Hoe om spanning in parallelle stroombaan te bereken: voorbeeldprobleme en gedetailleerde feite

In hierdie artikel sal ons verskillende metodes bespreek oor hoe om spanning in parallelle stroombane te bereken. 'n Parallelle verbinding verdeel die stroombaan in takke om stroom verspreid deur almal te laat vloei.

Parallelle stroombane volg die wet van behoud van energie. Spanning kan gesê word as elektriese werk verrig per eenheidslading. Elektriese velde is konserwatief, wat beteken dat elektriese werk slegs van begin- en eindpunte afhang. Al die takke het 'n gemeenskaplike aanvanklike en finale nodus in 'n parallelle verbinding. Daarom is spanning gelyk.

Lees meer op…..Parallelle stroombaanfunksie: Volledige insigte en algemene vrae

Hoe om spanning in parallelle stroombaan te bereken - Numeriese voorbeelde

Hoe om spanning in parallelle stroombaan te bereken - 'n parallelle RLC-stroombaan
'n Parallelle RLC-kring; "Lêer:Example9d.png" by 1sfoerster is gelisensieer onder CC BY-SA 3.0

V1. Soos in die stroombaan getoon, word twee weerstande met dieselfde waarde gekoppel aan 'n spanningsbron in parallel. Sommige waardes word gegee: i1= 3 A, ekwivalente weerstand Req= 15 ohm. Vind die bronspanning Vs

Kom ons neem aan R1 =R2 = R ohm. Daarom is die ekwivalente weerstand,

Req = (1/R + 1/R)-1 = R/2Ω

Gegee R/2 = 15, Dus die waarde van elke weerstand = 15 × 2 = 30 ohm. Die waarde van huidige i1 word gegee as 3 A.

Aangesien dit 'n parallelle stroombaan is, sal spanning oor 'n tak dieselfde spanning oor enige ander tak wees, en dit sal ook die toevoerspanning wees. Dus, die bronspanning,

Vs = stroom in 'n tak x ooreenstemmende weerstandwaarde = i1 x R = 3 x 30 = 90 V 

V2. ’n Parallelle netwerk bestaan ​​uit vyf resistors, R, 2R, 4R, 8R en 16R. Netto stroom in die netwerk is I. Vind die spanning in die tak wat die 4R-weerstand bevat.

Ons sal eers die ekwivalente weerstand van die netwerk vir die spanning te bereken op enige punt van die netwerk. Die ekwivalent weerstand in 'n parallel stroombaan is,

Req = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 … + 1/Rn)-1

Hier, Req = ((1/R + (1/2R + (1/4R + (1/8R + (1/16R)))-1 = (16R/31)Ω

Die totale stroom in die stroombaan word gegee as I Amp.

Daarom, bronspanning Vs = I x 16R/31 = 16IR/31 V

Ons weet dat 'n parallelle stroombaan se bronspanning dieselfde is as die spanning in enige vertakking van die stroombaan. Dus, die spanning in die tak wat die 4R-weerstand bevat, is 16IR/31 V.

Hoe om spanning in parallelle stroombaan te bereken - Gereelde vrae

Hoe om die totale spanning in 'n parallelle stroombaan te vind?

In 'n parallelle stroombaan is die totale spanning dieselfde as die takspannings. Met ander woorde, die spanning bly dieselfde oor al die takke wat in parallel verbind is. Takke is net verskillende paaie vir stroom.

Stappe vir berekening spanning in 'n parallelle stroombaan met weerstand en totale stroom gegee is:

  • Vind die ekwivalente weerstand deur die formule- Req = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 … + 1/Rn)-1
  • Vermenigvuldig Req met die totale stroom.

As slegs een weerstand en die onderskeie stroomwaarde gegee word, vermenigvuldig dit om die spanning te kry.

Lees meer op ……Parallelle stroombaanvoorbeelde: Volledige insigte en algemene vrae

Hoe om ontbrekende spanning in 'n parallelle stroombaan te vind?

Met "ontbrekende spanning" in 'n parallelle stroombaan, bedoel ons die verskafde spanning aangesien dit dieselfde is vir al die takke. Dus, as ons enige stroom- en weerstandwaarde het, kan ons die uitvind spanning in die parallelle stroombaan.

Kom ons verstaan ​​dit met behulp van 'n voorbeeld. Gestel daar is twee resistors van 2 ohm en 4 ohm in parallel gekoppel. Stroom wat deur die 2-ohm-weerstand gaan, word gegee as 1.5 A. Ons ken toevoerspanning Vs= takspanning V1 = takspanning V2. Daarom, ontbrekende spanning V = iR = 2 x 1.5 = 3 x V.

Hoe om bronspanning in 'n serie parallelle stroombaan te vind?

Volgens die beginsel van 'n parallelle stroombaan is die spanning in elke tak dieselfde en gelyk aan die bronspanning. As die bronspanning Vs is en die takspannings is V1, V2,….Vn dan Vs =V1 =V2 =….= Vn.

As die bronspanning gegee word, het ons reeds die takspannings. As die bronspanning onbekend is en stroomwaardes word gegee, kan ons die spanning met behulp van ohm se wet uitvind. Byvoorbeeld, as die stroom deur 'n tak 5 A is en die weerstandswaarde is 2 ohm, is die spanning bloot 5 × 2 = 10 V.

Lees meer op ……Is tans dieselfde in parallel: volledige insigte en algemene vrae

Hoe om toegepaste spanning in 'n parallelle stroombaan te vind?

Toegepaste spanning in parallelle stroombane verwys na die bronspanning of die batteryspanning. Dit word gegee, of ons kan dit bereken met behulp van ander inligting wat verskaf word, soos stroom- en weerstandswaardes.

Toegepaste spannings beteken die spanning wat aan 'n element gegee word. In 'n parallelle stroombaan is die toegepaste spanning die totale spanning. Dit is ook dieselfde as spanningsval in individuele vertakkings van die stroombaan. Maar as die parallelle stroombaan nie die enigste deel van die netwerk is nie, sal die toegepaste spanning en takspannings nie gelyk wees nie.

Scroll na bo