Hoe om reeksweerstand te vind: gedetailleerde insigte


In hierdie artikel sal ons die metodes leer oor hoe om reeksweerstand te vind. Die berekening vir ekwivalente weerstand in 'n seriestroombaan is relatief eenvoudig en vereis nie komplekse wiskunde nie.

Gestel ons het twee resistors, R1 En R2, soos getoon in beeld 1. Ons weet dat die stroom dieselfde bly by elke punt van 'n seriestroombaan en potensiaal daal by elke weerstand.

Daarom, [Latex] V_{1} = iR_{1} [/Latex] en [Latex] V_{2} = iR_{2} [/Latex].

Die totale spanning in die stroombaan is [Latex] V= V_{1} + V_{2} = iR_{1} + iR_{2} [/Latex]. 

As R die ekwivalente weerstand is, dan is [Latex] V= iR [/Latex] 

Dus, [Latex] iR= iR_{1} + iR_{2} [/Latex] en [Latex] R= R_{1} + R_{2} [/Latex].

Hoe om reeksweerstand-kring te vind

Hoe om reeksweerstand te vind – Gereelde vrae

Wat is die kenmerke van serieweerstand?

Serieweerstande het 'n hele paar kenmerke in 'n stroombaan, waaruit die belangrikste een is - die ekwivalente weerstand is die eenvoudige toevoeging van al die weerstande wat via 'n serieverbinding verbind is.

Die ander reeksweerstandseienskappe is-

  1. Die stroom wat deur elke resistor wat in serie verbind word, is gelyk.
  2. Die spanningsval deur 'n serieweerstand hang af van die waarde van daardie weerstand, en dit is gelyk aan die huidige × weerstandswaarde.
  3. Die ekwivalente weerstand in serie is altyd groter as die individuele weerstande.

Hoe beïnvloed serieweerstand stroom?

Anders parallelle weerstande, die stroom bly onaangeraak wanneer dit deur serieweerstande gaan. Dit is die verhouding van die bronspanning en die ekwivalente weerstand, dit wil sê die som van die resistors.

Die stroomvloei in 'n stroombaan vereis dat 'n mate van weerstand in die stroombaan teenwoordig moet wees. Die stroom by elke resistor wat in serie verbind is, is gelyk. Aangesien daar geen vertakking in die geval van serieverbinding is nie, ondergaan die stroom geen verdeling nie. Daarom kry ons dieselfde stroom oral in die stroombaan, wat die totale stroom is. 

Lees meer op….Hoe om spanning in 'n reeks stroombaan te bereken: gedetailleerde feite

Hoe om reeksweerstand te vind - Gereelde vrae

Wat is die spanningsval in 'n seriestroombaan?

Van ohm se wet verstaan ​​ons spanningsval in 'n seriestroombaan. Dit is die afname van spanning wanneer stroom deur die geleier gaan en word gemeet tussen twee eindpunte wat langs die geleier lê.

Vir enige weerstand wat die serieverbinding deel, hang die spanningsval lineêr af van die waarde van die weerstand. Die spanningsval tussen die twee kante van die resistor = waarde van die resistor × stroom wat deur die seriestroombaan vloei. Hoe meer die weerstand, hoe meer val die hoeveelheid spanning.

Lees meer op…Hoe om spanningsval in 'n reeks stroombaan te bereken: gedetailleerde feite

Wat is die betekenis van reeksweerstand?

In enige stroombaan beheer en beperk weerstand die stroomvloei. 'n Wanbalans van weerstand kan 'n oop stroombaan veroorsaak (as die weerstand baie klein is) of 'n kortsluiting (as die weerstand baie hoog is), wat lei tot skade.

Weerstande in 'n seriestroombaan word dikwels "stroombeperkers" genoem, aangesien dit die stroomvloei beperk. Byvoorbeeld, in 'n liguitstralende diode (LED), beperk ons ​​die stroom wat deur die LED kom om dit teen oorverhitting te beskerm. Die reeksweerstand beperk die stroom sodat die LED sonder skade kan opblaas.

Lees ook...Is spanning konstant in reeks: volledige insigte en algemene vrae

Hoe om reeksweerstand te vind - Numeriese probleme

A. Bereken die volgende waardes vir die stroombaan wat in die beeld gewys word

1.Ekwivalente reeks weerstand

2. Die stroom deur elke resistor

3.Die spanningsval oor elke weerstand

In die stroombaan kan ons drie resistors sien wat in serie verbind is. Daarom ekwivalente reeksweerstand = R1+ R2 + R3 = 2+3+5 = 10 ohm. 

Ons weet, totale stroom i = bronspanning/ekwivalente weerstand = 25/10= 2.5 A

Nou, die spanningsval oor enige resistor in serie = totale stroom in die seriestroombaan * weerstand van daardie resistor. 

Daarom is die spanningsval oor die 2 ohm-weerstand = 2.5 * 2 = 5 V

Die spanningsval oor die 3 ohm-weerstand = 2.5 * 3 = 7.5 V

Die Spanning daling oor die 5 ohm-weerstand = 2.5 * 5 = 12.5 V

B. Beeld 3 beeld 'n stroombaan uit met vier resistors waar R1= 3R2R2 = 2R3, en R3= 5R4. Die toevoerspanning is 18 V. 'n Stroom van 2 mA gaan deur die stroombaan. Vind die waardes van die resistors en ekwivalente reeksweerstand. 

Ekwivalente weerstand vir die stroombaan [Lateks] = R_{1} + R_{2} + R_{3} + R_{4} = 3 \times 2 \times 5\: R_{4} + 2 \times 5\: R_ {4} + 5\: R_{4} = 45R_{4}\; \Omega [/Latex]

Volgens ohm se wet, V=iR of R= V/i.

Dus, ekwivalente weerstand = toevoerspanning / stroom [Latex] = \frac{18} {2 \times 10^{-3}} = 9 \times 10^{3} \: \Omega [/Latex]

Nou kan ons die waardes van die resistors uit die gegewe verbande bereken. 

Daarom, [Latex] 45 R_{4} = 9000\; of R_{4} = 200\; \Omega [/Latex]

[Lateks] R_{3} = 5R_{4} = 5 \times 200 = 1000\; \Omega\; of\; 1\; k\Omega [/Latex]

[Lateks] R_{2} = 2R_{3} = 2 \times 1000 = 2000\; \Omega\; of\; 2\; k\Omega [/Latex]

[Lateks] R_{1} = 3R_{2} = 3 \times 2000 = 6000\; \Omega\; of\; 6\; k\Omega [/Latex]

Ekwivalente reeks weerstand = R1 + R2 + R3 + R4 = 200+ 1000+ 2000+ 6000 = 9200 ohm of 9.2 kohm.

Kaushikee Banerjee

Ek is 'n elektroniese entoesias en tans toegewy aan die veld van elektronika en kommunikasie. My belangstelling lê daarin om die voorpunttegnologieë te verken. Ek is 'n entoesiastiese leerder en peuter met oopbron-elektronika. LinkedIn ID- https://www.linkedin.com/in/kaushikee-banerjee-538321175

Onlangse plasings