3 feite oor die gebruik van insluit in tyd (hede, verlede en toekoms)


"Maak voorsiening vir" en "neem in ag" is die woordgroepe wat die betekenis van "insluit" kan beskryf. Kom ons regverdig die gebruik van "insluit" in verskeie tydperke.

Die term "insluit" verander homself na "sluit in" wanneer dit gebruik word om enige 3 te beskourd persoon se enkelvoud getal, ongeag man of vrou. Die vorm "insluitend" kan as 'n huidige progressiewe vorm gebruik word, terwyl die term "ingesluit" as beide 'n verlede- en verlede deelwoordvorm geïdentifiseer kan word.

Kom ons bied voorbeelde en verwante vereenvoudiging aan oor die toepassing van "insluit" in verskeie tydsvorme.

"Sluit in" in huidige tyd

Die term "sluit in" vervul die rol van a werkwoord in dele van spraak. Kom ons verduidelik hoe om "insluit" te gebruik om verskillende tye te raam.

Die term "sluit in" in die teenwoordige tyd moet gebruik word om oor te dra dat een of ander lewende persoon of een of ander voorwerp tot 'n sekere groep, kategorie, tipe, generasie, ens. in die tyd wat voorhande is, behoort.

Wanneer kan ons "insluit" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "insluit" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie term "sluit in" in sy basisvorm moet gebruik word om 'n eenvoudige huidige sinwyse te raam om aan te dui dat enige lewende of nie-lewende entiteit tans aan 'n sekere groep of kategorie behoort.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit tans in 'n funksionele modus van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie is, moet die huidige progressiewe vorm "am/is/is insluit" gebruik word.
3. Present Perfect TenseDie vorm "het ingesluit" of "het ingesluit" moet gebruik word om die huidige volmaakte sinswyse te raam om aan te dui dat enige lewende of nie-lewende entiteit aan 'n sekere groep of kategorie van 'n sekere tyd in die verlede behoort en steeds sy effek.
4. Present Perfect Continuous TenseOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit in die funksionele modus van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie is vir 'n spesifieke tydperk wat reeds in die verlede begin het en steeds in voortsettingsmodus is, is die huidige volmaakte kontinue vorm "is insluitend" of "is ingesluit" moet gebruik word.
Gebruik van "insluit" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "insluit" in die teenwoordige tyd

Huidige gespanne vormsStrukture van sinne met "insluit" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + sluit in/sluit + oorblywende dele van die sin in
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + am/is/is + insluitend (Huidige Deelwoordvorm/ Huidige progressiewe vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + ingesluit ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + was/was + insluitend ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "insluit" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "insluit" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "sluit in"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk sluit die boek “The Time Machine” deur HG Wells by my klein versameling literêre klassieke werke in.Die basisvorm "insluit" word gebruik om aan te dui dat die spreker die onderskeie boek onder sy of haar versameling boeke bring.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk sluit die boek “The Time Machine” deur HG Wells by my klein versameling literêre klassieke werke in.Die huidige deurlopende vorm "am/is/is insluitend" word gebruik om aan te dui dat die spreker aktief besig is om die onderskeie boek by sy of haar versameling boeke te voeg.
3. Present Perfect TenseEk het die boek “The Time Machine” deur HG Wells die afgelope maand by my klein versameling literêre klassieke ingesluit.Die huidige volmaakte vorm "het ingesluit" word gebruik om oor te dra dat die spreker die onderskeie boek van 'n tyd in die verlede by sy of haar versameling boeke ingesluit het en steeds die essensie daarvan dra.
4. Present Perfect Continuous TenseEk het van my kinderdae af tot nou toe literêre klassieke werke soos “Die tydmasjien” en “Gulliver se reise” by my klein versameling literêre klassieke ingesluit.Die huidige volmaakte deurlopende vorm "het ingesluit" word gebruik om oor te dra dat die spreker 'n paar klassieke boeke uit die verlede bring wat nog in die versameling is. 
Voorbeelde met "insluit" in die teenwoordige tyd

"Sluit in" in verlede tyd

Bevat, betrek en inhoud is sommige van die sinonieme van die term "sluit in." Kom ons verduidelik hoe om "insluit" te gebruik om stellings in verlede tyd te raam.

Die term “insluit” in die verlede tyd moet gebruik word om oor te dra dat een of ander lewende persoon of een of ander voorwerp lid was van ’n sekere groep, kategorie, tipe, generasie, ens. in die tyd wat reeds verby is.

Wanneer kan ons "insluit" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van "insluit" in verskeie verlede tyd vorms
1. Eenvoudige Verlede TydDie vorige term "sluit in" moet gebruik word om 'n eenvoudige vorige sin van sin te raam om aan te dui dat enige lewende of nie-lewende entiteit tans lede van 'n sekere groep of kategorie was of was.
2. Verlede Deurlopende TydOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit in 'n funksionele wyse van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie was, moet die verlede progressiewe vorm "was/was insluit" gebruik word.
3. Verlede Volmaakte TydDie verlede volmaakte vorm "ingesluit" moet gebruik word om 'n opeenvolging van gebeure aan te toon, waaronder 'n mens moet verklaar dat enige lewende of nie-lewende entiteit in die tyd wat reeds verby is aan 'n sekere groep of kategorie behoort het.
4. Past Perfect Continue TydOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit in die funksionele modus van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie was vir 'n spesifieke tydperk binne 'n spesifieke voorafbepaalde tydraamwerk, moet die verlede volmaakte aaneenlopende vorm "was ingesluit" gebruik word .
Gebruik van "insluit" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "insluit" in die verlede tyd

Verlede Tyd VormsStrukture van sinne met "insluit" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + ingesluit ( vorige vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + insluitend ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + ingesluit ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + insluitend ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "insluit" in die verlede tyd

Voorbeelde met "sluit in" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydSandip het 'n paar helder sketspenne in sy stel tekenkleure ingesluit.Die term "ingesluit" word gebruik om te verklaar dat Sandip 'n paar kleurpenne in vervloë dae in sy tekenstel ingewerk het.
2. Verlede Deurlopende TydSandip het 'n paar helder sketspenne in sy stel tekenkleure ingesluit.Die term "was insluitend" word gebruik om te verklaar dat Sandip aktief 'n paar kleurpenne in sy tekenreeks in vervloë dae ingesluit het.
3. Verlede Volmaakte TydSandip het 'n paar helder sketspenne by sy stel tekenkleure ingesluit selfs voordat sy pa die volledige stel sketspenne op sy laaste verjaardag aan hom geskenk het.Die term "het ingesluit" word gebruik om 'n opeenvolging van gebeure aan te toon, waaronder 'n mens sê dat Sandip op 'n stadium in die verlede 'n paar kleurinstrumente in sy tekenstel opgeneem het.
4. Past Perfect Continue TydSandip het 'n paar helder sketspenne in sy stel tekenkleure ingesluit sedert hy begin leer het om met kleure te skets.Die term "was ingesluit" word gebruik om te verklaar dat Sandip aktief 'n paar kleurpenne in sy tekenstel vir 'n spesifieke tydraamwerk in vervloë dae ingesluit het.
Voorbeelde met "sluit in" in die verlede tyd

"Sluit in" in toekomende tyd

Om sinne te konstrueer in die toekomstige tyd, sal of moet saam met "insluit" gebruik word. Kom ons verduidelik hoe om "insluit" te gebruik om verskillende tye te raam.

In die toekomende tyd moet die term "insluit" gebruik word om oor te dra dat een of ander lewende persoon of voorwerp in die toekoms lid is of sal wees van 'n spesifieke groep, kategorie, tipe, generasie, ens.

Wanneer kan ons "insluit" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "insluit" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie term "sal insluit" moet gebruik word om 'n eenvoudige toekomstige vonniswyse te raam om aan te dui dat enige lewende of nie-lewende entiteit in die komende tyd deel van 'n sekere groep of kategorie gaan wees.
2. Toekomstige Deurlopende TydOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit in 'n funksionele wyse van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie gaan wees, moet die toekomstige progressiewe vorm "sal insluit" gebruik word.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekomstige volmaakte modus vorm "sal ingesluit gewees het" moet gebruik word om te wys dat enige lewende of nie-lewende entiteit deel gaan wees van 'n sekere groep of kategorie maar voor 'n spesifieke tydperk wat gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOm oor te dra dat enige lewende of nie-lewende entiteit in die funksionele modus van insluiting in 'n spesifieke groep of kategorie sal wees vir 'n spesifieke voorafbepaalde tydperk, moet die toekomstige volmaakte deurlopende vorm "sal ingesluit gewees het" gebruik word.
Gebruik van "insluit" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "insluit" in die toekomende tyd

Toekomstige TydvormsStrukture van sinne met "insluit" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + sluit in ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + wees + insluitend ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + ingesluit hê ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees + gewees + insluitend (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "insluit" in toekomende tyd

Voorbeelde met "insluit" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie kollegekomitee sal die onderwerp "vergelykende letterkunde" in die volgende jaar in die sillabus van die Engelse hoofvak insluit.Die term “sal insluit” word gebruik om aan te dui dat die komitee die onderskeie onderwerp in die komende dae onder die verwante sillabus sal bring.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie kollegekomitee sal die onderwerp "vergelykende letterkunde" in die volgende jaar in die sillabus van die Engelse hoofvak insluit.Die term “sal insluit” word gebruik om aan te dui dat die komitee in die funksionele modus sal wees om die onderskeie onderwerp in die komende dae onder die verwante sillabus te bring.
3. Toekomstige volmaakte tydDie kollegekomitee sal voor die einde van die volgende jaar die onderwerp "vergelykende literatuur" in die sillabus van die Engelse hoofvak ingesluit het.Die term "ingesluit" word gebruik om aan te dui dat die komitee die onderskeie onderwerp in die komende dae voor 'n spesifieke tyd onder die verwante sillabus sal bring.
4. Toekomstige volmaakte deurlopende spanningDie kollegekomitee sal vanaf die begin van die volgende jaar tot die einde van die volgende vyf jaar die onderwerp "vergelykende literatuur" in die sillabus van die Engelse hoofvak insluit.Die term “sal ingesluit gewees het” word gebruik om aan te dui dat die komitee in die funksionele modus sal wees om die onderskeie onderwerp onder die verwante sillabus te bring vir 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê.
Voorbeelde met "insluit" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer opsom met die naamwoordvorm van die term "sluit in." Die term "insluiting" kan beskou word as die naamwoordvorm van die werkwoord "insluit". Die term "insluiting" gaan alles daaroor om iemand of iets deel van die groep of rekening te maak.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings