Hoe om netto krag te vind: verskillende metodes, probleme en feite


Die artikel bespreek verskeie metodes oor hoe om netto krag te vind en sy opgeloste probleme met 'n paar feite.

Die netto krag is die totale krag op die sisteem, wat ontdek word deur al die kragte wat op die sisteem inwerk, bymekaar te tel. Ons gebruik hierdie term wanneer verskillende tipes kragte op die sisteem inwerk. Die netto krag het die presiese eienskappe as 'n enkele krag wat enige voorwerp met massa versnel of vertraag. 

Gestel N aantal kragte werk op 'n voorwerp in alle moontlike rigtings. Wat sal sy versnelling wees, en in watter rigting sal dit beweeg?

Ons het die al N aantal kragte wat op die tabel inwerk, opgesom, wat die netto krag gee as die totale aantal kragte wat op 'n voorwerp inwerk.

Die  basiese netto krag formule is,

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

Soos 'n enkele krag, Newton (N) is die SI-eenheid van die netto krag.

 Lees meer oor Net Force.

Hoe om Net Force te vind
Hoe om netto krag te bereken

Tydens die toutrek is ses onbekende magte wat aan die tou werk 5N, 2N, 1N, 7N, 4N, 2N. Vind uit die netto krag wat op die tou inwerk en watter rigting dit sal beweeg.

gegewe:

F1 = 5N

F2 = 2N

F3 = 1N

F4 = 7N

F5 = 4N

F6 = 2N

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

Oplossing:

Die netto krag wat op tou inwerk tydens toutrek word bereken as,

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 +F5 +F6

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto = 5 + 2 + 1 + 7 + 4 + 2

Fnetto = 22N

Die netto krag wat op die tou inwerk is 22N, en aangesien dit 'n positiewe waarde het, versnel dit die tou vorentoe rigting.

Lees meer oor Net Force Voorbeelde.

Hoe vind jy netto krag met massa?

Die netto krag met massa word bepaal deur Newton se tweede bewegingswet te gebruik. 

As geen krag op die sisteem inwerk nie, is die netto krag ook nul. Gevolglik sal 'n stelsel met massa nie beweeg of versnel nie. Maar hierdie geval is in die praktyk ondenkbaar, aangesien ten minste een krag altyd op enige voorwerp in die heelal inwerk. dit wil sê swaartekrag. 

Die weerstand of wrywing wat 'n voorwerp se beweging weerstaan, is weglaatbaar tydens vryval. Gevolglik val 'n voorwerp met 'n sekere massa grond toe.

Die swaartekrag werk altyd op ons en versnel ons voortdurend afwaarts. Die gravitasiekragformule is 'mg', beheer deur Newton se tweede bewegingswet F= ma.

Hoe om Net Force in Free Fall te vind
Hoe om netto krag met massa te bereken
(Krediet: Shutter)

g is die konstante versnelling waarde vir alle voorwerpe. Dus, hoe groter 'n voorwerp se massa, hoe groter is die swaartekrag en hoe vinniger sal dit val.

Daarom, die netto krag formule vir 'n vryval voorwerp is gelykstaande aan die swaartekrag. nl, Fnetto =Fg = mg

Lees meer oor Gravity Force.

Wat is die netto krag wat op die appel met 'n massa van 2 kg inwerk, wat vrylik op die grond val (g= 9.8 m/s)2)?

gegewe:

m = 2 kg

g = 9.8m/s2

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

Fg = mg

Oplossing:

Aangesien die appel vrylik val, werk die enigste swaartekrag daarop in.

Gevolglik word die netto krag op vryvallende appel bereken met behulp van swaartekrag formule,

Fnetto = mg

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto = 2 x 9.8

Fnetto = 19.6N

Die netto krag op die vryvallende appel met massa is 19.6N.

Lees meer oor Hoe om swaartekrag te vind?

Hoe vind jy Net Force with Two Forces?

Die netto krag met twee kragte word bepaal deur Newton se derde bewegingswet te gebruik: 

Wanneer 'n voorwerp in rus is, gebruik die grondoppervlak die normale krag opwaarts op 'n stilstaande voorwerp as die reaksiekrag op swaartekrag. Gevolglik sluit die netto krag op 'n stilstaande voorwerp twee kragte soos swaartekrag en normaalkrag in. 

Die grondoppervlak gebruik die normale krag om die swaartekrag teen te werk. Dit beteken die normaalkrag is gelyk in grootte en teenoorgestelde grootte van swaartekrag. Daarom, FN = mg

Hoe om netto krag met twee kragte te vind
Hoe om netto krag met twee kragte te bereken

Daarom is daar 'n paar vertikale kragte wat op 'n voorwerp inwerk wanneer dit op die grondoppervlak rus, wat aanleiding gee tot netto krag met twee kragte,

Fnetto =FN +Fg

Aangesien die swaartekrag afwaarts optree, beskou ons die waardes daarvan as negatief. dws -Fg.

Vandaar die netto krag formule met twee kragte is,

Fnetto =FN + (-Fg)

Lees meer oor tipes kragte.

Gestel die swaartekrag van 10N en die normaalkrag van 10N op die man wat op die pad staan. Wat sal die netto krag op die staande man wees?

gegewe:

Fg = -10N

FN = 10N

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

Oplossing:

Die netto krag wat op die man wat staan, inwerk word bereken as,

Fnetto =FN +Fg

Fnetto = 10 + (-10)

Fnetto = 0

Die netto krag op die staande man is nul. Daarom bly hy in rus met geen netto krag wat optree nie.

Lees meer oor Relatiewe Beweging.

Hoe om netto krag in teenoorgestelde rigtings te bereken?

Die netto krag in die teenoorgestelde rigting word bepaal deur Newton se derde bewegingswet te gebruik.

Wanneer ons krag opwaarts op die stilstaande voorwerp uitoefen, oefen die lug 'n gelyke en teenoorgestelde krag uit wat lugweerstandskrag genoem word. Gevolglik werk die netto krag in die teenoorgestelde rigting, wat die versnelling wat deur die toegepaste krag veroorsaak word, teenstaan.

Voorheen het ons dit verstaan as 'n paar kragte die presiese grootte het, balanseer hulle mekaar. Gevolglik sal 'n voorwerp nie beweeg of versnel nie aangesien sy netto krag nul is. Dit is hoekom een ​​van die kragte 'n groter grootte as die ander moet hê sodat berekende netto krag 'n voorwerp kan versnel of vertraag

Wanneer ons 'n bal opwaarts gooi, keer dit vinniger terug na die grond na 'n sekere hoogte. Dit gebeur omdat die lugweerstandsmag keer die rigting van 'n bal om, en die swaartekrag versnel 'n bal vinnig afwaarts. 

Hoe om netto krag in teenoorgestelde rigting te vind
Hoe om netto krag in teenoorgestelde rigting te bereken

Aangesien die grootte van teenoorgestelde kragte groter word as die toegepaste krag, werk die netto krag in die teenoorgestelde rigting as die toegepaste krag

Rlees meer oor ongebalanseerde krag.

Wanneer ons 'n krag van 10N op 'n bal toepas deur te gooi, word die lugweerstandskrag van 6N en swaartekrag van 6N op die bal uitgeoefen. Bereken die netto krag op 'n bal. 

gegewe:

Fartikels = 10N

Flug = -6N

Fg = -6N

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

Oplossing:

Die netto krag op 'n bal word bereken as,

Fnetto =Fartikels +Flug +Fg

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto = 10 + (-6) + (-6)

Fnetto = -2N

Die netto krag op 'n bal is -2N, wat teenoorgestelde rigting inwerk.

Hoe vind jy die netto krag van 'n hoek?

Die netto krag van 'n hoek word bepaal deur 'n skuinsvlak te gebruik. 

Wanneer 'n voorwerp in 'n hoek met 'n horisontale oppervlak of skuins vlak is, word die swaartekrag in twee komponente opgelos. Die normaalkrag balanseer die parallelle komponent. Dus, die netto krag van 'n skuins hoek bestaan ​​uit die parallelle komponent van swaartekrag. 

In die afwesigheid van toegepaste krag, is die parallelle komponent van gravitasiekrag mgsinθ die enigste krag wat versnel 'n voorwerp afwaarts teen 'n skuins hoek. Dit is hoekom enige voorwerp vinnig op 'n skuins vlak gly. Aangesien geen toegepaste krag nie, is daar geen wrywingskrag wat op 'n helling inwerk vliegtuig. 

Daarom, die netto krag formule van 'n skuins hoek is,

Fnetto = mgsinθ 

Hoe om netto krag in 'n skuins hoek te vind
Hoe om netto krag van 'n hoek te bereken

Lees meer oor Inclined Plane.

Wat is die netto krag op die rolstoel met 'n massa van 5 kg, wat teen 'n skuins oprit teen 'n hoek van 30° afgly? (g = 9.8m/s2)

gegewe:

m = 5 kg

g = 9.8m/s2

θ = 30°

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

Fnetto = mgsinθ 

Oplossing:

Die netto krag op die rolstoel word bereken as,

Fnetto = mgsinθ 

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto = 5 x 9.8 x sin 30°

Fnetto = 49 / 2

Fnetto = 24.5N

Die netto krag op die rolstoel teen 'n hoek van 30° is 24.5N.

Lees meer oor Wrywing in 'n skuins vlak.

Hoe vind jy Net Force met komponente?

Die netto krag met komponente word bepaal wanneer vertikale kragte mekaar balanseer. 

Toe ons krag teen 'n spesifieke hoek op die horisontale oppervlak toegepas het, het dit in twee komponente gemors. Die loodregte komponent, saam met normaalkrag, balanseer die swaartekrag. Gevolglik sluit die netto krag die parallelle komponente van toegepaste krag en teenoorgestelde wrywingskrag in. 

Hoe om netto krag met komponente te vind
Hoe om netto krag met komponente te bereken

Die horisontale of parallelle komponent van toegepaste krag word geskat met behulp van trigonometriese funksie as,

Fx =Fartikels. Sondeθ

Lees meer oor hoe om krag in komponente op te los.

Gestel ons pas 'n drukkrag van 80N teen die hoek van 60° toe om die boks te beweeg. Die grondoppervlak oefen die wrywingskrag van 50N op die boks uit. Bereken die netto krag wat op die boks inwerk. 

gegewe:

Fartikels = 80N

FFric = -50N

θ = 60°

Om te vind: Fnetto=?

Formule:

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

En, Fx =Fartikels. Sondeθ

Oplossing:

Voordat ons die netto krag op die boks vind, moet ons die parallelle komponente van toegepaste krag

Fx =Fartikels. Sondeθ

Fx = 80 x sin 60°

Fx = 80 x 0.86

Fx = 68.8N

Die netto krag formule met parallelle komponent op die boks word bereken as,

Fnetto =Fx +FFric

Fnetto = 68.8 + (-50)

Fnetto = 18.8N

Die netto krag wat op die boks inwerk as gevolg van die parallelle komponent is 18.8N.

Hoe om Net Force op 'n lading te vind?

Die netto krag op 'n lading word bepaal deur gebruik te maak van Coulomb se wet

Die elektrostatiese krag of Coulomb-krag tussen twee ladings in rus kan verkry word deur die Coulomb se wet te gebruik. Aangesien die atoom uit baie gelaaide deeltjies bestaan, voeg die netto krag op alle ladings elke elektrostatiese krag tussen pare ladings by.

Die elektrostatiese krag Fa, b tussen lading a en b word gegee deur,

Fa, b=(kqaqb)/r2

Waar k coulomb konstante is.

qa en qb word onderskeidelik a en b gehef.

En r is die afstand tussen ladings.

Vind die netto kragte op drie ladings 5μC, 10μC en 5μC, wat gelykop geskei is met 'n afstand van 2 cm. (Coulomb konstante k = 8.99 x 109)

gegewe

q1 = 5μC = 5 x 10-6C

q2 = 10μC = 10-5C

q3 = 5μC = 5 x 10-6C

r = 2 cm = 2 x 10-2m

k = 8.99 x 109

Om te vind: Fnetto =?

Formule

Fnetto =F1 +F2 +F3 +F4 + …. + FN

En Fa, b=(kqaqb)/r2

Oplossing:

Om die netto krag op al drie ladings te vind, moet ons elektrostatiese kragte tussen hulle vind. 

Hoe om netto krag op 'n lading te vind
Hoe om netto krag op 'n lading te bereken

Die elektrostatiese kragte tussen lading 1 en 2 is, 

F1,2=(kq1q2)/r2

F1,2=(44.95*10-2)/(2*10-2)

F1,2 = 22.47N 

Die elektrostatiese kragte tussen lading 2 en 3 is, 

F2,3=(kq2q3)/r2

F2,3 = 22.47N

Die elektrostatiese kragte tussen lading 1 en 3 is, 

F1,3=(kq1q3)/r2

F1,3 =(224.5*10-3)/(2*10-2)

F1,3 = 11.23N

Die netto kragformule op al drie ladings word bereken as,

Fnetto =F1,2 +F2,3 +F1,3

Fnetto = 22.47 + 22.47 + 11.23N

Fnetto = 56.17N

Die netto krag wat op ladings inwerk is 56.17N. 

