Hoe om kookpunt van 'n verbinding te vind: gedetailleerde verduidelikings


Hierdie artikel bespreek oor die onderwerp – hoe om kookpunt van 'n verbinding te vind? Ons almal moet nou al weet dat kookpunt van enige stof nie direk deur die temperatuur beïnvloed word nie, maar dit is die druk wat 'n belangrike rol speel om die kookpunt van 'n stof te bepaal.

Wanneer ons 'n verbinding oorweeg, bestaan ​​dit uit meer as een element wat elk hul eie waardes van kookpunte het. Hoe vind ons dan die temperatuur waarteen die verbinding kook? Is dit die gemiddelde van individuele kookpunte of die grootste waarde word as die kookpunt beskou? Nou sal ons die antwoord op hierdie vraag in hierdie artikel vind. 

Wat bedoel jy met kookpunt?

Kookpunt van 'n stof of verbinding is daardie waarde van temperatuur waarby die dampdruk van die vloeistof/stof gelyk in grootte word aan die waarde van omgewingsdruk.

Die omliggende druk verskil van plek tot plek. Vir maklike begrip neem ons die waarde van omgewingsdruk as 1 atm. By 1 atm druk kook die water teen 100 grade celsius, op hierdie stadium begin die vloeibare water omgeskakel word na sy gasvormige toestand wat stoom is. Kom ons bespreek meer oor kookpunt in verdere afdelings.

Hoe om die hoogste kookpunt van 'n verbinding te vind?

Die kookpunt van die verbinding hang van baie faktore af. As ons die verbinding met hoër kookpunt wil vind, verwys ons na die volgende faktore- 

 1. Intermolekulêre kragte– Intermolekulêre kragte is daardie kragte wat tussen die elemente van molekules inwerk. Dit raak moeilik om die elemente met hoë intermolekulêre kragte te kook omdat die aantrekkingskragte nie die bindings maklik laat breek nie. Die elemente kan baie tipes bindings hê, dit is ioniese binding, dipool dipool interaksies, Van Der Waal se krag en Waterstofbinding. Die sterkste binding is ioniese binding die swakste is die Van Der Waal se krag.
 2. Molekulêre gewig– Groter die molekule, groter is die neiging om gepolariseer te word. En wanneer die neiging om gepolariseer te word toeneem, sal ons meer pogings verg om die stof te kook. Die rede hieragter is dat aantrekkingskragte in grootte toeneem wanneer die element meer en meer polêr word.
 3. Vorm– As 'n verbinding 'n baie lang ketting van atome het, sal dit tot 'n groter oppervlakte lei. As gevolg van groter oppervlakte neem die Van Der Waal se aantrekkingskrag ook toe, dus verhoog die kookpunt ook. Maar wanneer vertakkings plaasvind, oorweldig afstootlike kragte die aantrekkingskragte. Dus neem die kookpunt af wanneer vertakking plaasvind. 
hoe om kookpunt van 'n verbinding te vind
Beeld: Kokend

Beeldkrediete: Kookpunt

Hoe om die laagste kookpunt van 'n verbinding te vind?

Ons het reeds bespreek hoe om te bepaal of die kookpunt hoog sal wees of nie. Ons kan dieselfde faktore gebruik om uit te vind of die kookpunt laag sal wees of nie.

Die faktore sluit in intermolekulêre kragte wat hoofsaaklik van vier tipes is - Ioniese binding, Van Der Waal se krag, Waterstofbinding en Dipool-dipool. Dan is 'n ander faktor die vorm en molekulêre gewig van die verbinding. In bogenoemde afdelings het ons reeds gesien hoe hierdie faktore so 'n sterk impak op die kookpunt van verbindings het.

Hoe om die kookpunt van 'n chemiese verbinding te vind?

Kookpunt van enige chemiese verbinding kan gevind word deur die volgende stappe te gebruik. Ons sal 'n voorbeeld oorweeg waarin ons 'n oplossing neem. Die oplossing bestaan ​​uit opgeloste stof en oplosmiddel. Die vergelyking wat ons sal gebruik word Clausius Clapeyron-vergelyking genoem.

Die vergelyking is soos volg-

Hoe om die kookpunt van 'n organiese verbinding te vind?

Ons kan die kookpunt van 'n organiese verbinding vind deur 'n eenvoudige eksperiment uit te voer. Die eksperiment word in die gedeelte hieronder bespreek. Ons gaan direk na die prosedure deel van die eksperiment.

 • 'n Proefbuis word tot 2/3 gevulrd hoogte met die organiese verbinding waarvan die kookpunt bepaal moet word.
 • Met 'n rekkie word die proefbuis dan met 'n termometer vasgemaak op so 'n manier dat die bol van die termometer die onderkant van die proefbuis pas.
 • Paraffienvloeistof word in 'n beker gegooi wat dan op 'n warm plaat gehou word.
 • Die proefbuis saam met die termometer word in hierdie paraffienvloeistof gedoop wat warm word.
 • 'n Kapillêre buis word geneem waarvan die een verseël word deur dit op 'n bunsenbrander te verhit.
 • Die oop punt word binne-in die proefbuis gedoop.
 • Ons sien borrels wat uit die oop punt van die kapillêre buis kom en na 'n rukkie begin die borrels teen 'n hoër tempo uitkom. Let op die temperatuur soos t1 op die termometer gewys.
 • Skakel nou die warm plaat af en laat die paraffienvloeistof afkoel, die borrels hou op om by die kapillêre buis uit te kom.
 • Let nou op hierdie temperatuur as t2.
 • Die gemiddelde van t1 en t2 is die kookpunt van die organiese verbinding.

Watter verbinding het die hoogste kookpunt?

Etanol of Etielalkohol het die hoogste kookpunt. Dit is as gevolg van die hoë impak van van der waal krag en dipool dipool interaksies. Hierdie kragte is deel van sterk aantrekkingskragte tussen die molekules.

Bogenoemde kragte is deel van aantreklike intermolekulêre kragte. Hierdie kragte bind die atome saam met meer greep. Ons benodig 'n groot hoeveelheid energie om hierdie bindings te breek, dus word die kookpunt van die verbinding ook hoër. Ons het die effek van hierdie faktore op die kookpunt bespreek.

Watter organiese verbinding het die hoogste kookpunt?

As ons van organiese verbindings praat, het Propaan-1-ol of Propanol die hoogste kookpunt. Dit word verklaar deur die sterk H-bindings en OH-groep wat in die verbinding teenwoordig is.

Die H-binding is ook aantreklik van aard. As gevolg van H-bindings wat in Propanol voorkom, neem die energie wat benodig word vir kook toe, aangesien H-bindings redelik sterk is en dit nie maklik gebreek kan word nie. As die H-bindings swakker sou gewees het, sou die energie wat benodig word om die bindings te breek minder gewees het en dit kon dus maklik gekook word.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings