Hoe is mitochondria soortgelyk aan chloroplaste? 5 Feite


Mitochondria en chloroplast vorm die twee belangrike organelle binne die plantsel. Kom ons ondersoek hoe mitochondria soortgelyk is aan chloroplaste. 

Mitochondria is soortgelyk aan chloroplaste deur die algemene funksie van energieproduksie binne die plantselle. Albei is betrokke by die vervaardiging van Adenosien trifosfaat ten einde die aktiwiteite van selle te ondersteun. 

Kom ons sien meer besonderhede oor die verband tussen mitochondria en chloroplast, hul ooreenkomste, verskille en nog vele meer onderwerpe in hierdie artikel.

Hoe is mitochondria verwant aan chloroplaste?

Elke organel binne die selle is verwant aan die ander deur 'n paar soortgelyke funksies of strukturele implikasies. Kom ons kyk of mitochondria verwant is aan chloroplast.

Mitochondria is verwant aan chloroplast aangesien albei hoogs ontwikkelde vorme van organelle is wat slegs in eukariotiese sel aangetref word. Dit is geïdentifiseer dat beide die organelle hul oorsprong van prokariotiese bakterieë verkry het en funksionele sowel as strukturele ooreenkomste binne die plantselle het. 

Ooreenkomste tussen mitochondria en chloroplast

Min organelle binne die selle is geneig om soortgelyke funksies of strukture met ander organelle te deel. Kom ons kyk of mitochondria enige ooreenkomste met chloroplast het.

Daar is gevind dat mitochondria 'n reeks ooreenkomste met chloroplast het, wat soos volg is:

1. Energie produksie

 • Die belangrikste ooreenkoms tussen mitochondria en chloroplast is die funksionele aspek van energieproduksie.
 • Beide die organelle is betrokke by die omskakeling van energie uit die selle in die vorm van ATP wat deur die selle gebruik kan word om sellulêre aktiwiteite te ondersteun. 

2. Genomiese inhoud

 • Beide mitochondria en chloroplast het baie soortgelyk DNA en RNA, waar albei sirkelvormige struktuur het.
 • Beide die organelle het DNA wat onafhanklik bestaan ​​en kodeer vir spesifieke ensieme om belangrike chemiese reaksies te ondersteun. 

3. membrane

 • Daar is geïdentifiseer dat hulle 'n dubbellaagmembraan het, die binneste membraan en die buitenste membraan wat hulle omring. 

4. ribosoom

 • Albei die organelle bevat 'n 70S ribosoom (S=Svedberg-eenhede), wat gemaak is van twee kleiner subeenhede, dit is 30S en 50S subeenhede.
 • Hierdie ribosoomeenhede word gebruik in die vertaling van sekere spesifieke soorte proteïene.

5. ATP sintase ensiem

 • In beide die organelle is die ATP-sintase-ensiem betrokke by die verbruik van die algehele energie wat vrygestel word deur die beweging van die protone om die fosforilering van ADP na ATP te fasiliteer. 

6. Chemiese reaksies

 • In beide die komponente word chemiese reaksies geïnisieer op 'n manier waar die aanvanklike aanvaarder aan die einde van die siklus verder gereproduseer word.
 • Byvoorbeeld, die Krebs siklus binne mitochondria, die aanvanklike aanvaarder, oksaloasetaat word aan die einde van die hele chemiese siklus gereproduseer.
 • Net so, in chloroplaste, word die aanvanklike akseptor ribulose bisfosfaat (RuBP) aan die einde van die hele chemiese reaksie gereproduseer.

7. Beweging

 • Beide mitochondria en chloroplast het die vermoë om vrylik van een plek na 'n ander in die sel te beweeg.
 • Hulle word geïdentifiseer as semi-outonoom, wat hul vermoë toon om tot 'n mate onafhanklik op te tree.

Verskil tussen mitochondria en chloroplast

In verskeie intrasellulêre organelle is daar verskille tussen verskeie faktore. Kom ons kyk of daar enige sulke verskille tussen chloroplast en mitochondria is. 

'n Reeks verskille kan gelys word tussen chloroplast en mitochondria, wat soos volg is: 

Faktoremitochondriachloroplaste
Soorte selleDie bestaan ​​van mitochondria word gevind in alle soorte eukariotiese selle (beide plante en diere)Chloroplast word slegs binne die plantselle gevind om die proses van fotosintese te vergemaklik
pigmente Die membrane van mitochondria is pigment minder van aardIn die membrane van chloroplaste is daar verskillende tipes pigmente soos chlorofil a, chlorofil b of karotenoïede  
Funksies 1. Mitochondria ondersteun die funksies van asemhaling binne die selle
2. Mitochondria het die vermoë om onder beide lig en donker toestande te funksioneer
1. Chloroplaste is betrokke by die effektiewe metabolisme van koolhidrate  
2. Chloroplast het nie so 'n vermoë nie en kan slegs onder lig funksioneer
fotosinteseMitochondria het nie die vermoë om die proses van fotosintese te ondersteun nieChloroplaste fasiliteer die fotosinteseproses deur gebruik te maak van thylakoïede
Sellulêre prosesseMitochondria het die vermoë om 'n reeks sellulêre prosesse soos fotorespirasie, dan elektronvervoerketting, dan beta-oksidasie, en meer te ondersteunIn chloroplaste kan slegs fotosintese en fotorespirasie vergemaklik word 
Gebruik van suurstof   1. In Mitochondria word die element suurstof gebruik om oksidatiewe fosforilering te ondersteun.  
2. Mitochondria is betrokke by die verbruik van suurstof
1. In chloroplast word die element suurstof nie gebruik om dieselfde doel te ondersteun nie.  
2. Chloroplast is betrokke by die vrystelling van suurstof
grootteMitochondria is kleiner as chloroplast en eenvoudiger van aardChloroplast is groter as mitochondria en meer kompleks van aard.
KwartaalMitochondria word algemeen bestempel as die "kragsentrale van die sel"Chloroplast word die "kombuis van die sel" genoem.
Verskil tussen mitochondria en chloroplast
hoe is mitochondria soortgelyk aan chloroplaste
Mitochondria en Chloroplast uit Wikimedia

Mitochondria vs chloroplaststruktuur

Daar is duidelike strukturele verskille tussen verskeie intrasellulêre organelle. Kom ons kyk of daar enige strukturele verskille tussen chloroplast en mitochondria is.

Die twee hooffaktore van verskille in die struktuur tussen chloroplast en mitochondria is vorm en binnemembraan. Kom ons bespreek dit in besonderhede.

1. vorm

 • Daar is geïdentifiseer dat chloroplaste 'n ellipsoïdale vorm het wat simmetries is oor drie asse, terwyl mitochondria langwerpig van vorm is, maar met verloop van tyd die vermoë het om vinnig van vorm te verander. 

2. Binneste membraan

 • In mitochondria word die binnemembraan op 'n uitgebreide manier geraam, terwyl dit in die chloroplast meer kompleks van aard is.
 • Die binneste membraan binne mitochondria beperk gedefinieerde strukture genaamd cristae om die totale oppervlakte te maksimeer.  
 • In die binneste membraan van mitochondria vind verskeie chemiese reaksies plaas, soos die filtrasie van verskillende molekules en die vervoer van proteïene deur molekules te heg. Die binneste membraan van chloroplast is gemaak van stapels tilakoïede wat chlorofil het, en werk dus om die proses van fotosintese te vergemaklik. 

Het prokariotiese selle chloroplast en mitochondria?

Prokariotiese selle is meestal enkelsellige organismes en het nie die hiërargie in terme van evolusie nie. Kom ons kyk of prokariotiese selle chloroplast en mitochondria het. 

Daar was geen spore van chloroplast en mitochondria binne die prokariote nie en word slegs in die stel eukariotiese selle gevind. Sekere prokariotiese selle het steeds die vermoë om aërobiese respirasie uit te voer wat soortgelyk is aan die een wat binne mitochondria uitgevoer word. 

Gevolgtrekking 

Ten slotte kan dit gestel word dat mitochondria baie soortgelyk is aan chloroplast met 'n reeks ooreenkomste, maar daar is ook min kenmerkende verskille, beide in terme van struktuur sowel as funksies. 

Sayantani Misra

Hallo, ek is Sayantani Mishra, 'n wetenskapentoesias wat probeer om die pas van wetenskaplike ontwikkelings te hanteer met 'n meestersgraad in Biotegnologie. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/sayantani-misra-a54a83200

Onlangse plasings