Ontdek die 15 ongelooflike feite oor HNO3 + I2-reaksie

Salpetersuur (HNO3) is 'n sterk suur en jodium (I2) is 'n oksideermiddel. Kom ons leer 'n paar wonderlike inligting oor hoe HNO3 en ek2 reageer.

ENT3, ook bekend as die gees van niter, is 'n belangrike laboratoriumreagens vir nitrasie. Dit kan gesintetiseer word deur die Ostwald proses. Ek2 is 'n nie-metaal halogeen. Dit is 'n pers-swart kleur soliede. Dit sublimeer met 'n skadelike stank en violetdamp by kamertemperatuur.

In die volgende artikel gaan ons oor die reaksie-entalpie, tipe reaksie, produkgenerering en ander aspekte van die reaksie van HNO3 + I2.

1. Wat is die produk van HNO3 en ek2?

Wanneer HNO3 en ek2 saam reageer, jodiumsuur (HIO3) en stikstofdioksied (NO2) word as 'n hoofproduk gevorm, saam met water as 'n neweproduk. 

 • ENT3 + I2 -> HIO3 + NEE2 +H2O

2. Watter tipe reaksie is HNO3 + I2?

ENT3 + I2 reaksie val onder die kategorie van a redoksreaksie.

3. Hoe om HNO te balanseer3 + I2?

Die reaksie van HNO3 + I2 → HIO3 + NEE2 + H2O is nog nie gebalanseerd nie. Ons moet dus die vergelyking soos volg balanseer:

 • Aangesien hierdie reaksie vyf verskillende molekules produseer, benoem ons eers al die reaktante en produkte met die letters A, B, C, D en E.
 • 'N HNO3 + BI2 = C HIO3 +D NEE2 + EH2O
 • Wanneer die koëffisiënte van dieselfde elemente herrangskik word volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = C+ 2E, N = A = D, O = 3A =3C+2D+E, I = 2B =C
 • Deur die Gaussiese eliminasie toe te pas en elke vergelyking gelyk te stel, kom ons by die volgende oplossings uit:
 • A = 10, B = 1, C = 2, D = 10 en E = 4.
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees, 10 HNO3 + I2 = 2 HIO3 +10 NEE2 + 4H2O

4. HNO3 + I2 titrasie

ENT3 + I2 titrasie is nie haalbaar onder normale toestande nie, want

 • Gekonsentreerde HNO3 is baie moeilik om te hanteer. Dit is hoogs korrosief.
 • ENT3 gee dubbelsinnige produkte soos NEE, NEE2, N2O, en selfs mengsel van hulle tydens redoks titrasie. Dit is dus byna onmoontlik om die gewenste resultaat te bereken.
 • ENT3 en ek2 albei het oksiderende vermoëns. Eindpuntopsporing sal moeilik wees om te bereik.

5. HNO3+ I2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HNO3 + I2 is as volg,

H+(aq) + NEE3-(aq) + I2(s) = H+(aq) + IO3-(aq) + H+(l) + OH-(L)

 • Die sterk elektroliet HNO3 sal ioniseer in H+ en nitraat as 'n teenioon.
 • I2 kan nie geïoniseer word nie aangesien dit altyd solied is en ongedissosieer bly.
 • As gevolg van HIO3se sterk elektroliet-eienskappe, ioniseer dit in H+ en IO3- in die produkgedeelte.
 • Wanneer water in 'n vloeibare toestand was, ioniseer dit in 'n proton en hidroksiedione.
 • Dus, die netto ioniese vergelyking word,
 • H+(aq) + NEE3-(aq) + I2(s) = H+(aq) + IO3-(aq) + H+(l) + OH-(L)

6. HNO3+ I2 gekonjugeerde pare

In die reaksie het HNO3 + I2 gekonjugeerde pare sal die onderskeie gedeprotoneerde en geprotoneerde vorms van elk van die volgende spesies verteenwoordig:

 • GEEN3- is gekonjugeerde basis van HNO3.
 • H2O is gekonjugeerde suur van OH-.

7. HNO3 en ek2 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre kragte in HNO3 + I2 is soos volg:

 • Die intermolekulêre krag in HNO3 is die elektrostatiese aantrekkingskrag tussen protone en nitraatione.
 • Londense verspreidingskrag bestaan ​​in I2.
 • Die Coulombiese krag en elektroniese interaksies is teenwoordig in HIO3.
 • Waterstofbinding, kovalente krag, dipool-geïnduseerde dipool en Londense dispersiekragte bestaan ​​in H2O.

8. HNO3 + I2 reaksie entalpie

ENT3 + ek2reaksie entalpie is 933.04 kJ/mol wat verkry kan word deur die formule:

 • ΔH0f (reaksie) = ΣΔH0f (produk) – ΣΔH0f (reaktante)  
SaamgesteldeAantal moesiesentalpie van vorming
(ΔHf ) (kJ/mol)
ENT310-207.36
I2162.50
HIO32-221.33
GEEN21033.18
H2O4-241.8
Entalpie vorming waardes
 • Entalpie van reaksie is: {2 *(-221.33) + 10* (33.18)+ 4*(-241.8)}- (-{10* (-207.36) + 1* (62.50)} kJ/mol = 933.04 kJ/ mol.

9. Is HNO3 + I2 'n bufferoplossing?

ENT3 + I2 lei nie tot 'n bufferoplossing, gegewe dat beide HNO3 is 'n kragtige minerale suur en I2  is 'n Lewis-suur. As 'n bufferstelsel kan die suur-sout-ewewig nie volgehou word nie.

10. Is HNO3 + I2 'n volledige reaksie?

Die HNO3 + I2 reaksie is voltooi aangesien dit drie hoofprodukte lewer: kragtige elektroliet HIO3, gas NEE2, 'n watermolekule.

11. Is HNO3 + I2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HNO3 + I2 is endotermies na aanleiding van die termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie absorbeer meer energie en temperatuur, waar δH hoogs positief is.

Energieprofieldiagram van endotermiese reaksie

12. Is HNO3 + I2 'n redoksreaksie?

ENT3 + I2 reaksie is redoks omdat die stikstofatoom van die +5 na die +4 oksidasietoestand gereduseer word. Jodium oksideer van 'n nul tot 'n +5 oksidasietoestand. Dus, ek2 en gekonsentreerde HNO3 werk onderskeidelik as reduseer- en oksideermiddels.

Redoksreaksie

13. Is HNO3 + I2 'n neerslagreaksie

ENT3 + I2 is nie 'n neerslagreaksie nie, want HIO3 is 'n sterk elektroliet, NO2 is 'n bruin gas, en water bly in vloeibare vorm in die oplossing.

14. Is HNO3 + I2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + I2 is onomkeerbaar omdat dit suur, water en 'n gas produseer. Daardie suur is ook 'n sterk elektroliet. Die ewewig skuif na die regterkant of vorentoe rigtings net.

15. Is HNO3 + I2 verplasingsreaksie?

ENT3 + I2 is nie 'n illustrasie van 'n verplasingsreaksie nie, want geen ione het ander ione vervang nie. Hulle het onderling herrangskik om drie finale produkte te gee.

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen gekonsentreerde HNO3 en ek2 gee 'n redoks en onomkeerbare reaksie. Stikstofdioksied, wat uit hierdie reaksiegas vervaardig word, kan as 'n katalisator in verskeie chemiese reaksies gebruik word.

 Lees meer oor die volg van HNO3:

HNO3 + Wees
HNO3 + I2
HNO3 + Br2
HNO3 + Ba(OH)2
HNO3 + Ag2O
HNO3+H2O
HNO3 + BeCO3
HNO3 + Al2S3
HNO3 + Ca(OH)2
HNO3 + Cu
HNO3 + BaF2
HNO3 + AL
HNO3 + Al(OH)3
HNO3 + Ag2SO4
HNO3 + Al2(SO4)3
HNO3 + AlPO4
HNO3 + NH3
HNO3+Al2(CO3)3
HNO3 + H2
HNO3 + Al2(SO3)3
HNO3 + B2Br6
HNO3 + Cl2
HNO3 + Ag2CrO4
HNO3 + Ag2S
HNO3 + BaCl2
HNO3 + Be(OH)2
Scroll na bo