15 Hund se reël Voorbeeld: Gedetailleerde verduideliking


Hund se reël sê, In 'n subdop gaan elektrone slegs gepaar word wanneer al die orbitale van 'n subdop half gevul is met parallelle spin.

Sommige reëls van Hund se reël voorbeelde word hieronder gelys,

Stikstof:

Die elektron sal eers half gevul word met dieselfde spin in die hele orbitaal, as wat die paring gebeur het, as paring eerste plaasgevind het, word dit oortreding van die reël genoem. Die draai sal alleen met dieselfde draai beset word. Die atoomgetal van stikstof is 7. Dit het 5 valenselektrone. Hier word die 2p subskulpe hul orbitale eers half gevul. Die 2p-subdop sal eerste gevul word met 3 elektrone in elk, sodat dit eers half gevul sal word voordat dit gepaar word soos volgens honds-reël. In die 1st geval .In die 2nd, 3rd en 4th geval die oortreding plaasgevind het .omdat die orbitale nie alleen beset is nie.
1. N7 = 1 s2 2s2 2px1 2py1 2pz(gehoorsaam die reël) 2.N7= 1 s2 2s2px2 2py1 2pz0 (oortreding van reël) 3.N7= 1s2 2s2 2px1 2py2 2pz0 (oortreding van reël) 4.N7= 1 s2s2px1 2 py0 2pz2(oortreding van reël)

Koolstof:

Die atoomgetal van koolstof is 6. Dit het 4 valenselektrone. Haar 2p bevat 2 elektrone in hul subdop. As die elektrone eerstens paring as die oortreding van reël gevind. C= 1s2 2s22px1 2 py1 2pz0 (gehoorsaam die reël) C= 1s2 2s22px2 2 py0 2pz0 (oortreding van reël) C= 1s2 2s22px0 2 py2 2pz0 (oortreding van reël)

Beeld krediet van koolstof deur iStock

suurstof:

Suurstofatoom het 8 atoomgetal, dit kom na stikstofatoom. Die suurstof bevat 4 elektrone in 2p subdop. Drie elektron nadat hulle hul elektron in p subdop gevul het, gaan die laaste elektron vir paring met enige van die px,py,pz.
O8= 1s2 2s22px2 2 py1 2pz1 paring sal teenoorgestelde draai wees (gehoorsaam reël ) O8=1s2 2s2 2px2 2 py1 2pz1paring sal dieselfde draai wees (oortreding van reël)

Natrium:

Na bevat 11 atoomgetal. Die laaste elektron gaan hier onder 3s subdop. . As die elektron na die volgende orbitaal gaan sonder om die laaste orbitaal op te vul, is die oortreding van die reël gevind. Die elektronkonfigurasie sal wees, Die elektronkonfigurasie sal wees,
Na11=1s2 2s2 2p6 3s1 (gehoorsaam die reël) Na11=1s2 2s2 2p5 3s2 (oortreding van reël)

Beeldkrediet natriumatoom deur iStock

aluminium:

Al het 13 atoomgetal ,3 valenselektrone. Die laaste elektron gaan onder p subshell , so dit gaan onder p blokelement.
Die konfigurasie hiervan sal wees, Al =1s2 2s2 2p6 3s2 3p1(gehoorsaam reël) Al =1s2 2s2 2p6 3s1 3p2(oortreding van reël)

hond se reël voorbeeld
Beeldkrediet van aluminium deur iStock

B. Hond se reël Maksimum veelvuldigheid voorbeeld:

Magnesium atoom:

Mg-atoom het 12 atoomgetal. Die laaste twee elektrone gaan onder 3s subdop. So gaan onder p blok element. Die elektroniese konfigurasie sal wees, Mg= 1s2 2s2 2p6 3s2

Waterstof atoom:

Die atoomgetal sal 1 wees. Die elektronkonfigurasie sal wees, H1= 1s1

Litium atoom:

Die atoomgetal sal 3 wees.Li gaan onder s blokelement. Die elektronkonfigurasie sal wees, Li = 1s2 2s1

Berillium atoom:

Die atoomgetal is 4. Hier gaan 2 elektrone onder 2s subskil, gaan onder s blok elemente. Die elektroniese konfigurasie sal wees, Be= 1s2 2s2

Neon atoom:

Die elektrone sal hier volledig gevul word. Die atoomgetal / z sal 10 wees. Die 6 elektrone sal volledig in die p-orbitale gevul wees. Die elektroniese konfigurasie sal wees, Ne=1s2 2s2 2p6

Hond se reël van elektronkonfigurasie voorbeeld:

Swael:


Dit bevat 16 atoomgetal. Die elektroniese konfigurasie hiervan sal wees,
S=1s2 2s2 2p6 3s2 3p4


kalium:


K-atoom het 19 atoomgetal. Die elektronkonfigurasie sal wees
K=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Silicon:


Si-atoom het 14 atoomgetal. dit gaan in p-blokelement. Die elektronkonfigurasie sal wees,
Si= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Chroom:


Chroomatoom het 24 atoomgetal. Die verwagte elektroniese konfigurasie sal wees,
Cr= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
Die d-orbitaal bevat 4 elektrone in hul subdop, as dit 5 elektrone bevat het, sal die Cr meer stabiel wees. dus gaan 1 elektron van 4s elektron na die 3d orbitaal om die stabiliteit te handhaaf. Die werklike en stabiele konfigurasie sal dus wees, Cr= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

Koper:

It het 29 elektrone, dus sal die verwagte konfigurasie wees
Co= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
Dit gee 1 halfgevulde orbitaal en een gevulde orbitaal. Deur een elektron aan die 4s-orbitaal na 3d-orbitaal te gee, sal die atoomkonfigurasie meer stabiel wees.
So die werklike konfigurasie sal wees,
Co=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

Dit help in baie van die eiendomme om hul subdop te vul.
Volgens Aufbau-beginsel word laer energie eerste gevul as dié van hoër energie-orbitaal. Dit sal egter onder sekere reëls gefokus word, 1s orbitaal wat eerste gevul word, daarna gaan 2s op soortgelyke wyse voort, maar nadat 1 elektron eers in elke subdop gegee word. Die bestelling moet daardeur gevul word.

Volgens reël:
1: Elke elektron in 'n orbitaal in 'n atoom dubbel gevul nadat dit enkelvoudig vervul is.
2: al die orbitale wat alleen beset is, is dieselfde spin.

Die elektrone word op so 'n wyse vervul dat ,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f 14 5d10 5f14
Hier het ons seker kennis oor al die subskulpe s, p, d, f.
se subdop het 1 orbitaal, wat maksimum 2 elektrone bevat.
p subdop het 3 orbitale bevat, maksimum van 6 elektrone in hul drie orbitale.
d subdop met 5 orbitale, dus moet dit hoogstens 10 elektrone bevat.
f subdop het 7 orbitale, dus moet dit hoogstens 14 elektrone in hul orbitaal bevat.

meervoudigheidsreël gebaseer op atoomspektra.

Lees meer op:

10+ Suur-Basis Reaksie Voorbeeld: Gedetailleerde verduidelikings

Upasana Nayak

Hi.....ek is Upasana Nayak. Ek het my Meestersgraad in Chemie gedoen. Ek werk as 'n chemikus in 'n mynmaatskappy saam met dié wat as 'n vakkenner in Lambdageeks vir Chemie-vak werk. Kom ons skakel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/upasana-nayak-805062222.

Onlangse plasings