I3- Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, pare.

In hierdie artikel sal ons leer oor I3– Lewis-struktuur tekeninge, hibridisasie, vorm, ladings, pare en hoe om dit te konstrueer volgens oktetreël en 'n paar feite en gedetailleerde verduideliking oor die poliatomiese ioon wat groot belang in die industriële sektor is.

I3- Lewis-struktuur of Lewis-puntstruktuur is 'n eenvoudige voorstelling van die elektroniese struktuur van 'n molekule wat inligting gee oor die aantal bindings wat gevorm word, die aantal bindingspare wat nodig is om die oktetreël te vervul en eensame pare wat beskikbaar is.

Die Lewis-teorie is gebaseer op oktetreël wat bepaal dat 'n atoom altyd geneig is om 8 elektrone om hulself te rangskik om 'n stabiele of 'n edelgaskonfigurasie te verkry. Daar is egter 'n paar uitsonderings soos wanneer 'n molekule 'n elektrontekort het; wanneer dit onewe aantal elektrone het; of molekules wat ekstra elektrone in hul valensdoppies het. Bv, BH3,SF6, H2, NEE ens. I3- lewis struktuur is een van hulle.

I3- struktuur van Wikipedia

Metodes om te teken a Lewis-struktuur :

Let wel: Elemente met uitgebreide valensiedoppe soos 3d-elemente, dit kan die oktetreël soos SF oorskry6 , PFof elemente met minder valenselektrone kan onvolledige oktet hê soos H2 .

Hoe om 'n I te teken3- Lewis struktuur? :

  1. Jodium behoort tot 17th groep en 5th tydperk. Dit het 7 valenselektrone, met uitgebreide skulpe om enige ekstra elektrone behalwe die 8 elektrone te beset. Dit het 3 dieselfde I-atome met dieselfde elektronegatiwiteit, kies dus enige een as die sentrale atoom. Dit het 'n totaal van 22 valenselektrone van 3 I-atome en 'n negatiewe lading.
  2. Teken 'n kovalente binding tussen elke atome met die sentrale atoom om die buitenste baan te vervul. Sodoende kry ons 3 alleenpare elektrone op die sentrale atoom en 2 alleenpare elektrone elk op die omliggende atome. Aangesien ek leë 4d-skulpe het, kan dit uitbrei om ekstra elektrone te akkommodeer en sodoende die oktetreël oortree wat gewoonlik vir swaarder elemente waargeneem word. Dit gee die I3- lewis struktuur.
I3- Lewis struktuur

I3- Lewis struktuur Formele aanklag:

Nou, ons moet hulle toewys formele aanklag om die volledige stal I te verkry3– Lewis-puntstruktuur.

Dit gee inligting oor die elektroniese lading van elke atoom in 'n molekule gebaseer op die Lewis-puntstruktuur.

Oor die algemeen kan formele lading wiskundig bereken word deur die formule:

Formele lading = (Aantal valenselektrone in 'n vrye atoom van die element) – (Aantal ongedeelde elektrone op die atoom) – (Aantal bindings aan die atoom)

Daarbenewens, Lading op die molekule= som van al die formele ladings.

Lewis-struktuur van I3-
Elke atoom kry sy onderskeie formele lading wat die algehele lading van die ioon sal gee.

Formele lading van Ia = 7-6-1 = 0 Formele aanklag van Ib = 7-6-2 = -1    

I3- Lewis struktuur resonansie  :

Resonansie struktuur I3- Lewis struktuur

Datief- of koördinaatbindings word gevorm deur twee elektrone kovalent deur enkelatoom tot die naaste naburige atoom te deel.

Die twee I-atome aan die einde is soortgelyk as gevolg van resonansie. Dit vermy die vorming van enige dubbelbindings, alhoewel dit ekstra subskulpe het om elektrone te akkommodeer, is omdat dit die stabielste is wanneer dit 'n lineêre vorm verkry om steriese hoekvervorming te voorkom aangesien die enkelbindings mekaar nie baie afstoot as die enkelbinding wanneer dit in 'n dubbele binding. Daarom is hierdie vorm die mees stabiele en waarskynlike resonansie struktuur van I3- Lewis struktuur.

I3- Lewis struktuur valenselektrone :

i3- lewis struktuur
Verbinding verteenwoordig verbandpare. Die kolletjies verteenwoordig eensame pare.

Elektroniese konfigurasie van I: [Kr] 4d105s25p5. Sy valenselektrone is 5s25p5 wat tot 'n totaal van 7 buitenste elektrone tel. I3- Lewis struktuur het 'n totaal van 22 valenselektrone. Dit het 2 bindingspare (wat hier 'n enkele kovalente binding gevorm het).

Let wel: In die werklike sin van chemie is daar 'n koördinaatbindingsvorming tussen I2 en ek- (elektronpare word heeltemal gedeel deur jodied-ioon, 'n tipe kovalente binding).

I3- Lewis struktuur alleenpare:

I3- Lewis struktuur het 'n totaal van 9 alleenpare van elektrone wat nie aan bindingsvorming deelgeneem het nie en woonagtig op onderskeie I-atome.

I3- Lewis hibridisering:

Daar is 'n eenvoudige reël of vergelyking wat gevolg moet word om die verbastering van molekules vinnig uit te vind.

Hibridisering van 'n molekule = ( Valenselektrone van die sentrale atoom + Aantal eenwaardige atome geheg aan die sentrale atoom + Negatiewe lading op die molekule – Positiewe lading op die molekule )/2

Hier, ek3- Lewis struktuur hibridisasie = (7+2+1)/2 = 5 ie, sp3d.

I3- Lewisstruktuur vorm :

I3- Lewis-struktuur het 'n trigonale bipiramidale geometrie wat goed geregverdig is aangesien die sentrale atoom 3 eensame pare elektrone bevat wat op maksimum afstand met minder afstoting kan bly wanneer hulle die ekwatoriale posisie teen 'n hoek van 120 inneem.0 met mekaar. Die ander twee bindingspare maw die twee I-atome beklee die apikale posisies. Daarom is die vorm van I3- lewis struktuur lineêr is.

Die I-atome in apikale posisie is op 1800 aan mekaar.

I3- Lewisstruktuur hoek :

die ek3- Lewisstruktuur neem 'n lineêre vorm aan wat 'n hoek van 180 het0 .

I3- Lewis Struktuur
Die hoek tussen twee I-atome is 1800 .
molekuleI3- , Trijodied-ioon
TipePoliatomiese ioon
Hibridisering, Meetkundesp3d , Trigonale Bipiramidaal
Vormlineêre
Angle1800
Bond- en Lone-pare2, 9
Tabel: Kenmerke van I3-

I3- Lewisstruktuur oktet reël:

I3- Lewisstruktuur oortree oktetreël aangesien dit 4d-skulpe uitgebrei het wat ekstra elektrone kan akkommodeer behalwe die 8 elektrone wat nodig is om aan die oktetreël te voldoen soos blyk uit sy Lewis-puntstruktuur.

Is ek3- stabiel?

 Ja, trijodied-ioon is stabiel.

As jodiumelement behoort aan 5th tydperk, het dit leë 5d-skulpe wat sy oktet kan uitbrei om die ekstra elektronpaar wat deur die jodied-ioon verskaf word, I te akkommodeer- aan ek2 . Daar is gevind dat hulle in waterige oplossing sowel as in kristallyne vorm met 'n verskeidenheid katione bestaan.

Is ek3- ionies of kovalent?

Trijodied ioon is 'n polyatomiese ioon met 'n algehele negatiewe lading in die een kant van die lineêre molekule. Daarom gaan dit by verstek ionies wees. Daar kan 'n paar vrae oor die polariteit daarvan wees, aangesien die dipool van mekaar lineêr in vorm is, maar daar is altyd 'n negatiewe lading wat aanwesig is, waardeur dit 'n dipoolmoment daarmee geassosieer word. 'n Poliatomiese ioon sal ook nooit as 'n vrye ioon in 'n oplossing bestaan ​​nie, sy teenoorgestelde gelaaide ione sal dit altyd omring. In vaste toestand is daar 'n geringe afwyking van lineariteit wat 'n dipoolmoment gee.

Al kanselleer die dipole mekaar, is daar steeds 'n negatiewe lading oor.

I3- Gebruik:

  1. Dit word wyd gebruik as 'n redokspaar in kleurstof gesintetiseerde sonselle wat algemeen bekend staan ​​as DSC.
  2. Dit word gebruik as 'n bevorderlike materiaal in sonpanele, batterye, elektrochemiese selle.
  3.  Dit word gebruik as 'n interessante ioon in elektriese en magnetiese materiale, in gasheer-gas verbindings ens.
  4. Dit word gebruik vir gekontroleerde reaksies, as 'n aanduiding in chemiese redoksreaksies, vir vlekverwydering van sekere kleurstowwe wat tydens reaksies geproduseer word.

Gevolgtrekking :

Trijodied ioon, I3- Lewisstruktuur , is 'n lineêre poliatomiese ioon met sp3d hibridisasie en trigonale bipiramidale meetkunde en die verkryging van 'n lineêre vorm bekend deur middel van VSEPR model.

Scroll na bo