Holoënsiem en apoënsiem? 5 feite (lees eers dit!)


Holoënsieme is 'n volledige en katalities aktiewe gekonjugeerde ensieme terwyl die apoensieme die onaktiewe proteïenagtige deel van 'n holoënsiem is. Kom ons bespreek in besonderhede.

'n Holoënsiem bestaan ​​uit twee dele - apoensieme en kofaktore. Apoensieme is die proteïenagtige deel van 'n holoënsiem. Kofaktore is klein, nie-proteïenagtige verbindings wat beide organies of anorganies kan wees.

Kofaktore is noodsaaklik om die apoënsiem katalities aktief te maak. Kom ons kyk na nog 'n paar feite wat verband hou met holoënsieme en apoensieme.

Is holoënsiem dieselfde as apoënsiem?

Apoensieme is 'n deel van holoënsieme. Kom ons kyk hoe hulle soortgelyk of verskillend is.

Aangesien 'n holoënsiem 'n volledige ensiem is terwyl 'n apoënsiem 'n deel is waarin dit nie alleen aan biologiese reaksies kan deelneem nie, kan daar nie gesê word dat dit dieselfde is nie. Hulle verskil nie net struktureel en funksioneel van mekaar nie, maar ook komposisiegewys.

Enkele voorbeelde van holoënsieme is DNA-polimerase, RNA-polimerase, omgekeerde transkriptase, koolstofanhidrase, piruvaatkinase, piruvaatkarboksilase en suksinaatdehidrogenase.

Image krediet: Wikimedia Commons.

Noudat ons weet dat apoensieme die proteïenagtige deel van 'n holoënsiem is, kom ons bespreek in besonderhede die twee tipes kofaktore wat verantwoordelik is vir die aktivering van die apoensieme - Prostetiese groepe en Koensieme.

Prostetiese groepe

Prostetiese groepe is nie-proteïenagtige verbindings wat óf kovalent óf nie-kovalent aan ensieme bind. Kom ons kyk hoe hulle 'n biologiese reaksie ondersteun.

Prostetiese groepe neem deel aan slegs een reaksie in óf vorentoe óf agtertoe rigting op 'n slag. Gevolglik wissel dit tussen sy vorms in 'n enkele katalitiese siklus. Prostetiese groepe kan metaalione bevat. Hulle word metalloënsieme genoem wanneer dit aan 'n apoënsiem geheg is.

Enkele voorbeelde van sulke metalloënsieme is sink-, magnesium- en yster-swael-klusters.

koënsieme

Koensieme is organiese verbindings wat 'n metaal kan bevat of nie. Laat ons meer daaroor leer.

Koënsiem bestaan ​​in meer as een toestand - geoksideerde en gereduseerde toestande. Hulle ondergaan verskillende reaksies om in hul baie moontlike toestande om te wissel. Hulle kan byvoorbeeld een reaksie ondergaan om van geoksideerde na gereduseerde toestand om te skakel en dan 'n ander reaksie na teruggeskakel na geoksideerde toestand.

Aangesien hulle steeds in 'n metaboliese pad herwin word deur die antagonistiese reaksies te ondergaan, word hulle nie in groot hoeveelhede deur die sel benodig nie en is hulle in relatief lae konsentrasies teenwoordig.

Baie vitamiene dien as koënsieme vir verskillende ensieme wat aan verskeie metaboliese weë deelneem. Enkele voorbeelde van sulke kofaktore is koënsiem A, vitamien B7 of biotien, retinale en vitamien C.

Hoekom is holoënsiem 'n apoënsiem?

Daar kan in sommige gevalle na apoensieme verwys word as holoënsieme. Kom ons kyk wat sulke spesiale gevalle is.

Daar kan gesê word dat 'n apoënsiem dieselfde is as 'n holoënsiem in gevalle waar 'n ensiemkompleks uitsluitlik uit proteïene bestaan ​​en funksioneel aktief is.

Enkele voorbeelde van sulke eenvoudige ensieme is lipases, amilases, tripsien, pepsien, helikase, ligases.

Hoe is holoënsiem 'n apoënsiem?

Eenvoudige ensieme is apoensieme wat in staat is om biologiese reaksies te kataliseer en kan dus na verwys word as holoënsieme. Laat weet ons meer hieroor.

Daar kan na eenvoudige ensieme verwys word as apoensieme weens hul strukturele samestelling en omdat hulle 'n biologiese reaksie kan kataliseer. Daar kan ook na hulle verwys word as 'n holoënsiem.

Verskil tussen holoënsiem en apoënsiem.

Soos reeds genoem, verskil holoënsieme en apoensieme beide struktureel en funksioneel van mekaar. Kom ons bespreek dit in detail.

Sommige groot verskille tussen die holoënsieme en die apoensieme word in die tabel hieronder genoem.

HOLOENZIEMAPOENZIEM
DefinisieHoloënsieme is volledige ensieme wat katalities aktief is.Apoensieme is die onaktiewe vorm van 'n ensiem.
funksieDit kataliseer reaksie in die metaboliese prosesse.Dit vorm die belangrikste strukturele deel van 'n holoënsiem.
Strukturele samestellingDit is saamgestel uit proteïene, organiese verbindings en mag of mag nie metale bevat nie.Dit bestaan ​​uitsluitlik uit proteïene.
komponente'n Apoënsiem en 'n kofaktor kom saam om 'n holoënsiem te vorm.Dit is nie aan enige ander komponent geheg nie.
funksieDit kataliseer metaboliese reaksies.Dit is funksioneel onaktief.
voorbeeldePolimerase kompleks, Koolstofanhidrase.Katalitiese deel van die DNA-polimerase.
Verskille tussen holoënsieme en apoensieme.

Waarom is apoënsiem belangrik vir holoënsiem?

Apoensieme vorm die funksionele entiteit van 'n holoënsiem, alhoewel dit 'n kofaktor of 'n koënsiem vereis om dit te aktiveer. Kom ons kyk hoekom apoënsiem belangrik is vir holoënsiem.

Apoënsiem is belangrik vir holoënsiem omdat hierdie kofaktore en koënsieme basies optree soos 'n skakelaar wat die funksie van 'n ensiem aan en af ​​skakel deur te bind en van die apoensieme te skei. Dus, 'n apoënsiem is verantwoordelik vir die handhawing van die spesifisiteit in die ensiemsubstraatreaksies.

Gevolgtrekking

Apoensieme en holoënsieme verskil struktureel en funksioneel van mekaar sodat apoensieme 'n deel van die holoënsiem vorm. Om 'n katalities funksionele ensiem of holoënsieme te maak, moet die apoensieme vervoeg word met 'n kofaktor wat nie proteïenagtig van aard is nie.

Tulika Priyadarshini

Hallo ... ek is Tulika Priyadarshini, ek het my Meestersgraad in Biotegnologie voltooi. Skryf gee my geestelike vrede en bevrediging. Om die kennis wat ek in die proses opdoen te deel, is 'n kersie op die koek. My artikels hou verband met Lewenswetenskappe, Biologie en Biotegnologie. Kom ons koppel deur LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/tulika-priyadarshini/

Onlangse plasings