Waterstofperoksied (H2O2) eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Waterstofperoksied is 'n onstabiele verbinding wat in die teenwoordigheid van lig en hitte ontbind. Kom ons ondersoek die fisiese en chemiese eienskappe van waterstofperoksied.

Waterstofperoksied is 'n reaktiewe suurstof spesie en word mengbaar in water. Dit is ook oplosbaar in eter. Dit word in 'n donker bottel gestoor (om van lig ontslae te raak) met 'n stabiliseerder in 'n swak suur oplossing. Die mengsel van waterstofperoksied en water tree op as 'n eutektiese mengsel wat 'n vriespunt onder 56 toon0 C.

Kom ons fokus op die IUPAC-naam, reaksies, polariteit, magnetiese gedrag, smelt- en kookpunt van H2O2 kortliks in hierdie artikel.

Waterstofperoksied IUPAC Naam

Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) naam van waterstofperoksied is waterstofperoksied self.

Waterstofperoksied Chemiese Formule

Waterstofperoksied het die chemiese formule H2O2.

Waterstofperoksied CAS-nommer

H2O2 het die CAS-registernommer 7722-84-1.

Waterstofperoksied Chem Spider ID

H2O2 het die ChemSpider (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) ID 763.

Waterstofperoksied Chemiese Klassifikasie

 • H2O2 kan chemies geklassifiseer word as 'n anorganiese vloeibare verbinding.
 • H2O2 kan chemies geklassifiseer word as 'n swak suur verbinding.
 • H2O2 kan chemies as 'n kovalente verbinding geklassifiseer word.
 • H2O2 kan chemies geklassifiseer word as a reaktiewe suurstof spesies en katalase.

Waterstofperoksied molêre massa

Die molêre massa of H2O2 is 34.0147 g. Hierdie waarde van die molêre massa word verkry uit die som van die molêre massa van 2 suurstofatome en 2 waterstofatome wat 15.999 g/mol (molêre massa van een suurstofatoom) en 1.00784 g/mol (molêre massa van 1 H-atoom) is. onderskeidelik.

Waterstofperoksied kleur

suiwer H2O2 is ligblou. Maar dit kom voor as 'n kleurlose vloeistof.

Waterstofperoksied Viskositeit

H2O2 'n viskositeit van 1.245 centipoises by 200 F en 1 atm. Dit het 'n effens hoër viskositeit as water (die viskositeit van water is 1 centipoise).

Waterstofperoksied molêre digtheid

Die molêre digtheid van H2O2 is 0.0326 mol/cm3 omdat dit 'n digtheid van 1.11 g/cm het3 (200 C, 30% w/w oplossing) en 'n molêre massa van 34.0147 g/mol.

Waterstofperoksied Smeltpunt

H2O2 het 'n smeltpunt van -0.430 C of -31.230 F.

Waterstofperoksied Kookpunt

Die kookpunt van H2O2 is 150.20 C of 302.40 F.

Waterstofperoksied toestand by kamertemperatuur

By kamertemperatuur, H2O2 verskyn as 'n kleurlose vloeibare verbinding omdat daar 'n sterk intermolekulêre waterstofbinding teenwoordig is tussen die H2O2 molekules.

Waterstofperoksied Ioniese/kovalente binding

H2O2 is 'n kovalente molekule. Daar is drie kovalente bindings teenwoordig in die struktuur van H2O2. Daar is ook een OO-binding en twee OH-bindings met die lengte van 147.4 pm en 95.0 pm onderskeidelik teenwoordig in H2O2 en die dihedrale hoek van hierdie verbinding is 1110.

waterstofperoksied eienskappe
Kovalente bindings in H2O2

Waterstofperoksied-elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie definieer die verspreiding van die elektrone in verskillende energievlakke, bekend as elektroniese orbitale. Kom ons kyk na die elektronkonfigurasie van H2O2 volledig.

H2O2 het die elektronkonfigurasie van [He] 2s2 2p4 vir suurstof en 1s1 vir waterstofatoom.

Waterstofperoksied-oksidasietoestand

Die oksidasietoestand van H2O2 is 0 omdat dit 'n neutrale verbinding is. 2 suurstofatome is in O22- en elk van die 2 waterstofatome is in 'n +1 (H+) oksidasietoestand.

Waterstofperoksied Suurheid/Alkalies

H2O2 is 'n suur vloeibare verbinding wat hidroperoksied en peroksied soute vorm. Dit is 'n swak suur met 'n suurdissosiasiekonstante (Ka) van 10-11.6 of pka = 11.6. H2O2 = 2H+ + OF22-.

Is waterstofperoksied reukloos?

H2O2 is nie 'n reuklose verbinding nie en het 'n effens skerp reuk by lae konsentrasies.

Is waterstofperoksied paramagneties?

Paramagnetisme ontstaan ​​as gevolg van die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone wat deur die swak magnetiese veld aangetrek word. Kom ons kyk na die magnetisme van H2O2.

H2O2 is nie 'n paramagnetiese verbinding nie, want daar is geen ongepaarde elektrone teenwoordig in H nie2O2. Dit is diamagneties omdat elk van die twee suurstofatome sp3 gehibridiseer en al die elektrone van suurstof sowel as die twee waterstofatome word in daardie vier sp3 hibriede orbitale.

Waterstofperoksied hidreer

H2O2 kan intermolekulêre waterstofbinding met ander H vorm2O2 molekules. Dit tree op as beide die waterstofbindingskenker en -ontvanger en verskyn as 'n vloeibare stof. Dit aanvaar waterstofbindings deur sy twee suurstof en skenk deur waterstofatome.

Waterstofperoksied kristalstruktuur

Die kleurlose kristal van H2O2 het 'n tetragonale struktuur met die ruimtegroep van D44 P4121. Daar is vier molekules per eenheidsel. Die roosterparameters a en c is 4.06 A0 en 8.00 A0.

Waterstofperoksied Polariteit en Geleidingsvermoë

 • H2O2 is 'n polêre molekule met 'n dipoolmoment van 2.26 D. Dit polariteit ontstaan ​​as gevolg van die teenwoordigheid van die twee polêre OH-bindings. Die bindingsmoment van die twee OH-bindings kan nie deur mekaar gekanselleer word nie as gevolg van 'n gebuigde vorm en 'n 1090-1110 dihedrale hoek.
 • H2O2 is 'n baie swak elektroliet met lae elektriese geleiding krag. Dit het 'n spesifieke geleidingswaarde van 1.5×10-6. Dit dien ook as 'n baie goeie ioniserende oplosmiddel.

Waterstofperoksiedreaksie met suur

H2O2 reageer met asynsuur (CH3COOH) en soutsuur (HCl) om onderskeidelik perasynsuur en hipochloorsuur te vorm.

 • CH3COOH + H2O2 = CH3COOOH + H2O
 • HCl+ H2O2 = HOCl + H2O

Waterstofperoksiedreaksie met basis

H2O2 reageer met die sterk basis, natriumhidroksied (NaOH) en vorm natriumperoksied en water.

NaOH + H2O2 = Na2O2 + H2O

Waterstofperoksied reaksie met metaal

 • H2O2 ondergaan 'n ontbindingsreaksie in teenwoordigheid van fynverdeelde metale om gasvormige suurstof vry te stel.
 • 2H2O2 + Metaal = 2H2O+O2.
 • Yster en H2O2 kan 'n wye reeks substrate oksideer. Hierdie reaksie staan ​​bekend as die Fenton-reaksie.
 • Fe2+ + H2O2 + = Fe3+ + OH˙ (hidroksielradikaal) + OH- (hidroksielioon).

Waterstofperoksied Reaksie met Oksied

H2O2 reageer met silweroksied en mangaandioksied en stel suurstof vry.

 • H2O2 + Ag2O = 2Ag + O2 +H2O
 • H2O2 + MnO2 + 2H+ = Mn2+ + OF2 + 2 uur2O

Gevolgtrekking

Waterstofperoksied word gebruik as 'n goeie oksideermiddel, bleikmiddel en antiseptiese middel (verdunde oplossing van H2O2) ook. Dit is 'n baie onstabiele intermediêre wat in die menslike liggaam gevorm word wat die oksidasie van proteïen, lipiedmembraan en DNA kan veroorsaak as gevolg van die vorming van peroksiedione.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings