13 feite oor Ibr2- Lewis-struktuur, kenmerke

Die Ibr2- is 'n polihalied wat twee afsonderlike halogene in negatief gelaaide polihaliedione het. Kom ons bespreek 'n paar feite oor die ibr2-lewis-struktuur hieronder in detail.

Ibr2- word jodiumdibromiedione genoem wat uit broom en jodium bestaan, albei is halogene wat in groep 17 van die periodieke tabel geklassifiseer word. Dit staan ​​ook bekend as interhalogeenverbindings aangesien hulle twee halogene bevat.

Die Ibr2- wat dissosieer in 'n ioon en lineêre fragmente, fotodissosieer by 'n golflengte van ongeveer 400 nm. Jodiumdibromiedione word gebruik in die spesiale titrasie van idometrie. Kom ons bespreek verder Lewis struktuur van ibr2 en sy ander feite onder.

Hoe om Ibr2-lewis-struktuur te teken?

Ibr2-lewis-struktuur bestaan ​​uit jodium en broom met 'n enkelbinding tussen hierdie twee halogene. Kom ons kyk na die volgende stap om ibr2-lewis-struktuur te teken.

Stap: 1

Hierdie fase vereis dat ons die ibr2-lewis-struktuur se totale valenselektrone moet bepaal.

Die ibr2-lewis-struktuur het 'n totaal van 22 valenselektrone in sy buitenste dop. Groep 17 word die halogeengroep genoem wat beide jodium en broom insluit. Hulle buitenste skulpe bevat dus elk sewe valenselektrone.

Die verbinding ibr2- bevat twee broom met sewe valenselektrone en een broom is negatief gelaai en een jodium met sewe valenselektrone.

Stap: 2

Nadat ons die valenselektron getel het, moet ons die minste elektronegatiewe atoom vind en dit in die middel plaas.

In ibr2- is jodium minder elektronegatief as broom. Jodium word dus in die middel geplaas en broom omring die jodium omdat dit meer elektronegatief is.

Stap: 3

Nou moet ons die valenselektron tussen broom- en jodiumatome plaas. Kom ons bespreek dit hieronder.

Ibr2- valenselektrone word op so 'n wyse geplaas dat hulle die oktetreël volg en al die valenselektrone beset. Jodium behoort tot die 5de periode in die periodieke tabel en beslaan meer as 8 elektrone in sy dop vanweë sy groot grootte.

Stap: 4

In die ibr2- ione word elke (:) alleenpare in 'n enkelbinding omgeskakel. Kom ons teken die finale ibr2-lewis-struktuur.

Nadat ons die valenselektron vir die vorming van die chemiese binding vir die finale ib2-struktuur toegewys het, sluit ons die hele molekule in 'n vierkantige hakie en ken 'n negatiewe lading daaraan toe. 

ibr2- lewis struktuur
Ibr2- lewis struktuur

Ibr2- lewis struktuur resonansie

Stelle van Lewisstrukture bekend as resonansiestrukture beskryf hoe elektrone delokaliseer in 'n poliatomiese ioon of molekule. Kom ons bespreek die ibr2-lewis struktuur resonansie.

Die ibr2-lewis-struktuur het geen resonansie nie. Omdat daar geen beweging van elektrone plaasvind nie en minder elektronegatiwiteitsverskil tussen broom en jodium.

Ibr2- lewis struktuur vorm

Die Ibr2-lewis-struktuur kan bepaal word deur die posisionering van elke groep elektrone. Kom ons bepaal dit.

Die vorm van die Ibr2-lewis-struktuur is lineêr. Omdat twee broomatome aksiaal in die Ibr2- geposisioneer is, wat ook drie alleenpare elektrone in ekwatoriale posisies het om die alleenpaarafstotings te oorkom.

ibr2- lewis struktuur
Ibr2- lewis struktuur vorm

Ibr2- het drie alleenpare en twee bindingspare met 'n lineêre struktuur wat in 'n hakie met 'n negatiewe lading ingesluit is.

Ibr2- lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading is die teoretiese lading wat voorspel kan word deur valenselektrone en ander bindende en nie-bindende elektrone te gebruik. Kom ons vind die formele lading van ibr2- uit.

Die ibr2- het 'n formele lading van -1. Dit sluit in totale valenselektrone is 22 en die nie-bindende elektron het drie pare en bindingselektrone is twee pare. Formule van formele lading is, FC =vlb/2 (v= valenselektron, l= alleenpaar, b= bindingselektrone).

In die ibr2-lewis-struktuur is die formele lading op jodium =7- 6- ½ 4= -1, Broom= 7-6-2/2= 0. Dus Formele lading op ibr2-lewis-struktuur = -1.

Weet meer oor Hidrofobiese voorbeelde

Ibr2- lewis struktuur bindingshoek

Die Lewis-struktuur betrokke by chemiese binding word gebruik om bindingshoeke te interpreteer. Kom ons bepaal die ibr2-lewis-struktuurbindingshoek.

Die ibr2- het 'n bindingshoek van 90° met 'n gebuigde vorm of geometrie. In teenstelling hiermee toon die VSEPR teorie gebuigde reël dat Ibr2- 'n lineêre struktuur het met 'n 90° bindingshoek.

Ibr2- lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël verwys na atome se voorkeur om agt elektrone in hul valensdop te hê. Kom ons kyk of ibr2-lewis-struktuur aan die oktetreël voldoen.

Die Ibr2- voldoen aan die oktetreël omdat jodium in die middel gevind word en broom dit omring. Om die oktet van die broomatoom te voltooi, gaan twee broomatome met 14 valenselektrone en dan die oorblywende atoom na die jodium subdop.

Broom se oktet is voltooi met 'n totaal van 16 valenselektrone. As gevolg van die vergrote oktetreël, ondergaan die oorblywende valenselektron in die jodium d-subdop. Die totale valenselektron wat oorbly is 22-16=6, wat nodig is om die jodium-oktet te voltooi.

Ibr2- lewis struktuur alleenpare

Eensame pare is elektrone wat in die buitenste dop van 'n atoom voorkom. Hier vind uit die eensame paar hieronder.

In ibr2-lewis struktuur is 'n totaal van drie alleenpare teenwoordig op die sentrale atoom van jodium. Dit is as gevolg van die uitgebreide struktuur van jodium aangesien dit uit 10 valenselektrone bestaan. Die broomatoom het ook drie alleenpare elektrone.

Ibr2- valenselektrone

'n Valenselektron is 'n elektron wat in die buitenste dop van 'n atoom kom en aan 'n chemiese reaksie deelneem. Kom ons kyk hoeveel valenselektrone Ibr2- het.

Die ibr2-lewis-struktuur bestaan ​​uit 'n totaal van 22 valenselektrone waarvan 7*2=14 valenselektrone van broom en 7 van jodium is.

Valenselektron van Broom=2*7=14

Valenselektron van jodium =7

Negatiewe lading= -1

Dus totale valenselektrone= 2Br+I+(-1) = (14+7+1)= 22.

Ibr2- hibridisasie

Hibridisering is die proses om 'n nuwe orbitaal te maak deur twee orbitale van verskillende vorms en energie in 'n chemiese reaksie te meng. Laat ons dit verstaan.

Die ibr2-lewis struktuur is sp3d gehibridiseer omdat sy steriese getal vyf is wat voorspel kan word deur die elektroniese konfigurasie van jodium te gebruik is [Kr]4d105s2p5. Jodium het dus sewe valenselektrone in sy laaste dop.

Hoekom het ibr2- sp3d hibridisasie?

Ibr2- is lineêr met sp3d hibridisasie. Kom ons vind die rede daaragter uit

Sp3d hibridisasie volg die gebuigde reël waarvolgens, Ibr2-lewis meetkunde twee broomatome het wat aksiaal geposisioneer is, wat gekomplementeer word met drie ekwatoriale pare elektrone om alleenpaar afstoting te oorkom.

Is ibr2- lineêr?

Lineêre molekules is dié waarin al die atome en elektrondigtheid in 'n reguit lyn gerangskik is. Kom ons beskryf dit in die geval van ibr2-.

Die Ibr2- is 'n lineêre struktuur met gebuigde meetkunde en sp3d hibridisasie. In ibr2- is al die drie atome (een jodium en twee broom) in 'n reguit lyn gerangskik.

Ibr2- polêr of nie-polêr

Polêre ione is dié wat teenoorgesteld gelaai is en nie-polêr is dié wat dieselfde lading op hul ioon het. Kom ons kyk of ibr2- polêr of nie-polêr is.

Die ibr2- is 'n niepolêre ioon, want daar is 'n gelyke of simmetriese verspreiding van valenselektron en lading na die sentrale atoom. Ibr2-lewis struktuur toon die simmetriese verspreiding van elektrondigtheid op jodium en broom.

Hoekom is ibr2- nie-polêr?

Die elektronegatiwiteit van die elemente betrokke by chemiese prosesse is gekorreleer met polariteit in die ibr2-Lewis-struktuur. Kom ons vind die nie-polariteit verder uit.

Die ibr2- is nie-polêr omdat daar geen elektronegatiwiteitsverskil tussen die broom- en jodiumatoom is wat die elektron na hul kant toe aantrek nie.

Ibr2- molekulêre meetkunde

Die molekulêre meetkunde sal met behulp van die VSEPR gebuigde reël verduidelik word. Kom ons leer oor ibr2- molekulêre meetkunde.

Die molekulêre geometrie van ibr2- is lineêr met 'n hoek van 90° en 120°. Volgens die gebuigde reël moet alle alleenpare in 'n ekwatoriale posisie wees vir sp3d hibridisasie om alleenpaar-alleenpaar afstoting te verminder.

Hoekom het ibr2- lineêre geometrie?

Drie alleenpare en twee bindingspare maak die Ibr2- molekule lineêr uit. Kom ons vind die rede hieragter uit.

'n Lineêre molekulêre meetkunde vir Ibr2 as gevolg van al drie die alleenpare in Ibr2 wat in 'n ekwatoriale ligging is, veroorsaak dat beide Br in 'n aksiale posisie is.

Hoe is ibr2- lineêr?

Die ibr2-lewis-struktuur is lineêr met trigonale bipiramidale geometrie. Kom ons bespreek dit in detail.

Die ibr2- is lineêr as gevolg van die minimalisering van die afstoting tussen die alleenpaar en bindingspare. So eensame paar is teenwoordig by ewenaar en broom by aksiaal om 'n stabiele struktuur te vorm.

Is ibr2- en xef2 iso-elektronies?

Iso-elektronies is 'n toestand waarin twee verskillende atome presies dieselfde aantal valenselektrone in hul buitenste dop het. Kom ons kyk of ibr2- en xef2 iso-elektronies is of nie.

Beide Ibr2- en xef2 (wat 'n edelgasverbinding is) is iso-elektronies aangesien hulle albei uit 22 valenselektrone bestaan ​​en 'n lineêre struktuur met sp3d hibridisasie het.

Hoekom is ibr2- en xef2 iso-elektronies?

Die periodieke tabel verdeel die ibr2 en xef2 in twee afsonderlike groepe. Kom ons bespreek die rede waarom iso-elektronies is.

Die ibr2- en xef2 is iso-elektronies omdat albei dieselfde bindingshoeke van 90 grade het en uit 22 valenselektrone in hul buitenste dop bestaan.

Gevolgtrekking

Die Ibr2-ioon het twee enkelbindings tussen elke jodium (I) atoom en elke broom (Br) atoom. Die jodiumatoom (I) is in die middel, omring deur twee broomatome (Br). Beide die jodium- en broomatome het drie alleenpare. Die formele lading van die jodiumatoom is -1. Die ibr2- is lineêr in struktuur.

Scroll na bo