3 feite oor die gebruik van aandui in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die toepassing van werkwoorde is uiteindelik om verskillende tydperke te wys. Kom ons ondersoek hoe ons die gebruik van die werkwoord "dui" in verskeie tydraamwerke kan regverdig.

Die term "dui aan" word "dui aan" om 'n 3 te beskourd persoon se enkelvoud getal, ongeag man of vrou. "Aandui" is die term wat as 'n huidige deelwoordterm gemerk kan word, terwyl die term "aangewys" beskou kan word as beide 'n verlede- en verlede deelwoordterm van die werkwoord "dui aan".

Kom ons pas die werkwoord "dui" toe op verskeie tydperke en kontroleer ook die verwante regverdigings.

“Dui aan” in huidige tyd

Aanwys, manifesteer en stippel is sommige van die woorde wat 'n soortgelyke betekenis met die woord "dui" deel. Kom ons ondersoek die toepassing van "dui aan" in die teenwoordige tyd.

Die woord "dui aan" sê iemand wys enige punt, uitdrukking, emosie, gebeurtenis, ens. uit of merk. aangedui,” ens. moet toegepas word op raamsinne in die huidige modus met die werkwoord “dui aan”.

Wanneer kan ons "dui" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "dui" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie term "dui aan" of "dui aan" word vereis om stellings in 'n eenvoudige huidige modus te wysig om aan te dui dat enige persoon tans 'n algemene punt is om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. 
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseEen van die terme tussen "is aandui", "dui aan" en "dui aan" is verpligtend om stellings in die huidige deurlopende modus te wysig om aan te dui dat enige persoon in die aktiewe modus is om enige punt, nuus, emosie aan te dui of te merk , uitdrukking, ens. op hierdie oomblik.
3. Present Perfect TenseEen van die terme "het aangedui" of "het aangedui" is verpligtend om stellings in die huidige volmaakte modus te wysig om oor te dra dat enige persoon iewers voorheen na enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. gewys of aangedui is en die essensie daarvan het. in die huidige tyd.
4. Present Perfect Continuous TenseDie term “het aangedui” is verpligtend om stellings in die huidige volmaakte deurlopende modus te wysig om aan te dui dat enige persoon enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. van iewers in die verlede uitwys of nasien en steeds in voortsettingsmodus is.
Gebruik van "dui" in verskeie huidige tydvorme

Voorbeelde met “dui aan” in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "dui aan"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydMina dui die klein speelgoedwinkel aan waar sy voorheen speelgoed vir haar kind gekoop het.Die wortelvorm "dui aan" word gebruik om aan te dui dat die onderwerp na 'n klein speelgoedwinkel verwys.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormMina dui die klein speelgoedwinkel aan waar sy voorheen speelgoed vir haar kind gekoop het.Die term "dui aan" word gebruik om aan te dui dat die onderwerp in 'n funksionele bui is om na 'n klein speelgoedwinkel te wys.
3. Present Perfect TenseMina het die klein speelgoedwinkel aangedui waar sy die laaste vyf jaar speelgoed vir haar kind gekoop het.Die term "het aangedui" word gebruik om te impliseer dat die onderwerp op 'n stadium in die verlede speelgoed by 'n winkel gekoop het, en ons kan steeds die essensie daarvan voel.
4. Present Perfect Continuous TenseMina wys al sedert haar kind se geboorte tot nou na die klein speelgoedwinkel waar sy speelgoed gekoop het.Die term "is aangedui" word gebruik om te bepaal dat die proefpersoon speelgoed van die uitgemerkte winkel van 'n tyd in vervloë dae koop en steeds in 'n funksionele manier van aankoop is.
Voorbeelde met “dui aan” in die teenwoordige tyd

“Dui aan” in verlede tyd

Versteek, weerlê en onderdruk is sommige van die woorde wat die teenoorgestelde betekenis van die werkwoord "dui" beskryf. Kom ons ondersoek die toepassing van "dui aan" in die verlede tyd.

As iemand enige punt, uitdrukking, emosie, gebeurtenis, ens. gemerk het, dan kan ons die werkwoord "dui" gebruik om die verlede tyd te beskryf. Terme soos "aangedui", "dui aan", "het aangedui", "het aangedui" en "was aangedui" moet toegepas word op raamsinne in die verlede-modus met die werkwoord "dui aan".

