Hoe om glywrywing te vind: gedetailleerde verduidelikings


Hierdie artikel bespreek hoe om glywrywing te vind. Ons weet almal wat wrywing beteken. Dit is die teenoorgestelde krag wat ons ervaar wanneer ons beweeg of 'n voorwerp probeer beweeg.

In hierdie artikel gaan ons oor verskillende tipes wrywing en hul toepassings bestudeer. Ons sal ook oor glywrywing in detail bestudeer. Die glywrywing werk op 'n voorwerp wanneer die twee voorwerpe teen mekaar gly. Die gly het tot gevolg dat onreëlmatighede met mekaar verbind word. Die vermenging is die enigste rede vir die glywrywing wat plaasvind.

Wat is wrywing?

Soos bespreek in die bogenoemde afdeling, is wrywing die teenoorgestelde gevoel wanneer 'n voorwerp beweeg of op die punt staan ​​om te beweeg. Die wrywing genereer hitte, daarom kan ons sê dat kinetiese energie vergoed word deur die hitte wat gegenereer word.

Die wrywing ontstaan ​​hoofsaaklik as gevolg van die onreëlmatighede op die oppervlak. Die oppervlaktes het klein growwe kolletjies op wat inpas met die ruheid van ander voorwerp wat daarop gly. Geen voorwerp het 'n ideale oppervlak nie hulle het verseker sekere onreëlmatighede. Nou wanneer hierdie onreëlmatighede met mekaar inskakel, ontstaan ​​wrywing tussen hulle.

hoe om glywrywing te vind
Beeld: Wrywing tussen twee oppervlaktes

Image krediete: CaoHaoWrywing tussen oppervlaktesCC BY-SA 4.0

Wat is glywrywing?

Die wrywing wat tussen twee voorwerpe ontstaan ​​wanneer hulle teen mekaar gly, word glywrywing genoem.

Soos reeds bespreek is die onreëlmatighede op die oppervlak van hierdie voorwerpe verantwoordelik vir wrywing wat plaasvind. Wanneer die onreëlmatighede met mekaar inskakel, vind binding plaas, waardeur die voorwerpe stadiger word. Hierdie verlangsaming word na verwys as die werking van wrywingskrag.

Hoe om ko-effektiwiteit van glywrywing te bereken?

Koëffisiënt van glywrywing is die verhouding van wrywingskrag tot die normale reaksiekrag wat op die voorwerp inwerk op grond van sy eie gewig.

Ons kan die wrywingskoëffisiënt bereken deur die formule hieronder gegee-

FssN

waar,

Mu is die ko-effektief van glywrywing

Fs is die gly wrywingskrag

N is die netto normale reaksie wat op die voorwerp inwerk

Ko-effektief van glywrywing

Ons het reeds in die bogenoemde afdelings bespreek dat wrywingskoëffisiënt die verhouding is van wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk tot die netto normale reaksiekrag wat op die voorwerp inwerk.

In eenvoudige terme kan gesê word dat die wrywingskoëffisiënt die maatstaf van ruwheid van die oppervlak is. Groter die waarde van koëffisiënt groter sal die grofheid van die oppervlak wees en dus groter sal die waarde van wrywingskrag wees. Die formule van wrywingskoëffisiënt word reeds in die bogenoemde afdelings bespreek.

Faktore wat glywrywing beïnvloed

Glywrywing word deur baie faktore beïnvloed, hierdie faktore word in die afdeling hieronder gegee-

 • Die vervorming van die oppervlak van die voorwerpe.
 • Grofheid of gladheid van die oppervlak van die voorwerpe.
 • Spoed van een van die twee voorwerpe of albei die voorwerpe.
 • Grootte of massa van die voorwerp.
 • Die hoeveelheid druk op enige van die voorwerpe.

Voorbeelde van glywrywing

Die glywrywing is so algemeen dat ons dit elke dag om ons kan sien. Die mees algemene voorbeelde van glywrywing word hieronder gegee-

 • Vryf van hande – Om hande teen mekaar te vryf is 'n voorbeeld van glywrywing. Beide die hande gly teen mekaar, gly lei tot die opwekking van hitte. Die hitte is die gevolg van wrywing wat tussen die twee hande plaasvind.
 • Glybane in speelgronde – Wanneer kinders op glybane speel, is hulle geneig om baie vinnig af te kom, maar dit beteken nie dat geen wrywing plaasvind nie. Daar vind altyd 'n mate van wrywing plaas tussen die glybaan en en die kinders. Die wrywing wat plaasvind word glywrywing genoem.
 • Gly 'n boek op tafel– Wanneer ons 'n boek op tafel skuif, kom die boek tot stilstand nadat ons 'n sekere afstand afgelê het. Dit gebeur as gevolg van wrywing wat plaasvind tussen die boek en die tafel. Die wrywing wat plaasvind is die glywrywing.
 • Wasmasjien op die vloer gedruk– Wanneer ons 'n nuwe wasmasjien installeer en dit eenkant skuif om dit aan te pas, kan ons 'n weerstandskrag voel wat op die wasmasjien inwerk. Dit is glywrywing wat tussen die wasmasjien en die vloer plaasvind.
 • 'n Boks wat gesleep word – Wanneer 'n boks gesleep word, ervaar die boks wrywing. Dit is die glywrywing wat tussen die boks en die vloer plaasvind.
 • Twee kaarte word teen mekaar geskuif– Wanneer ons 'n pak kaarte skuifel, sien ons dat die kaarte op mekaar gly. Tussen hierdie kaarte vind glywrywing plaas.

Toepassings van wrywing

Die wrywing word dikwels in negatiewe terme gesien. Maar ons moet weet dat wrywing 'n baie belangrike rol in ons lewens speel. Sommige van die plekke waar wrywing vir ons wenslik is, word in die afdeling hieronder getoon-

 • Stap – Ons sal nie kan loop as die vloer wrywingloos is nie. Die wrywing laat ons bene toe om 'n voorwaartse stoot te kry met die normale reaksiekrag wat op hulle inwerk. Sonder wrywing sal die bene op een plek bly gly sonder om enige noemenswaardige verplasing te kry. Daarom is stap 'n belangrike toepassing van wrywing.
 • Running – Net soos stap, dra hardloop ook hulp van wrywing. Net soos dit gebeur in stap, sal die bene op 'n gladde oppervlak gly en ons sal nie op 'n gladde oppervlak kan hardloop nie. Die wrywing sal die bene toelaat om 'n voorwaartse stoot deur die normale reaksiekrag te kry. Ons het dikwels gesien dat naellopers in wedrenne skoene dra met spykers. Hierdie spykers word gebruik om die hoeveelheid wrywing wat daarop inwerk, te verhoog.
 • remme – Remme is die belangrikste toepassing van wrywing. Wrywing sal die voertuig help om te stop voordat dit in 'n ander voertuig of muur vasgery word. Die remme is 'n belangrike kenmerk in elke motor. Selfs in vliegtuie het ons remme om te keer dat die vliegtuig oor die aanloopbaan loop.
 • Fietsry – Fietsry gebruik die oppervlakruwheid om 'n vorentoestoot te kry. Dit kan verklaar word deur na die oppervlak-onreëlmatighede op beide die voorwerpe te kyk. Hierdie onreëlmatighede pas met mekaar in om die voorwaartse stoot te kry. Sonder om in te steek, sal die siklus eenvoudig op een plek staan, aangesien dit geen voorwaartse stoot van die oppervlak sal kry nie.
 • Pengreep – Pen se greep is die algemeenste toepassing van wrywing. Wanneer ons skryf sonder die gebruik van greep, is ons vingers geneig om te gly as gevolg van die gladde aard van die penlyf. Om gly te voorkom, gebruik ons ​​greep sodat ons sonder enige moeite kan skryf.
 • Hou 'n voorwerp vas – Om 'n voorwerp vas te hou lyk dalk na 'n baie normale ding, maar dit verg wrywing om die voorwerp in die hand te hou. Dit is die rede waarom gladde goed so moeilik is om vas te hou. Gladde goed het baie minder grofheid as gevolg van die werking van smering. Terwyl 'n growwe voorwerp makliker is om vas te hou, aangesien dit beter greep bied terwyl dit vasgehou word.
 • Bestuur 'n motor – Om 'n motor te bestuur is soortgelyk aan fietsry, aangesien die wiele wrywing ervaar om vorentoe te beweeg. Die wiele ervaar 'n voorwaartse stoot wanneer die oppervlak-onreëlmatighede met mekaar ineen.
 • Rat wat inmekaar is – Ratte is sirkelvormige wiele met tandeagtige struktuur op sy omtrek. Hierdie tande dien as onreëlmatighede op die wiel. Wanneer die tande van twee ratte met mekaar ineen, word beweging van een wiel na 'n ander oorgedra. Gewoonlik is een ratwiel die bestuurder en die ander is 'n volger.
 • Belt rit – Bandaandrywing is ook 'n toepassing van wrywing. Gordels het rubbergreep op sy oppervlak. Hierdie gordels word op die omtrek van roterende wiele geplaas. Wanneer een wiel draai, begin die band ook beweeg as gevolg van grypaksie. Die band is gekoppel aan 'n ander wiel wat ook begin draai as gevolg van die bewegende band. Op hierdie manier vind bewegingsoordrag in bandaandrywing plaas.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings