IF Lewis-struktuur en -kenmerke: 15 nuttige feite


IF Lewis-struktuur is die voorstelling van die elektroniese struktuur van die verbinding, IF chemies genoem as jodiummonofluoried. Kom ons definieer die Lewis-struktuur van IF hieronder.

IF Lewis-struktuur is 'n eenvoudige struktuur van die verbinding, IF. Dit dui verskeie fundamentele feite oor die verbinding aan deur die elektroniese reaksie tussen jodium (I) en fluor (F) atome bloot te stel. Hierdie Lewis-struktuur is interessant aangesien twee halogeenelemente deelneem om IF te maak.

IF Lewis-struktuur is in staat om die vorm, bindingshoek, Hibridisering en baie ander kenmerke van IF te vertoon. Ons gaan hierdie faktore in die hele artikel bespreek.

Hoe om IF Lewis-struktuur te teken?

Teken IF Lewis-struktuur is so eenvoudig soos Lewis-struktuur van ander verbindings. Vyf basiese stappe om Lewis-struktuur in hierdie afdeling te teken, sal hierop volg.

Stap 1: Identifikasie van getal valenselektron

Valenselektronberekening is die belangrikste en mees fundamentele stap om die Lewis-struktuur van enige verbinding te teken. IF is die eenvoudigste een in die reeks halogeenverbindings. Een jodium- en een fluoratoom deel een valenselektron met mekaar om IF te vorm.

Stap 2: Kies betroubare sentrale atoom

Die keuse van 'n sentrale atoom is een van die beste kriteria om 'n perfekte skelet van Lewis-struktuur te maak. Daar kan gevind word dat jodiumfluoried 'n lineêre verbinding met slegs twee atome is. Daarom is dit nie nodig om 'n sentrale atoom te kies waar een I- en een F-atoom in die terminale van die binding bestaan ​​nie.

Stap 3: Voorstelling van bindings tussen die atome

Twee eenvoudige halogeenatome vorm een ​​binding deur een elektron in IF te deel. Die voorstelling van die sigma-binding wat deur hulle gevorm word, word gemaak deur twee elektronkolletjies tussen hulle te plaas.

Stap 4: Identifikasie van alleenpare indien enige

Enkelpaar identifikasie is belangrik vir IF. Hierdie stap word aangedui met die hulp van VSEPR (Valence Shell Electron pair Repulsion) teorie. Nadat elektrone geplaas is vir die aanbieding van die binding tussen atome, word die oorblywende elektrone en alleenpare bereken om interne effek in die verbinding te ontleed.

Stap 5: Finale skets van die skelet

Finale skelet word voorgestel deur te wys van die elektrone wat aan binding deelneem. Die samestelling die presiese aantal alleenpare word ook met die elektronkolletjies om die elemente vertoon. Die finale skets word gereed om voor te stel deur die elektroniese vorm van die element na binding te evalueer.

IF Lewis struktuur vorm

Die vorm van die verbindings is 'n fisiese feit wat verkry kan word nadat die skelet van Lewis-struktuur van die verbinding voorgestel is. Kom ons vind die vorm van IF.

IF Lewis-struktuurvorm lineêr is. Hierdie verbinding is 'n eenvoudige een wat slegs een binding en slegs twee verskillende atome in die terminale van bindings hou. Daarom impliseer dit nie komplekse vorm of molekulêre meetkunde nie.

IF Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading weerspieël 'n interne feit van verbindings. Dit evalueer die hoeveelheid lading wat deur die deelnemende element gehou word na binding. Kom ons vind die formele aanklag van IF hieronder.

Formele lading van IF is 0. Die formule om formele lading te bereken is Formele lading = aantal valenselektrone – aantal nie-bindende elektrone – aantal elektrone wat gedeel word (aantal bindingselektrone/2)

  • Formele lading van jodium = [7 – 6 – (1/2)] = 0.5
  • Formele lading van Fluoor = [7 – 6 – (1/2)] = 0.5
  • Totale formele lading van IF = (0.5-0.5) = 0

IF Lewis struktuur hoek

Hoek tussen die bindings van 'n verbinding kan ook uit die Lewis-struktuur en molekulêre geometrie uitgebeeld word. Kom ons identifiseer bindingshoek van IF.

IF is gemaak van enkelbinding, so daar is geen relevansie in die evaluering van die kenmerk van bong-hoek vir jodiumfluoried nie.

IF Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël verwys na die reël om bindings te maak deur met valenselektrone deel te neem. Kom ons erken hoe F-atoom en ek die oktetreël handhaaf deur met mekaar te bind.

IF Lewis-struktuur oktetreël sê dat beide Jodium en Fluoor elektroniese reaksie ondergaan om hul valensdop met agt elektrone te vul. Aangesien beide die atome 'n tekort aan een elektron het omdat hulle agt elektrone in valensieskil het, maak hulle bindings deur een elektron met mekaar te deel.

IF Lewis struktuur alleenpare

Volgens VSEPR Theory is alleenpare interessante kenmerke wat effek op die bindingshoek en vorm van die verbindings skep. Kom ons vind hoeveel alleenpare daar in IF is.

IF Lewis-struktuur het 'n totaal van ses aantal alleenpare. Beide Jodium en Fluoor het dieselfde aantal alleenpare aangesien hulle albei uit dieselfde groep periodieke tabel behoort. Eensame pare IF toon soortgelyke eienskap en dit skep geen interne effek in die verbinding nie.

Jodium en Fluoor het sewe valenselektrone in elk. Nadat een elektron met mekaar gedeel is, hou beide die atoom ses elektrone. Dit beteken dat drie alleenpare in I en F elk teenwoordig is.

IF valenselektrone

Valenselektrone is daardie elektrone wat in die laaste energievlak van die atome getel word. Kom ons bereken die totale aantal valenselektrone in jodiummonofluoried.

IF het totaal 14 valenselektrone.

  • Die aantal valenselektrone in jodium = 7
  • Die aantal valenselektrone in Fluoor = 7
  • Totale aantal valenselektrone in IF = (7+7) = 14

IF hibridisasie

Hibridisering is die feit wat 'n nuwe formule kry na binding tussen twee atome. Hierdie afdeling sal die hibridisering van IF hieronder identifiseer.

Hibridisering van IF is sp3. Individueel is die verbastering van F en I sp3. Steriese getal atoom bepaal die hibridisasie. Steriese getal kan bereken word deur die aantal gebonde elektrone en alleenpare by te tel.

In beide Jodium en Fluoor is die aantal gebonde elektron- en alleenpare onderskeidelik 1 en 3. Daarom is steriese getal vier en VSEPR-teorie dui 4 steriese getal aan as sp3 hibridisasie.

Is IF solied of vloeibaar?

Die toestand van die molekules of verbindings word beoordeel deur die Lewis-struktuur te evalueer. Die vorming van die binding bepaal die staat hier Kom ons beoordeel toestand van IF hieronder.

IF is 'n vaste verbinding en sjokolade bruin in kleur. Die voorkoms van die verbinding is nie baie moeilik nie, so dit ontbind by 'n lae temperatuur wat 0 °C is. Dit is as gevolg van noue binding tussen die I- en F-atoom. Die vaste toestand van IF is onstabiel aangesien I die grootste halogeen in serie is en F die kleinste een is. 

Is IF oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is water verwys na die ontbinding van verbindings in water. Maklik gedissosieerde verbindings word meer oplosbaar in water genoem. Kom ons identifiseer die oplosbaarheid van IF.

IF is nie presies oplosbaar in water nie, maar dit hidroliseer nadat dit met water in aanraking gekom het. Die proses waardeur 'n verbinding H kan breek2O in H+ en OH- ione word Hidrolise genoem. Daarom kan gesê word dat IF in staat is om watermolekule te breek.

Hoekom is IF nie oplosbaar in water nie?

As is nie oplosbaar in water nie as gevolg van die vorming daarvan deur slegs halogeenelemente. Daar word gevind dat halogeenelemente oplosbaar is in organiese oplosmiddel eerder as in watermolekules. Aangesien die bindingssterkte van IF laag is, breek dit die IF-binding en help H2O om sy bindings te breek en die hele oplossing te ioniseer.

Is IF polêr of nie-polêr?

Polariteit verwys na die skeiding van elektroniese lading tussen interne molekules van die verbinding. Kom ons meet hierdie feit vir IF hieronder.

IF is 'n polêre verbinding. Hierdie verbinding is gemaak van twee halogene wat 'n groot verskil in grootte het. Die verskil in grootte is 'n faktor om die ladingsdigtheid tussen die element in 'n ongelyke patroon te onderskei en dit maak die verbinding polêr.

as lewis struktuur
IF Lewis struktuur binding lengte van Wikipedia

Hoekom is IF polêr?

IF is polêr as gevolg van 'n groot elektronegatiewe verskil tussen jodium en fluor atome. Daar word gevind dat fluor die laaste halogeenelement in groep VII is en jodium is die eerste een in dieselfde reeks. Die elektronegatiwiteit van I is laer as F-atoom en skep ongelyke ladingsdigtheid in die molekule.

Is IF molekulêre verbinding?

Molekulêre verbinding word gedefinieer as die konjugasie tussen twee molekules op 'n neutrale manier. Kom ons identifiseer of IF 'n molekulêre verbinding is of nie hieronder nie.

IF is Molekulêr. Die eenvoudigste manier om molekulêr te wees, is die binding tussen twee enkele atome. Jodium en Fluoor toon enkele deelname aan die vorming van IF. Dit is molekulêr aangesien daar geen vrye lading in die eenvoudige verbinding teenwoordig is nie. Verder, If het 'n spesifieke molekulêre gewig wat 145.9029 is.

Is IF suur of basis?

Suur en basisse word gedefinieer deur die vermoë om elektrone deur die verbindings te aanvaar en aan ander elemente te skenk. Hierdie afdeling sal ons help om te identifiseer of IF suur of basies is.

IF kan as 'n Lewissuur beskou word. Lewissuur is in staat om ruimte bo nuwe elektrone te gee. Dit beteken dat IF die vermoë het om elektrone in sy geometrie te hou. IF is 'n Lewissuur aangesien jodium 'n leë d-orbitaal bevat waarin ek maklik meer as een elektron kan aanvaar sonder om die stabiliteit daarvan te beïnvloed.

Is IF elektroliet?

Elektroliete is in staat om elektrone of stroom te dra met behulp van vrye ione of ladings daarin. Kom ons identifiseer of IF elektroliet is of nie.

IF is 'n nie-elektrolietverbinding. Die vastestof If het nie ekstra elektron of negatiewe lading om stroom daardeur uit te voer nie. Daarom kan dit nie as 'n elektroliet in chemie beskou word nie. In gesmelte toestand organiseer dit egter ione deur IF-binding te breek, wat maklik elektron kan dra.

Is IF sout?

Sout is dié wat heeltemal ontbind kan word in water wat geen ioon in sy interne struktuur het nie. Dit sal betekenisvol wees om waarde van IF as sout hier te vind.

IF kan nie as sout beskou word nie. Dit volg nie 'n enkele eienskap van soute nie. Hierdie verbinding is nie oplosbaar in water nie, maar dit breek die OH-bindings in watermolekule. Alhoewel die verbinding geen ioon in het nie, kan dit maklik in ione breek en sy vaste toestand van IF is ook hoogs onstabiel.

Is IF ionies of kovalent?

Kovalente verbindings kan gedefinieer word deur valenselektrone in binding te deel, terwyl ioniese struktuur oordrag van valenselektrone verwys. Kom ons definieer die faktore vir IF.

IF is 'n kovalent. Die valenselektrone van beide Jodium- en Fluooratome neem deel aan die binding en vul die oktet van mekaar s'n. Kovalente aard van IF definieer dat die verbinding gemaak word uit samewerking tussen die valenselektrone van jodium en fluor.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die kenmerke van lineêre IF geïdentifiseer wat die eenvoudigste verbinding in chemie is wat slegs uit halogeenelemente bestaan. Al die bogenoemde eienskappe as die verbinding aandui dat dit 'n onstabiele verbinding is. Die onnatuurlike grootte verskil tussen jodium en F is die belangrikste rede om IF onstabiel te maak.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings