3 feite oor die gebruik van drukkies in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "omhels" kan in verskillende tydvorme gebruik word soos die hede, verlede en toekoms. Kom ons leer meer.

Die werkwoord “drukkie” word gebruik om aan te dui wanneer ons iemand in 'n mens se arms hou, veral as 'n vertoon van toegeneentheid. Dit ondergaan verskeie veranderinge terwyl dit in verskillende tye gebruik word. Dit ervaar verbuigings in eenvoudige, kontinue, volmaakte en huidige kontinue vorme van die drie tye.

Hierdie artikel sal die gebruik en vorme van die werkwoord "omhels" in al twaalf vorme van die drie tye bespreek - hede, verlede en toekoms.

"Knuffel" in die huidige tyd

Die werkwoord "drukkie" dra 'n liefdevolle vashou van iemand of iets met ons arms oor. Kom ons gaan deur die huidige tydsgebruik van die werkwoord 'omhels'.

Die werkwoord "drukkie" in die teenwoordige tyd het verbuigings soos 'drukkies', 'drukkies' 'is/is/is omhels', 'het/het omhels, en 'het/het omhels'  in al vier vorme soos eenvoudige teenwoordige tyd, teenwoordige kontinue tyd, huidige volmaakte tyd, en huidige volmaakte kontinue tyd.

Wanneer kan ons "drukkie" in die huidige tyd gebruik?

Tipes huidige tydvormeWanneer om "drukkie" in verskeie huidige tydvorme te gebruik.
1. Eenvoudige teenwoordige tydWanneer die handeling om iemand in ons arms te omsingel 'n gewone aksie is, kan die werkwoord 'druk' in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word om daardie aksie te beskryf.
2. Huidige Deurlopende TydDie aksie om iemand in ons arms te vou wat tans plaasvind, kan beskryf word deur die werkwoord "omhels" in die huidige aaneenlopende tyd.
3. Present Perfect TenseDie aksie om iemand styf in jou arms vas te hou wat pas in die onlangse verlede klaar is en in die hede relevant is, kan beskryf word met die werkwoord “omhels” in die huidige volmaakte tyd.
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoord “omhels” in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd kan gebruik word om die aksie om iemand nou in jou arms vas te hou wat in die verlede begin het en vandag nog gedoen word, te beskryf.
Situasies waarin "drukkie" in die huidige tyd gebruik kan word

Voorbeelde van "drukkie" in die huidige tyd

Soorte tyevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydMy ouma druk my elke dag. Hier is 'drukkies' 'n gewone aksie. Daarom is die sin in die eenvoudige verlede tyd. Daarom het ons "drukkies" gebruik. Aangesien die onderwerp 'ouma' enkelvoud is, het ons 'n 's' bygevoeg na 'drukkie'.
2. Huidige Deurlopende TydOuma druk my.Hier vind drukkies tans plaas. Dit is 'n vorderende aktiwiteit s. Daarom is die sin in sy huidige aaneenlopende vorm. Daarom het ons die werkwoord “omhels” na die hulpwerkwoord 'is' gebruik.
3. Present Perfect TenseOuma het my omhels.Hier word 'drukkies' in die onlangse verlede voltooi en dit het relevansie in die hede. Daarom is die sin in die huidige volmaakte vorm. Daarom het ons die vorige deelwoordvorm van die woord “drukkie” (gedruk) na 'het' gebruik
4. Present Perfect Continous TenseOuma het my al 'n rukkie omhels.Die drukkies het in die verlede begin en gaan steeds voort .. Daarom is dit in sy huidige volmaakte deurlopende vorm. Daarom het ons "drukkies" gebruik na 'was om die huidige volmaakte tyd te merk
Voorbeelde van "drukkies" in huidige tydsvorme

"Knuffel" in die verlede tyd

Behalwe vir die gebruik daarvan in die teenwoordige tyd, ondergaan die werkwoord "omhels" ook 'n paar verbuigings in die verlede tyd. Kom ons verstaan ​​hoe die werkwoord "omhels" in die verlede tyd optree.

Die werkwoord "drukkie" in die verlede tyd ervaar verbuigings soos 'omhels', was/was omhels', 'het omhels' en 'het omhels' in al sy verlede tydsvorme.

Wanneer kan ons "drukkie" in die verlede tyd gebruik?

Tipes verlede tydsvormeWanneer om "drukkie" in verskeie verlede tydsvorme te gebruik
1. Eenvoudige verlede tydDie werkwoord “omhels” in die eenvoudige verlede tyd kan gebruik word om die aksie te beskryf om iemand styf in jou arms vas te hou wat reeds in die verlede voltooi is.
2. Verlede bly tydDie werkwoord “omhels” in die verlede deurlopende tyd kan gebruik word om die aksie te beskryf om iemand nou in jou arms te omsingel wat voortdurend in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede volmaakte tyd Die werkwoord “omhels” in die verlede volmaakte tyd kan gebruik word om die aksie te beskryf om iemand nou in jou arms te omsingel wat reeds voor 'n ander aksie afgehandel was.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord “omhels” in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd kan gebruik word om die aksie te beskryf om iemand nou in jou arms te omsingel wat vir 'n rukkie in die verlede begin en aangehou het.
Situasies waarin "drukkie" in die verlede tyd gebruik kan word

Voorbeelde van "drukkies" in die verlede tyd

Tipes Tydevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige verlede tydOuma het my gister omhels.Hier word drukkies in die verlede voltooi. Daarom is die sin in die eenvoudige verlede tyd. Daarom het ons "hugged" gebruik
2. Verlede aaneenlopende tydOuma het my omhels asof sy my vir die eerste keer sien.Hier het drukkies in die verlede voortdurend voorgekom. Daarom is die sin in die verlede aaneenlopende tyd. Daarom het ons 'was hugging' gebruik.
3. Verlede volmaakte tydOuma het my omhels toe ek 'n kind was.Hier was drukkies reeds afgehandel voor nog 'n aksie. Daarom is die sin in Volmaakte verlede tyd. Daarom het ons 'had hugged' gebruik (Hugged is die verlede deelwoordvorm van "drukkie")
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd.Ouma het my al vyf minute lank omhels.Hier het die drukkies begin en aangehou vir 'n rukkie in die verlede. Daarom is die sin in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd. Daarom het ons bygevoeg 'was' en daarna 'drukkies'.
Voorbeelde van "drukkies" in verlede tydsvorme

"Knuffel" in die toekomende tyd

Ons het die gebruik van "drukkie" in die huidige en verlede tyd gesien. Kom ons kyk nou na die gebruik daarvan in die toekomende tyd.

Die verbuigings op die werkwoord “druk” in toekomstige tyd is 'sal/sal omhels', 'sal/sal omhels', 'sal/sal omhels het', en 'sal/sal omhels het' in die vier vorme van toekomende tyd, dit wil sê, eenvoudige toekomstige tyd, toekoms kontinu tyd, toekomstige volmaakte tyd, en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd.

Wanneer kan ons "drukkie" in die toekomende tyd gebruik?

Tipes toekomstige tydvormeWanneer om "drukkie" in verskeie toekomstige tydvorme te gebruik
1. Eenvoudige Toekomstige TydWanneer ons die aksie moet beskryf om iemand nou in jou arms te omsingel wat in die toekoms gebeur, maar tot nou toe nog nie gebeur het nie, kan ons die werkwoord “drukkie” in die toekomende tyd gebruik.
2. Toekomstige Deurlopende TydWanneer ons die aksie wil aandui om iemand nou in jou arms te omsingel wat oor 'n rukkie in die toekoms gebeur of vorder, kan ons die werkwoord "omhels" in die toekomstige aaneenlopende tyd gebruik.
3. Toekomstige volmaakte tydWanneer ons die aksie wil aandui om iemand nou in jou arms te omsingel wat op 'n spesifieke tydstip in die toekoms sal eindig, kan ons die werkwoord “omhels” in die toekomstige volmaakte tydsvorm gebruik.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydWanneer ons die aksie wil aandui om iemand nou in 'n mens se arms te omsingel wat tot 'n bepaalde tyd in die toekoms sal voortduur, gebruik ons ​​die werkwoord "omhels" in die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd.
Situasies waarin "drukkie" in die toekomende tyd gebruik kan word

Voorbeelde van "drukkies" in die toekomende tyd

Tipes Tydevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige toekomende tydAnn sal Alex omhels wanneer sy hom sien.Hier het omhelsing nog nie plaasgevind nie, maar sal dit wel in die Daarom is die sin in toekomende tyd. Daarom het ons die basisvorm van die werkwoord (drukkie) gebruik om die toekomende tyd oor te dra.
2. Toekomstige aaneenlopende tydAnn sal Alex hartstogtelik omhelsHier vind die drukkies plaas of vorder dit oor 'n toekomstige tydperk. Die sin is dus in die toekomstige aaneenlopende tyd. As gevolg hiervan het ons 'drukkie' bygevoeg na 'sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tydAnn sal Alex hartstogtelik omhels het. Hier sal die drukkies op 'n spesifieke tydstip in die toekoms eindig. Daarom is die sin in die toekomstige volmaakte tyd. Daarom het ons 'gehugged' after will have gebruik.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydTeen 4:XNUMX het hulle mekaar al vyf minute lank omhelsHier sal die drukkies voortduur tot 'n bepaalde tyd in die toekoms. Daarom is die sin in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd. Daarom het ons "drukkies" gebruik na 'sal gewees het.
Voorbeelde van "drukkies" in toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking:

Hierdie artikel beskryf dus die gebruik van die werkwoord "omhels" in elk van die drie tye. Dit funksioneer verskillend in verskillende tye met behulp van verbuigings.

Ammu Shaji

Hallo, my naam is Ammu Shaji. Ek kom van Kerala af. Ek het 'n nagraadse graad in Engelse taal en letterkunde. Ek is 'n Akademiese skrywer van passie en beroep. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/ammu-s-85178b9a

Onlangse plasings