Hoe is HCL kovalent: hoekom, hoe en gedetailleerde verduidelikings

In hierdie artikel sal ons bespreek hoe HCl kovalent is: hoekom, hoe en gedetailleerde verduideliking, beskryf ook die Lewis-struktuur van HCL.

soutsuur acid is 'n eenvoudige diatomiese molekule wat uit waterstof- en chloormolekule bestaan ​​en word in beide waterige en gasvormige vorms aangetref. Die elektronegatiewe chlooratoom en waterstofatoom vorm 'n gepolariseerde kovalente binding. Wanneer die verbinding deur beide nie-metale gevorm word, vorm dit kovalente bindings. 

En wanneer een atoom 'n nie-metaal is en 'n ander metaal, dan vorm dit 'n ioniese binding. In die HCl-molekule, waterstof en chloor is nie-metale, so beide deel elektrone met mekaar, daarom is dit 'n kovalente molekule en vorm 'n kovalente binding.

Waarom is HCl kovalent in die natuur?

Die elektronegatiwiteite van waterstof- en koolstofatome in die HCl-molekule verskil en deel elektrone met mekaar terwyl dit 'n kovalente binding vorm, waarna verwys word as 'n polêre kovalente binding.

Die elektronegatiwiteit van die chlooratoom is 3.16 terwyl dié van die elektronegatiwiteit van die waterstofatoom 2.20 is, die verskil is 0.96 op die Pauling-skaal wat aandui dat H-Cl 'n kovalente binding is. Ten spyte daarvan, tydens elektrolise van HCl, vorm dit ione soos ioniese verbindings, maar hierdie ione word nie in water opgelos soos ander kovalente verbindings nie, die vorming van ione is as gevolg van die gebruik van water as 'n oplosmiddel. In afwesigheid van water kon HCl nie ione vorm nie, daarom is HCl 'n kovalente verbinding.

Hoe is HCl kovalent?

In 'n waterstofchloriedmolekule is die waterstofatoom minder reaktief, daarom kry dit versnipperde elektronpaar en verkry 'n gedeeltelike positiewe lading terwyl dié van chloor meer elektronegatief as waterstof is, daarom trek dit gedeelde elektronpaar na self en verkry a gedeeltelike negatiewe lading. As gevolg van verskillende elektronegatiwiteite, het molekules teenoorgestelde pole bekend as hul polariteit dus in HCl-molekules het waterstof en chloor 'n verskillende elektronegatiwiteit as gevolg waarvan waterstof en chloor teenoorgestelde pole het. Waterstofchloried is dus polêr van aard en die binding tussen waterstof en chloor is 'n kovalente binding.

Struktuur van HCl-molekule

Waterstofgas is teenwoordig in die eerste groep terwyl chloorgas teenwoordig is in 17th groep van die periodieke tabel, gevolglik het waterstof een valenselektron en chloor het 7 valenselektrone totaal van 8 valenselektrone teenwoordig in die HCl molekule. waterstof benodig 1 elektron om sy oktet te voltooi, terwyl chloor ook 1 elektron benodig om sy oktet te voltooi as gevolg daarvan word 'n enkele kovalente binding tussen die waterstof en chloor gevorm. hoe word hcl kovalent in die onderstaande figuur getoon.

Kovalente struktuur van HCl From Wikipedia

Lewis-struktuur van HCl

Lewisstruktuur van Waterstofchloried (HCl) bevat slegs een kovalente H-Cl-binding. HCl is 'n neutrale molekule, dus is daar geen ladings op die waterstof- of chlooratome in die waterstofchloriedmolekules nie. Volgens VSEPR-teorie het die HCl-molekule lineêre molekulêre geometrie, met 'n bindingshoek van 180°. Hoe is hcl kovalent verduidelik ook met die lewis struktuur. onderstaande.

Algemene vrae

Hoe Is HCl 'n kovalent?

Antwoord: HCl is 'n polêre kovalente verbinding. Die elektronegatiwiteite van waterstof- en koolstofatome in die HCl-molekule verskil en deel elektrone met mekaar terwyl dit 'n kovalente binding vorm, waarna verwys word as 'n polêre kovalente binding.

Watter tipe binding is teenwoordig in HCl?

Antwoord: Kovalente binding is teenwoordig in HCl-molekule. In die HCl-molekule is waterstof en chloor nie-metale, so beide deel elektrone met mekaar, daarom is dit 'n kovalente molekule en vorm 'n kovalente binding.

Lees meer oor Feite oor Cr2O3 + HCl

Wat is 'n polêre kovalente binding gee 'n voorbeeld?

Antwoord: Wanneer die verbinding deur beide nie-metale gevorm word en een paar elektrone oneweredig gedeel word, vorm hierdie molekule 'n kovalente binding. Byvoorbeeld, waterstofchloried (HCl) molekule.

Klik ook asseblief om meer te wete te kom GEEN Lewis-struktuur nie, IF4- Lewis-struktuur en SNF3 Lewis-struktuur.


Scroll na bo