Ibr3 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 feite wat u moet weet


Ibr3 is 'n poliatomiese molekule wat bestaan ​​uit een jodiumatoom en drie broomatome met molêre massa 366.62 g/mol. Kom ons bestudeer nog 'n paar feite en besonderhede van Ibr3 Lewis-struktuur.

Ibr3 (jodiumtribromied), is 'n interhalogeenverbinding met twee verskillende halogene wat saamgebind is en is donkerbruin van kleur. Dit word geproduseer deur atoombroom met Ibr2 te laat reageer met elementêre broomgas by 'n verhoogde temperatuur en as vlamvertrager gebruik.

Ibr3 is 'n interhalogeenverbinding wat deur swaar elemente gevorm word en dit is redelik moeilik om te sintetiseer by matige temperature. Kom ons bespreek meer detail georiënteerde feite soos valenselektrone, alleenpare en kenmerke soos vorm, hibridisasie van Ibr3 lewis struktuur.

Hoe om te teken Ibr3 Lewis-struktuur?

Ibr3 lewis-struktuur word geteken deur die oktetreël te volg om 'n idee te gee oor die skeletstruktuur van Ibr3. Kom ons bou die volgende stappe wat nodig is.

Tel totale valenselektrone

Ibr3 het 'n totaal van 28 valenselektrone vir die konstruksie van Ibr3 lewis-struktuur. Dit het vier 17th groepelemente (I en 3 Br) wat beteken dat elke atoom 7 valenselektrone (buitenste elektrone) in die atoomorbitale het. Groep 17, die halogeengroep, het valensiedop elektroniese konfigurasie as: ns2np5.

Die keuse van die sentrale atoom

Die minste elektronegatiewe atoom, I, met X= 2.66 word as die sentrale atoom in Lewis-struktuur geneem en Br (X=2.96) word as die omliggende atome geplaas. Die elektronegatiewe atome word vergelyk in terme van hul grootte. Br is meer elektronegatief soos deur X-waarde oorgedra (X= elektronegatiwiteitsverskilgrootte).

Konstruksie van skeletstruktuur

Elke Br-atoom het twee elektrone wat met I-atoom gedeel word, wat 'n totaal van 6 valenselektrone tel wat vir 3 Br-atome gebruik word. Die oorblywende elektrone is rondom die atome gerangskik, maar I brei sy oktet uit om 10 elektrone te akkommodeer wat die oktetreël oortree. Dit kan ekstra elektrone akkommodeer as gevolg van die ekstra onderdop.

Vorming van bindings

In hierdie stap word die elektronpaar wat tussen atome gedeel word in die vorm van bindings geteken. 3 enkelbindings word gevorm tussen 3 stelle I-Br. Die oorblywende valenselektrone woon as alleenpare elektrone op die onderskeie atome.

IBr3 Lewis-struktuur

Ibr3 Lewis struktuur resonansie

Resonansiestrukture of kanoniese strukture is 'n voorstelling van die delokalisering van bindings/elektrone in 'n molekule. Kom ons kyk of Ibr3 Lewis-struktuur resonansievorme het.

Ibr3 lewis-struktuur het geen resonansiestruktuur nie. Dit is omdat alle enkelbindings en vaste alleenpare elektrone geen delokalisering van elektronwolk het nie.

Ibr3 het nie ioniese of kovalente kanoniese vorms nie.

Ibr3 hibridisasie

Ibr3 lewis struktuur het sp3d hibridisasie wat maklik met behulp van VSEPR-teorie bereken kan word. Kom ons bespreek die wiskundige formulering vir hibridisasie.

Hibridisering van 'n Ibr3 = (Valenselektrone van die sentrale atoom + Aantal eenwaardige atome geheg aan die sentrale atoom + Negatiewe lading op die molekule – Positiewe lading op die molekule)/2

  • Hibridisering van Ibr3= (7+3-0)/2
  • Hibridisering van Ibr3= 5 = sp3d
  • Hibridisering van Ibr3= sp3d
  • Molekulêre meetkunde gebaseer op sp3d hibridisasie is trigonaal bipiramidaal (TBP).
  • Elektronegatiewe atome beklee aksiale posisies aangesien dit meer p-karakter het volgens Drago se reël.

Waarom en hoe Ibr3 sp3d gehibridiseer ?

Dit neem nie vierkantige piramidale meetkunde op nie, aangesien die vyf elektrongroepe nie identies is nie en hulle verder geskei word deur elektronegatiwiteitsverskil.

Ibr3 is sp3d gehibridiseer aangesien dit vyf elektrongroepe behels, waarvan een twee alleenpare en drie bindingspare is en TBP-meetkunde opneem. Die twee alleenpare van I beklee die ekwatoriale posisies en die meer elektronegatiewe Br-atome beklee beide die aksiale posisies en een ekwatoriale posisies.

sp3d verbastering van Ibr3 lewis struktuur

Ibr3 Lewis struktuur vorm

Die vorm van 'n molekule hang van twee verskillende faktore af; bindende en nie-bindende elektronpare. Laat ons verstaan ​​hoe.

Die vorm van Ibr3 Lewis-struktuur is T-vormige struktuur. Dit is as gevolg van die 3 Br-atome wat die twee aksiale posisies en een ekwatoriale posisies inneem. Die vorm van 'n molekule word deur die bindingspare bepaal.

Orbitale van eensame pare elektrone word nie gereken om die vorm van enige molekule te beskryf nie.

T-vormige meetkunde van Ibr3 Lewis-struktuur

Ibr3 valenselektrone

Die valenselektrone is die buitenste elektrone in atoomorbitale teenwoordig. Kom ons bereken die totale valenselektrone.

Die totale valenselektrone van Ibr3 is 28. Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van I en Br is: [Kr]4d105s25p5 en [Ar]3d104s24p5. Elke atoom het 7 valenselektrone in sy buitenste dop.

Die 4d ​​en 3d skulpe van I en Br is heeltemal gevul en inert. Hulle is nie valenskulpe nie aangesien die voorvoegsel van d verskil van s en p.

Ibr3 lewis struktuur alleenpare

Eensame pare elektrone is die elektrone wat nie aan hibridisasie deelneem nie. Kom ons bereken die alleenpare van Ibr3.

Die totale alleenpare elektrone van Ibr3 lewis-struktuur is 11. Elke Br het 3 alleenpare wat 'n totaal van 9 alleenpare maak wat op 3 Br-atome woon en I bevat 2 alleenpare. Hulle is op hul onderskeie atome gelokaliseer en kan nie delokalisering van elektronwolk toon nie.

Ibr3 Lewis struktuur hoek

Ibr3 Lewis-struktuur neem sp3d verbastering wat beteken dat dit twee verskillende hoeke het. Kom ons bespreek dit hieronder.

Die bindingshoeke van Ibr3 met Trigonale Bipiramidale meetkunde met sp3d hibridisasie is 1200 en 900 vir ekwatoriale en aksiale posisies. Die aksiale bindings ly meer afstoot en het dus langer bindingslengtes soos dit behoort te wees aangesien dit meer p-karakter besit.

Die alleenpare beslaan dus 1200 bindingshoek vir minimum afstoting.

Die twee Br-atome in aksiale posisies het 'n bindingshoek van 1800 met die sentrale I-atoom en die hoek tussen een aksiale Br, sentrale I en een ekwatoriale Br-atoom is 900.

Ibr3 lewis struktuur oktet reël

Oktetreël impliseer dat elke atome probeer om 8 elektrone in hul subskulpe te akkommodeer vir edele en inerte eienskappe. Kom ons kyk of Ibr3 oktetreël volg.

In Ibr3 volg I nie oktetreël nie as gevolg van sy uitgebreide subskulpe wat 10 elektrone dra. Br volg oktetreël aangesien dit 'n totaal van 8 elektrone in sy omgewing het. Die meeste elemente in die groep het ekstra subskulpe as gevolg van sy groot grootte en oortree die oktetreël indien nodig.

Ibr3 Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die hipotetiese lading wat verkry word as al die elektrone gelykop in die molekule gedeel word. Kom ons bereken formele heffing vir Ibr3.

Formele lading = (Aantal valenselektrone in 'n vrye atoom van die element) – (Aantal ongedeelde elektrone op die atoom) – (Aantal bindings aan die atoom).

  • Formele lading van I= (7-4-3) = 0
  • Formele lading van Br= (7-6-1) = 0
  • Ibr3 lewis-struktuur het 'n algehele formele lading van nul.

Is Ibr3 polêr of nie-polêr?                        

Ibr3 is 'n polêre molekule. Kom ons bespreek in besonderhede.

Ibr3 het T-vormige struktuur met asimmetriese elektronwolkverspreiding op I. Die dipoolmomente van Ibr3 kanselleer mekaar nie heeltemal nie as gevolg van I-Br X verskil.           

Polariteit van 'n molekule kan goed bekend wees van sy dipoolmomentvektore en hul oriëntasie wat afhang van elektronegatiwiteitsverskil, teenwoordigheid van alleenpare, ens. X= grootte van elektronegatiwiteitsverskil.

Is Ibr3 ionies of kovalent?

Ibr3 is 'n kovalente verbinding gebaseer op Fajan se reël. Kom ons bespreek in besonderhede.

Die elektronegatiwiteitsverskil van I en Br is weglaatbaar. Dit het ook geen elektroniese ladingskeiding nie en word deur twee nie-metale gevorm. Dit maak Ibr3 Lewis-struktuur 'n kovalente verbinding.

Hoekom is Ibr3 kovalent?

Ibr3 is kovalent omdat elektronegatiwiteitsverskil tussen twee nie-metale, I en Br, 0.30 is en om ionies te wees, moes dit groter as 1.7 gewees het. Die grootte van die katioon, I3+ en grootte van die anioon, Br- is vergelykbaar in grootte met minder polariserende krag.

Ibr3 elektron meetkunde

Elektrongeometrie van Ibr3 Lewis-struktuur is trigonaal bipiramidaal. Kom ons kyk vir Ibr3.

Ibr3 lewis-struktuur het drie enkelbindings wat 3 elektrongroepe plus twee nie-gebonde elektronpare op sentrale atoom (I) beteken. Dit het 'n totaal van 5 elektrongroepe so die elektrongeometrie is trigonaal bipiramidaal (TBP).

Hoe elektrongeometrie is TBP?

Molekulêre meetkunde en elektrongeometrie is twee verskillende maniere om 'n molekule voor te stel en molekulêre meetkunde hang slegs af van die gebonde elektronpare.

Die elektrongeometrie van Ibr3 is TBP as gevolg van die rangskikking van elektrongroepe en dit sluit gebonde, nie-gebonde elektronpare in. Ibr3 het 5 elektrongroepe met verskillende ligande, wat aan TBP-meetkunde behoort.

Ibr3 oksidasie toestand

Oksidasietoestand is die hipotetiese statiese lading van 'n atoom in 'n molekule wat gevorm word deur verlies of wins van elektrone. Kom ons bereken die oksidasietoestand van ibr3.

I het 'n oksidasietoestand van +3 en elke Br-atoom het -1 lading. Aangesien Br meer elektronegatief as I is, neem elke Br een elektron van I op sodat ek 3 elektrone verloor. Aangesien elke Br een elektron van I neem, het dit -1 lading as gevolg van die wins van 'n ekstra elektron.

Verkryging van elektrone beteken reduksie en dit gee negatiewe lading aangesien elektron 'n negatiewe lading het.

Gevolgtrekking:

Ibr3 lewis-struktuur is 'n T-vormige interhalogeenmolekule met trigonale bipiramidale geometrie. Dit het 3 enkelbindings en 'n totaal van 11 alleenpare elektrone.

Nandita Biswas

Hallo. Ek doen my Meestersgraad in Chemie met 'n spesialisering in organiese en fisiese chemie. Ek het ook twee projekte in chemie gedoen - Een wat handel oor kolorimetriese skatting en bepaling van ione in oplossings. Ander in Solvatochromism bestudeer fluorofore en hul gebruike in die veld van chemie saam met hul stapeleienskappe op emissie. Ek het ook gespesialiseer in Resin chemikalieë. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/nandita-biswas-244b4b179

Onlangse plasings