3 Feite oor die gebruik van Imagine In Tense (hede, verlede en toekoms)


Die woord "dink'' word beskou as 'n aksiewoord vir sy funksie. Die basisvorm word verander volgens ons behoefte. Nou sal ons die rolle daarvan in verskillende tye sien.

Ons moet t byvoeghy "s'' terwyl hy die woord "imagine" in die huidige tyd gebruik. om te verwys na enige derdepersoon-enkelgetalonderwerp. “verbeel'' is die aaneenlopende vorm. "Imagined'' word beskou as verlede en verlede deelwoordvorme van die werkwoord "imagine". Ons gebruik die woord om ons denke van iets in gedagte voor te stel.

Nou sal ons meer feite bespreek wat verband hou met die gebruik van "imagine" in verskillende vorme van drie tye saam met voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Imagine'' in die huidige tyd.

Ons kan “imagine” in die huidige tyd in sy wortelvorm gebruik. Kom ons regverdig hoe die werkwoord “imagine” kan presteer in die teenwoordige tyd

Ons gebruik die woord “imagine” word gebruik om 'n geestelike prentjie te vorm van iets wat nie in die werklikheid teenwoordig is nie. Die aksie om enigiets in ons gedagtes in 'n algemene sin te vorm.

Wanneer gebruik ons ​​"verbeel'' in die huidige tyd?

Die werkwoorde "verbeel jou" of "verbeel jou'' word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons die aksie moet aanbied gebaseer op fancy of denkbeeld.

Struktuur en vorming van 'n sin met die woord “imagine” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydSinsvorming en struktuur met “imagine” in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp + stel jou voor/ stel voor + voorwerp + rus (selfgeldende sin)    
b. Doen/doen + onderwerp + verbeel + voorwerp + res van die sin +?(ondervragende sin)   
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + am/is/is + verbeelding + voorwerp + rus (verklarende sin)
b. Is/is/is + onderwerp + verbeelding + voorwerp + res van die sin +?(ondervragende sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het + verbeel + voorwerp + rus(beskrywende sin)
b. Het/het + onderwerp + verbeel + oorblywende gedeelte +?(vraag)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + het/het + verbeel + voorwerp + ander deel   
b. Is/was + verbeel + voorwerp + ander deel (vraag) 
Struktuur en vorming van 'n sin met die woord “imagine” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie seun stel hom voor dat hy 'n groot redenaar is.Hier word gevind dat die seun 'n prentjie bedink dat hy 'n groot redenaar is, maar in werklikheid is dit nie 'n absolute feit nie.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseVerbeel jou vriende die plek as 'n verlate plek? Ons vind hier dat ons glo die huis is 'n verlate een wat nie in werklikheid gesien word nie. Dit is 'n vraagformaat waar daar 'n navraag is of jou vriende die plek as 'n verlate plek voorstel.
3. Hedendaagse volmaakte tydMy ma het haar verbeel dat ek na die maan sal vlieg.Die gebruik van die werkwoord "verbeel'' wys dat my ma 'n prentjie in gedagte gehad het van my vlieg na die maan, maar dit is nie moontlik in die werklike lewe nie.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseManasi verbeel haar al jare dat sy die beste meisie in die hele buurt is.Die werkwoord "verbeel" is toegepas om aan te dui dat 'n meisie vir 'n tydperk aan haarself dink as die beste meisie in die omgewing, maar dit gebeur nie in die werklike lewe nie.
Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die huidige tyd

"Stel jou voor'' in die verlede tyd.

Ons sal sekerlik "imagine" in die verlede tyd gebruik vir die skepping van die beeld in die gees. Kom ons kyk hoe die werkwoord "imagine" optree in die verlede tyd.

Die werkwoord “imagine” word in die verlede tyd gebruik in die vorm “imagined” om aan te dui dat iemand gedink het om absoluut onnatuurlik te wees as sy of haar werklike self.

Wanneer gebruik ons ​​"imagine" in die verlede tyd?

Ons gebruik die werkwoord "verbeel'' in die verlede tyd wanneer ons verwys na 'n handeling wat gevorm is uit geestelike beelde van dinge, maar nie teenwoordig is vir die sintuie nie. Ons moet imagined, imagining saam met was/was, had, en was, gebruik om die fantasie van verstand in die verlede tyd te vorm.

Sinstruktuurpatroon met “imagine” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls vir die vorming van 'n sin met “imagine” in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + verbeelde + voorwerp + res van die sin
b. Het + onderwerp + verbeel + voorwerp + res van die sin +?(ondervragende sin)   
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp was/was + verbeelding + voorwerp + oorblywende deel van die sin
b. Was/was + onderwerp + verbeelding + voorwerp + res van die sin +?(ondervragende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + verbeeld + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + verbeel + oorblywende gedeelte +?(vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp + was + was + verbeelding + voorwerp + oorblywende deel (beskrywende sin)
b. Was + verbeel + voorwerp + oorblywende deel + gewees? (vraag)
Sinstruktuurpatroon met “imagine” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydMy vriend het hom verbeel hy is in Londen.In hierdie voorbeeld word die gebruik van die 2 gesiennd vorm van die woord "imagined'' wys dat my vriend 'n prentjie in gedagte gehad het dat hy in Londen woon. Die aksie is nie in werklikheid gesien nie.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydHulle verbeel hulle hul maatskappy is groter as wat dit werklik was.Ons leer deur die voorbeeld dat hulle die idee van 'n groter maatskappy as sy werklike status uitgedink het. Dit was hul verbeelding wat in hul gedagtes gewerk het.
3. Verlede volmaakte tydDie jong man het hom voorgestel om 'n bruidegom te wees voordat sy gesin dit beplan het.Hier word gevind dat die werkwoord “verbeel” in sy 3rd vorm omraam 'n aksie van die jong man se denke om te trou in gedagte wat vroeër gedoen is voordat sy gesin dit beplan het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseGouranga verbeel hom al 'n geruime tyd as die beste speler in die wedstryd.Die werkwoord "verbeel" hier verwys na ons dat 'n jong speler aan homself gedink het om die beste speler te wees, al word dit nie in die regte wêreld gesien nie.
Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die verlede tyd

"Imagine'' in die toekomende tyd.

Ons gebruik die toekomende tyd wanneer ons 'n aksie van die toekoms moet aanbied of in die toekoms sal gebeur. Kom ons kyk na die bespreking van hoe “imagine” werk in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die woord “imagine” in die toekomende tyd om die fantasievolle werk van iemand te wys wat heeltemal die versinnebeelding van verstandelike persepsie van die toekoms was.

Wanneer gebruik ons ​​“imagine” in die toekomende tyd?

Die werkwoord “imagine” word in die toekomende tyd gebruik wanneer 'n fantasievolle prentjie in ons gedagtes sal opkom sonder dat dit werklik bestaan. Ons moet gebruik sal/wil, sal/sal hê, en sal gewees het om sinne te raam wat die fantasievolle konsep van verstand in die toekoms gee sonder dat die resultaat daarvan in werklikheid is.

Sinstruktuur van “imagine” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "imagine" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp + sal/sal + verbeel + voorwerp + oorblywende deel van die sin
b. Sal/sal + onderwerp + verbeel + voorwerp + oorblywende deel van die sin (vraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Die onderwerp sal/sal verbeelding + voorwerp + oorblywende deel van die sin wees
b. Sal/sal wees + onderwerp + verbeelding + voorwerp + oorblywende deel van die sin(vraag)
3. Huidige Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/sal verbeel het + voorwerp + oorblywende deel van die sin
b. Sal/sal + onderwerp + verbeelde + voorwerp + oorblywende deel van die sin hê (vraag)
4. Present Future perfect continuous tense/ Toekomstige volmaakte progressiewe tydOnderwerp + sal/sal verbeelding + voorwerp + oorblywende deel van die sin gewees het
b. Sal/sal + onderwerp + het verbeel + voorwerp + oorblywende deel van die sin (vraag)
Sinstruktuur van “imagine” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydJesica sal Jerome voorstel as 'n gewilde heer in die hele land.Die werkwoord "sal verbeel" word toegepas om te verwys na 'n handeling wat in die toekoms plaasvind. Dit word gesien dat 'n meisie sal glo dat 'n meneer 'n gewilde persoon in die omgewing is, maar dit sal nie regtig nie.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydKakoli sal hom verbeel dat sy op 'n bed is wat met goud en geld bedek is.Hier is die werkwoord "sal verbeel" in gebruik om te wys dat 'n aksiedenke in gedagte aan die gang sal wees. Ons vind dat 'n meisie aan haarself sal dink waar sy op 'n bed lê wat met edelgesteentes en geld bedek is, maar dit sal nie in die regte lewe afkom nie.
3. Toekomstige volmaakte tydRaktim sal haarself as die beste danser ter wêreld voorgestel het.Hier sien ons dat Raktim sou geglo het dat hy die beste danser is, maar dit sal in werklikheid verkeerd wees.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDeepa sal vir baie jare Gourabh as die beste student in die distrik voorstel.Hier word die werkwoord "sal verbeel het" gebruik om die denke van die persoon vir 'n sekere tydperk in die toekoms van 'n seun as die beste student te wys, maar dit is nie werklik nie, dit is slegs die skepping van sy verstand.
Voorbeelde en verduidelikings van “imagine” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Nadat ons grondige kennis gekry het van die gebruik van "imagine'' in alle tydvorme gaan ons, om op te som, die werkwoord as 'n selfstandige naamwoord in die vorm "imagination'' gebruik, as 'n byvoeglike naamwoord in die vorm "imaginative" ', en as 'n bywoord in die vorm "verbeeldingryk".

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings