Hoe om die frekwensie van transversale golf te vind: probleme, voorbeelde en feite 


In hierdie pos sal ons bespreek oor frekwensie van frekwensie van transversale golf, hoe om frekwensie van transversale golf en ander aspekte van transversale golf te vind.  

Frekwensie van 'n transversale golf word gedefinieer as die hoeveelheid siklusse wat die golf in 'n vaste tyd beweeg en dit is omgekeerd van tydsperiode, waar tydperiode die hoeveelheid tyd is wat verbruik word om een ​​siklus te dek. Die formule vir die vind van frekwensie wanneer 'n tydperk genoem word, is f=1/T

Waar T tydperiode is en f frekwensie van golf is. 

SI-eenheid vir tydperk is sekonde (s) en vir frekwensie is hertz (Hz).  

Hoe om die frekwensie van transversale golf te vind?

Die snelheid van 'n golf is verwant aan sy frekwensie en golflengte.

So, frekwensie kan uitgedruk word in terme van golflengte en snelheid soos hieronder gegee nu =λf

Waar λ (golflengte) in meter is en f (frekwensie) in hertz (Hz). 

Die frekwensie van 'n golf verwys na die telling van golwe wat oor 'n sekere gebied in 'n gegewe tydsduur beweeg. Golffrekwensie kan bereken word deur die aantal pieke (hoogpunte) van golwe te tel wat die stilstaande plek in 'n enkele oomblik of oor enige arbitrêre tydsduur deurkruis.

Soos die hoeveelheid golwe groei, groei die frekwensie van die golwe ook. Die frekwensie van golwe word in hertz (Hz) geëvalueer, met 1 hertz gelykstaande aan 1 sekonde van een golf wat 'n stilstaande plek tref. 

'n Golf se frekwensie is dieselfde as die frekwensie van die vibrasies wat dit geskep het. 'n Kabel moet byvoorbeeld vinniger op en af ​​gedruk word om 'n groter golf te genereer. Gevolglik het 'n groter golf met 'n soortgelyke amplitude groter krag as 'n korter golf met 'n soortgelyke amplitude.

Amplitude van golf  

Die amplitude van 'n golf is die hoogste hoogte wat die deeltjies van die media vanaf hul rustende toestand beweeg terwyl dit verbygaan. Die deeltjies sal in hul rusposisie wees as daar geen golf is nie. Die polshoogte van 'n transversale golf is die hoogte van elke kruin wat bo die rustende toestand uitstyg.

Die hoogte van die kruine bepaal die amplitude. 'n Longitudinale golf se hoogte is 'n evaluering van hoe die mediadeeltjies vasgedruk word soos die golf daardeur beweeg. Soos die deeltjies nader aan mekaar kom, styg die amplitude. 

'n Faktor is die krag van die ontwrigting wat die golf veroorsaak. 'n Golf wat deur 'n hoër-energie versteuring gevorm word, het 'n groter amplitude. Oorweeg dit om 'n klein klippie in 'n stil dam te sit. In konsentriese ringe sal klein rimpelings uit die ontwrigting te voorskyn kom. 

Golflengte 

Nog 'n belangrike komponent in die skatting van die amplitude van 'n golf is sy golflengte. Die golflengte word gedefinieer as die ruimte wat twee soortgelyke plekke op opeenvolgende golwe skei. Die golflengte is die ruimte oor twee opeenvolgende transversale golfkruine of twee naburige longitudinale golfkontraksies.

Die meeste van die tyd word dit in meter uitgedruk. Die energie van 'n golf is volgens sy golflengte. Golwe met 'n korter golflengte van 'n soortgelyke amplitude bevat meer energie in vergelyking met golwe met 'n groter golflengte. 

Spoed van golf en frekwensie-afhanklikheid 

Ondersoek hoe dwarsgolwe in 'n tou geskep kan word. Die een punt van die tou is aan 'n hek of ander stilstaande voorwerp gekoppel, terwyl die ander punt deur 'n menslike hand op en af ​​beweeg word. Die tou kan saggies of vinnig op en af ​​beweeg word. Die spoed waarmee die tou beweeg word, bepaal die frekwensie van die golwe. 

Gestel ons wip net een kant van 'n tou een keer op en af. Wanneer die golf 'n ander punt van die snaar tref, hoe laat, sal dit neem om die snaar af te gaan? 

Dit word bepaal deur die golf se spoed. Die spasiëring wat 'n golf in 'n bepaalde tydsduur beweeg, soos hoeveel meter dit per sekonde beweeg, staan ​​bekend as golfspoed. Golfspoed hou verband met beide frekwensie en golflengte, ten spyte van die feit dat dit nie soortgelyk is aan golffrekwensie nie.

Hierdie formule beeld die verband tussen die drie veranderlikes uit. Spoed = Golflengte \ maal Frekwensie

SI-eenheid van golflengte is meter en SI-eenheid van frekwensie is hertz of aantal golwe per sekonde. Dus, SI-eenheid vir spoed is meter per sekonde.  

Die media waardeur golwe beweeg, bepaal hul spoed. Golwe gaan die vinnigste deur vaste stowwe en die stadigste deur gasse. Dit is omdat vaste stowwe die naaste komponente het, terwyl gasse die verste weg het. Wanneer deeltjies verder weg is, neem die energie van die versteuring langer om van die een na die ander oor te dra. 

Die frekwensie van 'n golf is die telling van pulse wat oor 'n bepaalde gebied beweeg in 'n gegewe tydsbestek. Golffrekwensie kan bereken word deur die aantal pieke (hoogpunte) van golwe te tel wat die stilstaande plek in 'n enkele oomblik of oor enige arbitrêre tydsduur deurkruis.

Soos die hoeveelheid golwe groei, groei die frekwensie van die golwe ook. Golffrekwensie word gemeet in hertz (Hz), met 1 hertz gelykstaande aan 1 golf wat 'n stilstaande plek binne 1 sekonde bereik. 

Probleme 

Probleem 1  

Wanneer 'n sekere snaar teen 'n sekere frekwensie vibreer, word 'n transversale golf van golflengte geproduseer. 0.5 m word geproduseer. Die golf beweeg met die spoed van 10 meter per sekonde. Bepaal die frekwensie van golwe.  

Oplossing:

Ons sal eers die bekende veranderlikes skryf en dan die frekwensie bepaal. 

Gegee: 

Spoed van golf: f=10 meter per sekonde

Die golflengte van golf: λ=0.5

Formule vir frekwensie; 

nu =λf

(10 m/s) =(0.5 m) f

f = 20 Hertz

Dus, die frekwensie van die golf is 20 hertz.  

Probleem 2 

In die lente het Ram 'n golf geskep deur aan 'n punt te druk en te ruk. Die golf het 'n frekwensie van 2.5 hertz en 'n golflengte van 1 m. Wat is die golf se snelheid? 

Oplossing: Eerstens sal ons die bekende veranderlikes skryf 

Gegee: 

Die golflengte van die golf, [latex]\lambda=1 meter[/latex] 

Frekwensie van golf, [latex]f=2.5 hertz[/latex] 

ons sal die gegewe waardes in die spoedformule plaas; 

[latex]\nu =\lambda f[/latex] 

[latex]\nu = (1 m) (2.5 hertz)[/latex] 

[latex]\nu =2.5m/s [/latex] 

Dus, die spoed van golf is 2.5 meter per sekonde.  

Gereelde vrae |Gereelde vrae 

V. Verduidelik die frekwensie van golwe? 

Ans. Soos 'n golf oor 'n medium beweeg, stem die frekwensie van die golf ooreen met hoe gereeld die deeltjies van die medium ossilleer. Frekwensie is 'n komponent van ons alledaagse woordeskat. 

V. Is daar 'n frekwensieverskil tussen transversale en longitudinale golwe? 

Ans. Frekwensie, golflengte, spoed en amplitude is almal kenmerke van golwe. Longitudinale en transversale golf pieke vir longitudinale en transversale golwe word duidelik beoordeel. 

Die hoogte van 'n transversale en longitudinale golf verskil omdat transversale golwe beweeg op en af ​​of horisontaal (loodreg op die bewegingsrigting), maar longitudinale golwe word in die bewegingsrigting saamgedruk en uitbrei (genoem compressie en rarfaksie). 

Gevolglik word die hoogte van 'n transversale golf normaalweg in meter gemeet, maar die hoogte van longitudinale golwe word gewoonlik gemeet in verskille in druk. 

V. Wat is die verband tussen 'n golf se frekwensie en golflengte? 

Ans. Die frekwensie en golflengte is omgekeerd eweredig. Die golflengte van die puls met die hoogste frekwensie is die kortste. Die helfte van die golflengte is gelyk aan twee keer die frekwensie. 

V. Word golfspoed deur frekwensie beïnvloed? 

Ans. Golffrekwensie het volgens die studie min effek op golfspoed. Terwyl die golfspoed onveranderd gebly het, het 'n styging in golffrekwensie 'n vermindering in golflengte tot gevolg gehad. 

SAKSHI KM

Ek is Sakshi Sharma, ek het my nagraadse studie in toegepaste fisika voltooi. Ek hou daarvan om op verskillende gebiede te verken en artikelskryf is een daarvan. In my artikels probeer ek om fisika op die mees verstaanbare wyse vir die lesers aan te bied.

Onlangse plasings