingelig" of "het ingelig" kan net na die onderwerp in die huidige volmaakte aaneenlopende modus van tyd gebruik word om te merk dat die onderwerp data, inligting, nuus, 'n voorval, ens. van 'n sekere tyd wat is reeds geslaag en die prosedure is steeds in voortsettingsmodus.
Gebruik van "inlig" in verskeie vorme van huidige tyd

Voorbeelde met "inlig" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk lig my neefs in oor my beurs vir die Engelse Nasionale Olimpiade.Die basisterm "inlig" is na die onderwerp "I" geplaas om te verklaar dat die onderwerp op die huidige tydstip in 'n toevallige modus is om spesifieke nuus te lewer.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseEk lig my neefs in oor my beurs vir die Engelse Nasionale Olimpiade.Die term "is inlig" word na die onderwerp gebruik om aan te dui dat die onderwerp aktief 'n spesifieke nuusitem op die huidige tydstip versprei.
3. Present Perfect TenseEk het my neefs ingelig oor my beurs vir die Engelse Nasionale Olimpiade vir die laaste paar uur.Die term "het ingelig" word na die onderwerp gebruik om te verklaar dat die onderwerp iewers in die verlede spesifieke nuus gelewer het, maar die effek van die nuus is steeds voortduur.
4. Present Perfect Continuous TenseSedert verlede week het ek my verre neefs ingelig oor my beurs vir die Engelse Nasionale Olimpiade.Die term "het ingelig" word na die onderwerp gebruik om te verklaar dat die onderwerp funksioneel nuus lewer vir 'n spesifieke tydperk wat in die verlede begin het en steeds in voortsettingsmodus is.
Voorbeelde met "inlig" in die teenwoordige tyd

"Inlig" in verlede tyd

"Laat iemand weet" en "sit 'n aansoek in" is die woorde in die groep wat gelyke betekenis deel met die term "inlig." Kom ons plaas "inlig" in verskeie maniere van verlede tyd.

Die term "inlig" in die verlede tyd verklaar dat een entiteit enige data, monster, nuus, ens. aan die ander entiteit gelewer of geproduseer het in die dae wat dit reeds verbruik het. Terme soos "ingelig," "is ingelig," ens. moet gebruik word wanneer sinne in die verlede tyd met die werkwoord "inform."

Wanneer kan ons "inlig" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van "inlig" in verskeie vorme van verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydIn die eenvoudige verlede-modus van tyd, kan die verlede term "ingelig" net na die onderwerp gebruik word om te wys dat die onderwerp oor die algemeen voorsien is van sekere data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. reeds verteer is.
2. Verlede Deurlopende TydDie vorige aaneenlopende term "was inlig" of "was inlig" kan in die huidige deurlopende modus van tyd gebruik word om uit te druk dat die subjek in die funksionele modus was om data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. toe dit verteer is.
3. Verlede Volmaakte TydDie verlede volmaakte term "het ingelig" kan gebruik word in 'n verlede volmaakte modus van tyd om 'n opeenvolging van vorige insidente aan te toon, waaronder 'n mens moet meld dat die onderwerp in die modus was om data, nuus, teorie, ens. dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydDie verby volmaakte deurlopende term "het ingelig" kan in 'n sin gebruik word om te dikteer dat die onderwerp voortdurend inligting verskaf het vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydperk in die dae wat reeds verby is.
Gebruik van "inlig" in verskeie vorme van verlede tyd