Hoe vind jy Net Force vanaf Velocity vs Time grafiek?

Die netto krag vanaf die snelheid vs. tyd grafiek word bepaal deur Newton se tweede wet te gebruik. 

Wanneer die verskillende kragte op 'n voorwerp inwerk, verander die snelheid van tyd tot tyd. As ons die grafiek van sy snelheid teen 'n tyd plot, skat ons die waarde van versnelling wanneer 'n netto krag inwerk. Daarom kan ons netto krag vanaf snelheid bereken deur Newton se tweede bewegingswetformule te gebruik. 

Newton se tweede wet formule in terme van die netto krag is,

Fnetto = my

Fnetto = m*(Δv/Δt)

Fnetto ==m*[(vv0)/(tt0)]

Lees meer oor Velocity.

Bereken die netto krag wat op 'n motor met 'n massa van 20 kg inwerk vanaf die onderstaande snelheid-teen-tyd-grafiek. 

Hoe om netto krag te vind vanaf snelheid vs tyd grafiek
Hoe om netto krag te bereken vanaf snelheid vs. tydgrafiek

gegewe:

m = 20 kg

Om te vind:

a =?

Fnetto =?

Formule:

Fnetto = my

Oplossing,

Voordat ons netto krag bereken, moet ons die motor se versnelling vanaf die snelheid vs. tyd grafiek.

a=(Δv/Δt)

a=(vv0)/(tt0)

Van snelheid vs tyd grafiek,

Die motor was aanvanklik stil. Dit beteken, v0 = 0 en t0 = 0

Die finale snelheid van die motor is 80 km/h op die finale tyd 10 min. Dit beteken, v = 80 km/uur en t = 10 min.

Die netto krag formule is,

Fnetto =m*(v/t)

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto ==20*(80/10)

Fnetto = 120N

Die netto krag op die motor vanaf sy snelheid teenoor tyd is 120N.

Hoe om netto krag met massa en snelheid te vind?

Die netto krag met massa en snelheid word bepaal deur die Werk-Energie-formule te gebruik. 

Wanneer die netto krag 'n voorwerp in rus versnel, verander dit potensiële energie in kinetiese energie. Sodat 'n voorwerp 'n bepaalde afstand beweeg, dit is wanneer ons gesê het werk word deur 'n voorwerp gedoen, wat ons in staat stel om die netto krag met sy massa en snelheid te vind.

Soos per die Werk-energie formule,

KE = W

Maar werk wat deur 'n voorwerp gedoen word, is die produk van netto krag Fnetto toneelspel en afstand wat dit afgelê het. 

(1/2)mv2=Fnettod

Lees meer oor Werk wat gedoen is.

Wanneer die sokkerspeler die sokker met 'n massa van 5 kg skop, beweeg dit met 'n snelheid van 10 km/uur op 'n afstand van 8 m. Wat is die netto krag wat op sokker inwerk? 

gegewe:

m = 5 kg

v= 10km/h = 10 x 1000/36000 m/sek.

d= 8m

Om te vind: Fnetto =?

Formule:

(1/2)mv2=Fnettod

Oplossing:

Die netto krag op die sokker word bereken met behulp van Werk-energie formule as,

(1/2)mv2=Fnettod

Die netto krag met massa en snelheid is,

mv2/2d=Fnetto

Deur alle waardes te vervang,

Fnetto= 5000 / 368

Fnetto = 13.5N

Die netto krag wat op sokker inwerk met 'n massa en snelheid is 13.5N. 

Lees meer oor potensiaal tot kinetiese energie-omskakeling.


Manish Naik

Hallo, ek is Manish Naik het my MSc Fisika met Solid-State Electronics as spesialisasie voltooi. Ek het drie jaar ondervinding in die skryf van artikels oor fisika-vak. Skryfwerk, wat daarop gemik was om akkurate inligting aan alle lesers, van beginners en kundiges, te verskaf. In my vrye tyd spandeer ek graag my tyd in die natuur of om geskiedkundige plekke te besoek. Ek is geëerd om deel te wees van LambdaGeeks. Sien daarna uit om jou deur LinkedIn te verbind - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ Besoek ook my webwerf Wandering Maharashtra vir Maharashtra-reisgids en erfenisbewaringsartikels - https://wanderingmaharashtra.com /reis-blogs/

Onlangse plasings