Hoe om normale krag tussen twee blokke te vind: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde


Die druk of trek wat uitwendig op die liggaam uitgeoefen word wat geneig is om sy posisie in rus of sy eenvormige beweging te verander, staan ​​bekend as krag.

Magte kan in twee groepe geklassifiseer word:- Kontakkrag : hierdie krag kom slegs in werking wanneer twee liggame in aanraking kom. Voorbeeld, wrywingskrag. Nie-kontakkragte: hierdie kragte kom in die spel sonder enige kontak tussen twee liggame. Voorbeeld: magnetiese krag, gravitasiekrag, elektrostatiese krag.

Ten einde te vind, “hoe om normale krag tussen twee blokke se laat gaan deur volgende te vind.

Die normaalkrag is altyd loodreg op die na die plek waar twee liggame naby is.

Die gevolg dwing kan tussen twee liggame bereken word deur die gegewe formule:-

fssR

Waar, ons weet dat fs is die statiese wrywing, en laasgenoemde staan ​​bekend as koëffisiënt van die beperkende wrywing. En R is die normale reaksie wat normale krag is wat op die liggaam uitgeoefen word.

Wat is die krag tussen twee blokke

Die krag tussen twee blokke kan met behulp van newton verklaar word derde wet van beweging.

Volgens Newton se derde bewegingswet is daar vir elke aksie 'n gelyke en teenoorgestelde reaksie, of ons kan sê dat die wedersydse krag wat deur twee liggame op mekaar uitgeoefen word, altyd gelyk in grootte en altyd in teenoorgestelde rigting is.

hoe om normale krag tussen twee blokke te vind
Gelyke en teenoorgestelde reaksionêre krag

Ons kan die krag wat op hulle uitgeoefen word soos volg skryf:-

Fab+Fba=0

Fab= -Fba

Hier oefen die aksiekrag en reaksie nooit op dieselfde liggaam uit nie.

Nou, om die krag tussen twee blokke te bereken, kom ons deur die volgende:-

Laat daar twee voorwerpe wees met massas m en 2m onderskeidelik.

Om nou die krag tussen hierdie twee blokke met massas van m en 2m te bereken, sal ons die vergelyking aflei:-

Laat krag F inwerk op die blok met massa m:-

Ons weet dat F=ma so , a=F/m

Laat die krag nou f wees vir die ander blok met massa 2m, ons sal sy versnelling soos volg bereken:-

Nou op vergelyking kan versnelling wat op beide blokke bedien word, soos volg vergelyk word:-

F/m=f/2m

F/1=f/2

f=2F

So nou kan ons sê dat 'n blok met massa 'm' 'n krag 2F uitoefen op blok met massa 2m.

Hoe bereken jy die krag tussen twee kragte

Wanneer 'n voorwerp verskeie kragte in die gesig staar, dan is die resulterende krag op die voorwerp die krag wat die gelyke versnellingskollektief vir alle kragte sal produseer.

Om die krag tussen twee kragte te bereken, laat ons dit deur die voorbeeld verstaan:-

Kom ons kyk na 'n liggaam waarop twee kragte inwerk. Een krag is van 10N van die regte rigting en die krag is van 6N van die linker rigting.

Kragte in teenoorgestelde rigting

In die gegewe figuur die gevolglike krag sal in die regte rigting wees en die berekening daarvan sal van 4N wees. Soos die krag met groter grootte is in die regte rigting. Hier sal die resulterende krag 4N wees, aangesien hierdie kragte in teenoorgestelde rigting is, sodat hulle afgetrek word.

Kom ons kyk na 'n liggaam wat kragte in dieselfde rigting uitoefen:-

Gestel 'n krag van 3N en 4N werk slegs in die regte rigting. Hier sal die resulterende krag op die liggaam self in die regte rigting wees en die krag sal 7N wees. Die kragte word opgetel omdat hulle in dieselfde rigting was.

Kragte wat in dieselfde rigting optree

Kom ons kyk na 'n liggaam wat krag teen 'n hoek uitoefen:-

Hier oefen twee kragte teen 'n hoek van 45 grade uit. Met krag van grootte 30 N en 40 N onderskeidelik.

Krag wat teen 'n hoek inwerk

Om die krag tussen hierdie twee kragte te bereken, sal ons die krag in sy komponent breek en die formule gebruik, soos hieronder getoon:-

R=F1+F2

Hoe vind jy die netto krag tussen twee voorwerpe

Kom ons gaan deur die volgende voorbeelde om te verstaan ​​hoe om netto krag tussen twee blokke te vind,

 V. Wanneer 'n koeël 'n swaar houtblok tref en daarin beweeg waar sy massa 0.08 kg is en sy beweeg teen 'n spoed van 180 ms.2. Die koeël na die slaan word op 'n afstand van 60 cm gestop. Vind nou die netto weerstandskrag wat deur die blok op die koeël uitgeoefen word.

Kom ons neem a as die vertraging deur die koeël. Dan weet ons uit Newton se wet dat:-

v2=u2-2as

Nou, as ons die waardes stel wat ons sal kry,

Nou sal die weerstandskrag wees:-

F=ma=0.08kg*27000ms-2= 2160N

V. Oorweeg 'n houtblok met 'n massa van 4 kg wat op 'n vloer rus. Wanneer 'n silinder met massa 50 kg op die blok gesit word, gee die vloer mee en die blok en die silinder gaan saam onder 'n versnelling van 0.2ms2. Vind nou die inspanning van die blok op die vloer in die gegewe toestand (a) voor en (b) na die vloer opbrengs. waar g = 10ms2.

Hier werk twee kragte op die blok in. Dus sal die gravitasie-aantrekking deur die aarde 40N wees. En die normaalkrag sal R wees. Aangesien die blok in rus is, sal die netto krag 0 wees.

R=mg=40N (Deur eerste wet)

Nou volgens Newton se derde wet sal die aksie van die blok op die vloer gelyk en teenoorgesteld wees aan R. Wat 40N vertikaal afwaarts gerig sal wees.

Nou vir blok en silinder sal die swaartekrag as gevolg van die aarde 500N wees. En R sal die normaalkrag wees.

Nou weet ons die stelsel versnel afwaarts, dan sal die netto krag wees:-

Uit die bostaande berekening het ons geleer dat die aksie van blok en silinder op die vloer 490N is, wat vertikaal afwaarts gerig is.

V. Daar is 'n speelgoedtrein wat in rusposisie is, waar die wrywingskrag 15 N is, nou wanneer 'n krag van 40 N daarop toegepas word. Vind dan die netto krag tussen hulle.

Ons weet dat die krag wat op speelgoedtrein uitgeoefen word 40 N is

En die Wrywingskrag toneelspel is , -15N

Vir die berekening van netto krag, sal ons die onderstaande formule gebruik:

Netto krag =krag uitgeoefen + wrywingskrag

Netto krag = 40 – 15

Netto krag = 25 N

Daarom sal die netto krag gegee word as 25 N.

V. 'n Deur trek aan albei sy gesigte. Waar dit aan die kant na 'n trekkrag van 78 N kyk, terwyl dit aan die ander kant 'n trekkrag van 39 N wys. Bereken nou die netto kragte wat op die deur uitgeoefen word.

Ons weet dat die krag wat op die deur uitgeoefen word, onderskeidelik 78 N en 39 N is.

Vir die berekening van netto krag, sal ons die onderstaande formule gebruik:

Netto krag =krag uitgeoefen op die een kant + krag uitgeoefen op die tweede kant

Netto krag =78-39

Netto krag=39N

Riya Pandey

Ek is Riya Pandey. Ek het Nagraadse studie in fisika in 2021 voltooi. Tans werk ek as 'n vakkundige in fisika vir Lambdageeks. Ek probeer om Fisika-vak maklik verstaanbaar op 'n eenvoudige manier te verduidelik.

Onlangse plasings