Wanneer kan ons "dui" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van “dui aan” in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydOm stellings in eenvoudige verlede-modus te wysig, word die term "aangedui" vereis om oor te dra dat enige persoon in die algemeen punt was om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. 
2. Verlede Deurlopende TydEen van die terme onder "dui aan" of "dui aan" is verpligtend om stellings in die verlede aaneenlopende modus te wysig om oor te dra dat enige persoon in die aktiewe modus was om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. aan te dui of te merk. op die tyd wat reeds bestee is.
3. Verlede Volmaakte TydDie term "het aangedui" is verpligtend om stellings in die verlede volmaakte modus te wysig om die volgorde van gebeure aan te bied, en een van daardie gebeure het getoon dat enige persoon in 'n algemene posisie was om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. .
4. Past Perfect Continue TydDie term "het aangedui" is verpligtend om 'n stelling in die verlede te wysig volmaak deurlopende modus om oor te dra dat enige persoon in die aktiewe modus was om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. vir 'n voorafbepaalde tyd aan te dui of te merk. tydperk in die tyd wat reeds spandeer het.
Gebruik van “dui aan” in verskeie verlede tydsvorme

Voorbeelde met “dui aan” in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydRobin het die boeke op die rak aangedui wat hy in sy biblioteek wou hê.Die term "aangewys" is gebruik om te verklaar dat die proefpersoon voorheen sy verlangde produk aanbeveel het.
2. Verlede Deurlopende TydRobin het by die boekrak aangedui dat hy in sy biblioteek wou hêDie term “dui aan” is gebruik om aan te dui dat die onderwerp in die funksionele modus was om die gewenste produk te merk.
3. Verlede Volmaakte TydRobin het op die rak aangedui watter boeke hy in sy biblioteek wou hê voordat sy ma iets anders vir hom gekoop het.Die term "het aangedui" is gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse voor te stel. Een van die twee geleenthede gaan oor die merk van die gewenste produk in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydRobin het die laaste twee jaar tot nou al aangedui watter boeke hy in sy biblioteek op die boekrak wil hê.Die term "het aandui" is gebruik om te verklaar dat die proefpersoon vir 'n tydperk in die verlede na sy gewenste produk gewys het.
Voorbeelde met “dui aan” in die verlede tyd

"Dui aan" in toekomende tyd

"Wees simptomaties" en "pen vas" is die woordgroepe wat dieselfde betekenis as "dui" deel. Kom ons ondersoek die toepassing van "dui aan" in die toekomstige tyd.

Wanneer iemand in die toekoms enige situasie, doel, nuus, uitdrukking, ens. gaan uitwys of merk, kan ons die werkwoord "dui" gebruik. Terme soos "sal aandui", "sal aandui", "sal aangedui het" en "sal aangedui wees" moet toegepas word op raamsinne in die toekomstige modusse met die werkwoord "dui aan".

Wanneer kan ons "dui" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van “dui aan” in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie term "sal aandui" word vereis om stellings in 'n eenvoudige toekomsmodus te wysig om aan te dui dat enige persoon enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. in die komende dae gaan uitwys of merk.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term “sal aandui” word vereis om stellings in toekomstige deurlopende modus te wysig om aan te dui dat enige persoon in die komende dae in aktiewe modus is om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. te merk of te wys.
3. Toekomstige volmaakte tydDie term “sal aangedui het” word vereis om stellings in toekomstige volmaakte modus te wysig om aan te dui dat enige persoon enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. voor 'n spesifieke tyd in die komende dae sal voltooi.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal aangedui wees" word vereis om stellings in toekomstige volmaakte deurlopende modus te wysig om aan te dui dat enige persoon in die funksionele modus sal wees om enige punt, nuus, emosie, uitdrukking, ens. vir 'n spesifieke tydperk uit te wys of te merk. in die komende dae.
Gebruik van “dui aan” in verskeie toekomstige tydvorme

Voorbeelde met "dui aan" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal die persoon aandui by wie jy moet aansoek doen vir die toestaan ​​van jou lening.Die term “sal aandui” is gebruik om te verklaar dat die spreker die persoon sal uitwys by wie die aangesprokene moet aansoek doen om 'n lening in die dae wat gaan plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk sal die persoon aandui by wie jy moet aansoek doen vir die toestaan ​​van jou lening.Die term “sal aandui” is gebruik om te verklaar dat die spreker in die funksionele modus sal wees om die persoon aan te wys by wie die aangesprokene persoon moet aansoek doen vir 'n lening in die dae wat gaan plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal die persoon aangedui het by wie jy moet aansoek doen vir die toestaan ​​van jou lening in die volgende maand.Die term “sal aangedui het” is gebruik om aan te dui dat die spreker die persoon aan wie die aangesprokene persoon moet aansoek doen om 'n lening voltooi sal uitwys voor 'n spesifieke tyd in die dae wat gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal vanaf die volgende maand tot die einde van die jaar aangedui gewees het as die persoon by wie jy moet aansoek doen vir die toestaan ​​van jou lening.Die term “sal aangedui wees” is gebruik om te verklaar dat die spreker in die aktiewe modus sal wees om die persoon aan te wys aan wie die aangesprokene persoon moet aansoek doen vir 'n lening vir 'n spesifieke tydsduur in die dae wat gaan plaasvind.
Voorbeelde met "dui aan" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer opsom deur die twee mees algemene frasewerkwoorde te noem wat dieselfde betekenis as die werkwoord "dui" aandui. "Wys uit" en "wys na" is die twee mees algemene frasewerkwoorde wat aandui dat 'n spesifieke punt, saak, insident, nuus, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings