Hoe om magnetiese veld van elektriese veld te vind: gedetailleerde verduidelikings en probleem


Hoe om magnetiese veld van elektriese veld te vind is 'n groot omvang vir navorsingsarea en hierdie onderwerp is 'n potensiële onderwerp vir baie navorsers. As ons verder beweeg, sal ons die verduideliking van die onderwerp sien.

Elektrisiteit en magnetisme bied baie besprekingsareas waar ons meer leer oor elektrisiteit en magnetisme. Elektrisiteit en magnetisme is twee verskillende entiteite wat afkomstig is van die elektromagnetiese krag.

Die elektrisiteit is basies die beweging van ladings wat magnetiese kraglyne sal produseer. Die magnetiese kraglyne sal die beweging van die ladings in 'n medium veroorsaak wat elektrisiteit sal produseer.

Elektrisiteit en magnetisme gaan hand aan hand met mekaar, dit wil sê, bewegende ladings skep elektrisiteit en magnete wat draai sal elektrisiteit opwek. Op hierdie manier sal 'n mens 'n ander skep wat daartoe bydra, sal daar elektromagnetiese kragteenwoordigheid in die sisteem wees.

Deur die besonderhede te gebruik, kan ons verstaan ​​hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind. Daar is eksperimente wat die skepping van magnetiese velde met behulp van elektriese veld verduidelik. Ons sal die besonderhede in hierdie artikel as sodanig sien.

Hoe om die rigting van magnetiese veld vanaf elektriese veld te vind?

Verskeie eksperimente sal help om te verstaan ​​hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind. Een so eksperiment is die stroomdraende geleier.

Beskou 'n draad wat stroom daarin dra, daar sal konsentriese sirkel gevorm word en dit noem ons die elektriese kraglyne aangesien die ladings blykbaar 'n beweging om die draad is en elektrisiteit skep.

Wanneer elektrisiteit in die ruimte gelei word, sal daar onmiddellik die magnetiese veld geskep word. Dus sal die magnetiese kraglyne hulself so rangskik dat hulle mekaar nooit ontmoet nie.

Eenvoudige maniere is beskikbaar om die rigting van te vind magneetveld vanaf die elektriese veld. Met behulp van regterhand se duimreël ons sal maklik die rigting van die magnetiese kraglyn vind. Die duim dui die rigting van stroom in die stelsel aan en die vinger wat rondom gewikkel is, beeld die rigting van die magneetveld uit.

Hierdeur was die rigting van magnetiese veld van elektriese veld word maklik gevind uit die reëls wat gegee word. Die huidige dra-geleier eksperiment verduidelik die rigting van elektriese stroom en die magnetiese veldrigting.

"Magnetiese veld" Beeldkrediete: Wikimedia Commons

Hoe om elektriese veld na magnetiese veld om te skakel?

Om die omskakeling van elektriese veld in magnetiese veld te verduidelik, moet ons van 'n voorbeeld gebruik maak van 'n probleem.

Ons het met die onderwerp begin en gesê hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind, en nou moet ons weet hoe om elektriese veld in magnetiese veld om te skakel. Ons sal dus 'n probleemvoorbeeld gebruik om dit beter te verstaan.

Eerstens moet ons weet dat die magnetiese veld basies geproduseer word deur die veranderende elektriese veld. Wanneer die elektriese veld is voortdurend verander dan ontstaan ​​daar die magnetiese veld in handeling. En dit sal ons dit sien deur 'n probleemvoorbeeld te gebruik.

Probleem 1:

Daar word gesê dat elektriese stroom in 'n draad 5A is. Hierdie elektriese stroomdraende draad is gekoppel aan 'n parallelle plaat wat vierkantig is met elke kant van 3 cm. Bereken nou die tempo waarteen die elektriese veld verander.

Oplossing:

Eerstens moet ons formule gebruik om hierdie probleem op te los en die formule sal wees,

dQ/dt = ε0 A (dE/dt)

By die toepassing van die gegewe waardes in die probleemvoorbeeld is die resultaat X 6.3 1014 V/ms. Dit is die numeriese deel van die probleem, so om nou in die teoretiese deel daarvan te kom, sal wees soos wanneer die stroom geproduseer word in 'n geleidende draad sal dit outomaties die elektriese kraglyne hê om die draad in konsentriese sirkels. Die kraglyne sal die elektriese veld in die sisteem skep. Wanneer die elektriese veld verander, sal daar 'n magnetiese veld geproduseer word.

In die volgende probleemvoorbeeld sal ons sien hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind.

Probleem 2:

Vind die magneetveld vanaf die elektriese veld, van 'n stroomdraende geleier en gee die gewenste formule daaraan om te bereken wanneer die waardes gegee is.

Oplossing:

Basies word die formule vir elektromagnetiese krag wat elektrisiteit en magnetisme daarin bevat gegee as,

F = q (E + v × B). Hier stel f krag voor, q stel lading voor, E stel elektriese veld voor, B stel magnetiese veld voor en v stel snelheid voor.

Deur die formule te herskryf kry ons B = F/q (E+v), hierdie formule is die beste om die vraag te beantwoord hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind as beide elektriese veld en elektromagnetiese krag saam met snelheid.

Algemene vrae

Hoe skep 'n lading in elektriese veld magnetiese veld?

Maxwell se vergelyking is die beste antwoord op hierdie vraag. Deur een van die vergelykings te gebruik, sal ons sien hoe die elektriese veld die magnetiese veld skep.

Ampere Circuital Law, verduidelik hoe om magnetiese veld uit elektriese veld te vind. Die produksie magnetiese veld is as gevolg van die konstante verandering van elektriese veld. Die verplasing van stroom en verplasing sal die elektriese veld verander en sodoende aanleiding gee tot die magnetiese veld.

"Maxwell's Equation" Beeldkrediete: Wikimedia Commons

Waarom produseer stroom magnetiese veld?

Die bewegende lading sal elektrisiteit produseer en hierdie elektrisiteit sal op sy beurt die elektriese kraglyne produseer.

Wanneer die elektriese ladings beweeg, produseer hulle elektrisiteit, wanneer die elektriese kraglyne aanhou verander blyk dit dat die elektriese veld verander. Die verandering in die elektriese veld sal onmiddellik die magnetiese veld produseer.

Bestaan ​​magnetiese veld werklik?

Ja, magnetiese veld bestaan ​​wel; in hierdie wêreld is ons bewus daarvan dat die magnetiese veld spesiaal op die kosmos bestaan.

Fisika verduidelik basies dat die magnetiese veld deur die elektriese veld geproduseer word. Wanneer die elektriese veld geskep word as gevolg van die bewegende ladings verskyn die elektriese kraglyne en dan sal die veranderende elektriese veld magnetiese veld produseer. So op hierdie manier weet ons dat die magnetiese veld teenwoordig is. Die magnetiese veld sal op sy beurt die elektriese veld produseer en dit gebeur wanneer die beweging van ladings deur die magnetiese veld geïnduseer word.

Keerthana Srikumar

Hallo...ek is Keerthana Srikumar, besig met Ph.D. in Fisika en my spesialiteitsgebied is nanowetenskap. Ek het my Baccalaureus- en Meestersgraad van onderskeidelik Stella Maris College en Loyola College voltooi. Ek het 'n groot belangstelling daarin om my navorsingsvaardighede te verken en het ook die vermoë om Fisika-onderwerpe op 'n eenvoudiger manier te verduidelik. Behalwe vir akademie is ek lief daarvoor om my tyd aan musiek deur te bring en boeke te lees. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/

Onlangse plasings