Indium-elektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!

'n Periodieke tabelelement met die simbool "In" is Indium met elektroniese konfigurasie 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1. Kom ons ondersoek 'n paar feite oor indium.

Indium is silwer glansende vaste stof geklassifiseer as post-oorgangselement wat aan boorfamilie behoort. In die periodieke tabel is dit teenwoordig in Groep 13 en periode 5 en is 'n p-blokelement met atoomgetal 49. Dit is diamagneties.

Kennis oor die elektroniese konfigurasiediagram, notasie en die orbitaaldiagram oor indium word in hierdie artikel gedek.

Hoe om indium elektronkonfigurasie te skryf

'n Na-oorgangsmetaalelement "Indium" bevat altesaam 49 elektrone. Hierdie elektrone is volgens reëls in wentelbane gerangskik:

  • Die orbitale in 'n atoom word as s, p, d en f aangedui met 'n maksimum limiet van elektrone as 2,6,10 en 14 onderskeidelik.
  • Merk die orbitale as 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f 5d en vul hulle volgende Aufbau beginsel .
  • Die elektronvulling gaan voort met die laagste energievlak na die hoogste vlak, met die orbitale wat onder hul grootste kapasiteit gevul word.
  • In indium 5p orbitaal is gedeeltelik gevul; intussen is alle ander orbitale tot hul hoogste limiet gevul.
  • Die finale elektronkonfigurasie van indium is dus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1

Indium elektronkonfigurasiediagram

Die elektronkonfigurasie van In is 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p1

Volgens Aufbau-beginsel word die elektronkonfigurasie van In in die diagram hieronder getoon, waar n die hoofkwantumgetal is en l die azimutale kwantumgetal.

Elektroniese konfigurasiediagram van In

Indium elektronkonfigurasie notasie

In het 49 elektrone met elektroniese konfigurasie 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 . Die beginelektrone kan ook as 'n naaste geskryf word inerte gas konfigurasie wat Kr is met atoomgetal 36, [Kr] 4d10 5s2 5p1 .    

Indium onverkorte elektronkonfigurasie

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 is onverkorte elektroniese konfigurasie van Indium maw, sonder inerte gas konfigurasie.

Grondtoestand indium elektronkonfigurasie

[Kr] 4d105s25p1 is die grondtoestand elektroniese konfigurasie dit wil sê, nie aanwins of verlies van elektrone nie.

Opgewekte toestand van indium-elektronkonfigurasie

In+ : [Kr] 4d10 5s25p0 verteenwoordig die verlies van elektrone beteken 48 elektrontelling  en in-: [Kr] 4d10 5s2 5p2 verteenwoordig die wins van elektrone ie50 elektrontelling.

Grondtoestand indium-orbitaaldiagram

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 is die grondtoestand elektroniese konfigurasie van In. Hierna volg die stappe vir die voorstelling van die orbitaaldiagram van indium in sy grondtoestand.

  • Die orbitale begin vanaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 word deur sirkels en word uit die kern geskenk as K, L, M, N, ens.
  • Die eerste dop wat by die kern begin, het 2 elektrone, gevolg deur vul 8, 18, 32, ensovoorts.
  • Die s, p en d orbitale is geheel en al beset, dit wil sê hulle het hul maksimum limiet van elektronbesetting bereik.
  • Die p-orbitaal is nie heeltemal gevul nie en het slegs een elektron.
Orbitaaldiagram van In

indium 3+ elektronkonfigurasie

In3+verwys na verlies van drie elektrone en sal voorgestel word as: [Kr]4d105s05p0 en dit is stabiel van aard aangesien dit volledig gevulde d orbitaal het.

Indium gekondenseerde elektronkonfigurasie

Gekondenseerde elektroniese konfigurasie vir indium is [Kr] 4d10 5s2 5p1 met die +1 of +3 oksidasie toestand; die +3-toestand is egter algemeen.

Gevolgtrekking

Indium het 39 isotope waarvan slegs In-113 isotope stabiel is wat natuurlik voorkom en al die ander is sinteties. Die oksied word gebruik om raakskerms, sonpanele ens te maak. En nitriede, fosfiede, is van toepassing in transistors en mikroskyfies. Dit word ook gebruik vir die maak van legerings met 'n lae smeltpunt.

Scroll na bo