15 feite oor HNO3 + H2: Hoe hierdie kombinasie werk

Waterstof is die mees reaktiewe gasvormige molekule wat maklik met enige ander suur kan reageer. Kom ons fokus op die reaksiemeganisme tussen HNO3 en H2.

Waterstof of H2 is 'n kovalente gasvormige molekule waar verbrandingsentalpie baie hoog is sodat dit maklik kragtig met enige ander molekule kan reageer. Waterstof is nie brandstof maar help met verbranding. Salpetersuur is sterk minerale suur waar die teenanioon nitraat is.

Salpetersuur word met waterstof gereageer sonder enige katalisator en temperatuur. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen salpetersuur en waterstof, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HNO3 en H2?

NH3 (Ammoniak) word as 'n hoofproduk saam met water as 'n neweproduk gevorm wanneer HNO gekonsentreer word3 en H2 saam gereageer word. Maar wanneer verdunde suur met H gereageer word2 dan gee dit stikstofdioksied saam met water.

 • ENT3(gekonsentreer) + H2 =NH3 + H2O
 • ENT3(verdun) + H2 = NEE2 + H2O

2. Watter tipe reaksie is HNO3 + H2?

ENT3 + H2 reaksie is 'n voorbeeld van 'n basisvormingsreaksie, enkelverplasingsreaksie en redoks- en presipitasiereaksie. Hier word die basis in die loop van die reaksie gevorm.

3. Hoe om HNO te balanseer3 + H2?

ENT3 + H2 =NH3 + H2O hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar vier verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos volg:
 • 'N HNO3 + BH2 = C NH3 + DH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2B = 3C = 2D, N = A = C, O = 3A = 2D,
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 1, B = 4, C = 1, en D =3,
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • ENT3 +4 H2 =NH3 + 3H2O
 • 2HNO3 +H2 = 2NEE2 + 2 uur2O

4. HNO3 + H2 titrasie

Om die hoeveelheid nitraat of sterkte van suur te skat, kan ons 'n titrasie tussen H uitvoer2 en HNO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

ENTteenoor H2, HNO3 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is H2 geneem in 'n koniese fles as vloeibare vorm.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HNO3. H2 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HNO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die nitraathoeveelheid deur die formule V1S=V2S2. Die titrasie word onder -253 gedoen0C.

5. HNO3+ H2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HNO3 + H2 is soos volg,

H+(aq.) + NEE3-(aq.) + H2(g) = NH3(g) + H+(l) + OH-(L)

 • ENT3 sal in H geïoniseer word+ en nitraat as 'n teenioon aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • H2 bly ongedissosieer omdat dit in gasvorm bestaan ​​en nie geïoniseer kan word nie.
 • In die produkdeel NH3 bestaan ​​ook as 'n ongedissosieerde vorm as gevolg van die gasvorm.
 • Water geïoniseer tot proton- en hidroksied-ioon in 'n vloeibare toestand.

6. HNO3+ H2 gekonjugeerde pare

In die reaksie het HNO3 + H2 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HNO3 = NO3-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O
 • Gekonjugeerde paar NH3 =NH4+

7. HNO3 en H2 intermolekulêre kragte

ENT3 + H2 het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HNO3 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en nitraatione.
 • In H2, kovalente krag, van der waal se krag en Londense verspreidingskrag is teenwoordig. Dit is ook 'n elektrostatiese en ioniese krag wat in water teenwoordig is, ook van der waal se aantrekkingskrag.
molekuleWaarnemende
dwing
ENT3Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie, Kovalent
H2Van der waal se mag,
kovalente
krag,
Londense verspreiding
dwing
NH3Kovalente krag, van der
waal se
aantrekkingskrag,
ioniese interaksie
H2OH-binding, kovalent
krag,
ioniese interaksie
GEEN2Van der waal s'n
interaksie,
dipool interaksie,
Londense verspreiding
dwing
Intermolekulêre magte

8. HNO3 + H2 reaksie entalpie

ENT3 + H2 reaksie entalpie is -598.33 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie negatief. Die entalpie van 2nd reaksie tussen verdunde HNo3 en H2 is -2.52KJ/mol.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
H2(G)0
ENT3(aq.)-207.36
NH3(aq.)-80.29
H2O (damp)-241.8
GEEN2(G)33.18
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HNO3 + H2 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HNO3 + H2 gee 'n bufferoplossing van NH3 en H2O wat die pH van die reaksie by die byvoeging van suur kan beheer.

10. Is HNO3 + H2 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + H2 is voltooi, want dit gee twee hoofs: 'n sterk basis en die ander is 'n watermolekule.

11. Is HNO3 + H2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HNO3(Kons.) + H2 is eksotermiese in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd meer negatief is.

Die reaksie tussen verdunde HNO3 en H2 is ook 'n eksotermiese reaksie waar die δH laer negatief is.

12. Is HNO3 + H2 'n redoksreaksie?

ENT3 + H2 reaksie is a redoksreaksie omdat N verminder word en waterstof in hierdie reaksie geoksideer word. Hier HNO3 dien as 'n reduseermiddel terwyl H2 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
ENT3 +
 H2 Reaksie

13. Is HNO3 + H2 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HNO3 + H2 is 'n neerslagreaksie omdat NH3 presipiteer in die oplossing by ammoniumhidroksied in sekere pH wat verwyder kan word deur die oplossing te verhit.

14. Is HNO3 + H2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + H2 is omkeerbare omdat dit water en basis geproduseer het. Die ewewig skuif na die linkerkant, want aan die linkerkant is gasvormige molekule teenwoordig waar die entropie toeneem en die reaksie omkeerbaar sal wees.

ENT3 + H2 <–> NH3 + H2O

15. Is HNO3 + H2 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + H2 is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is deur N van HNO verplaas3.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HNO3 en H2 gee ons basis ammoniak saam met water in die gekonsentreerde vorm van suur, maar met 'n verdunde vorm van suur vorm dit stikstofdioksied. Hierdie reaksie is 'n basisvorming en omkeerbare reaksie.

Scroll na bo