Hono Lewis-struktuur, kenmerke: 19 feite wat u moet weet


Hono is swak suur sowel as monoproties met die molekulêre gewig van 47g/mol. Kom ons bespreek die meer aspekte van hono lewis-struktuur hieronder.

Salpetersuur of Hono is 'n oksuur van stikstof wat bestaan ​​uit twee suurstofatome saam met een waterstofatoom. Dit bestaan ​​gewoonlik in oplossing as nitrietsoute (NO2)- met 'n prominente skerp reuk en gee die voorkoms van 'n ligblou oplossing.

Kom ons bespreek die tipe hibridisasie, molekulêre meetkunde, Lewis-struktuur en formele ladingsberekeninge wat met die hono lewis-struktuur geassosieer word.

Hoe om Hono Lewis-struktuur te teken

Hono lewis-struktuur bevat drie tipes atome Kom ons teken die hono lewis-struktuur deur die onderstaande stappe te volg:

Stap: 1

Die hono lewis-struktuur word geassosieer met 18 valenselektrone in sy buitenste dop. Stikstof dra 5 elektrone by en 12 by twee suurstofatome terwyl die waterstofatoom die deelname van slegs 1 elektron het.

Stap: 2

Die elektronegatiwiteitsfaktor is 'n beslissende faktor aangesien minder elektronegatiewe atoom die sentrale posisie sal inneem, dus word N in die middel geplaas en O-atome aan die buitekant.

Stap: 3

Ter ere, valenselektrone (18 in totaal) sal so geplaas word dat elk van die deelnemende atoom se oktet vol gevul word en uiteindelik het hulle altesaam 8 elektrone in hul onderskeie buitenste dop gekry.

Hono lewis struktuur

                                                            

Hono lewis struktuur resonansie

Resonansie stem ooreen met die beweging van die elektrone van een atoom na 'n ander. Kom ons bespreek hoe dit in hono lewis-struktuur gebeur het.

Die eensame pare teenwoordig op die suurstofatoom kan in staat wees om deel te neem aan die resonansie vir Hono lewis struktuur en lei tot drie verskillende struktuur.

Uit alle strukture is I en III identies en dra meer betekenisvol by tot die stabiliteit van die stelsel, aangesien hulle geen ladings dra wat daarmee geassosieer word nie, terwyl die II-struktuur relatief onstabiel is.

Hono lewis struktuur resonansie

Hono Lewis struktuur vorm

Elke molekule het sy struktuur afhangende van die tipe binding met sy naburige atome. Kom ons kyk na die vorm van die hono lewis-struktuur.

Die vorm van die hono lewis-struktuur is gebuig. Volgens die AXN-metode kom hono ook onder AX2N tipe molekule wat ooreenstem met die gebuigde vorm tipe molekulêre vorm waar n die sentrale posisie beklee terwyl suurstof en waterstof aan die periferie teenwoordig is soos in die bostaande figuur getoon.

Hono Lewis struktuur vorm

Die AXN-metode word gebruik om die vorm van die hono lewis-struktuur te bepaal waarin A= sentrale atoom, X = aantal atome wat direk aan die stikstof geheg is, N = geen enkelpaar op die sentrale atoom.

Hono lewis struktuur formele aanklag

Formele heffings verwys na die totale heffing wat deur die beoogde struktuur gedra word. Kom ons vind die formele aanklag vir die hono lewis-struktuur.

 Die formele heffing vir hono is nul en word met behulp van die formule bereken; (F= valenselektrone- ongebonde elektrone en -1/2 gebonde elektrone). Hono bevat 18 valenselektrone, 10 ongebonde elektrone en 10 gebonde elektrone.

Berekening van formele lading vir die stikstofatoom

 • Valenselektrone = 5 (as behoort aan die tweede groep)
 • Ongebonde elektrontelling = 2
 • Gebonde elektrone = 6
 • FC = 5 – 2 – 6/2 = 0
 • Berekening van formele lading vir suurstofatoom
 • Totale valensietelling = 6
 • Ongebonde elektrontelling = 4
 • Gebonde elektrone = 4
 • FC = 6 -4 – 4/2 = 0
 • Dus totale formele lading = 0

Hono Lewis struktuur hoek

Die hoek wat gevorm word tussen die sentrale atoom met sy naburige atome. Die bindingshoek is ook uniek vir elke molekule. Kom ons vind die bindingshoek vir hono uit.

Die bindingshoek vir die hono lewis-struktuur is 1200 wat die beste pas vir gebuigde vormstruktuur. Die hoek van 1200  tussen die atome gee voldoende spasie tussen die alleenpare teenwoordig op die suurstof- en stikstofatome sodat minder afstotings tussen die atome sal plaasvind.

Hono lewis struktuur oktet reël

Volgens die oktetreël moet elke atoom 'n stabiele konfigurasie hê na die bindingsvestiging. Kom ons ondersoek of die HONO lewis-struktuur die oktetreël gehoorsaam of nie.

Die hono het aan die oktetreël voldoen aangesien die sentrale stikstofatoom 'n totale stabiele elektroniese konfigurasie met 8 elektrone het, terwyl die waterstof ook 'n gevulde buitenste dop met 2 elektrone bereik en die oorblywende twee suurstofatome 8 elektrone in hul oktet bevat.

Dit is dus duidelik dat Hono oktet gehoorsaam aangesien elke atoom 8 elektrone in sy buitenste dop bevat, behalwe vir die waterstofatoom wat slegs 2 bevat aangesien dit slegs 1s orbitale het.

Hono Lewis-struktuur alleenpare

 Eensame pare is daardie pare elektrone wat nie deelneem aan die binding tydens binding tydens bindingsvorming nie.

In hono lewis-struktuur word 10 alleenpare met die struktuur geassosieer. Stikstof het 2 alleenpare terwyl die suurstofatome die res van die 8 alleenpare uitmaak.

Die alleenpare teenwoordig in die hono-struktuur kan ook delokalisering toon wat stabiliteit by die stelsel voeg.

Hono valenselektrone

Valenselektrone is daardie elektrone wat beskikbaar is vir binding. Kom ons kyk hoeveel valenselektrone beskikbaar is vir binding in hono.

Die hono lewis struktuur bevat 'n totaal van 18 valenselektrone aangesien 1 van die waterstofatoom kom, 5 van die stikstofatoom en 6 elektrone van elke suurstofatoom in die struktuur dws. suurstof verskaf 'n totaal van 12 elektrone in die binding.

 • H (Z= 1) = 1s1 dws. een elektron teenwoordig is
 • N (Z = 7) = [Ne] [Hy] 2s22p3dws. 5 valenselektrone is daar vir stikstofatoom
 • O (Z =8 ) = [He] 2s²2p⁴ dws. 6 elektrone vir elke suurstofatoom.
 •  Dus, op hierdie manier, kry ons totale valenselektrontelling = 5 + 6*2 + 1 = 18

Hono verbastering

Hibridisering van enige molekule kan gevind word deur die bogenoemde vergelyking te gebruik soos hierbo genoem;

Die verbastering van hono is sp2. Die verbastering kan gevind word deur die formule te gebruik; H= 1/2[V+M-C+A] en die H kom uit as 3 wat die sp2 hibridisasie aangedui het.

 Volgens bogenoemde formule

 • V = Aantal valenselektrone op sentrale atoom ie. 5
 • M = Aantal eenwaardige atoom =1
 • C = Lading op die katioon = 0
 • A = Lading op anioon = 0
 • H = ½[5 + 1]
 • H = 3, Daarom is hibridisasie Sp2.

Hoe en hoekom is die verbastering van hono sp2?

Die sp2 hibridisasie van hono dui aan dat twee p en een s orbitale betrokke is by die hono vorming. Kom ons bespreek die sp2 hibridisering van hono.

Die sentrale stikstofatoom in hono behels sy s en twee p orbitale om bindings met die suurstofatome te vorm, word in die bostaande selfverduidelikende figuur getoon.

Hono oplosbaarheid

 Die oplosbaarheidsfaktor is 'n belangrike aspek van enige organiese molekule aangesien dit aandui of die beoogde verbinding oplosbaar is in die verlangde oplosmiddel of nie.

Hono is 'n swak suur en 'n belangrike faktor om die aard van die oplosbaarheid daarvan te bepaal. Aangesien dit gedeeltelik gedissosieer het, reageer dit met sterk basisse soos Na, Li en K en word altyd slegs in oplossings gevind.

Is Hono oplosbaar in water?

Water is 'n universele oplosmiddel aangesien die meeste verbindings in water oplosbaar is. Kom ons bepaal of die hono in water oplosbaar is of nie.

Hono is oplosbaar in water soos in die geval van hono, wanneer water bygevoeg word vind die reaksie plaas soos die H van die hono deur die H20 onttrek word en die reaksie kom soos volg uit:

HONO + H2O = H3O++ N0 XNUMX2(Aq)

Wanneer hono oplosbaar is in water, word dit ook waterige honosuur genoem.

Waarom en hoe is hono oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van enige molekule hang af van die aard van die binding wat deur die atome in die beoogde molekule gedeel word.

Hono kan maklik in water opgelos word as gevolg van die vorming van hidroniumioon aangesien H-atoom van die hono met water reageer.

Is hono polêr of nie-polêr?

 Die polêre en niepolêre aard van enige molekule word deur twee faktore bepaal dws. molekulêre meetkunde en die struktuurvorm daarvan. Kom ons vind die polariteit van die hono uit.

Hono is polêr van aard. Dit is omdat die struktuur onsimmetries is en dit 4 atome bevat met groot elektronegatiewe verskille wat gelei het tot die polêre aard van die hono.

As gevolg van die polêre aard van hono, is dit oplosbaar in alle polêre oplosmiddels.

Waarom en hoe is hono polêr?

Polariteit ontstaan ​​as gevolg van die ongelyke rangskikkings van die gedeelde elektronpare wat in die molekule teenwoordig is.

Die polariteitskenmerk van hono word toegeskryf aan die suurstofatome wat aan die stikstofatoom geheg is as een suurstofatoom geheg deur enkelbinding en ander een deur die dubbelbinding. Hierdie rangskikking veroorsaak die ongeordende tipe rangskikking in hono-struktuur.

Gevolgtrekking

In hono is stikstof direk aan twee suurstofatome en een waterstofatoom indirek gebind en het 'n gebuigde vorm met 'n perfekte 1200 saam met sp2 hibridisasie. Die beoogde molekule is polêr van aard.

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings