Hoe om golflengte van dwarsgolf te vind: probleme, voorbeelde en feite


Die artikel bespreek 'n paar feite oor hoe om golflengte van transversale golf te vind saam met voorbeelde en opgelosde probleme. 

Die transversale golf beskik onderskeidelik oor verskeie maksima en minima bo en onder sy gemiddelde posisie, afhangende van die deeltjie se verplasing. Die maksimums word die kruin genoem, terwyl die minima die trog genoem word. Die horisontale afstand tussen twee maksimums of kruine is die transversale golflengte.

Die golflengte is die maatstaf van die golf se omvang. Dit kan bepaal word deur die horisontale afstand tussen enige twee onderling gekoppelde punte op die golf te skat, hetsy longitudinaal of dwars. 

'n Golf dra die energie van een posisie na 'n ander oor sonder vaste verplasing van die deeltjies van die medium waar dit voortplant. Die transversale golf kom in 'n periodieke of herhalende patroon na vore oor tyd en ruimte. “Die lengte van die golf se een herhaling ruimtelik bekend as golfsiklus is die transversale golflengte.

Om net te sê, die transversale golflengte is die totale afstand deur 'n golf in een volledige siklus (ruimtelike herhaling). vandaar, die golflengte word gevind deur die te bereken horisontale afstand tussen herhalende eenhede soos kruin of trog in die golfpatroon. 

Dwarsgolf Golflengte
Dwarsgolf Golflengte
(krediet: Shutter)
Hoe om golflengte van dwarsgolf te vind
Hoe om golflengte van dwarsgolf te vind

Ons kan die dwarseienskappe visualiseer wanneer ons die plot Verplasing vs. Afstand grafiek vir die vibrerende of ossillerende deeltjies vanaf hul gemiddelde posisie. Deur die verplasing op die y-as en die afstand op die x-as vir die transversale golf te teken, stel ons in staat om die golflengte te vind. 

Verplasing vs afstand grafiek
Verplasing vs afstand grafiek

Gestel ons het twee transversale golwe, die Verplasing vs. Afstandgrafieke vir beide golwe stel ons in staat om te bepaal watter golf 'n langer golflengte het en watter een 'n laer een het. Natuurlik het die langer golflengte 'n maksimum afstand tussen twee kruine in vergelyking met korter golflengtes. 

Dwarsgolf Golflengte
Dwarsgolf Golflengte

Lees meer oor Transverse Wave.

Hoe om golflengte van dwarsgolf van onder af Verplasings-afstandgrafiek te vind?  

Hoe om golflengte van dwarsgolf te vind
Hoe om golflengte van dwarsgolf te vind

Oplossing

Ons neem waar dat die vorms van beide kruine en trôe simmetries is in 'n transversale golf. Ons kan dus die afstand tussen enige twee kruine of trôe meet om hul golflengte uit te vind.

Kom ons kies die kruine A en D.

Afstand tussen kruin A en D is 4m.

Die golflengte van transversale golf is 4m.

Hoe om 'n dwarsgolf te identifiseer?

Die voortgeplante golf word as 'n transversale golf geïdentifiseer as:

  • Dit bestaan ​​afwisselend uit verskeie kruine en krippe. 
  • Dit is geskep toe ons die buigsame verbindings soos snare, toue, ens. 
  • Dit het slegs in vaste stof of vloeistof voortgeplant, nie in gasse nie. 
  • Dit skep wel drukverskille op die medium. 
  • Dit doen nie verander die digtheid van die medium. 

Die golwe stel die versteuringspatrone op wanneer hulle deur die medium beweeg. Afhangende van die rigting van deeltjies van die medium met betrekking tot golfvoortplanting, kan ons die golf kategoriseer as lengte of dwars. Wanneer die deeltjies loodreg op die golfrigting vibreer, word die golf as 'n transversale golf geïdentifiseer. 

Aangesien die golf energievervoer behels, dra dit energie na die deeltjies van die medium oor. Dit het die deeltjies gelaai sodat hulle verplaas kon word om reghoekig met die golfrigting op en af ​​te ossilleer. Die vibrasie van deeltjies veroorsaak die vorming van alternatiewe kruine en trôe in die dwarsgolf. Dit is hoe die deeltjiebeweging die dwarsgolf gekenmerk het. 

Hoe om transversale golf te identifiseer
Hoe om transversale golf te identifiseer
(Krediet: Shutter)

Die transversale golwe het hoofsaaklik in die vaste medium eerder as in vloeistof beweeg aangesien hulle 'n relatief rigiede medium benodig om hul energie te deel. Wanneer ons die tou of toue van albei kante af span, bou dit spanningskrag op hulle, wat lei tot die opwekking van 'n transversale golf. Wanneer ons die styfgebinde tou pluk, lewer dit 'n golf met die versteuring wat oor die hele tou se lengte beweeg en die energie onder die deeltjies van die toumedium deel. 

Die deeltjies in die gasmedium gly verby mekaar aangesien die medium nie styf is nie, wat keer dat die deeltjies hul buurpartikel in 'n regte hoek met die energievervoer verplaas. Die rede waarom die transversale nie in die gasmedium gepropageer word nie

Lees meer oor Fisiese Eienskappe.

Identifiseer 'n Dwarsgolf van onder Diagramme

Hoe om transversale golf te identifiseer
Hoe om transversale golf te identifiseer
(Krediet: Shutter)

Oplossing:

In diagram (a),

Die golf bestaan ​​uit alternatiewe kruine en trôe, wat voorkom wanneer die deeltjies loodreg op golfvoortplanting vibreer. Vandaar, dit is 'n dwarsgolf. 

In diagram (b),

Die golf bestaan ​​uit kompressie en uitsetting, wat plaasvind wanneer die deeltjies parallel aan die rigting van golfvoortplanting vibreer. Vandaar, it is 'n lengte waai. 

Transversale Golf Golflengte Formule

Die transversale golfgolflengteformule word verkry uit die golfspoedvergelyking.

Sedert die dwars golf verander nie die digtheid van die medium nie, die golf dryf met die konstante beweging daarin. Dus, die transversale golfspoed openbaar hoeveel die golf in tydeenheid gereis het, terwyl die afstand afgelê die golflengte van die transversale golf is.

Die spoed v van die transversale golf is die verandering in afstand ∆x per eenheid tyd t.

v = Δx/t

Herrangskik bogenoemde vergelyking vir die skryf van die afstandverandering ∆x formule,

Δx = vt

Dwarsgolfgolflengte λ is die afstandsverandering ∆x tussen twee kruine of trôe per eenheidtydperiode T.

λ = vT

Maar die tydsperiode en frekwensie is omgekeerd eweredig. dws f = 1/T

λ = v/f

Bogenoemde is die transversale golf-golflengteformule wat die afstand wat tussen twee kruine afgelê word, bereken

Transversale Golf Golflengte Formule
Transversale Golf Golflengte Formule (Krediet: Shutter)

Lees meer oor golflengte en frekwensie.

Wat is die golflengte van 'n transversale golf wat teen 200m/s beweeg met die frekwensie van 50Hz? 

gegewe:

v = 200m/s

f = 50Hz

Om te vind:

λ =?

Formule:

λ = v/f

Oplossing:

Die golflengte van transversale golf word bereken as,

λ = v/f

Deur alle waardes te vervang,

λ = 200/50

λ = 4

Die golflengte van die transversale golf is 4m.

As lig teen 500m/s beweeg in 2ms, wat is die golflengte van die liggolf? 

gegewe:

v = 500 m/s

T = 2ms = 2×10-3

Om te vind:

λ =?

Formule:

λ = v/f

Oplossing:

Die golflengte van die liggolf word bereken as,

λ = v/f

Deur alle waardes te vervang,

λ = 500 x 2 x 10-3

λ = 1

Die golflengte van die lig is 1m.

Van die verplasing vs. Afstand grafiek bo vir die transversale golf wat uit die gestrekte tou by 100Hz geproduseer word, vind die golflengtewaarde en bereken die spoed van 'n transversale golf. 

gegewe:

f = 100Hz

Uit grafiek,

λ = 4m

Om te vind:

v =?

Formule:

λ = v/f

Oplossing:

Die spoed van transversale golf word bereken as,

λ = v/f

Herrangskik vir die spoed v,

v = λf

Deur alle waardes te vervang,

v = 100 x 4

v = 400

Die spoed van die dwarsgolf van 'n gestrekte tou is 400 m/s.

Lees meer oor die spoed.


Manish Naik

Hallo, ek is Manish Naik het my MSc Fisika met Solid-State Electronics as spesialisasie voltooi. Ek het drie jaar ondervinding in die skryf van artikels oor fisika-vak. Skryfwerk, wat daarop gemik was om akkurate inligting aan alle lesers, van beginners en kundiges, te verskaf. In my vrye tyd spandeer ek graag my tyd in die natuur of om geskiedkundige plekke te besoek. Ek is geëerd om deel te wees van LambdaGeeks. Sien daarna uit om jou deur LinkedIn te verbind - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ Besoek ook my webwerf Wandering Maharashtra vir Maharashtra-reisgids en erfenisbewaringsartikels - https://wanderingmaharashtra.com /reis-blogs/

Onlangse plasings