Hoe om skuifspanning te bereken: proses, formule, voorbeeld en volledige FEITE


Hierdie artikel verduidelik hoe om skuifspanning te bereken. Skuifrek is die verhouding van verandering in afmetings as gevolg van skuifkrag tot die oorspronklike afmetings van die werkstuk.

Die verandering in afmetings is in die vorm van hoekverplasing. Die skuifkrag werk parallel met die dwarssnitvlak in. Die vlak skuif met 'n mate wat die lineêre verplasing is. Die hoek wat deur hierdie verplasing onderdruk word, gee die hoekverplasing.

Wat is skeer druk?

Soos in bogenoemde afdeling bespreek, is skuifvervorming die verhouding van verandering in afmetings as gevolg van skuifkrag tot die oorspronklike afmetings van die werkstuk. Dit vertel ons van die vervorming in die vorm van persentasiewaarde.

Die werkstuk vervorm in die vlak parallel met die dwarssnit van die werkstuk. Dit wil voorkom asof 'n laag van die werkstuk beweeg.

Wiskundig kan skuifvervorming gegee word as-

waar,

gamma is skuifspanning

L is die oorspronklike lengte van die werkstuk.

hoe om skuifspanning te bereken
Beeld: skuifspanning

Image krediete: Bob CleminttimeEenassige skuifspanningCC BY-SA 4.0

Wat is ingenieursspanning?

Ingenieursvervorming is 'n dimensielose getal wat die verhouding van vervorming van die werkstuk tot sy oorspronklike afmeting verteenwoordig. Dit is rigting eweredig aan die hoeveelheid verlenging oor die lengte.

Formule gegee in bogenoemde afdeling verteenwoordig ingenieursspanning. Wanneer die tipe stam nie genoem word nie, word verstaan ​​dat ingenieursspanning verwys word.

Wat is ware spanning?

Ware rek is die natuurlike log van finale lengte van werkstuk tot die oorspronklike lengte van die werkstuk. Dit wys die oombliklike spanning wat in die werkstuk ontwikkel word.

Die vervorming wat op 'n spesifieke oomblik in die werkstuk ontwikkel word, word die ware vervorming genoem. Dit gee 'n beter voorstelling van die materiaal sal optree onder stres.

Wiskundig kan ware spanning gegee word as-

∈ = ln x (A0/A1)

waar,

eta verteenwoordig die ware stam

Hoe om skuifspanning te bereken?

Skuifspanning is die verhouding van vervormingslengte van die werkstuk tot die oorspronklike lengte van die werkstuk.

Volgende stappe word gevolg om skuifwerk bereken druk-

  • Meet die oorspronklike lengte van die werkstuk.
  • Pas skuifspanning op die materiaal toe.
  • Meet die hoek van vervorming.
  • bruin van hoek van vervorming gee die skuifspanning.

Hoe om skuif-rektempo te bereken?

Vervormingstempo kan gedefinieer word as die tempo van verandering van vervorming met betrekking tot tyd. Dit is dus 'n funksie van tyd. Dit is die eerste differensiaal van skuifspanning met betrekking tot tyd.

Skuifrektempo kan wees bereken deur die formule hieronder gegee-

γ = dγ/dt

waar die kolletjie op gamma skuifvervormingstempo verteenwoordig

Wringspanning

’n Silindriese staaf ervaar skuifspanning op sy oppervlak wanneer dit onder torsiespanning onderwerp word. Wringspanning is die spanning wat geneig is om die vlak van silindriese staaf met een of ander hoek te draai.

Wringspanning kan gegee word deur die verband wat hieronder gegee word. Die torsieformule kan gebruik word om draaihoek, skuifspanning, skuif-vervorming wringmoment ens te vind indien voldoende data verskaf word.

Hoe om skuifspanning in torsie te bereken?

Die formule wat in bogenoemde afdeling bespreek is, kan gebruik word om skuifspanning te vind wanneer die werkstuk aan torsiespanning onderwerp word.

Die formule vir skuifvervorming word in bogenoemde afdelings bespreek.

Uit die torsieformule kom skuifvervorming na vore as-

γ = Rθ/L

waar,

theta is die draaihoek

L is die lengte van die werkstuk

Hoe om skuifspanning vanaf skuifspanning te bereken?

Skuifmodulus van styfheid is die verhouding van skuifspanning tot skuifspanning. Om die skuifspanning van skuifspanning te vind, deel ons skuifspanning deur die skuifmodulus. Ons kry,

waar,

G is die rigiditeitsmodulus

Hoe om die hoek van skuifvervorming te vind?

Die hoek van skuifspanning is die hoek waarmee die werkstuk vervorm word.

Die hoek van skuifvervorming kan gevind word deur eenvoudige trigonometrie te gebruik. Hoek van skuifvervorming is die bruin van hoek onderspan deur die verplasing, X en die oorspronklike lengte, L. Die aangrensende sy van die driehoek wat gevorm word, tree op as die oorspronklike lengte van die werkstuk en die verplasing tree op as die teenoorgestelde sy in die driehoek.

Die skuifhoek kan gevind word deur die verband hieronder gegee

waar,

Phi is die hoek van skuifvervorming

Hoe om gemiddelde skuifspanning te vind?

Die konsep van skuifspanning kom in die spel wanneer die werkstuk spanning uit verskeie rigtings ervaar.

Kom ons oorweeg skuifspanning wat aan twee ente voorkom en maak die hoek van skuifvervorming alfa en beta onderskeidelik.

Die gemiddelde skuifvervorming sal-


γ = α + β

Hoe om hoekskuifvervorming te vind?

Hoekskuifvervorming word in bogenoemde afdeling bespreek. Die skuifvervorming wat die verandering in hoek tussen twee lyne beskryf wat aanvanklik loodreg was, word hoekskuifvervorming genoem. 

Wiskundig kan dit gewys word as

γ = tanα

waar,

alfa is die hoekskuifvervorming

Skuifspanning in reghoekige balk

'n Reghoekige balk is 'n balk waarvan die deursnit reghoekig of vierkantig is. Die hoeveelheid skuifspanning wat deur verskillende punte van dwarssnit ervaar word, verskil.

Dit gebeur omdat die afstand van die punt vanaf die toepassing van krag vir verskillende punte veranderlik is. So verskillende hoeveelheid krag wat op verskillende punte inwerk lei tot veranderlike skuifspanning.

Die skuifspanning is maksimum by die sentroïed en minimum by die punte van die dwarssnit. Skuifspanning word parabolies oor die reghoekige deursnit versprei.

Wat is buigspanning?

Soos die naam aandui, veroorsaak hierdie spanning buiging in werkstuk wanneer 'n las toegepas word.

Buigspanning is die spanning wat normaalweg op die werkstuk inwerk en buig langs die lengte-as van die werkstuk veroorsaak.

Wat is buigspanningsformule?

Soortgelyk aan torsieformule. Buigformule bestaan ​​ook wat dit vir ons maklik maak om die buigspanning te vind. Die formule vir buigspanning word hieronder gegee

σb = M.y/I

Wat is polêre traagheidsmoment?

Polêre traagheidsmoment of tweede traagheidsmoment is 'n hoeveelheid wat gebruik word om die weerstand teen vervorming veroorsaak deur torsiespanning te verduidelik.

Wiskundig kan dit gegee word as-

waar,

J is die polêre traagheidsmoment

Wat is seksiemodulus?

Seksiemodulus word gebruik tydens die ontwerp van buigdele van 'n struktuur of balke. Dit kan gedefinieer word as die verhouding van traagheidsmoment van die balk se deursnit om die neutrale as tot die afstand van uiterste vesel vanaf die middel.

Wiskundig kan dit gewys word as-

Z = I/jMax

waar,

Ek is die oomblik van traagheid

Z is die gedeelte van modulus

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings