IBr4- Lewis-struktuur en -kenmerke (11 nuttige feite)


IBr4- word ook Jodium-tetrabromied-ioon genoem met die molêre massa van 446.5205 g/mol. Kom ons bespreek 'n paar feite oor hierdie molekule hieronder in detail.

IBr4- is 'n inter-halogeenverbindings wat uit twee verskillende halogeenatome bestaan, naamlik jodium en broom. Dit is min oplosbaar in eter en benseen.

Kom ons ondersoek die hibridisasie, bindingshoek, alleenpare, valenselektrone, polariteit van IBr4- volledig.

Hoe om IBr te teken4- lewis struktuur?

IBr4- lewis-struktuur bevat sentrale jodiumatoom wat kovalent aan vier broomatoom gebind is en -1 formele lading het. Kom ons bestudeer IBr4- Lewis-struktuur in detail.

Stap 1: Vind die totale aantal valenselektrone

IBr4- Lewis-struktuur het 'n totaal van 36 valenselektrone. Sewe valenselektrone van jodium, vier broomatoom teenwoordig in hierdie molekule, daarom dra elke broomatoom 7 valenselektrone by en een van die negatiewe lading.

Stap 2: Kies die middelatoom van die molekule

Jodium word in die middel van die molekule geplaas as gevolg van sy minste elektronegatiwiteit. Die elektronegatiewe waarde van jodium en broomatoom is onderskeidelik 2.5 en 2.8. Dus word sentrale jodium omring deur vier broomatome.

Stap 3: Voorstelling van chemiese binding tussen die atome

Elektronpare word tussen jodium en broomatoom geplaas wat die chemiese binding tussen die atome verteenwoordig.

Stap 4: Oorblywende nie-gebonde elektrone word bygevoeg

IBr4- lewis-struktuur, broomatoom bevat een elektronpaar. Om die oktet te voltooi, plaas drie nie-gebonde elektronpaar op die broomatoom. Jodium het meer as 12 elektrone word gesê dat dit uitgerekte oktet is. Daarom moet die oorblywende 4 elektrone op die sentrale jodium gehou word.

Stap 5: Bereken die stabiliteit van die molekule

Stabiliteit van die molekule word bereken deur die formele lading van elke atoom. Daar is negatiewe lading op die sentrale jodiumatoom en daar is geen lading op die broomatoom nie.

IBr4- lewis struktuur
IBr4- lewis struktuur

IBr4- Lewis struktuur vorm

Die vorm van die molekule word voorspel deur VSEPR-model, elektron wat in beide bindingspaar en alleenpaar teenwoordig is, stoot af en bly apart van mekaar.

Die vorm van die IBr4- Lewis-struktuur is vierkantig plat. Vier bindende elektronepare is op die een vlak en twee eensame paar elektrone is in die teenoorgestelde kante van die sentrale jodiumatoom gerangskik en maak vierkantige platvorm. Uit VSEPR-teorie het hierdie molekule AX4E2 generiese formule.

Vierkantige vlakke vorm van IBr4-lewis-struktuur
Vierkantige vlakke vorm van IBr4- lewis struktuur

IBr4- Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die verskil tussen die aantal valenselektron in die neutrale atoom en die buitenste elektron rondom die atoom in die molekule.

Die formele aanklag van IBr4- Lewis-struktuur is -1. Die formule word gegee as F=V-{[L+B/2]} waar V die valenselektron is, L die alleenpaar is en B die bindingspaar elektron is.

Die formele aanklag van

  • Jodium = 7-{4+1/2(8)}= -1
  • Bromine =7-{6+1/2(2)}=0

Daar is negatiewe lading op die jodiumatome teenwoordig in die IBr4- lewis struktuur. Daarom is die algehele formele lading van hierdie molekule -1.

IBr4- Lewis struktuur hoek

Die geometriese hoek wat tussen twee aangrensende kovalente bindings gevorm word, word bindingshoek genoem.

IBr4- molekule het die bindingshoek van 90˚. Dit word nie beïnvloed deur die simmetries gerangskik sentrale atoom alleenpaar elektrone, wat nie I-Br bindingshoeke saamdruk nie.

IBr4- lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat die atoom verkies om agt elektrone in sy buitenste dop te hê. Kom ons bespreek oktetreël vir IBr4- lewis struktuur.

Broomatoom teenwoordig in die IBr4- lewis-struktuur gehoorsaam oktetreël. Ses nie-gebonde elektrone en twee gebonde elektrone teenwoordig op die broomatoom maak oktet. Jodium is teenwoordig in periode 3 element vertoon dikwels uitgebreide oktet van 12 elektrone.

IBr4- lewis struktuur eensame pare

Eenpaar elektrone is ongedeelde elektrone wat nie deelneem aan die vorming van die chemiese binding nie. Kom ons ondersoek eenpaarelektron van IBr4- molekule.

Totaal 14 eensame paar elektrone is teenwoordig in Lewis struktuur van IBr4-. Elke broomatoom teenwoordig hierin molekule het 3 eensame paar elektrone dus, 4 broomatoom het 12 eensame paar elektrone. 2 eensame paar elektrone is teenwoordig in sentrale jodiumatoom.

IBr4- valenselektrone

Valenselektrone teenwoordig in die buitenste dop wat hoë energie het in vergelyking met die kernelektrone. Ons sal dieselfde vir IBR bespreek4- molekule.

IBr4- molekule bestaan ​​uit altesaam 36 valenselektrone. Jodium- en broomatome is teenwoordig in die halogeenfamilie met 7 valenselektrone. Aangesien vier broomatome teenwoordig is in IBr4- molekule en dit het -1 formele lading. Die totale valenselektron van hierdie molekule is dus 7+7(4)+1=36.

IBr4- verbastering

Hibridisering vind plaas as gevolg van die vermenging van twee atoomorbitale met gelyke energie om 'n nuwe hibriede orbitaal te vorm. Ons sal IBr bestudeer4- verbastering in detail.

IBr4- molekule het sp3d2 verbastering. In hierdie molekule word een elektron van sentrale jodiumatoom, elk van 5s en 5p orbitale bevorder tot 5d orbitale wat gehibridiseer is om 6 sp te vorm3d2 hibriede orbitaal van dieselfde energie. Elke sp3d2 hibriede orbitale oorvleuel met 4p orbitale van broom om I-Br-binding te vorm.

Is IBr4- polêr of nie-polêr?

Die elektrone is nie eweredig versprei nie en het asimmetriese vorm in polêre molekule, terwyl elektrone eweredig tussen die atome gedeel word in die geval van niepolêre molekule.

Die aard van IBr4- is nie-polêr. Die verskil in elektronegatiwiteit van Br en I is 0.3 wat 'n niepolêr is. Hulle het simmetriese vorm, dipole van vier Br gebind aan sentrale I-atoom kanselleer mekaar. Die dipole van twee eensame pare op I-atoom kanselleer mekaar wat lei tot 'n geen netto dipool daarin.

Is IBr4- elektroliet?

An elektroliet bevat ione wat verantwoordelik is vir die elektriese geleidingsvermoë in waterige oplossing.

IBr4- is nie 'n elektroliet nie. Dit is nie 'n ioniese verbinding wat ione in 'n waterige oplossing produseer nie. Die afwesigheid van die ione in die waterige oplossing maak IBr4- wat nie elektrisiteit gelei nie, daarom dien dit nie as elektroliete nie.

Is IBr4- ionies of kovalent?

Die elektronegatiwiteitsverskil tussen die gebonde atome is meer as twee lei tot die vorming van ioniese binding. As die waarde daarvan minder as twee is, dan is die binding kovalente binding.

IBr4- is kovalent van aard. Die verskil in die elektronegatiwiteit van I- en Br-atoom is 0.3 wat na bewering die vorming van kovalente binding is. Daar is deling van elektrone vind plaas in IBr4- molekule wat as kovalente verbinding beskou word.

Is IBr4- oplosbaar in water?

Die verbinding wat polêr is en teenwoordigheid van waterstofbinding sal oplosbaar in polêre oplosmiddel soos water.

IBr4- is onoplosbaar in water. Hierdie molekule is nie-polêr van aard en daar is geen waterstofbinding nie. Daar is dus geen interaksie tussen die watermolekule en IBr nie4- molekule.

Gevolgtrekking:

IBr4- beskik oor vierkantige vlakke vorm met sp3d2 verbastering. Die bindingshoek van hierdie molekule is 90˚. Dit is nie-polêr van aard en is kovalente verbinding. Dit vorm nie waterstofbinding nie.

Supriya Upadhya

Hi....ek is Supriya Upadhya, 'n Nagraadse Gegradueerde in Organiese Chemie met goeie begrip van Chemie-konsepte en het gewerk as Junior navorsingsgenoot in die sintese van anti-kankermiddel. Het ook aan anti-mikrobiese polimeersintese gewerk as deel van nagraadse tesis. Linkedin-profiel: https://www.linkedin.com/in/supriya-upadhya-1223a716a/

Onlangse plasings