Hoe om gemiddelde snelheid te vind: verskillende metodologieë en probleme


Gemiddelde snelheid is een van die basiese funksies wat in beweging bepaal moet word. In hierdie artikel sal ons weet hoe om gemiddelde snelheid te vind.

Die primêre metode om gemiddelde snelheid te vind is deur die somtotaal te neem van verandering in posisie van 'n voorwerp gedeel deur die totale tyd wat daardie voorwerp neem om sy beweging te voltooi. Aangesien dit 'n vektorfisiese grootheid is, het die rigting van die voorwerp ook 'n belangrike effek in die berekening van gemiddelde snelheid.

Verder sal ons meer metodes bestudeer oor hoe om gemiddelde snelheid te vind aangesien dit die pos se hooffokus is.

Wat is die formule vir gemiddelde snelheid

Die primêre formule wat gebruik word om V te berekengem sluit beide verplasing met tyd in.

Die algemene formule wat gebruik word, word soos volg gegee,

Dit word gebruik in die oplossing van basiese probleme wat verband hou met gemiddelde snelheid.

V = Sf - Si / t2 - t1

V = Δs/ Δt

waar,

Δs = verplasing

Δt = tyd geneem

Kom ons kyk nou hoe om gemiddelde snelheid te vind met behulp van afstand en tyd.

Hoe vind jy gemiddelde snelheid met afstand en tyd

Die afstand en tyd is die basiese terme waarsonder dit nie moontlik is om gemiddelde snelheid te vind nie.

Eerstens moet ons die totale lengte van die pad waarlangs 'n voorwerp gereis het, bereken, daarna moet ons die tydsduur nagaan wat dit neem om die bestemming te bereik. Om later die gemiddelde snelheid van hierdie beweging te vind, moet ons die voorheen berekende afstand en tyd met behulp van formule gebruik.

Kom ons bestudeer nou verder om meer benaderings te leer ken om gemiddelde snelheid te vind.

Hoe om gemiddelde snelheid oor 'n interval te vind

Nadat u die belangrikheid van afstand en tyd in die berekening van gemiddelde snelheid gesien het. Laat ons nou hoe om dit oor 'n interval te bereken.

 • As jy die gemiddelde snelheid op 'n grafiek bereken, moet jy enige twee tyd- en afstandintervalle oorweeg en dan die waardes van afstand en tyd uitvind en dit in die gemiddelde snelheidsformule vervang.

                                                                     V = Sf - Si / t2 - t1

 • In ander metode, as jy die formule direk gaan gebruik, moet jy die begin- en eindpunte ken sodat dit vir jou maklik sal wees om V te berekengem, kan jy selfs 'n gedeelte van die interval oorweeg om V te vindgem Dit gebeur deur totale afstand te neem gedeel deur totale tyd.

                                    V = totale afstand/totale tyd of

V = (Vf +Vi) / 2

Kom ons kyk nou na die metode om V te berekengem tussen twee punte.

Gemiddelde snelheid tussen twee punte

Gemiddelde snelheid tussen twee punte kan gevind word deur die eenvoudige formule te gebruik.

Oor die algemeen weet ons dat Vavg van 'n liggaam gelyk is aan rekenkundige gemiddelde van begin- en eindpunte wat hieronder gegee word

Vavg = [ Aanvanklike snelheid (i) + Eindsnelheid (v)] / 2

Dit is tyd om te weet hoe om V te vindgem op 'n grafiek.

Hoe om gemiddelde snelheid op 'n grafiek te vind

Ons kan gemiddelde snelheid vind met behulp van verplasing-tyd grafiek.

 • Hier sal verplasing op y-as wees en tyd op x-as.
 • Stip die punte volgens die as en verbind hulle om 'n area in die grafiek te skep.
 • Vind dan die totale oppervlakte in die grafiek uit deur twee intervalle van tyd en afstand te neem.
 • Meet dit langs die grafieklyn en kan met die formule bereken word

                                                   Vgem =(Vi+Vf)/2.

Die veranderlikes wat op die grafiek geneem word, het 'n prominente aard, al die faktore soos verandering van posisie (tussen begin- en eindpunte), aard van grafiek, maw of dit lineêr is of nie maak saak.

In hierdie benadering kan ons die gemiddelde snelheid vanaf die grafiek bereken.

Hoe om gemiddelde snelheid op 'n lineêre grafiek te vind

Die lineêre grafiek staan ​​soms bekend as reguitlyngrafiek.

As ons die gemiddelde snelheid op 'n lineêre grafiek wil weet, dan moet ons beide begin- en eindsnelhede neem en dit deur die getal 2 deel. Dit is soortgelyk aan die gemiddelde wat ons in wiskunde gebruik om sekere probleme op te los.

Laat weet nou die toestand om gemiddelde snelheid in nie-lineêre grafiek te bereken.

Hoe om gemiddelde snelheid op 'n nie-lineêre grafiek te vind

Die nie-lineêre grafiek kan ook as die geboë grafiek beskou word.

In nie-lineêre grafiek wat ons kan doen om die V te berekengem is, kan ons die oppervlakte onder die grafiek wat uit verplasing bestaan, oorweeg (dit integreer) en dit dan deur die tyd deel.

Op hierdie manier kan ons die V berekengem in nie-lineêre grafiek.

Gemiddelde snelheid Voorbeeld Probleem

Die onderstaande gegewe is een van die basiese probleme wat opgelos kan word deur die benaderings te gebruik om gemiddelde snelheid te bereken.

Voorbeeld 1

Dink aan 'n persoon reis in sy motor na 'n bestemming, maar gedurende die begin van 15'e verander die motorposisie van x1 = 80 m tot x2= 100 m. Nou wat is die gemiddelde snelheid van motor?

Oplossing: Gegewe die aanvanklike posisie is x1= 80m

                 Net so is die finale posisie x2 = 100m

Die verandering in die verplasing van die motor word soos volg bereken:

Δx = x2 - x1 = 100 m – 80 m = 20 m

Δt = 15 s

Van die formule wat ons het,

v = Δx / Δt

v = 20/15

v= 1.33 m/s

Daarom word gevind dat die gemiddelde snelheid van die motor 1.33 m/s is.

Uit die bogenoemde probleem het ons nog een benadering leer ken om gemiddelde snelheid te vind

Gereelde Vrae | Gereelde vrae

Wat is gemiddelde snelheid?

Gemiddelde snelheid is 'n prominente verskynsel wat in fisika gesien word.

Dit is 'n vektorhoeveelheid en word gedefinieer as die ∆x gedeel deur ∆t. Waar ∆x die verplasing aandui en ∆t vertel van die totale tyd wat 'n liggaam neem om die beweging te voltooi. Dit kan soms positief of negatief wees alles is gebaseer op die rigting van verplasing. Dit word aangedui deur die SI-eenheid m/s te gebruik.

Hoe verskil gemiddelde snelheid van ander snelhede?

Daar is hoofsaaklik twee tipes snelhede wat ons gewoonlik in fisika teëkom.

Die twee hooftipes snelhede is gemiddelde en oombliklike snelhede. Soos hul naam aandui, dui gemiddelde die somtotaal van snelhede van elke interval aan, bereken in totale tyd. Daarteenoor sal oombliklike snelheid die bevinding van snelheid by 'n bepaalde bewegingsperiode wees.

Hoe verskil gemiddelde snelheid van oombliklike snelheid in 'n bepaalde tydinterval?

As ons 'n bepaalde tydinterval neem, is daar 'n verskil in die meet van gemiddelde en oombliklike snelheid.

Die primêre verskil is vir 'n bepaalde periode van interval die oombliklike snelheid word gemeet met verplasing en tyd op 'n sekere punt (s,t) en die gemiddelde snelheid word beskou as die algehele verandering in posisie met tyd in 'n sekere tydinterval.

Bly gemiddelde snelheid dieselfde in beweging?

Snelheid bly nie dieselfde in 'n spesifieke beweging nie, dit bly wissel.

Ons het bestudeer dat die snelheid 'n veranderlike is, afhangende van baie faktore. Dit bly nie konstant nie, maar hou aan om sy waarde te verander met behulp van verplasing en tyd van daardie voorwerp. Hieruit kan ons sien dat die gemiddelde snelheid nie dieselfde bly in 'n beweging nie.

Wat is die belangrikste twee verskillende maniere om gemiddelde snelheid te bereken?

Daar is baie toepassings waardeur ons die gemiddelde snelheid maklik kan meet.

Die eerste metode is om die gemiddelde snelheid te vind deur die eerste en eindpunte van 'n beweging te neem, dit af te trek en later die hele term deur 2 te deel.

Die tweede metode is om die formule bekend as gemiddelde snelheidsvergelyking te gebruik.

Gemiddelde snelheidsvergelyking = V = (Vf +Vi) / 2

 • V = gemiddelde snelheid.
 • Vf = eindsnelheid.
 • Vi = aanvanklike snelheid

Dit is die eerste vergelyking om gemiddelde snelheid te meet.

Hoe vind jy verplasing met gemiddelde snelheid?

Daar is baie maniere om verplasing in kinematika te vind.

Een daarvan is om verplasing te vind met behulp van gemiddelde snelheidsformule wat bestaan ​​uit verandering in posisie/verplasing. Deur die terme van formule om te wissel kan ons daarvan gebruik maak om die verplasing te bereken.

Waarom verskil gemiddelde spoed en gemiddelde snelheid?

Albei die terme beteken heeltemal verskillend van mekaar wanneer ons oor hulle in fisika bestudeer.

Hier weet ons dat spoed 'n skalaar is en snelheid vektor is, dan kom die grootste verskil van die fisiese groothede wat die betekenis meet van hoe hulle gemeet kan word.

Verskil tussen gemiddelde spoed en gemiddelde snelheid

Die primêre verskil tussen hierdie twee hoeveelhede word hieronder gegee,

 • Gemiddelde snelheid vertel slegs van posisie van die liggaam in beweging, hier moet ons oplet dat die grootte verskil vir elke posisie en om die snelheid op enige tydsinterval op die lengte van die kursus te vind word gedoen met behulp van gemiddelde snelheid.
 • Gemiddelde spoed vertel van die handhawing van spoed op die hele pad van die beweging. Dit is die somtotaal van spoed wat bereken word deur die totale padlengte en tyd in ag te neem en aangesien dit 'n skalaar is, kan ons nie die rigting van die pad nie.

Raghavi Acharya

Ek is Raghavi Acharya, ek het my nagraadse studie in fisika voltooi met 'n spesialisasie in die veld van gekondenseerde materie fisika. Met 'n baie goeie begrip in Latex, gnu-plot en oktaaf. Ek het fisika nog altyd as 'n boeiende studiegebied beskou en ek geniet dit om die verskillende velde van hierdie vak te verken. In my vrye tyd is ek besig met digitale kuns. My artikels is daarop gemik om die konsepte van fisika op 'n baie vereenvoudigde wyse aan die lesers te lewer. Kom ons koppel deur - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raghavi-cs-260a801b1 E-pos ID: raghavics6@gmail.com

Onlangse plasings