Indium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Indium is 'n metaal post-oorgangselement wat 0.21ppm in die aardkors is. Kom ons bespreek die Indium-feite in detail.

Indium is 'n neweproduk van die sinkraffineringsproses en is 'n klein komponent in sinksulfiederts. Die metaal het 'n smeltpunt laer as dié van litium of tin, maar hoër as dié van gallium en natrium. Dit is 'n baie soepel, smeebare en brandbare metaal.

Kom ons bespreek kortliks die chemiese eienskappe van indium, soos sy atoomgetal, elektroniese konfigurasie, allotropiese vorms en oksidasietoestande.

Indium simbool

Chemiese elemente word voorgestel deur simbole wat 'n kort beskrywing gee. Kom ons skryf die chemiese stof simbool vir indium.

Die letter "In" staan ​​vir die chemiese simbool vir die element indium. Die Latynse woord "indicium", wat indigo of violet beteken, is die bron van hierdie naam.

indium chemiese eienskappe
 Simbool van Indium

Indiumgroep in periodieke tabel

Volgens die periodieke tabel is 'n groep 'n atoomkolom. Kom ons kyk na die groep vir die Indium.

Periodieke tabelgroep 13 sluit indium(In) in. In Griekse terminologie beteken triels tri wat vir indium en gallium gebruik word.

Indium periode in periodieke tabel

Die elemente se chemiese gedrag soos hul atoomgetal groei, word uitgebeeld deur die periodieke tabel, wat in rye gerangskik is. Kom ons voorspel die Indium tydperk.

Indium (In) kan in die 5 lêth periode van die periodieke tabel. Periode 5-elemente vul hul 5s-skulpe, hul 4d- en hul 5p-skulpe in daardie volgorde.

Indiumblok in periodieke tabel

Die blok se atome deel dieselfde fisiese en chemiese eienskappe. Kom ons praat oor die indiumblok.

Indium behoort aan die "p-blok” omdat sy valenselektrone of laaste elektrone in die p-blok geleë is. Dit is 'n komponent van die post-oorgangselement of metale.

Indium atoomgetal

Die atoomgetal van 'n element is 'n voorstelling van sy chemiese struktuur. Kom ons praat oor indium's atoomgetal.

Die atoomgetal van indium is 49. Dit dui aan dat die element 49 protone en 49 elektrone het. 

Indium atoomgewig

Die term "atoomgewig” verwys na 'n atoom se algehele gewig. Kom ons praat oor indium se atoomgewig.

Die atoommassa van iridium is 114.818 g/mol. As gevolg hiervan val die meeste van sy eiendomme tussen sy bure, gallium en tallium.

Indium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die chemiese eienskap van elektronegatiwiteit, aangedui deur die simbool, verwys na 'n atoom se geneigdheid om elektrone daarheen te trek. Kom ons kyk na die elektronegatiwiteitswaarde vir indium.

Indium het 'n Pauling-elektronegatiwiteit van 1.78. Die atoomgetal, die skeiding tussen die gelaaide kern en valenselektrone, en 'n eenheidlose waarde het almal 'n impak op 'n atoom se elektronegatiwiteit.

Indium atoomdigtheid

Die verhouding van atoommassa tot atoomvolume word gebruik om atoomdigtheid te bereken. Kom ons bepaal indium atoom digtheid.

Indium het 'n digtheid van 7.31 g/cm3, wat hoër is as gallium maar laer as tallium. By mp van 156.6°C het indium 'n vloeistoftoestand-digtheid van 7.02 g/cm3.

Indium smeltpunt

Die temperatuur waarteen 'n spesifieke kristallyne rooster smelt of in 'n vloeibare toestand verander, staan ​​bekend as die smeltpunt. Kom ons vind die indiums uit smeltpunt.

Indium het 'n smeltpunt van 429.7485 K, of 156.5985 °C of 313.8773 °F. Die smeltpunt van indium is soveel laag as wat dit smelt by 30°C of 86°F. As gevolg van sy lae temperatuur, sal die metaal smelt as dit in een hand gehou word.

Indium kookpunt

Die dampdruk en standaard atmosferiese druk op seevlak is gelyk by die kookpunt, wat die temperatuur is. Kom ons bepaal die indium's kookpunt

Indium het 'n kookpunt van 2345 K (2072 °C, 3762 °F). Dit het 'n laer kookpunt as gallium, maar hoër as tallium.

Indium Vanderwaals radius

'n Vander Waals-radius is die afstand tussen twee identiese atome wat deur die aantrekking van hul kerne bymekaar gehou word. Kom ons ondersoek die Vander Waals radius van die indium.

Indium het 'n 193 pm (1pm=1*10-12 m) van der Waals radius.

Indiumioniese/kovalente radius

Die kovalente radius is die afstand tussen twee atome wat deur 'n kovalente binding verbind is, terwyl die ioonradius die ioniese radius. Kom ons bespreek die radius van Indium.

Indium het 'n ioniese radius van.80Å (In+3) en 'n kovalente radius van 144 pm (1 = 100 pm) (1.44Å ). Indium het uitgebreide koördinasiesentrums en ioniese radiusse soos in die tabel hieronder getoon:

indium
Ioon (Inn+ )
koördinering
struktuur
Ioniese radius
(1:1=10*XNUMX-12 m)
In (III)4-koördinaat,
tetraëdraal
76pm
In (III))6-koördinaat,
oktaëdriese
94.0pm
In (III)8-koördinaat106pm
Die ioniese radius van Indium

Indium isotope

Chemiese elemente bekend as isotope het identiese kernladings of atoomgetalle in hul kerne. Kom ons bespreek in detail die indium isotope.

Indium het 39 isotope, wat elk 97–135 nukleone het. Daar is net een stabiele isotoop van indium wat in die natuur voorkom. Daar is 113-In en ander natuurlik voorkomende stabiele indium-isotope. Hier word slegs stabiele isotope van indium hieronder in die tabel bespreek:

isotoopMassaHalfleeftydModus van
verval
Dogter
isotope
109In108.907154.2 pmβ+109Cd
110In109.907171.15 pmβ+110Cd
111In110.905112.8049 dEC111Cd
112In111.9055314.4 mβ+ (56%)
β- (44%)
112Cd
112Sn
113In112.904058StabieleStabieleStabiele
114In114.9049181.198 mβ+ (0.5%)
β- (99.5%) 
114Cd
114Sn
114m1In190.2949.51 dIT (96.75%)
β+ (3.25%)
114In
114cd
115In116.903879X 4.4 1014 yβ-115Sn
Isotope van indium

Indium elektroniese dop

Die elektrone se tuiste is die elektroniese dop, wat beskou kan word as 'n duidelike energietoestand. Kom ons bepaal hoeveel elektroniese skulpe daar in indium is.

Indium se elektronstruktuur bestaan ​​uit 5 elektroniese skulpe. Sy onderskeie elektroniese skulpe bevat onderskeidelik 2, 8, 18, 18 en 3 elektrone.

Indium elektronkonfigurasies

Die rangskikking van elektrone in verskeie elektroniese skulpe staan ​​bekend as elektronkonfigurasie. Kom ons bespreek In se elektronkonfigurasie.

Die indium-elektronkonfigurasies is soos volg: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 of [Kr] 4d10 5s2 5p1. Die periode vyf elemente se skulpe word 5s, 4d en 5p in daardie volgorde gevul.

Indium-energie van eerste ionisasie

As deel van die ionisasieproses is die eerste ionisasie-energie nodig om 'n losgebonde elektron van 'n neutrale atoom te bevry. Kom ons verduidelik vir indium.

Die eerste ionisasie energie van indium is 558.3 kJ/mol. Die eerste elektrone van indium moet soos volg verwyder word: In + IE → In+ + e- ( [Kr] 4d10 5s2; In → In1+).

Indium-energie van tweede ionisasie

Die energie wat benodig word om die 2 uit te stootnd elektron van 'n atoom se valensieskil staan ​​bekend as die 2nd ionisasie energie. Kom ons bepaal indiums tweede ionisasie-energie.

Die tweede ionisasie-energie van indium is 1820.7 kJ/mol. Die tweede ionisasie van 'n elektron is aansienlik hoër as die eerste omdat dit meer energie neem om dit uit 'n volgevulde s-orbitaal soos In+ + IE → In2+ + e- ( [Kr] 4d10 5s1; In1+→ In2+).

Indium-energie van derde ionisasie

'n Dipositiewe ioon vereis dat een elektron met die derde ionisasie-energie uit sy valensdop verwyder word. Kom ons bereken dit vir indium.

Die derde ionisasie-energie van indium is 2704 kJ/mol. Deur hierdie energie te gebruik, moet die derde elektron soos volg uit die buitenste dop gehaal word: In2+ + IE → In3+ + e- ( [Kr] 4d10; In2+→ In3+). As gevolg van In2+, die 3rd ionisasie-energie is relatief hoog.

Indium oksidasie toestande

Die oksidasietoestand of oksidasiegetal van 'n element verwys na hoeveel elektrone dit oor tyd ontvang of verloor. Kom ons kyk na indium's oksidasie toestand.

Indium word meer algemeen in die oksidasietoestand +3 aangetref. Dit het Veranderlike oksidasietoestande wat -5,- 2, -1, +1, +2 en +3 insluit.

Indium s'n 
Saamgestelde
Aard van 
Saamgestelde
Indium(I)
oksied
Basiese
Indium(I) 
hidroksied
Basiese
indium(III) 
oksied 
suur
indium(III) 
hidroksied
suur
Indium se oksidasietoestand met 'n verbinding

Indium CAS-nommer

'n Spesifieke nommer wat 'n chemiese element identifiseer, is die CAS-registernommer. Kom ons vind die indium se CAS-nommer uit.

Die CAS-registernommer van indium is 7440-74-6.

Indium ChemSpider ID

'n Gratis databasis van chemiese strukture genaamd ChemSpider ID verskaf 'n verskeidenheid inligting oor die chemiese element se struktuur. Kom ons vind uit vir indium.

Indium se ChemSpider ID is 4514408. 

Indium allotropiese vorms

Die fisiese eienskappe van allotrope verskil van dié van hul chemiese ekwivalente. Kom ons praat oor indium's allotropiese toestand.

Indium bestaan ​​nie in 'n allotropiese vorm nie. Indium word gereeld in sinkerts aangetref en word meestal vervaardig uit neweprodukte van die myn van sinkerts.

Indium chemiese klassifikasie 

Volgens hul eienskappe en elektronkonfigurasie doen chemiese klassifikasiestelsels 'n poging om die chemiese elemente te kategoriseer. Kom ons kyk vir indium.

Hier is 'n paar chemiese klassifikasie van indium word hieronder bespreek:

  1. Indium los in gekonsentreerde alkalieë en sure op om indates en indiumsoute te vorm.
  2. Elke watervrye +3-gelaaide indiumderivaat is kovalent, behalwe indiumtrifluoried (InF3).
  3. Die molêre hittekapasiteit van indium is 26.74 J/(mol.K).
  4. Indium is so sag dat dit maklik gesny kan word en Mohs hardheid is 1.2. 

Indium toestand by kamertemperatuur

Enige chemiese komponent se toestand word bepaal deur sy smelt- en kooktemperature, en aantrekkingskrag. Kom ons ondersoek In se toestand by kamertemperatuur.

'n Vaste stof by kamertemperatuur is indium. 'n Liggaamsgesentreerde tetragonale kristalstruktuur beskryf indium in sy vaste toestand.

Is Indium paramagneties?

'n Tipe magnetisme bekend as paramagnetisme vind plaas wanneer die magnetiese veld die komponente net effens aantrek. Kom ons bepaal of indium 'n paramagneties eiendom of nie.

Indium vertoon diamagnetiese eienskappe as gevolg van gepaarde elektrone. Die indium toon diamagnetisme vanweë sy molêre magnetiese vatbaarheid, wat -64.0×10 is-6 cm3/mol by 298 K.

Gevolgtrekking

Indium is suiwer metaal wat, soos tin, 'n hoë "kreet" uitstraal wanneer dit gebuig word. Helder silwerwit glansmetaal beskryf indium. Dit beskik oor 47 meta-toestande, waarvan die mees stabiele indium-114m1 is, wat meer stabiel is as sy grondtoestand en 'n halfleeftyd van 49.51 dae het.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings