15 feite oor HNO3 + Be: hoe hierdie kombinasie werk

Berillium is 'n aardalkalimetaal met atoomgetal 4 en kleur van witgrys. Kom ons kyk hoe dit met salpetersuur reageer deur hierdie artikel.

Berillium(Be) is sterk, bros en liggewig metaal. Salpetersuur (HNO3) is hoogs korrosief minerale suur. Berillium word passief as gevolg van die teenwoordigheid van suurstof en vorm 'n laag BeO wat bestand is teen suur. Sonder die beskermende laag reageer Be met suur om Be te vorm2+ ione.

Kom ons kyk na die besonderhede van interaksie van Berillium (Be) met Salpetersuur (HNO3) deur hierdie artikel.

Wat is die produk van HNO3 en wees?

Berillium (Be) reageer met salpetersuur (HNO3) om Berilliumnitraat (Be(NO3)2 ) en waterstofgas (H2). Berillium sonder die BeO-laag word in sure opgelos.

Wees + 2HNO3 → Wees(NEE3)2 + H2

Watter tipe reaksie is HNO3 + Wees?

Die reaksie van Salpetersuur (HNO3) met Berillium (Be) is 'n Oksidasie-reduksie maw Redoks tipe reaksie. Dit is ook enkelverplasing of substitusie tipe reaksie.

Hoe om HNO te balanseer3 + Wees?

Om die gebalanseerde vergelyking te kry, moet ons die stappe hieronder volg.

 • Die algemene chemiese reaksie kan as volg voorgestel word:
 • Wees + HNO3 → Wees(NEE3)2 + H2
 • Identifiseer nou die aantal elemente aan elke kant.
 • Daar is 1 Be, 1H, 1N en 3O aan die reaktantkant en 1Be, 2N, 6O en 2H aan die produkkant.
 • Die eerste poging om die chemiese vergelyking te balanseer is deur met die relevante getal met die reaktant te vermenigvuldig.
 • Om die aantal H, N en O aan albei kante te balanseer, word 2 vermenigvuldig met HNO3.
 • Nou, die vergelyking verkry is: Be + 2HNO3 → Wees(NEE3)2 + H2
 • Soos ons kan sien is die aantal reaktante en produkte dieselfde aan beide kante, is die reaksie gebalanseerd.
 • Finale voorstelling van gebalanseerde chemiese vergelyking is:
 • Wees + 2HNO3 → Wees(NEE3)2 + H2

ENT3 + Wees Titrasie

ENT3 + Be verteenwoordig geen titrasiereaksie nie. HNO3 is sterk suur, maar Be is nie sterk of swak basis nie aangesien dit 'n metaal is. Daarom is titrasie nie moontlik vir hierdie reaksie nie.

ENT3 + Wees Net Ioniese Vergelyking

Die Net Ioniese vergelyking vir HNO3 + Wees is

Be(S) + 2 uur+(Aq) = Wees2+(Aq) + H2 (g)

Om die bogenoemde Net Ioniese Vergelyking te kry, moet ons die volgende stappe volg.

 • Die gebalanseerde molekulêre vergelyking is
 • Wees + 2HNO3  → Wees (NEE3)2 + H2
 • Skryf dan (s, l, aq, g) vir elk van die molekule.
 • Be(S) + 2HNO3 (aq) → Wees(NEE3)2 (aq) + H2 (g)
 • Breek nou sterk elektroliete in ione op.
 • Be(S) + 2H+(Aq) + 2NEE3 -(Aq) = Wees2+(Aq) + 2NEE3-(Aq) + H2 (g)
 • Nadat ons gebreek het, sal ons die gewone ione (toeskouer-ione) van beide kante deurtrek, ons sal die netto ioniese vergelyking soos volg verkry:
 • Die toeskouer-ioon is 2NO3-(Aq)
 • Die finale netto ioniese vergelyking is:
 • Be(S) + 2 uur+(Aq) = Wees2+(Aq) + H2 (g)

ENT3 + Wees Vervoegde pare

HNO3 + Be Conjugate pare is soos volg:

 • Die gekonjugeerde basis vir HNO3 is geen3- .
 • Die gekonjugeerde suur vir HNO3 is H.+.
 • Die gekonjugeerde basis vir Be(NO3)2 is geen3-.
 • Die gekonjugeerde suur vir Be(NO3)2 is Wees2+

ENT3 + Wees intermolekulêre kragte

ENT3 + Wees intermolekulêre kragte van interaksies is soos hieronder:

 • Salpetersuur is 'n sterk suur en daar is 'n groot elektronegatiewe verskil tussen H en NO3. Daarom, HNO3 is 'n polêre molekule.
 • Die intermolekulêre interaksie in HNO3 molekule is dipool-dipool interaksies en dispersie interaksie.
 • Wees metaal en met geen binding met ander element het nie intermolekulêre krag nie.
 • London dispersiekragte vind plaas wanneer die elektrone in HNO3 en Word na mekaar aangetrek deur hul verbygaande en wisselvallige ladings.

ENT3 + Wees Reaksie Entalpie

ENT3 + Be het reaksie-entalpie rondom 285.68kJ. Die Entalpie-inligting is soos volg:

 • Die vormingsentalpie van HNO3 = -207.36kJ/mol.
 • Die vorming Entalpie van Be metaal = 0
 • Die formasie-entalpie van Be(NO3)2 = -700.4kJ/mol.
 • Die formasie-entalpie van H2 gas = 0
 • ΔH°f = ΣΔH°f (produkte) – ΣΔH°f (reaktante) (kJ/mol)
 • Die reaksie-entalpie is ΔH°f = (2 x (-207.36kJ/mol) + 0) – ((-700.4kJ/mol) + 0)
 • ΔH°f = 285.68kJ/mol

Is HNO3 + Wees 'n bufferoplossing?

ENT3 + Be is nie 'n bufferoplossing nie, want vir 'n bufferoplossing moet daar swak suur of basis wees, maar HNO3 is sterk suur en Berillium is 'n metaal en dus is bufferoplossing nie moontlik nie.

Is HNO3 + Wees 'n volledige reaksie?

ENT3 + Be is 'n volledige reaksie aangesien al die reaktant se mol HNOen Be word heeltemal omskep en verbruik deur die produk by ewewig.

Is HNO3 + Wees 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

ENT3 + Be is 'n endotermiese reaksie. Die formasie-entalpie is positief wat beteken dat 285.68kJ/mol energie benodig word tydens die vorming van hierdie binding.

Is HNO3 + Wees 'n redoksreaksie?

ENT3 + Be is 'n redoks tipe reaksie. HNO3 is 'n sterk oksideermiddel. In hierdie reaksie word Be vanaf 0 oksidasietoestand na +2-toestand gereduseer, terwyl H geoksideer word tydens hierdie reaksie wat van +2 oksidasietoestand na 0 oksidasietoestand verander en sodoende hierdie reaksie 'n redokstipe maak.

Is HNO3 + Wees 'n neerslagreaksie?

ENT3 + Be is nie 'n Neerslagreaksie nie. Daar word geen vaste produk tydens die reaksie gevorm nie. Wees (NEE3)2 is teenwoordig in waterige vorm terwyl H2 is in gasvormige toestand.

Is HNO3 + Omkeerbare of onomkeerbare reaksie wees?

ENT3 + Be is 'n onomkeerbare reaksie. Die ewewigskonstante van die reaksie is hoog wat aandui dat die reaksie in 'n voorwaartse rigting beweeg wat dit onomkeerbaar maak. Ook H2 gas word tydens hierdie reaksie as 'n produk vrygestel.

Is HNO3 + Verplasingsreaksie wees?

ENT3 + Be is 'n enkele verplasingsreaksie. Hier, H in HNO3 word vervang deur Be-atoom wat Be(NO3)2 as 'n produk.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel kom tot die gevolgtrekking dat die reaksie van HNO3 + Be is 'n Endotermiese Redoks tipe reaksie. Die produk wat van Berilliumnitraat verkry word, word in gasmantelverharder sowel as chemiese reagens gebruik. Verdunde Salpetersuur vorm 'n oksiedlaag op Be wat dit passief maak vir enige reaksie.

Lees meer oor die volg van HNO3:

HNO3 + Wees
HNO3 + I2
HNO3 + Br2
HNO3 + Ba(OH)2
HNO3 + Ag2O
HNO3+H2O
HNO3 + BeCO3
HNO3 + Al2S3
HNO3 + Ca(OH)2
HNO3 + Cu
HNO3 + BaF2
HNO3 + AL
HNO3 + Al(OH)3
HNO3 + Ag2SO4
HNO3 + Al2(SO4)3
HNO3 + AlPO4
HNO3 + NH3
HNO3+Al2(CO3)3
HNO3 + H2
HNO3 + Al2(SO3)3
HNO3 + B2Br6
HNO3 + Cl2
HNO3 + Ag2CrO4
HNO3 + Ag2S
HNO3 + BaCl2
HNO3 + Be(OH)2
Scroll na bo