Voorbeelde met "inlig" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydMina het haar ma ingelig oor die pittige hoenderkos wat sy vir aandete gekook het.Die vorige term "ingelig" is na die onderwerp geplaas om te verklaar dat die onderwerp in toevallige modus was om 'n datapunt te lewer in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydMina het haar ma ingelig oor die pittige hoenderkos wat sy vir aandete gekook het.Die vorige aaneenlopende term "was inlig" is na die proefpersoon geplaas om te verklaar dat die proefpersoon aktief data afgelewer het in die tyd wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydMina het haar ma ingelig oor die pittige hoenderkos-item wat sy gister vir aandete gaargemaak het voordat iemand dit geproe en die pittigheid daarvan gevoel het.Die afgelope perfekte term "het ingelig" word gebruik om die volgorde van twee insidente te wys, waarvan ten minste een moet aandui dat iemand in die modus was om data vir 'n ander entiteit te produseer.
4. Past Perfect Continue TydMina het haar ma van 6:7 tot XNUMX:XNUMX oor die pittige hoenderkos ingelig omdat sy bang was.Die term "het ingelig" word gebruik om aan te dui dat die onderwerp funksioneel aktief gaan wees vir 'n spesifieke tydperk in die toekoms om data te lewer in die tyd wat reeds verbruik is.
Voorbeelde met "inlig" in die verlede tyd

"Inlig" in toekomende tyd

Hou geheim en wees stil is die twee woordgroepe wat die teenoorgestelde betekenis van die term "inlig" beskryf. Kom ons plaas "inlig" in verskeie maniere van toekomstige tyd.

Die term "inlig" in die toekomende tyd verklaar dat een entiteit enige data, monster, nuus, ens. gaan lewer of produseer aan die ander entiteit in die dae wat nog voorlê. Terme soos "sal inlig," "sal inlig," ens. moet gebruik word terwyl sinne in die toekomende tyd met die werkwoord "inlig."

Wanneer kan ons "inlig" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydGebruik van "inlig" in verskeie vorme van toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisterm "inlig" moet na "sal" of "sal" geplaas word om sinne in toekomstige modus te raam en te wys dat die onderwerp sekere data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. op 'n tyd wat nog voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie progressiewe term "inlig" moet na "sal wees" geplaas word om sinne in die toekomstige aaneenlopende tyd te raam om te wys dat die onderwerp in die funksionele modus sal wees om sekere data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. op die tyd wat nog voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydDie verlede deelwoord term "ingelig" moet na "moet" geplaas word om sinne in die toekomstige volmaakte tyd te raam om te wys dat die onderwerp die proses gaan voltooi om sekere data of nuus oor enige gebeurtenis, persoon, nuus, voorval, ens. voor 'n spesifieke tyd wat nog moet kom.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "inlig" moet na die term "sal gewees het" geplaas word om sinne in die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd te raam om te wys dat die onderwerp aktief sal wees vir 'n spesifieke tydperk om sekere data of nuus oor enige gebeurtenis te lewer, persoon, nuus, voorval, ens. wat nog moet kom.
Gebruik van "inlig" in verskeie vorme van toekomende tyd

Voorbeelde met "inlig" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydRobin sal sy baas inlig oor sy onvermoë om môre die aanbieding oor die nuwe projek te lewer.Die term “inlig” word gebruik nadat die proefpersoon verklaar het dat hy in die komende dae sekere aspekte aan sy meerdere sal lewer.
2. Toekomstige Deurlopende TydRobin sal sy baas inlig oor sy ondoeltreffendheid om môre die aanbieding oor die nuwe projek te lewer.    Die frase “sal inlig” word na die proefpersoon gebruik om aan te dui dat die proefpersoon in die komende dae aktief sekere aspekte aan sy meerdere sal lewer.
3. Toekomstige volmaakte tydRobin sal sy baas ingelig het oor sy onvermoë om môre voor 11:XNUMX die aanbieding oor die nuwe projek te lewerDie frase "sal ingelig het" word gebruik nadat die proefpersoon voorgehou het dat die proefpersoon sekere aspekte klaar aan sy senior afgelewer het voor 'n spesifieke tyd in die dag wat nog voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydRobin sal sy base van 9:9 tot 15:XNUMX ingelig het oor sy ondoeltreffendheid om môre die aanbieding te lewer.Die frase "sal ingelig het" word na die onderwerp gebruik om aan te dui dat die onderwerp in 'n deurlopende modus sal wees om 'n spesifieke aspek vir 'n onbekende tydperk te lewer.
Voorbeelde met "inlig" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer opsom met die naamwoord van die werkwoord "inlig." Die term "inligting" moet beskou word as die naamwoordvorm van die term "inlig."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings