3 feite oor die gebruik van hoop in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Aksiewoorde val onder die woorddeel, werkwoorde, wat die tyd van die aksie as verlede, hede en toekoms toon. Hierdie artikel gaan oor hoe om "hoop" in elke tyd te gebruik.

Die werkwoord “hoop” beteken om te wens, te begeer of te wil hê dat iets moet gebeur, om optimisties te wees, om te glo, om vertroue te hê, om te verwag en te vertrou dat goeie sal plaasvind. "Hoop" kan verteenwoordig die eenvoudige, volmaak deurlopend, deurlopende, en perfekte vorme van die verlede, hede en toekomstige tye nadat hulle sommige verbuigings ervaar het.

In hierdie artikel sal ons in detail leer hoe, wanneer en waarom die werkwoord "hoop" die tyd toon waarin die aksie plaasgevind het, plaasvind of sal plaasvind.

"Hoop" in huidige tyd

'n Handeling wat gereeld plaasvind of op hierdie oomblik plaasvind, word in die teenwoordige tyd aangedui. Hier sal ons die gebruik van "hoop" in alle huidige tydsvorme leer ken.

Die werkwoord "hoop" in die teenwoordige tyd word in verskeie vorme voorgestel soos 'hoop', 'hoop', 'is/is/hoop', 'het/het gehoop' en 'het/het gehoop'.

Wanneer word "hoop" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "hoop" in die teenwoordige tyd word gebruik wanneer dit die huidige of gereeld voorkomende aksies aandui van wens, wil of begeer dat iets moet gebeur, optimisties wees, glo, vertroue hê, verwag en vertrou dat goed sal gebeur.

Sinsvorming van "hoop" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + hoop + voorwerp + laaste deel van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + hoop + voorwerp + einde van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + hoop + voorwerp + laaste deel van sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + vm + hoop + voorwerp + oorblywende sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + hoop + voorwerp + res van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + hoop + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + hoop + oorblywende+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ hoop + voorwerp + sin einde
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + het + gehoop + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + het + gehoop + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + gehoop + voorwerp + oorblywende deel van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + was + gehoop + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + gehoop + voorwerp + oorblywende deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + was + gehoop + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Hoop" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "hoop" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy hoop dat Sukanya op die vroegste uit hierdie probleem kom.   
b. Nia hoop dat Sukanya op die vroegste uit hierdie probleem kom.   
c. Die kinders hoop dat Sukanya op die vroegste uit hierdie probleem kom.
In hierdie reëls, die huidige eenvoudige tyd word saam met die werkwoord gebruik "hoop" en sy verbuigde vorm, "hoop." Die gebruik van die eenvoudige teenwoordige tyd dui hier aan dat die onderwerp se optrede van wens of wil Sukanya om uit hierdie probleem op die vroegste is huidige aksies wat nou in die hede plaasvind.
a. ek ek hoop vir 'n positiewe reaksie van die kliënt.
 
b. Ons hoop vir 'n positiewe reaksie van die kliënt.
 
c. Jy hoop vir 'n positiewe reaksie van die kliënt.
 
d. Ria is hoop vir 'n positiewe reaksie van die kliënt.
 
e. Hulle hoop vir 'n positiewe reaksie van die kliënt.
Hier is die huidige kontinue vorm 'is/hoop' van die werkwoord "hoop" word benut. Die huidige aaneenlopende vorm word geskep deur '-ing' by te voeg "hoop" om te wys dat die onderwerp se aksies van begeerte en wens vir 'n positiewe reaksie van die kliënt is tans plaasvind (wat op hierdie oomblik nou plaasvind).
a. Vir jare, ek/ons gehoop het vir die geringste verandering in haar geaardheid. 
 
b. Vir jare, jy gehoop het vir die geringste verandering in haar geaardheid.  
 
c. Vir jare, Nisha gehoop het vir die geringste verandering in haar geaardheid.  

d. Vir jare het hulle gehoop het vir die geringste verandering in haar geaardheid.  
Die huidige volmaakte tyd van die basiese woord "hoop" word gebruik soos in "het/het gehoop." Die basiswerkwoord "hoop" word in die huidige volmaakte tyd gebruik as 'het/het gehoop'. Die gebruik 'het/het gehoop' hier merk dat die subjek se handeling van verwag die geringste verandering in haar aard was wat vir jare voorkom (van iewers terug in die verlede) en vind tans nog plaas.
a. Sedert daardie ongelukkige dag het ek/ons gehoop het dat die skuldiges deur die wet gestraf word.
 
b. Sedert daardie ongelukkige dag, jy gehoop het dat die skuldiges deur die wet gestraf word.
 
c. Sedert daardie ongelukkige dag, Varun het gehoop dat die skuldiges deur die wet gestraf word.
 
d. Sedert daardie ongelukkige dag het die slagoffers gehoop het dat die skuldiges deur die wet gestraf word.
In hierdie sinne is die aksiewoord "hoop" word gebruik in die huidige volmaakte kontinue vorm as 'het/het gehoop' Die gebruik daarvan dui aan dat die onderwerp se aksies van glo, vertrou en wens die skuldiges aan gestraf word deur die wet begin op daardie ongelukkige dag ('n dag in die verlede) en gebeur nou nog. 
Gebruik van "Hoop" in huidige tyd

"Hoop" in verlede tyd

'n Handeling wat enige tyd voor hierdie oomblik plaasgevind het, word in die verlede tyd aangedui. Hier sal ons leer hoe om die werkwoord "hoop" in al sy verledetydvariasies te gebruik.

Die werkwoord "hoop" in die verlede tyd gaan deur 'n paar verbuigings en neem daardeur vorme aan soos "gehoop,' 'het/het gehoop', 'het gehoop' en 'het gehoop'.

Wanneer word "hoop" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "hoop" in die verlede tyd word gebruik om die reeds plaasgevind of gebeurde aksies aan te dui van glo, vertroue, vertroue hê, optimisties en positief wees, verwag en vertrou dat goed sal gebeur, wens, wil of begeer iets moet gebeur.

Sinsvorming van "hoop" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + gehoop + voorwerp + einde van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ hoop + voorwerp + oorblywende deel van die sin
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + hoop + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ hoop + voorwerp + laaste deel van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + hoop + voorwerp + sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + hoop + voorwerp + res van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + gehoop + voorwerp + sin einde
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + gehoop + oorblywende deel van die sin
Sinstrukture van "hoop" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "hoop" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/hy/Hulle gehoop dat ek/ons/jy/hy/hulle gekies sou word om aan die finaal deel te neem.In die voorbeeldsin, die werkwoord "hoop" word gebruik in die eenvoudige verlede tyd as 'gehoop.' Die gebruik van die aksiewoord 'gehoop', in die eenvoudige verlede tyd oordra dat die onderwerp se aksie van verwag gekies te word om aan die eindronde deel te neem het reeds gebeur.
a. ek het gehoop Richa gisteraand by die partytjie te sien.
 
b. Ons het gehoop Richa gisteraand by die partytjie te sien.
 
c. Jy het gehoop Richa gisteraand by die partytjie te sien.
 
d. Sidhu het gehoop Richa gisteraand by die partytjie te sien.
 
e. Hulle het gehoop Richa gisteraand by die partytjie te sien.
Die aksiewoord "hoop" neem die aan verlede aaneenlopende vorm 'Was/was gehoop' deur die agtervoegsel by te voeg '-ing'. Dit word in hierdie sinne gebruik om die onderwerp s'n aan te dui aksie van verwag om Richa by die partytjie te sien het gisteraand (vorige aand – verby) plaasgevind.
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle gehoop het om 'n paar geldige bewyse te vind voordat 'n klag teen hom ingedien word.'gehoop', verlede deelwoord van die werkwoord "hoop" word saam met 'het' die vorm verlede volmaakte tyd 'het gehoop'. Die indiensneming van 'het gehoop' hier vertel dat die onderwerp se vorige aksie van glo en wens om 'n paar geldige bewyse te vind voorheen plaasgevind het om 'n klag teen hom in te dien.
Ek/Ons/Jy/hy/ Hulle gehoop het om 'n gelukkige en vreedsame lewe te lei tot die laaste dag van my/ons/jou/sy/hulle lewe/lewens.In hierdie illustrasie word die werkwoord "hoop" werksaam is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd as "het gehoop." Die gebruik van verlede volmaakte aaneenlopende tyd merk die onderwerp se handelinge van wens en verwag om 'n vreedsame en gelukkige lewe te lei tot die laaste dag van die vak se lewe.  
Gebruik van "Hoop" in verlede tyd

"Hoop" in toekomende tyd

'n Handeling wat enige tyd na hierdie oomblik sal plaasvind, word in die toekomende tyd voorgestel. Hier sal ons in detail die gebruik van die werkwoord "hoop" in alle toekomstige tydvorme leer.

Die werkwoord "hoop" in die toekomstige tyd neem baie vorme aan, soos 'sal/sal hoop', 'sal/sal gehoop het', 'sal/sal hoop' en 'sal/sal gehoop het' nadat jy deur 'n paar verbuigings gegaan het. 

Wanneer word "hoop" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "hoop" in die toekomende tyd word gebruik om die aktiwiteite wat nog moet plaasvind, van vertroue, vertroue hê, glo, verwag en vertrou dat goed sal gebeur, wens, wil hê of begeer dat iets moet gebeur, en optimisties wees. 

Sinsvorming van "hoop" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + hoop + voorwerp + einde van die sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + wees+ hoop + voorwerp + res van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + het + gehoop + voorwerp + sin einde
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees het + gehoop + voorwerp + res van die sin
Sinstrukture van "hoop" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "hoop" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal hoop vir 'n beter lewe in die toekoms.  Die eenvoudige toekomstige tyd van die werkwoord "hoop," 'sal hoop' word in hierdie voorbeeld gebruik om aan te dui dat die onderwerp nie het nie tog begin reageer op sy of haar verwagting van 'n beter lewe in die toekoms.
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle sal hoop om teen hierdie tyd môre vir die nasionale vlak-kompetisie gekies te word.   In hierdie voorbeeld, die aksiewoord(werkwoord) "hoop" word gebruik in die toekomstige aaneenlopende tydvorm 'sal hoop' om aan te dui dat die vak se aksie van hoop (vertroue hê) gekies te word vir die nasionale vlak kompetisie sal môre teen hierdie tyd plaasvind (teen hierdie tyd sal die onderwerp hoop).
 Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal gehoop het vir beter betaling in hierdie werk.      Die toekoms volmaak weergawe van die aksiewerkwoord "hoop" is 'sal gehoop het.' Die gebruik daarvan hier in hierdie sin dui aan dat die onderwerp se aksies van verwag of glo om beter betaling in hierdie werk te kry is nog nie plaasgevind nie en sal plaasvind.
Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal gehoop het vir die regering om arm mense baie gou te red en te beskerm teen die gevare van die samelewing.Die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die aksiewoord "hoop" is 'sal gehoop het' en die gebruik daarvan in hierdie sin toon dat die onderwerp se aksie om selfvertroue te hê in die regering om arm mense baie gou ('n tyd in die nabye toekoms) te red en te beskerm teen die gevare van die samelewing. 
Gebruik van "Hoop" in Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Daarom verduidelik hierdie artikel hoe om die aksiewoord "hoop" in verskillende tye te gebruik om verskillende betekenisse in 'n verskeidenheid kontekste en omstandighede oor te dra.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings