IF5 Lewis-struktuur: Tekeninge, Hibridisering, Vorm, Ladings, Pare


IF5 is die molekulêre formule van jodiumpentafluoried. Dit is 'n kleurlose vloeistof. Kom ons fokus op die vorm van IF5 en ook 'n paar belangrike punte in 'n ander segment.

In die Lewis-struktuur van IF5, daar is vyf fluorine verbind met 'n enkele binding wat die sentrale atoom I omring. Die jodiumatoom dra een alleenpaar en vyf fluooratome dra drie alleenpare. Jodiumpentafluoried is 'n vierkantige piramidale geometrie en die verbastering is sp3d2.

Die IF5 is 'n interhalogeenverbinding. Lewis-struktuur, hibridisasie, formele lading en vorm van IF5 word hieronder aangebied.

Hoe om Lewis se struktuur vir IF te teken5?

Lewis-struktuur van IF5 is nuttig vir struktuurbepaling en ook vir die identifisering van die gebonde en nie-gebonde elektrone van die molekule. Kom ons volg 'n paar stappe.

Valans-elektronbepaling

Met inagneming van die IF5 Lewis struktuur, beide jodium en fluoor atoom bevat 7 valenselektrone. Die IF5 molekule bevat 5 fluooratome. Die totale valenselektron vir fluoor is 7×5= 35. Die aantal valenselektrone van IF5 is 35+7= 42.

Sentrale atoom identifikasie

Hier in die geval van IF5, beskou jodium as die sentrale atoom. Die minste elektronegatiewe atoom moet as die sentrale atoom beskou word.

Chemiese bindingsvorming

In IF5, vind bindingsvorming tussen fluoor en jodium in hierdie stap plaas. Om 'n chemiese binding te vorm, plaas 'n enkelbinding tussen elke fluooratoom en die sentrale atoom jodium. 'n Enkelbinding stem ooreen met een paar elektrone, dit wil sê 2 elektrone deelname.

Volledige oktet van buitenste atome

Die buite-atome in die IF5 lewis-struktuur dws fluoroktette moet voltooi word deur die oorblywende valenselektron as eensame paar by te voeg.

Volledige oktet van die sentrale atoom

Laastens, in die IF5 lewis struktuur, voltooi die sentrale atoom jodium oktet deur elektrone links by te voeg.IF5 Lewis-struktuur.

IF5 Lewis struktuur resonansie

Die konsep van resonansie beteken die delokalisering van elektronpare. Die gedetailleerde feit van die IF5 lewis struktuur resonansie bespreking word hieronder aangebied.  

IF5 Lewis-struktuur toon 6 resonerende strukture. As gevolg van p(π)-d(π) terug binding gedeeltelike dubbelbinding karakter aeries tussen jodium en fluoor. Die F-atoom gee sy alleenpaar aan die vakante d-orbitaal van jodium om ap(π)-d(π)-binding te vorm.

Fig 2 – IF5 lewis struktuur resonansie

IF5 Lewis struktuur vorm

VSEPR-teorie het verduidelik dat IF5 AX is5E tipe molekule. A=sentrale atoom, X= aantal atome wat aan die sentrale atoom gebind is en=aantal alleenpare. Kom ons gaan deur die detail.

Die vorm van die IF5 Lewis-struktuur is vierkantig piramidaal. Maar die elektrongeometrie is oktaëdraal; die VSEPR konsepteorie verduidelik hierdie verskynsel. As gevolg van die teenwoordigheid van een eensame paar elektrone in 'n aksiale hibriede orbitaal, is die vorm van die IF5 molekule word vierkantig piramidaal.

Vorm van IF5

IF5 Lewis struktureer formele aanklagte

Die lading van elke atoom sowel as die algehele lading van die molekule kan met behulp van 'n formele lading bepaal word. Kom ons kyk na die gedetailleerde berekening.

IF5 formele aanklag is nul. Formele lading = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone wat oorbly as nie-gebonde – (1/2 aantal elektrone betrokke by bindingsvorming).

  • Formele lading van jodium in IF5 = 7 – 2 – (10/2) = 0
  • Formele lading van die fluoor (al vyf) atoom in IF5= 7 – 6 –(2/2) = 0

IF5 Lewis struktuur hoek

Die hoek wat tussen twee kovalente bindings gevorm word, word die bindingshoek genoem. Die bindingshoek van die IF5 Lewis-struktuur word hieronder gegee.

In die IF5 Lewis-struktuur, die bindingshoek is 81.90. As gevolg van die teenwoordigheid van eenpaar elektron in die aksiale posisie, is die afstoting minimaal en die bindingshoek is byna 900.

IF5 Lewis struktuur oktet reël

Hierdie reël verduidelik dat om stabiliteit te verkry 'n atoom 'n binding (ionies of kovalent) kan vorm op so 'n manier dat die valensieskil agt elektrone bevat.

In die IF5 molekule, jodium gehoorsaam nie die oktetreël nie. Dit hou meer as agt elektrone in die buitenste orbitaal. Dit het agtien elektrone nodig om sy buitenste dop te vul. Jodium het 'n totaal van twaalf elektrone wat beide bindingspare en alleenpare insluit.

In die geval van fluoor voldoen dit aan die oktetreël. Sy valansdop beslaan sewe elektrone. Slegs een elektron word benodig om die valensiedop te vul.

IF5 Lewis-struktuur eensame pare

In die IF5 struktuur, beide jodium en fluoor bevat alleenpare. Kom ons kyk na die detailberekening.

In IF5, jodium bevat een alleenpaar elektrone en fluoor bevat drie alleenpare elektrone. Eensame paar (nie-gebonde elektron) = Aantal valanselektrone – Aantal gebonde elektrone.

  • Vir jodium (5s2 5p5), eenpaar elektrone teenwoordig is (7 – 5)= 2 elektrone.
  • Vir fluoor (2s2 2p5), alleenpaar elektrone teenwoordig is (7 – 1) = 6 elektrone of 3 pare.

IF5 valenselektrone

Die elektrone wat aan die buitenste dop van 'n atoom behoort, staan ​​bekend as valenselektrone. Kom ons praat oor IF5 hier afgelaai word.

IF5 dra 'n totaal van 7+35= 42 aantal valenselektrone in die valensieskil. In die lF5 molekule, jodium en fluoor behoort albei tot groep 17 in die periodieke tabel. Dit is bekend dat albei sewe getalle elektrone in die valensiedop dra.

IF5 verbastering

Om die hibridisasie van 'n molekule te verduidelik moet 'n mens inligting hê oor valenselektron en Lewis-puntstruktuur. 'n Kort verduideliking van IF5 hibridisasie word hieronder aangebied.

In IF5, die hibridisasie van sentrale atoom jodium is sp3d2. Jodium gebruik slegs vyf uit sewe valansdopelektrone. In IF5, vorm jodium vyf σ-bindings om fluoriene te verbind, en een elektronpaar bly as eensame paar.

Hier is 5 σ-bindingspare + 1 alleenpaar = 6, wat wys dat die jodiumatoom in die IF5 molekule is sp3d2 verbaster. Die alleenpaar is teenwoordig in die aksiale orbitaal.

Hibridisering van IF5

IF5 gebruik

IF5 is 'n veelsydige molekule. 'n Paar gebruike van IF5 word hieronder aangebied.

  • Jodiumpentafluoried (IF5) word wyd gebruik as 'n fluoreringsmiddel vir die organiese intermediêre in sintetiese chemie.
  • IF5 word ook wyd gebruik in die tekstiel- en leerbedrywe vir water- en olieafstotende emulsies.
  • Nog 'n gebruik van IF5 word as brandblusskuim gebruik.

Is IF5 ionies of kovalent?

Die ioniese binding word gevorm as gevolg van die volledige oordrag van elektrone en die vorming van die kovalente binding is as gevolg van die deel van elektrone. Kom ons kyk na die feite.

IF5 is kovalent van aard. Die vorming van bindings vind plaas as gevolg van die deel van elektrone.

Hoekom en hoe AS5 is 'n kovalente verbinding?

IF5 is kovalent omdat jodium en fluoor hul elektrone deel om 'n chemiese binding te vorm. Dit is algemeen bekend dat 'n kovalente binding tussen twee nie-metale gevorm word. 'n Ioniese binding word tussen 'n metaal en 'n nie-metaal gevorm. Hier in die IF5 geval beide I en F is nie-metaal kategorieë.

Is IF5 stabiel?

Basies beïnvloed twee faktore die stabiliteit van IF5. Vir IF5, word dit hieronder bespreek.

IF5 is nie stabiel nie as gevolg van steriese druk. Die vorming van die IF-binding is swak as gevolg van swak oorvleueling

Hoekom en hoe AS5 onstabiel is?

IF5 is onstabiel omdat die vorming van die IF-binding nie baie sterk is nie. Die orbitale oorvleueling tussen I en F is swak. Steriese druk is nog 'n faktor wat die stabiliteit van IF beïnvloed5. Die jodiumgrootte is baie groter en dit word omring deur vyf fluoriene wat steriese druk kan veroorsaak.

Gevolgtrekking

In IF5 daar is 6 elektronpare rondom die sentrale jodiumatoom. Die hibridisasie van jodium is dus sp3d2. Dit bevat 5 bindingspare en een alleenpaar, dus sal dit vierkantig piramidaal wees om minimum afstoting te hê tussen die alleenpaar-bindingspaar en die bindingspaar-bindingspaar.

Arpita Yadav

Hi.....ek is Dr Sushree Arpitabala Yadav. Ek het my Ph.D. van NIT Rourkela in 2019. Later het ek na IIT Bombaai verhuis om na-doktorale studies te volg. My belangstellingsgebied is organiese chemie. Ek het goeie kennis van die skryf van navorsingsvoorstelle, manuskripte, artikels en tesis. My LinkedIn-profiel- https://www.linkedin.com/feed/?trk=homepage-basic_google-one-tap-submit

Onlangse plasings