13 feite oor HNO3 + BaF2: Hoe hierdie kombinasie werk

Salpetersuur (HNO3) en Bariumfluoried (BaF2) is kleurlose anorganiese verbindings. Kom ons leer meer oor hul kombinasie in hierdie artikel.

ENT3, ook genoem aqua fortis, is 'n rokende en bytende vloeistof wat verskeie industriële gebruike het. Dit is 'n sterk oksideermiddel en is geneig om geel te word wanneer dit vir 'n langer tydperk gestoor word as gevolg van ontbinding in stikstofoksied. BaF2 neem 'n fluorietstruktuur aan in standaardtoestande en is onoplosbaar in water.

In hierdie artikel sal ons die kombinasie van HNO leer en verstaan3 en BaF2 en sommige van die kenmerke van hierdie reaksie, soos reaksie-entalpie, intermolekulêre kragte, balansering, tipe reaksie, ens.

Wat is die produk van HNO3 en BaF2?

Nitrobariet (Ba(NO3)2) en Fluorwaterstofsuur (HF) is die produkte van die reaksie van HNO3 + BaF2

2HNO3 + BaF2 –> Ba(NO3)2 + 2HF

Watter tipe reaksie is HNO3 + BaF2?

ENT3 + BaF2 is 'n dubbelverplasingstipe reaksie. F- en nee3- verplaas mekaar in hierdie reaksie, vandaar die naam.

Hoe om HNO te balanseer3 + BaF2?

Om HNO te balanseer3 + BaF2 reaksie,

 • Skryf die chemiese vergelyking met reaktante aan die linkerkant en produkte aan die regterkant van die vorentoe-pyltjie.
 • ENT3 + BaF2 -> Ba (NO3)2 + HF
 • Tabuleer die aantal atome van elke element aan beide kante om te bepaal of hulle gelyk is. Volgens die wet van behoud van atome moet die elemente en die aantal atome van elemente aan beide kante dieselfde wees.
ElementeReaktant kantProdukkant
Waterstof (H)11
Stikstof (N)12
Suurstof (O)36
Barium (Ba)11
Fluoor (F)21
Tabel-1 vir die telling van atome
 • Drie elemente is ongelyk aan beide kante. Die ongebalanseerde elemente is stikstof, suurstof en fluor.
 • Ons kan hulle balanseer deur die te verander stoïgiometriese koëffisiënt. Begin met die element met die hoogste atoomgetal, wat in hierdie geval fluoor is. Voeg 2 by as die stoïgiometriese koëffisiënt voor HF.
 • ENT3 + BaF2 -> Ba (NO3)2 + 2HF
 • Tabuleer die aantal atome van elemente aan beide kante.
ElementeReaktant kantProdukkant
Waterstof (H)12
Stikstof (N)12
Suurstof (O)36
Barium (Ba)11
Fluoor (F)22
Tabel-2 vir die telling van atome
 • Fluoor is aan beide kante gebalanseer. Drie elemente is steeds ongelyk aan beide kante. Die ongebalanseerde elemente is stikstof, suurstof en waterstof.
 • Dieselfde stappe word gevolg. Die element wat die hoogste atoomgetal het, word geprioritiseer om gebalanseerd te wees. Voeg 2 by as die stoïgiometriese koëffisiënt voor HNO3.
 • 2HNO3 + BaF2 -> Ba (NO3)2 + 2HF
 • Tabuleer die aantal atome van elemente aan beide kante.
ElementeReaktant kantProdukkant
Waterstof (H)22
Stikstof (N)22
Suurstof (O)66
Barium (Ba)11
Fluoor (F)22
Tabel-3 vir die telling van atome
 • Al die elemente het dieselfde aantal atome aan beide kante en is nou gebalanseer.

ENT3 + BaF2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van HNO3 + BaF2 reaksie is:

2H+(aq) + 2NO3-(aq) + BaF2(s) –> Ba2+(aq) + 2NO3-(aq) + 2H+(aq) + 2F-(aq)

 • Begin deur die gebalanseerde chemiese vergelyking van die HNO te skryf3 + BaF2 reaksie.
 • Skryf dan die gedissosieerde vorms van die verbindings in 'n waterige oplossing.
 • ENT3 sal dissosieer in H+ en nee3-, en BaF2 is nie in 'n gedissosieerde vorm geskryf nie, aangesien dit onoplosbaar in water is. Ba (NEE3)2 sal dissosieer in Ba2+ en nee3-, en HF sal dissosieer in H+ en F-.
 • Skryf dan die toestand van materie vir elke ioon of verbinding.
 • H+ en nee3- sal in 'n waterige vorm wees, en BaF2 sal in vaste vorm wees voordat dit met HNO3 reageer. Aan die produkkant, H+, F.-, BA2+, en NEE3- sal in waterige vorm wees.
 • Die netto ioniese vergelyking word verkry nadat die bogenoemde stappe gevolg is.

ENT3 + BaF2 gekonjugeerde pare

ENT3 + BaF2 reaksie het die volgende gekonjugeerde pare.

 • Een van die gekonjugeerde pare van HNO3 + BaF2 is HNO3 en Ba (NO3)2
 • Die ander stel gekonjugeerde pare HNO3 + BaF2 is HF en BaF2.

ENT3 en BaF2 intermolekulêre kragte

ENT3 + BaF2 reaksie het die volgende intermolekulêre kragte.

 • Intermolekulêre kragte in HNO3 is dipool-dipool interaksies en Londense verstrooiingsmagte.
 • In BaF2, die intermolekulêre kragte is dipool-dipool interaksies.

ENT3 + BaF2 reaksie entalpie

Die reaksie-entalpie van HNO3 + BaF2 is -16.5686 kJ. Dit kan bereken word deur die entalpie van die vorming van produkte af te trek van die entalpie van die vorming van reaktante.

 • Entalpie van vorming van Ba(NO3)2 = 1 mol x -992.06824 kJ/mol = -992.06824 kJ
 • Entalpie van vorming van HF = 2 mol x -271.1232 kJ/mol = -542.2462 kJ
 • Entalpie van vorming van HNO3 = 2 mol x -173.2176 kJ/mol = -346.435 kJ
 • Entalpie van vorming van BaF2 = 1 mol x -1171.3108 kJ/mol =-1171.3108 kJ
 • Algehele entalpie van formasie = -992.06824 kJ + (-542.2462 kJ) – (-346.435 kJ) – (-1171.3108 kJ) = -16.5686 kJ
 • ΔrH˚ = -16.5686 kJ

Is HNO3 + BaF2 'n volledige reaksie?

ENT3 + BaF2 is 'n volledige reaksie. As een van die produkte voortdurend verwyder word, sal die beperkende reagens heeltemal opgebruik word.

Is HNO3 + BaF2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

ENT3 + BaF2 is 'n eksotermiese reaksie aangesien die reaksie-entalpie negatief is.

ΔrH˚ = -16.5686 kJ

Is HNO3 + BaF2 'n redoksreaksie?

ENT3 + BaF2 is nie 'n redoksreaksie nie aangesien nóg oksidasie nóg reduksie van atome plaasvind.

Is HNO3 + BaF2 'n neerslagreaksie?

ENT3 + BaF2 is nie 'n neerslagreaksie nie, aangesien nóg HF nóg Ba(NO3)2 presipiteer nadat hulle in hierdie reaksie gevorm is.

Is HNO3 + BaF2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

ENT3 + BaF2 is 'n omkeerbare reaksie, aangesien die reaktante uit produkte teruggevorm kan word deur een van die reaktante te verwyder om die reaksie agteruit te dryf.

Is HNO3 + BaF2 verplasingsreaksie?

ENT3 + BaF2 is 'n dubbele verplasingsreaksie. F- en nee3- verplaas mekaar in hierdie reaksie om Ba(NO3)2 en HF.

Gevolgtrekking

Ba (NO3)2 en HF is die produkte van hierdie reaksie, en albei is belangrike verbindings in die industrie. In hierdie artikel het ons van die feite en kenmerke van HNO geleer3 + BaF2 reaksies.

Scroll na bo