Hoe werk 'n transformator: 9 antwoorde wat u moet weet

Die transformator is 'n toestel wat magneties gekoppelde spoele bevat wat oor die algemeen elektries van mekaar geïsoleer is—'n transformator dra elektriese krag van een stroombaan na 'n ander oor. Hoe werk 'n transformator? hierdie artikel gaan jou met transformator laat ry.

Die fundamentele beginsel waarop 'n transformator werk, is die elektromagnetiese induksie (of wedersydse induktansie), wanneer twee verskillende elektries geïsoleerde spoele in die nabyheid is sodat 'n mens se magnetiese veld met 'n ander kan skakel wanneer 'n wisselstroom op die primêre spoel toegepas word, 'n wisselende magnetiese veld. veld word gegenereer wat elektromotoriese krag in die sekondêre spoel veroorsaak.

Hoe werk 'n verhoogde transformator?

Image Credit: Elektriese Klaskamer, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Die transformator wat 'n hoër spanning oor die sekondêre as die toegepaste spanning op die primêre genereer, is die Step Up Transformator.

Die transformator gebruik wedersydse induksie (fundamentele beginsel) tussen twee stroombane gekoppel deur 'n gemeenskaplike (fluktuerende) magnetiese vloed. Wanneer wisselstroom (AC) op die primêre spoel toegepas word, word 'n fluktuerende magnetiese veld opgewek, wat elektromotoriese krag in die sekondêre spoel veroorsaak.

Hoe werk 'n transformator
Fig. Verhoogde transformatorkring.

As die aantal windings in die sekondêre spoel (n2) van die (stap op transformator) groter is as die primêre spoel (n1), stem die EMK (elektromotoriese krag) ooreen met die aantal windings. Gevolglik genereer die sekondêre kal 'n hoër spanning relatief tot die primêre spoel.

Die spanning transformasie verhouding (K) van 'n opwaartse transformator is groter as 1 (K>1).

K= E2/E1= N2/N1

Waar K spanningstransformasieverhouding beteken, beteken N1 aantal windings in primêre spoel, N2 beteken aantal windings in sekondêre spoel.

Hoe werk 'n aftraptransformator?

'n Verlaagde transformator (een tipe substasie-transformator) genereer 'n laer spanning aan die sekondêre kant van die transformator.

'n Afstap transformator werk op wedersydse induksie tussen twee stroombane wat elektries van mekaar geïsoleer is terwyl hulle deur die magnetiese vloed gekoppel is. Wanneer 'n wisselstroom (AC) deur die primêre spoel gaan, word 'n wisselende magnetiese veld opgewek, wat elektromotoriese krag (emk) in die sekondêre spoel veroorsaak.

 Aangesien die aantal windings in die primêre spoel(n1) groter is as dié van die sekondêre spoel(n2), dws n1>n2, word die elektromotoriese krag(emk) eweredig aan die aantal windings wat lei tot die spanning wat oor die sekondêre gegenereer word. spoel (van transformator) is laer as dié van die primêre spanning.

Fig. Afstap-transformatorkring.

Die spanningstransformasieverhouding (K) van 'n afstaptransformator is minder as 1 (K<1).

Hoe werk Auto transformator?

Die transformator waarvan die (primêre en sekondêre spoelwikkelings) elektries met mekaar verbind is, is die outotransformator wat beteken dit het 'n enkele aaneenlopende wikkeling wat gemeen is aan beide primêre en sekondêre kante van die transformator.

Outotransformator werk op die beginsel van Faraday se wet van elektromagnetiese induksie (of wedersydse induksie). Wanneer die primêre spoel aan 'n AC-toevoer gekoppel is as gevolg van Faraday se wet van elektromagnetiese induksie, word 'n elektromotoriese krag (EMK) in die primêre spoel opgewek. Soos in outotransformators, is die primêre en sekondêre spoele in die enkele aaneenlopende wikkeling.

EMK sal ontwikkel word aangesien die spanningsverhouding per draai dieselfde bly in beide die windings. Die sekondêre spanning wat opgewek word, sal eweredig wees aan die aantal draaie wat aan die transformator se sekondêre kant gekoppel is.

Fig. Outotransformatorkring.

'n Direkte elektriese verbinding tussen windings (primêre en sekondêre spoele) verseker dat 'n deel van die energie deur geleiding tussen die primêre en sekondêre winding van die transformator oorgedra word. Die hoeveelheid wikkeling wat deur beide die primêre en sekondêre sye van die transformator (of van outotransformator) gedeel word, word na verwys as die gemeenskaplike sektor. Die een kant van die wikkeling is gekoppel tussen die toevoer en las, terwyl die ander kant van toevoer (AC Supply) en las aan oortjies langs die winding gekoppel is.

'n Outotransformator kan 'n afstaptransformator wees wanneer die AC-toevoer oor die transformatorwikkeling gekoppel is. Die las word deur 'n oortjie oor 'n relatief kleiner gedeelte van die wikkeling verbind.

Hoe werk 'n transformator op die GS-stroom?

Die transformator is 'n elektriese toestel wat magnetiese koppeling (wedersydse induksie) gebruik om 'n WS-sein van een stroombaan na 'n ander deur te gee.

GS-stroom kan nie deur 'n transformator gaan nie, want vir die werking van transformator word AC-toevoer vereis, sonder AC-toevoer sal daar geen wisselende magnetiese vloed wees nie. Slegs 'n terugslagtransformator kan opgewek word deur 'n GS-bron te gebruik.

Hoe werk 'n mikrogolftransformator?

Mikrogolftransformators is robuust, goedkoop en genereer hoëspanningsboë.

Mikrogolftransformator werk op die beginsel van wedersydse induksie, soos ander transformators.

Die mikrogolf (oond) transformator het drie (1 primêre en 2 sekondêre) windings. Wanneer elektrisiteit deur die magnetron gaan, word elektrone beïnvloed om mikrogolfstraling te skep. Wanneer die magnetron van die mikrogolf (oond) transformator werk, AC vloei deur die sekondêre wikkeling (of spoel) van die (mikrogolf) transformator wat lei tot die ysterkern genereer magnetiese versadiging; soos die anodespanning van die magnetron opskiet. Anodestroom neem ook toe saam met 'n toename in stroom deur die sekondêre wikkeling, wat die magnetiese skeiding versterk en die lekmagnetiese vloed verhoog, wat daartoe lei dat die transformator Hoë Sekondêre spanning opwek.

Hoe werk 'n uitsettransformator?

Uitsettransformator blokkeer GS en sy laat WS-sein om deur te gaan.

Die uitsettransformator is 'n elektromagnetiese toestel wat op die beginsel van Faraday se wet van elektromagnetiese induksie werk, wat die insetkring van die uitsetverkeer isoleer terwyl AC-sein gefiltreer word om deur magnetiese koppeling tussen inset- en uitsetkring te gaan.

Die uitsettransformator kan gebruik word om die toegepaste spanning deur die insetkring na die uitsetkring te verhoog of te verlaag.

Hoe werk 'n optiese stroomtransformator

'n Optiese stroomtransformator is 'n sensor wat gebruik word om elektriese stroom direk of indirek te meet. Optiese stroomtransformatorwerk kan gebaseer word op beginsels soos die Faraday-effek, interferometriese beginsel, die mikromeganiese sensor met optiese uitlees, Bragg Grating. 

Die magnetiese optiese stroomtransformator (MOCT) gebruik Faraday se effek (fundamentele beginsel) om elektriese stroom te meet; dit meet die rotasiehoek van die gepolariseerde lig onder die invloed van 'n magnetiese veld en skakel dit om in 'n sein van spanning proporsioneel (of ooreenstemmende) na die elektriese stroom.

Volgens Faraday effek die oriëntasie (of helling) van lineêr gepolariseerde lig onder die impak van 'n magnetiese veld. Wanneer die lig voortplant (of beweeg) deur 'n stuk glas, is die rotasiehoek ooreenstem (of eweredig) met die sterkte van die magnetiese veldkomponent. Polarisatormateriaal word gebruik om lig in 'n lineêr gepolariseerde lig om te skakel.

Gepolariseerde lig gaan deur 'n optiese rotator as gevolg van Faraday se effek op die oriëntasie van lineêr gepolariseerde lig wat roteer soos dit deur die rotatormateriaal beweeg. Verskillende polarisasiemateriaal word gebruik as 'n ontleder wat die hoeveelheid rotasie van die gepolariseerde lig in die ooreenstemmende hoeveelheid ligintensiteit omskakel. Hierdie intensiteit-gemoduleerde lig beweeg na die fotodiode, wat die ooreenstemmende elektriese sein teweegbring.

Hoe werk terugslagtransformator

Die terugslagtransformator (genereer saagtandsein) word ook as 'n lynuitsettransformator erken. Hierdie transformator kan opgewonde word deur DC volt te gebruik. Dit kan energie oordra sowel as stoor.

Die basiese werkbeginsel van die terugslagtransformator is wedersydse induksie. In hierdie transformator is een diode skakeled in serie met die sekondêre spoel van die (fundamenteel) transformator en een kapasitor parallel met die vrag.

Fig. Terugslagtransformatorkring.
  • Die primêre spoel is saam met die skakelaar aan 'n GS-toevoer gekoppel. Wanneer die skakelaar aan is, vloei die (GS) stroom deur die primêre stroombaan van die transformator en prikkel die primêre spoel. Die primêre spoelhelling ('n geleidelike styging in spanning) word gegenereer deur primêre induktansie, wat in die vorm van magnetiese energie tussen die induktiewe gaping (tussen spoele) van die transformator gestoor is. 'n Diode is in serie verbind met 'n sekondêre spoel van die transformator, wat in omgekeerde voorspanning is wat die vorming van stroom in die sekondêre stroombaan beperk.
  • Wanneer die skakelaar af is, daal die primêre stroom tot nul, en gestoorde energie in die gaping word vrygestel en na die sekondêre spoel oorgedra, wat lei tot 'n vinnige styging van uitsetspanning soos die spanning na voorwaartse voorspanning verskuif.

Hoe werk 'n buck-boost transformator?

Buck Boost Transformers word gebruik om spanningsvlakke aan te pas, en dit kan gebruik word om klein veranderinge aan die toegepaste spanning aan te bring, wat tot 30% kan wees.

'n Buck-boost transformator het vier windings wat op verskillende maniere gekoppel kan word as vereistes. Dit was op die beginsel van wedersydse induksie tussen magneties gekoppelde spoele. Die gevolglike (uitset) spanning van die buck-boost transformator is die funksie van insetspanning. As insetspanning verskil, sal die uitsetspanning in dieselfde persentasie verander. Hierdie tOmvormer kan op- of afstap, afhangende van die verbinding tussen die spoele.

Scroll na bo