15 feite oor HNO3 + Al2(SO3)3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Al2(NA3)3 is 'n katalisator vir baie organiese sinteses en het ligte suur sodat dit met 'n sterk suur soos HNO kan reageer3. Kom ons fokus op die meganisme van bogenoemde reaksie.

Al2(NA3)3 of aluminiumsulfiet het 'n 3C-4e verband model as gevolg van elektrontekort op die sentrale Al-sentrum. Die Al-S-binding word swakker as gevolg van die teenwoordigheid van twee elektronegatiewe atome en om hierdie rede word die binding maklik gesplits en neem deel aan die reaksie. Terwyl in salpetersuur kovalente binding is teenwoordig.

Aluminiumsulfiet self is 'n goeie katalisator, dus die reaksie tussen HNO3 en Al2(NA3)3 vereis geen eksterne katalisator nie. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen salpetersuur en aluminiumsulfiet, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HNO3 en Al2(NA3)3?

Aluminiumnitraat word as 'n hoofproduk saam met water as 'n neweproduk gevorm en swaeldioksiedgas word ontwikkel wanneer HNO3 en Al2(NA3)3 saam gereageer word.

ENT3 + Al2(NA3)3 = Al(NEE3)3 + SO2 + H2O

2. Watter tipe reaksie is HNO3 + Al2(NA3)3?

ENT3 + Al2(NA3)3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n soutvormingsreaksie, enkelverplasingsreaksie en redoks- en presipitasiereaksie. Hier word elektrolitiese sout in die loop van die reaksie gevorm. Dit is ook 'n hidrolise reaksie voorbeeld.

3. Hoe om HNO te balanseer3 + Al2(NA3)3?

ENT3 + Al2(NA3)3 = Al(NEE3)3 + SO2 + H2O hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C, D en E aangesien daar vyf verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk so:
 • 'N HNO3 + B Al2(NA3)3 = C Al(NO3)3 + D SO2 + EH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2B, N = A = 3C, O = 3A = 9B = 9C =2D = E, Al = 2B = C, S =3B =D.
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 6, B = 1, C = 2, D =3 en E = 3.
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 6HNO3 + Al2(NA3)3 = 2Al(NEE3)3 + 3 SO2 + 3 uur2O

4. HNO3 + Al2(NA3)3 titrasie

Om die hoeveelheid nitraat- of suursterkte te skat, kan ons Al titreer2(NA3)3 en HNO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

ENTteenoor Al2(NA3)3, HNO3 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Al2(NA3)3 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HNO3. Al2(NA3)3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HNO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die nitraathoeveelheid deur die formule V1S=V2S2.

5. HNO3+ Al2(NA3)3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HNO3 + Al2(NA3)3 is as volg,

H+(aq.) + NEE3-(aq.) + Al3+(aq.) + SO3-(aq.) = Al3+(aq.) + NEE3-(aq.) + H+(l) + OH-(l) +SO2(G)

 • ENT3 sal in H geïoniseer word+ en nitraat as 'n teenioon aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • Al2(NA3)3 gedissosieer in Al3+ en SO3- ione aangesien dit sterk elektroliete is.
 • In die produkdeel Al(NO3)3 geïoniseer in Al3+ en nee3-aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • Water geïoniseer tot proton- en hidroksied-ioon in 'n vloeibare toestand.
 • Swaweldioksied bly ongedissosieer aangesien dit in 'n gasvormige toestand voorkom.

6. HNO3+ Al2(NA3)3 gekonjugeerde pare

In die reaksie het HNO3 + Al2(NA3)3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HNO3 = NO3-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. HNO3 en Al2(NA3)3 intermolekulêre kragte

ENT3 + Al2(NA3)3 het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HNOis die sterk elektrostatiese krag tussen protone en nitraatione.
 • In Al2(NA3)3, elektroniese interaksies en coulumbiese krag is teenwoordig saam met die metaalbinding. Dit is ook 'n elektrostatiese en ioniese krag in Al(NO3)3, asook van der waal se aantrekkingskrag.
molekuleWaarnemende
dwing
ENT3Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie,
Kovalente interaksie
Al2(NA3)3Metaalbinding,
sterk elektrostatiese
krag,
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
Al (NO3)3Elektrostatiese krag,
ioniese interaksie
H2OH-binding,
kovalente krag,
ioniese interaksie
SO2Van der waal se mag,
Londense verspreiding
dwing
Intermolekulêre magte

8. HNO3 + Al2(NA3)3 reaksie entalpie

ENT3 + Al2(NA3)3 reaksie entalpie is +582.82 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
Al2(NA3)3-1676
ENT3-207.36
Al (NO3)3-206.60
H2O-68
SO2-296.9
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HNO3 + Al2(NA3)3 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA3)3 gee 'n bufferoplossing van Al(NO3)3 en H2O wat die pH van die reaksie kan beheer.

10. Is HNO3 + Al2(NA3)3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA3)3 is volledig, want dit gee twee hoofs: 'n sterk elektroliet en ander is 'n watermolekule saam met 'n gasvormige molekule.

11. Is HNO3 + Al2(NA3)3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HNO3 + Al2(NA3)3 is endotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd positief is.

12. Is HNO3 + Al2(NA3)3 'n redoksreaksie?

ENT3 + Al2(NA3)3 reaksie is a redoksreaksie omdat N geoksideer word en swael in hierdie reaksie verminder word. Hier HNO3 dien as 'n reduseermiddel terwyl Al2(NA3)3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
ENT3 +
 Al2(NA3)3 Reaksie

13. Is HNO3 + Al2(NA3)3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(SO3)3 is 'n neerslagreaksie omdat Al(NO3)3 presipiteer in die oplossing by sekere pH wat verwyder kan word deur die oplossing te verhit.

14. Is HNO3 + Al2(NA3)3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA3)3 is onomkeerbaar omdat dit 'n gasmolekule geproduseer het en die produksie van 'n gasmolekule verhoog die entropie van die reaksie. As gevolg hiervan skuif die ewewig slegs na die regterkant of vorentoe rigtings.

ENT3 + Al2(NA3)3 —-> Al (NO3)3 + H2O + SO2

15. Is HNO3 + Al2(NA3)3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Al2(NA3)3 is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is deur Al van HNO verplaas3.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HNO3 en Al2(NA3)3 gee vir ons 'n elektrolitiese sout Aluminiumnitraat saam met water en swaeldioksiedgas, waar ons die hoeveelheid nitraat kan skat. Die reaksie is kommersieel belangrik vir die produksie van aluminiumnitraatsout en SO2. Dit is 'n onomkeerbare endotermiese reaksie sonder om 'n katalisator te gebruik.

Scroll na bo