Die chemie agter HNO3 + Ag2O: 15 feite wat jy moet weet

Silweroksied is 'n basiese metaaloksied dus kan dit maklik reageer met sterk sure soos HNO3. Kom ons kyk na die meganisme agter die reaksie van HNO3 en Ag2O.

Ag2O of silweroksied is oplosbaar in water en alkali soos dit kan vorm H-binding met die onderskeie oplosmiddel. Hier is Ag teenwoordig in 'n +1 oksidasietoestand wat ad is10 konfigurasie sodat die molekule geen ekstra kristal-gevylde stabiliseringsenergie het nie en aangeneemde lineêre geometrie. Salpetersuur is 'n sterk minerale anorganiese suur.

Die reaksie tussen Ag2O en HNO3 vereis nie enige katalisator en temperatuur of druk nie. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen salpetersuur en silweroksied, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HNO3 en Ag2O?

Silwernitraat word as 'n hoofproduk saam met water as 'n neweproduk gevorm wanneer HNO3 en Ag2O saam gereageer word.

ENT3 + Ag2O = AgNO3 + H2O

2. Watter tipe reaksie is HNO3 + Ag2O?

ENT3 + Ag2O-reaksie is 'n voorbeeld van 'n soutvormingsreaksie, enkelverplasingsreaksie en redoks- en presipitasiereaksie. Hier word elektrolitiese sout in die loop van die reaksie gevorm.

3. Hoe om HNO te balanseer3 + Ag2O?

ENT3 + Ag2O = AgNO3 + H2O hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar vier verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos volg:
 • 'N HNO3 + B Ag2O = C AgNO3 + DH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2B, N = A = C, O = 3A = 2B = 3C =D, Ag = 2B =C
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 2, B = 1, C = 2, en D =1,
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 2 HNO3 + Ag2O = 2 AgNO3 + H2O

4. HNO3 + Ag2O titrasie

Om die hoeveelheid nitraat of sterkte van suur te skat, kan ons 'n titrasie tussen Ag uitvoer2O en HNO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

ENTteenoor Ag2O, HNO3 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Ag2O geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HNO3. Ag2O word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HNO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

5. HNO3+ Ag2O netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HNO3 + Ag2O is soos volg,

H+(aq.) + NEE3-(aq.) + Ag2O(s) = Ag+(aq.) + NEE3-(aq.) + H+(l) + OH-(L)

 • ENT3 sal in H geïoniseer word+ en nitraat as 'n teenioon aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • Ag2O bly ongedissosieer omdat dit in vaste vorm bestaan ​​en nie geïoniseer kan word nie.
 • In die produkdeel AgNO3 geïoniseer in Ag+ en nee3-aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • Water geïoniseer tot proton- en hidroksied-ioon in 'n vloeibare toestand.

6. HNO3+ Ag2O vervoegde pare

In die reaksie het HNO3 + Ag2O gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HNO3 = NO3-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. HNO3 en Ag2O intermolekulêre kragte

ENT3 + Ag2O het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HNO3 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en nitraatione.
 • In Ag2O daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag teenwoordig saam met die metaalbinding. Dit is ook 'n elektrostatiese en ioniese krag teenwoordig in AgNO3, ook van der waal se aantrekkingskrag.
molekuleWaarnemende
dwing
ENT3Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie, Kovalent
Ag2OMetaalbinding,
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
AgNO3Elektrostatiese krag,
ioniese interaksie
H2OH-binding, kovalent
krag,
ioniese interaksie
Intermolekulêre magte

8. HNO3 + Ag2O reaksie-entalpie

ENT3 + Ag2O reaksie entalpie is -44.81 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
Ag2O-31.05
ENT3-207.36
AgNO3-124.39
H2O-241.8
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HNO3 + Ag2O 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HNO3 + Ag2O gee 'n bufferoplossing van AgNO3 en H2O wat die pH van die reaksie kan beheer.

10. Is HNO3 + Ag2O 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Ag2O is volledig, want dit gee twee hoofs: 'n sterk elektroliet en ander is 'n watermolekule.

11. Is HNO3 + Ag2O 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HNO3 + Ag2O is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

Energieprofieldiagram van eksotermiese reaksie

12. Is HNO3 + Ag2O 'n redoksreaksie?

ENT3 + Ag2O reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word N geoksideer en suurstof word verminder. Hier HNO3 dien as 'n reduseermiddel terwyl Ag2O dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
ENT3 +
 Ag2O Reaksie

13. Is HNO3 + Ag2O 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HNO3 + Ag2O is 'n neerslagreaksie omdat AgNO3 presipiteer in die oplossing by sekere pH wat verwyder kan word deur die oplossing te verhit.

14. Is HNO3 + Ag2O omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Ag2O is onomkeerbaar omdat dit water en sout geproduseer het. Die ewewig skuif na slegs die regterkant of vorentoe rigtings.

ENT3 + Ag2O —-> AgNO3 + H2O

15. Is HNO3 + Ag2O verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HNO3 + Ag2O is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is deur Ag van HNO verplaas3.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HNO3 en Ag2O gee vir ons 'n elektrolitiese sout silwernitraat saam met water, waar ons die hoeveelheid nitraat kan skat. Hierdie reaksie is 'n suur-basis en onomkeerbare reaksie. Hierdie reaksie word gebruik vir die produksie van silwernitraat.

Scroll na bo