Hoe om molêre massa uit volume te vind: gedetailleerde verduidelikings

In hierdie artikel, "hoe om molêre massa uit volume te vind", word definisie en berekeningsprosedure van molêre volume met gedetailleerde verduidelikings kortliks bespreek.

Molêre massa is 'n baie belangrike eienskap van enige chemiese stof. Molêre massa word gedefinieer as die totale massa van enige monster gedeel deur die aantal mol wat in daardie monster teenwoordig is. Baie spesifiek kan gesê word dat massa van een mol stof molêre massa genoem word. SI en cgs eenheid van molêre massa is onderskeidelik kilogram/mol en gram/mol.

Sommige gereelde vrae oor molêre massa en molêre volume word in hierdie artikel beantwoord.

Hoe om molêre massa te vind uit molariteit en volume?

In chemie is molêre volume die volume wat deur een mol van daardie stof beset word. Molêre volume is massa van enige stof gedeel deur die digtheid van daardie spesifieke monster. Molêre volume = molêre massa/massadigtheid.

Molariteit is basies die eenheid van konsentrasie en dit word uitgedruk as mol/liter. Uit bekende molariteit van enige oplossing kan die aantal mol van enige oplossing maklik bereken word.

 • Aantal mol = Molariteit (M)× Volume
 • Eenheidsberekening = (Mol/liter)× Liter = Mol

Van die molnommer die molêre massa kan bepaal word as die totale massa van enige monster bekend is. As die digtheid vooraf bepaal is, kan molêre volume bereken word deur die molêre massa met die massadigtheid te deel.

hoe om molêre massa uit volume te vind
Berekening van molêre massa en molariteit.
Image Credit: Wikimedia Commons

Kom ons neem 'n paar voorbeelde om die bogenoemde berekening skoon te maak.

Voorbeeld-1: 'n Oplossing van natriumhidroksied (NaOH) word voorberei deur 1.6 g NaOH in 500 cc water op te los. Bepaal molariteit van die oplossing.

 • Antwoord: Totale massa NaOH = 1.6g.                                                                    
 •  Volume van die oplossing= 500 cc = (500/1000) liter= 0.5 liter.
 • Aantal mol = Totale massa/molekulêre massa
 • =1.6g/40 g.mol-1 [Molekulêre massa van NaOH= 40g.mol-1]
 • =0.04 mol

Molariteit van die oplossing= Aantal mol van die opgeloste stof/ Volume van die oplossing in liter

Molariteit= 0.04 mol/0.5 liter = 0.08 mol

Om meer te wete te kom, volg asseblief: CH2CL2 Lewis-struktuur Waarom, hoe, wanneer en gedetailleerde feite

Voorbeeld-2: 'n Oplossing word gegee met konsentrasie 0.5 mol/liter. Volume van die oplossing 200 mili liter. Bereken die molgetal van die opgeloste stof wat in die oplossing opgelos is. 

 • Antwoord: Molariteit van die oplossing = 0.5
 • Volume van bogenoemde oplossing = 200 ml = (200/1000) L
 • = 0.2 L

Uit die gegewe formule weet ons dat-

Molariteit van die oplossing= Aantal mol van die opgeloste stof/ Volume van die oplossing in liter

Dus, Aantal mol van die opgeloste stof = Molariteit van die oplossing× Volume van die oplossing in liter

= 0.5 × 0.2 = 0.1

Kom ons neem 'n paar voorbeelde oor die berekening van molêre volume.

Voorbeeld-3: Bereken die molêre volume van 'n monster van die molêre massa van die suurstofgas is 1.428 g/liter.

 • Antwoord: Molêre massa van suurstof = 32g/mol

Digtheid van die gas= 1.428 g/L

Molêre volume = Molêre massa/digtheid

                          = 32 g.mol-1/1.428 g.lit-1 =22.4 lit

Om meer te weet, lees asseblief: 5+ dubbele bandvoorbeelde: gedetailleerde insigte en feite

Voorbeeld-4: Bereken die molêre volume van 'n 6 L gaskamer wat 0.25 mol waterstof by kamertemperatuur en 1 atm druk bevat.

 • Antwoord: Volume van die gaskamer= 6 L

Aantal mol waterstof= 0.25

Molêre volume waterstof = Totale volume/ aantal mol                                                

= 6 lit/0.25 mol = 24 lit.mol-1

Hoe om mol uit volume te vind?

Mol is basies 'n meeteenheid in SI van enige stof. Hierdie eenheid meet hoeveel molekules of atome of ione of enige ander subatomiese deeltjies in enige spesie teenwoordig is. Daar word gemeet dat 1 mol van enige spesie 6.023*10 het23 aantal vormende deeltjies. Hierdie nommer word Avogadro se nommer genoem.

Byvoorbeeld, 5 mol water en 5 mol etileenglikol het dieselfde aantal water- en etileenglikolmolekules onderskeidelik. Daarmee het beide die chemiese stowwe (5×6.023×1023) aantal molekules.

Die volgende stappe moet gehandhaaf word om molgetalle vanaf volume te bereken-

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde om die berekening van molgetalle uit volume duidelik te maak.

Om meer te weet, kyk asseblief: 4 Voorbeelde van waterstofbinding: Gedetailleerde insigte en feite

Voorbeeld-1: Bereken die aantal mol O2 teenwoordig in 16 g suurstof.

 • Antwoord: Massa van die suurstof = 16 g

Molêre massa van O2 = 32 g/mol

Aantal moesies teenwoordig in 16 g O2 = 16 g / 32 g.mol-1

                                                             = 0.5 g.mol-1

Voorbeeld-2: Hoeveel getalle mol is teenwoordig in 10 ml asynsuur (CH3COOH). Molêre massa en digtheid van asynsuur is 60.052 g/mol en 1.05 g/cm3?

Digtheid = 1.05 g.cm-3

Formule van digtheid = Totale massa / Volume

Dus, totale massa van asynsuur = (10 ml × 1.080 g)/ 1 ml

                                                     = 10.5 g

Aantal mol= (10.5 g ×1mol) / 60.052 g.mol-1

                               = 0.1748 mol

Om meer te weet gaan asseblief deur: Is HBr ionies of kovalent: hoekom? Hoe, kenmerke en gedetailleerde feite

Voorbeeld-3: Hoeveel mol natriumchloried (NaCl) is teenwoordig in 0.5 liter 0.4 molêre NaCl-oplossing?

 • Antwoord: Molariteit van NaCl-oplossing = 0.4

Volume van die oplossing = 0.5 L

Aantal mol NaCl teenwoordig in die oplossing = 0.5 L× (0.4 mol.lit-1/ 1 L oplossing) = 0.2 mol NaCl

Scroll na bo