Hoe om horisontale verplasing te vind: verskillende aspekte, probleme


Soos ons verplasing bestudeer het. Daar is twee tipes verplasing; horisontale verplasing en vertikale verplasing. In hierdie artikel sal ons bespreek wat horisontale verplasing is en hoe om horisontale verplasing te vind.

Wanneer 'n voorwerp skuins naby die aarde se gesig geskiet word, beweeg dit teen 'n bestendige spoed oor 'n kromroete wat na die aarde se middelpunt lei. Horisontale skootbeweging is die naam wat aan hierdie tipe voorwerpbeweging gegee word, met skoot wat na die deeltjie se roete verwys.

Wanneer die voorwerp langs die x-as beweeg, verplasing in die x-rigting is horisontaal verplasing. Die horisontale verplasing wat deur die voorwerp se skootsnelheid veroorsaak word, word bereken deur  

ΔX=v0Xt

Waar ΔX horisontale verplasing is   

v0 is die snelheid van voorwerp  

dit is tyd van vlug  

Die beweging word vertikale projektielbeweging genoem wanneer die deeltjie teen 'n konstante tempo beweeg wanneer die deeltjie oor die y-as beweeg. 

 

Hoe om horisontale verplasing van 'n projektiel te vind?

Horisontale verplasing deur 'n voorwerp wat in die x-rigting afgevuur word, kan bereken word as ons die aanvanklike snelheid en die tyd van vlug van die voorwerp ken.

As ons die onderskeie waardes van aanvanklike snelheid en tyd van vlug in die gegewe formule plaas;   

ΔX=v0Xt

Horisontale verplasingsformule  

ΔX=v0Xt

Waar ΔX horisontale verplasing is   

v0 is die snelheid van voorwerp  

dit is tyd van vlug  

Hoe om totale horisontale verplasing te bereken ?

Ons moet die finale en aanvanklike snelheid van gevuurde voorwerp ken om totale horisontale verplasing te vind.

Ons kan totale horisontale verplasing bereken deur tyd van vlug en aanvanklike en finale snelheid van 'n voorwerp wat in die x-rigting afgevuur word te gebruik en daardie waardes in die gegewe formule te plaas,   

s=uit+(1/2)by2

Afstand en verplasing 

Ons dink oor die algemeen afstand en verplasing as dieselfde hoeveelheid, maar beide hierdie begrippe word vir verskillende betekenisse gebruik. Kom ons kyk van naderby na die onderskeid tussen afstand en verplasing. 

Afstand  

Ons kan afstand definieer as die hoeveelheid area wat deur 'n item gedek word, ongeag die begin- of eindposisie daarvan.  

"Afstand is totale pad of roete wat deur een of ander entiteit gevolg word."  

Verplasing   

'n Pyltjie word gebruik om die rigting van een of ander entiteit van beginpunt tot finale punt aan te dui. Die ligging van 'n voorwerp verander soos dit byvoorbeeld van posisie A na posisie B beweeg. Onderskeid tussen afstand en verplasing.

"Verplasing is die kortste of minimum lengte tussen beginkoördinate en finale koördinate van 'n voorwerp."  

Onderskeid tussen afstand en verplasing

S. Nee.Afstand  Verplasing   
1.Die hele lengte van 'n roete wat deur 'n entiteit gereis word, word afstand genoem.Verplasing is die kleinste afstand tussen 'n entiteit se oorspronklike en finale koördinate. 
2.Dit word voorgestel deur “d”.Dit word voorgestel deur "s".  
3.Dit bevat net grootte nie rigting nie.Dit bevat 'n grootte sowel as 'n rigting. 
4.Dit is tog 'n skalêre waarde.Dit is 'n veranderlike met 'n vektor.  
5.'n Afstand kan gebruik word om 'n paar basiese data te kry oor 'n voorwerp se roete van een plek na 'n ander.Aangesien ons weet dat verplasing slegs bekommerd is oor beginpuntkoördinate en eindpuntkoördinate, kan dit nie die data gee oor die roete wat 'n entiteit van beginpunt tot by die einde gevolg het nie.
6.Spoed*tyd  Snelheid*tyd   
7.Slegs positiewe waardes is moontlik vir afstand.  Verplasing kan negatief, nul of positief wees.  
8.Dit word nie met 'n pyl voorgestel nie.Verplasing word b voorgestel met 'n pyl om rigting aan te dui.  
9.Die afstand kan langs 'n nie-reguitlynpaadjie bereken word.  Meting van verplasing benodig reguitlynpad.  

Probleme

Probleem 1  

Meet die waarde van 'n voorwerp se horisontale verplasing in 'n projektielbeweging met 'n konstante snelheid van 30m/s en 'n vlugperiode van 60 sekondes.

Oplossing  

Gegee;  

Snelheid van voorwerp = 30m/s

Tyd van vlug = 60s

Ons kan horisontale verplasing bereken deur die gegewe waardes in die verplasingsformule te plaas.  

Formule gegee vir horisontale verplasing van projektielbeweging   

ΔX=v0Xt

ΔX=30*60=1800m

Probleem 2

Vind die horisontale verplasing van 'n voorwerp wat vir 15 sekondes met 'n snelheid van 30 m/s gevuur word.  

Oplossing

Gegee;

Snelheid van deeltjie= 15m/s

Tyd van vlug = 30s

Ons kan horisontale verplasing bereken deur die gegewe waardes in die verplasingsformule te plaas.  

Formule gegee vir horisontale verplasing van projektielbeweging.

ΔX=v0Xt

ΔX=15*30=450m

Probleem 3

Vind totale verplasing deur 'n voorwerp wat met 'n snelheid van 30m/s afgevuur is. Na 60 sekondes se vlug tref daardie voorwerp die grond met 'n snelheid van 30m/s. 

Oplossing

Gegee;

Aanvanklike snelheid van voorwerp = 15m/s

Finale snelheid van voorwerp = 30m/s

Tyd van vlug = 60 sekondes  

Ons kan totale horisontale verplasing bereken deur die gegewe waardes in die totale verplasingsformule te plaas.  

Formule vir totale horisontale verplasing is  

Gereelde vrae |Gereelde vrae  

Q. Wat is 'n projektiel se algehele horisontale verplasing?  

Die reikwydte van die projektiel is die horisontale verplasing van die projektiel en word bepaal deur die voorwerp se voorlopige snelheid. As 'n projektiel teen dieselfde beginsnelheid afgevuur word, maar vanaf twee komplementêre grade van projeksie, sal sy omvang gelyk wees.  

Q. Is die horisontale verplasing van 'n projektiel konstant?  

Wanneer die koeël se horisontale lengte per sekonde bestendig bly: die koeël beweeg 20 meter per sekonde aangesien daar geen horisontale versnelling is nie. As gevolg hiervan is die horisontale verplasing 10 meter in een sekonde, 20 meter in twee sekondes, 30 meter in drie sekondes , en so aan.  

Q. Wat is die terminologie vir 'n projektiel se horisontale verplasing?  

Die reikwydte van die projektiel is die horisontale verplasing van die projektiel, en dit word bepaal deur die voorwerp se aanvanklike snelheid.  

SAKSHI KM

Ek is Sakshi Sharma, ek het my nagraadse studie in toegepaste fisika voltooi. Ek hou daarvan om op verskillende gebiede te verken en artikelskryf is een daarvan. In my artikels probeer ek om fisika op die mees verstaanbare wyse vir die lesers aan te bied.

Onlangse plasings