3 feite op tyd met versnelling en afstand

Hier gaan ons bespreek hoe om die vereiste tyd te vind om 'n reglynige beweging te voltooi.

Voorwerp verkry snelheid wanneer dit sy posisie met tyd verander, en dit versnel wanneer sy snelheid met tyd verander. As ons die waarde van verplasing en tyd ken, kan ons snelheid vind; net so kan ons versnelling vind. Nou ontstaan ​​die vraag, hoe om tyd te vind met versnelling en afstand? Dit hang hoofsaaklik af van die vraag en die hoeveelhede wat in 'n vraag gegee word. Ons kan die tyd van lineêre beweging uitvind as ons die volgende drie tipes datakombinasies het wat in 'n vraag gegee word,

  • Versnelling, sowel as die begin- en finale snelheid van 'n voorwerp
  • snelheid en afgelegde afstand
  • spoed en versnelling 

Wanneer versnelling, aanvanklike snelheid, en finale snelheid word gegee

 Gestel 'n vraag verskaf 'n grootte van versnelling, beginsnelheid en finale snelheid van die voorwerp. In daardie geval is die beste manier om die tyd wat nodig is om beweging te voltooi, te bereken deur die eerste kinematiese bewegingsvergelyking op te los.

Dink aan 'n motor begin beweeg met 'n beginsnelheid (u) en sy eindsnelheid (v), wat binne die beweging versnel. Die grootte van die versnelling is (a) in die positiewe x-rigting. Om nou uit te vind hoeveel tyd nodig is om 'n beweging te voltooi, gebruik ons ​​die eerste kinematiese vergelyking. Die eerste kinematiese bewegingsvergelyking is,

Hoe om tyd te vind met versnelling en afstand
'n Motor wat in x-rigting beweeg
beeldkrediet: Videoplasty.com, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Daarom,  

        u – Beginsnelheid van 'n motor

      v – Finale snelheid van 'n motor

                                  t – Tyd benodig om die beweging te voltooi 

 a – Versnelling van motor

Wanneer snelheid en afstand wat deur voorwerp gedek word, gegee word

Wanneer die vraag die grootte van die snelheid en die afstand wat die voorwerp dek verskaf, kan ons vinnig die tyd bepaal wat nodig is vir daardie beweging. Ons weet dat snelheid die tempo van verandering van verplasing met betrekking tot tyd is. Wiskundig geskryf as,

Daarom, 

Deur die bogenoemde formules te gebruik, kan ons die tyd wat nodig is om sy beweging te voltooi, bereken.

Wanneer snelheid en versnelling gegee word

Wanneer 'n voorwerp met voortdurend veranderende snelheid beweeg, beteken dit dat die voorwerp in beweging met 'n mate van grootte (a) versnel. Ons weet dat versnelling 'n tempo van verandering van spoed met betrekking tot tyd is. As die vraag dus die grootte van gemiddelde snelheid en versnelling van 'n voorwerp verskaf, kan ons maklik uitvind wat die tyd benodig vir daardie beweging. Soos ons weet,

Daarom, 

                                          

-                          

Enkele voorbeelde en FAQ's

'n Fiets begin beweeg met 'n beginspoed van 30 m/sek en versnelling van 30 m/s2 .Na tyd t is sy spoed 90 m/sek. Hoeveel tyd neem 'n fiets om sy finale spoed te verkry?

   Gegee,       

beginspoed (u) – 30 m/s

Eindspoed (v) – 90 m/s

Versnelling – 30m/s2

                          

Hier het ons 'n in beginsnelheid, finale snelheid, en ook die versnelling van 'n fiets gegee, gebruik dan 'n eerste kinematiese vergelyking om die tyd uit te vind,

                      Ons weet dat die eerste kinematiese bewegingsvergelyking is

V = u + at

                                   Deur die gegewe waardes in die bogenoemde vergelyking te plaas 

90 = 30 + 30t

     Daarom,

t = 2 sek

Daarom benodig die fiets 2 sekondes om die spoed van 90 m/s te verkry.

'n Motor beweeg teen 'n spoed van 50 m/s. Hoeveel tyd is dit nodig om 'n 500 km afstand af te lê?

Gegee,    spoed van die motor – 50 m/s

      Afgelê afstand – 500 km

        Om te vind – Vereiste tyd om 'n afstand af te lê

Ons weet dat snelheid 'n tempo van verandering van afstand met betrekking tot tyd is

                          maw Snelheid = afstand/tyd

      Tyd = afstand/snelheid

t = 10000 sek

maw t = 2.7 uur

'n Motor beweeg van posisie A na posisie met 'n snelheid van 30 m/s en versnelling van 3 m/   in 'n beweging. Hoeveel tyd neem dit om van punt A na punt B te beweeg?

Ons weet dat versnelling 'n verandering in snelheid met betrekking tot tyd is.

                                Versnelling = snelheid/tyd

 Uit die bogenoemde vergelyking kan ons die tyd vind wat nodig is vir 'n motor om van punt A na B te beweeg.

                                Tyd = snelheid/versnelling

                                Deur die gegewe waardes te plaas,

                                                    T = 30/3

                Daarom is T = 10 sek

            Daarom benodig die motor 10 sekondes om van A na B te beweeg

Vrae se

Wat is reglynige beweging van 'n voorwerp?

wanneer 'n voorwerp beweging in 'n reguit lyn van punt A na punt B uitvoer, word daardie lineêre beweging 'n reglynige beweging genoem.

Wat is die verskil tussen snelheid en snelheid?

Spoed is 'n skalêre hoeveelheid, terwyl snelheid 'n vektorhoeveelheid is. Spoed definieer die grootte waarmee 'n voorwerp beweeg, en snelheid gee die grootte en rigting van voorwerpe se beweging. ons kan sê dat spoed 'n grootte van die snelheid is.

Wat is die drie kinematiese bewegingsvergelykings?

die drie kinematiese vergelykings is soos volg,

  1. v =u + by
  2. s = ut + 1/2 at2
  3. v2 =u2+ 2as

waar, s, a, t, u, v onderskeidelik verplasing, versnelling, beginsnelheid, finale snelheid en tyd van 'n beweging verteenwoordig.

Wat is die gemiddelde spoed van 'n voorwerp?

gemiddelde spoed is 'n verhouding van totale afstand afgelê in 'n beweging oor die totale tyd wat nodig is om die beweging te voltooi. formules van gemiddelde spoed is soos volg,

Scroll na bo