3 feite oor die gebruik van seer in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "seermaak" kan in dieselfde spelling in huidige, verlede of verlede deelwoord gebruik word. Kom ons regverdig die gebruik daarvan in verskillende tydsvorme.

Ons moet die "s" byvoeg terwyl ons die woord "seer” in die huidige tyd om te verwys na enige derde persoon enkelvoud, manlik of vroulik. Die deurlopende vorm van die woord "seermaak" is "seermaak". Ons kan die term "seermaak" as die vorige deelwoord van die woord "seermaak" beskou.

Kom ons bespreek nou meer interessante feite oor die rolle daarvan in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd.

 "Hurt'' in die huidige tyd.

Die werkwoord "seermaak" in die vorms "seermaak", "seermaak" of "seermaak" kan die toepassings daarvan in die teenwoordige tyd wys. Kom ons kyk nou na die rol daarvan in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord “seermaak” om te verwys na die veroorsaak van enige pyn of skade aan enigiemand of enigiets in die huidige tyd.

Wanneer kan ons gebruik "seerkry'' in die huidige tyd?

Ons gebruik die woord “seermaak” wanneer iets of iemand skade of probleme veroorsaak aan iemand se kanse om suksesvol te wees in iets. Ons gebruik seer, maak seer, of seer saam met am/is/are, het/moet sinne in verskeie vorme vorm.

Sinstruktuur van “seermaak” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "seermaak" in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. (i) Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud + seer + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
(ii) Doen + Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud + seer + voorwerp +? (ondervragende sin)
b. (i) Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud + seerkry + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
(ii) Maak + Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + seer + voorwerp +? +rus (ondervragende sin)       
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Die onderwerp van die eerste enkelvoud getal + is seer + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + is seer + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
c. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is seer + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + het seergemaak (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde enkelvoud getal + het seergemaak + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het seergekry + voorwerp + rus Onderwerp van die derde enkelvoud + het seergekry + voorwerp + rus    
Sinstruktuur van “seerkry” in die huidige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “seermaak” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie meisie kritiseer my voorkoms afsonderlik en maak my dus baie seer.Hier wys die werkwoord “seermaak” in die gebruik van die gebeurtenis die pyn wat vir my veroorsaak word weens die meisie se kritiek.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie gedrag van die vrou knou die burgerlike sin van die mense.Die term “maak seer” vorm die voortdurende optrede van die skadelike sin van die mense deur die vrou se gedrag.
3. Hedendaagse volmaakte tydJy het my arm seergemaak met hierdie ystergereedskap.Die werkwoord "het seergemaak" is in die gebruik om te verwys na 'n voltooide handeling onlangs. Ons kom agter dat jy my arm met 'n ystergereedskap beskadig het.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie rowwe optrede van die seun benadeel sy broer al lank.Ons kry 'n idee dat die werkwoorde "het seergemaak" gebruik word om 'n sin te raam om 'n handeling wat reeds 'n geruime tyd aan die gang is, in te lig.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “seermaak” in die teenwoordige tyd

"Hurt'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is die toepassing van werkwoorde wat oorverlede of geslote handelinge van die vroeëre tyd toon. Nou sal ons kennis opdoen oor die funksie van “seerkry” in die verlede tyd.

Die oorganklike werkwoord "seermaak" word in die verlede tyd gebruik om 'n daad te wys om 'n gevoel van pyn of pyn vir die onaangename manier van iemand voorheen.

Wanneer kan ons “seerkry” in die verlede tyd gebruik?

Ons pas "seermaak" toe in 'n sin wanneer ons 'n begeerte het om die rede vir pyn in of enige deel van die liggaam vroeër aan te dui. Ons gebruik seer saam met was/was, had of was om sinne in die verlede tyd te raam.

Sinstruktuur van “seerkry” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls wat gevolg moet word om 'n sin te vorm met "seermaak" in die verlede tyd
a. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + seermaak (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + was seer + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was seer + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
c. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en syfers + het seergemaak (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
d. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + was seergemaak (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “seermaak” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydHy het sy rug seergemaak terwyl hy die stomp verwyder het.Die werkwoord "seermaak" word gebruik om 'n sin te raam om 'n voltooide handeling in die verlede te vorm. Daar word gesien dat hy homself op 'n onaangename wyse beskadig het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydHenry se gebrek aan ervaring het sy kanse om werk in die maatskappy te kry, geknou.Hier is "was besig om" in die gebruik van die vorming van 'n sin in die verlede progressiewe sin. Ons kom agter dat Henry se gebrek aan kennis hom nie toegelaat het om werk te kry nie.
3. Verlede volmaakte tydDie seun het die hond met 'n stok seergemaak voordat ek hom kon keer.In hierdie voorbeeld vorm die werkwoord “had seergemaak” 'n sin met 'n sin om te voorsien dat die seun skade aan die dier met 'n stok aangerig het voordat ek hom kon keer.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie man het die gehoor twee uur lank seergemaak met sy emosionele toespraak op die verhoog.Hier is die werkwoord "had seergemaak" in die gebruik om te verwys na 'n aksie van die aaneenlopende manier in die verlede tyd.
Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die verlede tyd

"Hurt'' in die toekomende tyd.

Die werkwoord "seermaak'' sal neem/wil daarna neem om toekomstige tyd te raam om toekomstige handelinge te noem. Kom ons regverdig die toepassing van hoe “seergemaak” in die toekomstige tyd.

Die werkwoord “seermaak” kan verpligtend in die toekomende tyd toegepas word om ons gevoel van pyn te toon vir iets wat nie vir ons aanvaarbaar is nie.

Wanneer gebruik ons ​​“seerkry” in die toekomende tyd?

Die werkwoord "seermaak" saam met sal/wil word gebruik om die skepping van 'n pyn aan een of ander persoon of dier met gedrag in die toekoms te vertoon.

Sinstruktuur van “haas” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "seerkry" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal seermaak + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
B. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal seermaak + voorwerp + oorblywende deel(selfgeldende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal seer wees + voorwerp + oorblywende deel B. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal seer wees + voorwerp + oorblywende deel(assertief vonnis)
3. Toekomstige volmaakte tydDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal seer + voorwerp + oorblywende deel hê (assertiewe sin) B. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal seergemaak + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal seer gewees het + voorwerp + oorblywende deel(assertiewe sin) Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal seer gewees het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “haas” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydNiemand sal die seun wat pas sy pa verloor het, seermaak nie.Die werkwoord "seermaak" saam met wil word gebruik om ons 'n voorbeeld te gee om ons in die toekoms ontsteld of ongelukkig te maak.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydHarde werk in hierdie warm weer sal die siek mense seermaak.Hier het ons gevind dat die werkwoord "sal seermaak" 'n voortdurende aksie van die toekoms gevorm het. Ons sien dat harde werk in die warm atmosfeer die mense pyn sal veroorsaak.
3. Toekomstige volmaakte tydHulle sal die meisies erg seergemaak het met die harde opmerkings.In hierdie sin het die werkwoord “sal seergemaak het” 'n sin gekonstrueer om ons die gevoel te gee dat hul harde opmerkings baie tot die sin van die meisies sou veroorsaak het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie nederlaag van die span sal die mense van die land vir etlike dae seergemaak het.Die werkwoord "sal seergemaak het" het 'n sin in die progressiewe vorm gemaak waarin ons vind dat die nederlaag van die span op 'n deurlopende wyse baie pyn onder die mense van 'n nasie sal skep.
Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ten slotte kan ons sê dat ons frases met die werkwoord "seermaak" kan maak soos "word seergemaak", "dit maak nooit seer om iets te doen nie", "waar dit seermaak", "iemand sal nie 'n vlieg seermaak". '', ens. Ons sal seker hierdie frases toepas terwyl ons sinne omraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings