Ontdek die 15 ongelooflike feite oor HNO3 + Al2(SO4)3-reaksie

Al2(NA4)3 is 'n stollingsmiddel met 'n molêre massa van 342.15 g/mol vir watervrye vorm en oktadekahidraat 666.44 g/mol. Kom ons fokus op die reaksiemeganisme hierbo.

Al2(NA4)3 of aluminiumsulfaat is 'n wit kristallyne higroskopiese molekule wat oplosbaar is in verdunde minerale sure. Dit is effens suur deur die waarde van pH, sodat dit met sterk minerale suur gereageer kan word. In Al2(NA4)3 molekule 3C-4e-binding is teenwoordig by die Al-sentrum en in 'n salpetersuur is kovalente binding teenwoordig.

Al2(NA4)3 self speel die rol van katalisator sodat die reaksie tussen HNO3 en Al2(NA4)3 het geen katalisator of temperatuur benodig nie. In hierdie artikel sal ons fokus op die bogenoemde reaksies soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens. met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HNO3 en Al2(NA4)3?

Al (NO3)3 en H2SO4 word as hoofprodukte gevorm wanneer HNO3 en Al2(NA4)3 saam gereageer word.

ENT3 + Al2(NA4)3 = Al(NEE3)3 + H2SO4

2. Watter tipe reaksie is HNO3 + Al2(NA4)3?

ENT3 + Al2(NA4)3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n suurvormingsreaksie, dubbelverplasingsreaksie en redoks- en presipitasiereaksie. Hier word elektrolitiese sout en suurmolekule in die loop van die reaksie gevorm.

3. Hoe om HNO te balanseer3 + Al2(NA4)3?

ENT3 + Al2(NA4)3 = Al(NEE3)3 + H2SO4 hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar vier verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos volg:
 • 'N HNO3 + B Al2(NA4)3 = C Al(NO3)3 + DH2SO4
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2D, N = A = 3C, O = 3A = 12B = 9C =4D = E, Al = 2B = C, S =3B = D.
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 6, B = 1, C = 2 en D =3.
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 6HNO3 + Al2(NA4)3 = 2Al(NEE3)3 + 3 uur2SO4

4. HNO3 + Al2(NA4)3titrasie

Om die hoeveelheid nitraat of sulfaat te skat, kan ons Al titreer2(NA4)3 en HNO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

ENTteenoor Al2(NA4)3, HNO3 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Al2(NA4)3 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word gedoen in 'n effens suur medium waar pH tussen 3-3.5 lê, dus sal die beste geskikte aanwyser wees bromfenol blou wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HNO3. Al2(NA4)3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HNO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

5. HNO3+ Al2(NA4)3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HNO3 + Al2(SO4)3 is as volg,

H+(aq.) + NEE3-(aq.) + Al3+(aq.) + SO42-(aq.) = Al3+(aq.) + NEE3-(aq.) + 2H+(aq.) + SO42-(aq.)

 • ENT3 sal in H geïoniseer word+ en nitraat as 'n teenioon aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • Al2(NA4)3 gedissosieer in Al3+ en SO42- ione aangesien dit sterk elektroliete is.
 • In die produkdeel Al(NO3)3 geïoniseer in Al3+ en nee3-aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • H2SO4 sal geïoniseer word in twee keer H+ en sulfaatione omdat die dissosiasiekonstante baie hoog is aangesien dit ook 'n sterk elektroliet en suur is.

6. HNO3+ Al2(NA4)3gekonjugeerde pare

In die reaksie het HNO3 + Al2(NA4)3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HNO3 = NO3-
 • Vervoeg paar SO42- = HSO4-
 • Gekonjugeerde paar HSO4- =H2SO4

7. HNO3 en Al2(NA4)3 intermolekulêre kragte

ENT3 + Al2(NA4)3 het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HNO3 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en nitraatione.
 • In Al2(NA4)3, elektroniese interaksies en coulumbiese krag is teenwoordig saam met die metaalbinding. Dit is ook 'n elektrostatiese en ioniese krag in Al(NO3)3, asook van der waal se aantrekkingskrag.
molekuleWaarnemende
dwing
ENT3Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie,
Kovalente interaksie
Al2(NA4)3Metaalbinding, sterk
elektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
Al (NO3)3Elektrostatiese krag,
ioniese interaksie
H2SO4H-binding, kovalent
krag,
ioniese interaksie
Intermolekulêre magte

8. HNO3 + Al2(NA4)3reaksie entalpie

ENT3 + Al2(NA4)3 reaksie entalpie is +1828.96 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
Al2(NA4)3-3440
ENT3-207.36
Al (NO3)3-206.60
H2SO4-814
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HNO3 + Al2(NA4)3 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA4)3 gee 'n bufferoplossing van Al(NO3)3 en H2SO4 wat die pH van die reaksie kan beheer met die byvoeging van basis.

10. Is HNO3 + Al2(NA4)3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA4)3 is volledig, want dit gee twee hoofs: 'n sterk elektroliet en 'n ander sterk suurmolekule.

11. Is HNO3 + Al2(NA4)3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HNO3 + Al2(NA4)3 is endotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd positief is.

12. Is HNO3 + Al2(NA4)3 'n redoksreaksie?

ENT3 + Al2(NA4)3 reaksie is a redoksreaksie omdat N geoksideer word en swael in hierdie reaksie verminder word. Hier HNO3 dien as 'n reduseermiddel terwyl Al2(NA4)3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
ENT3 +
 Al2(NA4)3 Reaksie

13. Is HNO3 + Al2(NA4)3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA4)3 is 'n neerslagreaksie omdat Al(NO3)3 presipiteer in die oplossing by sekere pH wat verwyder kan word deur die oplossing te verhit.

14. Is HNO3 + Al2(NA4)3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA4)3 is onomkeerbaar omdat dit 'n suurmolekule geproduseer het. As gevolg hiervan skuif die ewewig slegs na die regterkant of vorentoe rigtings.

ENT3 + Al2(NA4)3 —-> Al (NO3)3 + H2SO4

15. Is HNO3 + Al2(NA4)3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA4)3 is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is deur Al van HNO verplaas3 en Al3+ is verplaas van Al2(NA4)3 deur H+.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HNO3 en Al2(NA4)3 gee vir ons 'n elektrolitiese sout Aluminiumnitraat saam met swaelsuur, waar ons die hoeveelheid nitraat kan skat. Die reaksie is kommersieel belangrik vir die produksie van swaelsuur. Dit is 'n onomkeerbare endotermiese reaksie sonder om 'n katalisator te gebruik sodat dit hitte van die omgewing absorbeer.

Scroll na bo