Hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind: volledige benaderings en feite


Hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind, is algemene vrae wat gereeld gevra word. In 'n versnellingstelsel is wrywingskoëffisiënt een van die groot bydraers daartoe.

Versnelling in 'n bewegende stelsel kan van baie vorme wees. Byvoorbeeld, in 'n skuins vlak moet ons die hoek waarteen die liggaam beweeg, oorweeg. As ons dus al hierdie eienskappe in ag neem, sal ons te doen het met die faktore wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir 'n versnelling van die liggaam.

Wanneer 'n helling 'n liggaam of enige voorwerp het wat voortdurend in beweging is, sal dit bereken word volgens die probleem wat geopper is. Hier sal ons bespreek hoe om te vind versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt.

Ons moet bewus wees van hoe ons versnel word in terme van 'n bewegende motor. Wanneer die motor teen 'n spesifieke spoed beweeg, is ons geneig om terug te gaan na die sitplek wanneer die spoed verhoog word. Wanneer die motor breek, is ons geneig om vorentoe te beweeg, en in die kurwes is ons geneig om sywaarts te beweeg. Dit is die maniere om te versnel.

Verskeie verskillende faktore verskaf aan die versnelling. In een daarvan moet ons op die gegewe besonderhede fokus. Hier gaan ons te doen het met die wrywingskoëffisiënt en die hoek waarteen dit sal versnel.

hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind
“Ou renmotor” by oatsy40 is gelisensieer onder CC BY 2.0

Besonderhede van wrywingskoëffisiënt en die uitwerking daarvan op versnelling

Die wrywingskoëffisiënt is basies die kleinste faktor wat handel oor die versnelling van enige voorwerp wat reeds in beweging is. Dit is gebaseer op die kragte wat op die liggaam inwerk, wat voortdurend in beweging is.

Eerstens is die swaartekrag, die een hoofrede waarom 'n liggaam op die grond is sonder enige levitasie. Volgende sal die normale krag wees wat op die liggaam inwerk. Hierdie normaalkrag is die krag van die omgewing. Volgende is die wrywingskrag wat hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik is dat die liggaam eintlik enige soort beweging kan maak.

Die krag van normaal en wrywingskrag is een van die hoofbydraers tot die versnelling. Wanneer 'n liggaam met 'n bepaalde spoed in beweging is en skielik spoed kry en met 'n ander spoed beweeg, word gesê dat dit versnel word.

 Ons moes eintlik geleer het oor hoe hierdie wrywing werk vir versnelling en die maniere waarop die wrywingskoëffisiënt werk wanneer versnelling. Wanneer 'n liggaam onder versnelling verkeer, kom verskeie aspekte ter sprake.

Daar is soveel kragte wat op 'n liggaam inwerk terwyl dit in beweging is. In hierdie stelsel van versnelling van een, ons moet die soort kragte vind wat teenwoordig is en op daardie liggaam inwerk. Dan moet ons versnelling dienooreenkomstig bereken.

Fokus op die wrywingskrag is 'n faktor agter die liggaam se beweging op die grond. Byvoorbeeld, 'n motor beweeg omdat daar wrywing tussen die band van die motor en die pad is, of dit kan enige soort oppervlak wees, vir daardie geval in ag geneem.

Hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind

Hier moet ons soveel voorbeelde oorweeg oor hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind. Eers gaan die hoek, dan die koëffisiënt van wrywing. Die hoek maak 'n verskil oor hoe die liggaam op 'n skuins vlak beweeg.

Oorweeg nou 'n geval waar 'n voorwerp bo-op 'n oppervlak geplaas word waaronder die ding eintlik skuins is. As gevolg van 'n paar redes, verloor die voorwerp balans en rol dit teen die skuins oppervlak af. Daarom moet die versnelling van die liggaam wat in die skuinsvlak beweeg, geëvalueer word.

In hierdie scenario is die soort wrywingskrag kineties, en tree ook teenoor die swaartekrag op. Die netto krag moet ook bereken word. Ons moet die netto krag bepaal om die versnelling van die liggaam met hoek en wrywingskoëffisiënt te vind.

F = Fg + Fk; F = mg (sinusθ) + μ mg (cosθ)

Ons weet dat versnelling [die krag gedeel deur die massa is, dus a= F/m. Daarom lei ons die versnelling as af van die netto kragformule a = g (sinusθ) + μ g (cosθ).

Deur hierdie formule te gebruik, kan ons ook die versnelling vind met die wrywingskoëffisiënt met die hoek waarteen dit beweeg.

Probleem oor hoe om versnelling met hoek en kinetiese wrywingskoëffisiënt te vind

Probleem 1:

Kom ons sê 'n motor wat 1200kg weeg, is in beweging op 'n rowwe pad. Waarde vir wrywingskoëffisiënt word gegee as 0.8.Fnet= 7000N sal die geagte netto krag wees wat op hierdie bewegende liggaam inwerk. Nou is die eerste ding wat geëvalueer moet word die versnelling van hierdie spesifieke stelsel.

Oplossing 1:

Aangesien netto krag gegee word, kan ons die normaalkrag vind deur die massa en die swaartekragwaarde te gebruik, aangesien die swaartekrag en die normaalkrag gelyk aan mekaar is, maar in verskillende rigtings werk. Die wrywingskrag word gevind met behulp van die koëffisiënt van wrywingwaarde en die waarde van normaalkrag.

m = 1200; Fnet = 7000N; μ= 0.8 

Normale krag = swaartekrag x massa van die liggaam

Fn = 9.8 x 1200; Fn = 11270

Wrywingskrag = μ x normaalkrag; Ff= 0.8x 11270= 9016 N

a = f/m

a = 9016/1200

a = 7.51ms-2

Probleem 2:

Hoe om die versnelling te vind wanneer die wrywingskoëffisiënt en die hoek waarteen dit skuins is, gegee word.

So in 'n probleem waar daar die wrywingskoëffisiënt en die hoek waarteen dit beweeg, gegee word. 'n Massa van 100 kg beweeg in 'n afwaartse beweging in 'n skuinsvlak teen 'n hoek θ= 45⁰. Die wrywingskoëffisiënt is μ=0.9.

Wat is die versnelling waarmee die liggaam 'n afwaartse beweging maak?

Oplossing 2:

Die faktor vir die krag in lyn met die vlak is mgSinθ, en die faktor wat normaal op die vlak is, is mgCosθ. En ons weet dat f=ma, dus a= f/m. hieruit kan ons die wrywingskoëffisiëntwaarde gebruik of hoef dit nie te doen nie.

Dus kry ons die formule as a= μgCosθ

a= 0.9×9.8×0.52

a = 4.58ms-2.

Algemene vrae

Hoe om versnelling met wrywing en teen 'n hoek te vind?

Die wrywing is die enigste rede vir 'n liggaam om in enige verdere rigting te beweeg, en wanneer die beweging teen 'n helling plaasvind, sal die hoek oorweeg word.

Die formule om die versnelling met wrywing, sowel as die hoek te vind, is a= μgCosθ. Ons moet weet dat kragte wat inwerk in twee tipes sal wees, een is in lyn met die helling, en die ander krag sal normaal op die helling wees.

Hoe om versnelling met netto krag en massa te vind?

Massa en krag het 'n direkte effek op die liggaam, of dit nou in beweging is of nie. Dus sal die massa en krag 'n groot rede wees vir 'n spesifieke liggaam om in beweging te wees.

Wanneer 'n liggaam in beweging is, sal daar verskeie verskillende faktore wees wat deel van die beweging sal wees. In een so 'n geval sal die krag 'n groot effek hê. Die basiese krag wat op 'n liggaam onder beweging inwerk, sal 'n swaartekrag en die normaalkrag wees, wat loodreg op die bewegingsrigting sal inwerk. die getalkragte wat op hierdie spesifieke stelsel inwerk, moet gevind en dan geëvalueer word.

Die massa het 'n direkte effek op die liggaam aangesien dit die hoofrede is waarmee die liggaam beweeg; wanneer die massa van die liggaam toeneem, neem die versnelling af. Wanneer die massa van die liggaam afneem, neem die versnelling toe, so die krag wat inwerk is meer die liggaam sal dit makliker vind om te beweeg as net die massa ook meer is. Op hierdie manier word die formule van die versnelling met netto krag en massa gegee as a= f/m.

Keerthana Srikumar

Hallo...ek is Keerthana Srikumar, besig met Ph.D. in Fisika en my spesialiteitsgebied is nanowetenskap. Ek het my Baccalaureus- en Meestersgraad van onderskeidelik Stella Maris College en Loyola College voltooi. Ek het 'n groot belangstelling daarin om my navorsingsvaardighede te verken en het ook die vermoë om Fisika-onderwerpe op 'n eenvoudiger manier te verduidelik. Behalwe vir akademie is ek lief daarvoor om my tyd aan musiek deur te bring en boeke te lees. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/

Onlangse plasings