Hoe om oombliklike snelheid vanaf gemiddelde snelheid te vind: Gedetailleerde insigte

Eerstens, voordat ons weet hoe om oombliklike snelheid vanaf gemiddelde snelheid te vind, moet ons weet van gemiddelde en oombliklike snelheid.

Die oombliklike snelheid word beskou as die maatstaf van 'n limiet van Vgem aangesien die tyd na 'n spesifieke waarde neig. Gemiddelde en oombliklike snelheid verskil soos hul naam aandui; een word gebruik om totale snelheid te bereken, en die ander word gebruik om onmiddellike snelheid te meet.

Ons sal die fundamentele verskille van die bogenoemde twee snelhede ken voordat ons leer hoe om oombliklike snelheid uit die gemiddelde snelheid te vind.

Gemiddelde snelheid: Punte om te onthou

Voordat ons na die sentrale konsep gaan, laat ons eers weet van die gemiddelde snelheid.

  • Gemiddelde snelheid is een van die primêre konsepte wat in fisika gebruik word om te meet hoeveel afstand 'n deeltjie aflê in sy beweging gedurende 'n spesifieke tydperk.
  • Dit is een van die belangrikste skalêre fisiese hoeveelhede.
  • Dit het 'n dimensie gelykstaande aan lengte/tyd aangesien dit gemeet word deur gebruik te maak van die area wat in 'n sekere tydperk gedek word.

Kom ons kyk nou na oombliklike snelheid

Oombliklike snelheid: Punte om te onthou

Nadat jy geweet het van gemiddelde snelheid, is dit nou verpligtend om te weet van oombliklike snelheid.

  • Oombliklike snelheid is die fundamentele konsep van fisika wat gebruik word om die snelheid van 'n deeltjie, wat op enige spesifieke tydstip in beweging is, uit te vind, deur die posisie en tyd van daardie deeltjie te gebruik.
  • Dit is 'n primêre vektorhoeveelheid.
  • Selfs dit het 'n dimensie soortgelyk aan gemiddelde snelheid [Afstand/tyd = L/T].

Kom ons weet nou hoe om V te vindinst van Vgem, wat die pos se fokus is.

Hoe om oombliklike snelheid te vind vanaf gemiddelde snelheid

Voor die meting van die oombliklike snelheid van 'n voorwerp, is dit nodig om sy gemiddelde snelheid uit te vind.

  • In 'n afstand-tyd-grafiek moet ons eerstens gemiddelde snelheid meet deur die twee inkremente, dws een groter en een kleiner inkrement van afstand en tyd na 'n punt te neem waarvoor ons V sal meetinst.
  • Hierna moet ons die gemiddelde van daardie kleiner en groter punte neem.
  • Vir hierdie waarde moet jy die V oorweeggem formule en pas sy limiet toe by t gelyk is aan enige waarde van jou keuse. Jy sal kan vind Vinst.

Laat ons nou in detail weet hoe om oombliklik te vind snelheid vanaf gemiddelde snelheid deur die formule te gebruik.

Van formule

Ons sal weet hoe om V te vindinst van Vgem stap vir stap soos hieronder gegee.

stap 1

Neem 'n verplasingsvergelyking van die vorm S.

stap 2

Beskou die gegewe twee-tyd intervalle waarvoor jy die gemiddelde snelheid moet vind.

stap 3

Probeer om die gemiddelde snelheid vir daardie waardes te bereken met behulp van die formule hieronder gegee,

Dit kan ook geskryf word soos hieronder,

stap 4

As jy oombliklike snelheid wil bereken, moet jy 'n limietfunksie op die gemiddelde snelheidsformule toepas.

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind

Laat ons nou in detail weet hoe om oombliklike snelheid vanaf gemiddelde snelheid te vind deur 'n grafiek te gebruik.

Van grafiek

Die mees eenvoudige metode om V te vindinst van Vgem is van die voorstelling van die grafiek.

stap 1

Gebruik beide die asse van die grafiek om posisie en tyd onderskeidelik op die x- en y-as voor te stel.

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind

stap 2

Oorweeg enige verplasingsvergelyking en voeg spesifieke waardes vir t in en merk dit soos volg op die grafiek.

                                                                  [t, S (X, Y)]

Beskou nou enige twee punte as (x, y) en (x1En1) en noem hulle as C en D.

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind

stap 3

In stap 3 moet jy daardie twee verbind wys deur 'n lyn en meet die gemiddelde snelheid; mens kan die onderstaande formule gebruik om gemiddelde snelheid te bereken.

                 

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind

waar K verwys na die helling tussen C en D.

stap 4

Die lyn wat na die helling geneem word, word as 'n raaklyn beskou.

Herhaal dieselfde proses as genoem in stap 3, en gaan voort om die punte nader aan mekaar te kies.

Na verskeie pogings bereik dit 'n enkele punt op die raaklyn. Herhaal om helling verskeie kere te vind, en beweeg D nader aan C. 

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind

As ons die limiet na daardie enkele punt neem, kan ons die waarde van die helling by daardie spesifieke punt uitvind.

stap 5

Nou is dit tyd om sommige op te los probleme gebaseer op gemiddelde en oombliklike snelheid om hulle beter te verstaan.

Probleme om oombliklike snelheid vanaf gemiddelde snelheid te vind

Die probleme wat hieronder opgelos word, is van die basiese berekeninge om V te vindinst van Vgem .

Probleem 1

Vind die gemiddelde snelheidsvergelyking vir die gegewe verplasingsfunksie S = -6t2 + 11t + 9 en selfs die oombliklike snelheid by t=7s bereken?

Oplossing:

Die gegewe verplasingsvergelyking is soos volg

S = -6t2 + 11t + 9

ds/dt = -(2) 6t (2-1) + (1)11t1 - 1 + (0)9t0

 ds/dt = -12t1 + 11t0

 ds/dt = -12t + 11

Dit sal die vergelyking wees om die gemiddelde snelheid te vind. Nou, as ons die grenswaarde vervang t neig na 7s, kan ons oombliklike snelheid bereken.

 ds/dt = -12(7) + 11

 ds/dt = -84 + 11

 ds/dt = -73 meter/sekonde

Daarom is die oombliklike snelheid -73m/s.

Probleem 2

Die bus dek 'n afstand van 48Km in 45 minute, en die vergelyking vir die beweging van die bus word gegee deur die funksie S = 6t2 + 8t + 3. Vind sy gemiddelde snelheid en bereken dan sy oombliklike snelheid op tyd t = 8s?

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind
Image Credit:
Pixabay gratis beelde

Oplossing:

Laat ons eers die gemiddelde snelheid vind

ds/dt = 48/45

Vgem = ds/dt = 1.066 m/s

Die funksie is S = 6t+ 8t + 3.

Differensieer die gegewe vergelyking met betrekking tot t, dan kry ons

ds/dt = 12t + 8

Vir tyd t = 8s, word die oombliklike snelheid geartikuleer as,

V(t) = 12t + 8

V(5) = 12(8) + 8

V(5)= 104 m/s.

Dus vir die bekende funksie is oombliklike snelheid 104 m/s.

Probleem 3

Vind die gemiddelde snelheid op 'n gegewe tydstip interval van 'n bokkie wanneer hy 8 m in 5 s en 20 min 8 s langs die horisontale as beweeg?

hoe om oombliklike snelheid van gemiddelde snelheid te vind
Image Credit:
Pixabay gratis beelde

Oplossing: Aanvanklike afstand afgelê deur die kind, xi = 8 m,

Finale afstand wat die kind afgelê het, xf = 20 m

Aanvanklike tydinterval ti = 5 s

Finale time-interval tot = 8 s

Gemiddelde snelheid V = xi -xf /ti -tf = 20−8 / 8−5 = 12 / 3 = 4 m/s

Gereelde vrae | Gereelde vrae

Wat is die formule om oombliklike snelheid te meet?

Die formule wat gebruik word om oombliklike snelheid te meet, kan soos volg geneem word,

Soos ons weet, kan beide gemiddelde en oombliklike snelheid in dieselfde beweging bereken word; dan kan ons oombliklike snelheid vind deur dieselfde formule as gemiddelde snelheid te gebruik, maar met die byvoeging van 'n grenswaarde.

Watter grafiek word gebruik om oombliklike te vind snelheid vanaf gemiddelde snelheid?

Die grafiek wat help om die snelhede van 'n voorwerp te ken, is die Posisie-tyd grafiek.

In 'n posisie-tyd grafiek kan ons sekere verskillende konsepte van fisika meet. Dit is die primêre grafieke wat help om oombliklike snelheid, gemiddelde snelheid, spoed, ens.

Is gemiddelde spoed en gemiddelde snelheid dieselfde?

Beide gemiddelde spoed en gemiddelde snelheid is heeltemal verskillende hoeveelhede.

Spoed, in die algemeen, verwys na 'n skalêre hoeveelheid wat slegs die grootte van die voorwerp aandui. In teenstelling hiermee verwys snelheid na vektorhoeveelheid wat beide grootte en rigting van 'n liggaam in beweging aandui. Die woord gemiddeld verwys na totale berekening, terwyl oombliklik verwys na 'n bepaalde oomblik.


Scroll na bo