HNO Lewis-struktuur, kenmerke: 11 feite wat u moet weet


Deur hierdie artikel sal ons leer oor HNO-feite, hoe om HNO-lewis-struktuur te bou, die gedetailleerde kenmerke en gebruike daarvan.

HNO, wat algemeen genoem word as Nitroxyl of azanoon wat sy IUPAC-naam is, kan geïdentifiseer word as die gekonjugeerde basis van nitroksiedanioon, NO- . Dit is ook die verminderde vorm van NO- , of die een-elektron gereduseerde vorm van stikstofoksied. Dit word meestal in gasfase aangetref en in oplossingsfase as 'n intermediêre met 'n baie kort leeftyd.

Sommige eienskappe van HNO:

  1. Molêre massa is 31 g/mol.
  2. H-NO het bindingsdissosiasie-energie van 49.5 kcal/mol.
  3. Het hittekapasiteit van 33.9 JK-mol- .

Daar is gevind dat HNO uit Angeli se sout en Piloty se suur geproduseer kan word. HNO is egter nie 'n volwaardige stabiele verbinding nie, dit word eerder beskou as 'n intermediêre wat tydens verskeie stappe van 'n chemiese reaksie geproduseer word.

Hoe om HNO Lewis-struktuur te teken?

HNO Lewis-struktuur of bloot Lewis-puntstruktuur is 'n eenvoudige voorstelling van die skeletstruktuur van 'n molekule wat beskryf hoe die atome verbind is en deur hoeveel bindings die oktetreël handhaaf.

Oktetreël bepaal dat elke atoom probeer om agt elektrone in hul valensorbitale te akkommodeer om 'n stabiele en edelgaskonfigurasie te verkry.

'n Molekule wat heeltemal gevulde orbitale het, is geneig om die mees stabiele in daardie toestand te wees aangesien dit soortgelyk optree as dié van 'n edelgaselement.

HNO Lewis-struktuur
Blou bal = Stikstof, Rooi bal = Suurstof en Grys bal = Waterstof. HNO bal stok voorstelling van Wikipedia

Stappe om teken HNO Lewis-struktuur :

  1. Die eerste stap behels die tel van die totale aantal valenselektrone wat beskikbaar is. Stikstof behoort aan die groep 15 en daarom het dit 5 valenselektrone beskikbaar ( Grondtoestand elektroniese konfigurasie van N : [Ne]2s22p3 ) . Suurstof behoort aan groep 16 so dit het 'n totaal van 6 valenselektrone beskikbaar ( Grondtoestand elektroniese konfigurasie van O : [Ne]2s22p4 ) en H het net een elektron in sy valensieskil wat die 1s-orbitaal is. Dus, dit maak 'n totaal van 12 valenselektrone beskikbaar om die Lewis-kolstruktuur van HNO te konstrueer.
  2. Vervolgens word die sentrale atoom gekies op grond van hul elektronegatiwiteit, maar H kan nie die sentrale atoom wees nie aangesien sy valensie een is, dus kan dit nie meer as een bindings vorm nie. Grootte van elektronegatiwiteitsverskil ( X ) van O, N en H is XO = 3.44, XN = 3.04, XH = 2.2 . Die elektronegatiwiteitsverskil toon dat N die tweede minste elektronegatiewe element na waterstof is.
  3. Nou word die atome met twee elektrone tussen hulle getrek om 'n binding te vorm. Sodoende moet ons die oktetreël in gedagte hou.
  4. Aangesien suurstof oor die algemeen 'n tweewaardige element is en stikstof 'n driewaardige element is, kan nog een binding tussen O en N gevorm word deur een elektron elk van die valensorbitale te deel. Dit voltooi ook die oktet van stikstof, suurstof en waterstof wat 'n elektron-tekort element is. Daarom word 'n enkelbinding tussen HN en 'n dubbelbinding tussen O en N gevorm.
  5. Gevolglik is een alleenpaar elektrone op elke N- en O-atoom. Die waarneming van die finale skeletstruktuur maak dit duidelik dat die oktetreël goed deur N en O gehoorsaam word. H, wat egter 'n elektrontekorte element is, oortree oktetreël.

Die skematiese voorstelling van stapsgewyse konstruksie van HNO lewis struktuur word hieronder getoon wat 'n insig kan gee van die bogenoemde gedetailleerde verduideliking:

HNO lewis struktuur
HNO lewis struktuur

HNO Lewis struktuur resonansie:

HNO lewis struktuur behels 3 resonansie strukture waar twee van hulle lading skeiding behels. In een van die resonansiestrukture verkry N 'n positiewe lading en suurstof 'n negatiewe lading. In die ander kry stikstof 'n negatiewe lading en suurstof 'n positiewe lading.

Die mees stabiele resonansiestruktuur is die een wat geen ladingskeiding behels nie, gevolg deur die een waar O 'n negatiewe lading en stikstof 'n positiewe lading het. Die minste stabiele resonansiestruktuur is die een wat 'n positiewe lading op suurstof en positiewe lading op stikstofatoom het.

Dit is omdat O meer elektronegatief as stikstof is, aangesien so 'n positiewe lading op stikstof meer stabiel is as op 'n suurstofatoom.

Resonansiestruktuur van HNO Lewis-struktuur

HNO valenselektrone:

ENT lewis struktuur bevat 'n totaal van 12 valenselektrone. Valenselektrone is die buitenste elektrone in die subskulpe wat aan 'n chemiese bindingsvorming kan deelneem deur die elektrone óf te deel óf oor te dra.

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van N : [Ne]2s22p3

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van O : [Ne]2s22p4

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van H: 1s1

Die buitenste elektrone in 2s en 2p subdoppe en 1s subskil is die totale valenselektrone van HNO lewis struktuur.

HNO Lewis struktuur alleenpare:

HNO lewis struktuur het 'n totaal van 3 alleenpare elektrone. Een woon op N-atoom en die ander twee woon op O-atoom.

Eensame pare elektrone is dié wat nie deelneem aan 'n chemiese bindingsvorming nie en op die onderskeie atoom woon, maar dit kan gedelokaliseer word indien nodig of moontlik.

HNO-oplosbaarheid:

Aangesien dit gesien kan word as 'n H+ GEEN- , dit is oplosbaar in water en ander protiese en polêre oplosmiddels.

Hieronder is die paar oplosmiddels waar HNO-oplosbaarheid getoets is:

oplosmiddeloplosbaarheid
wateroplosbare
Minerale sureoplosbare
Tabel: Dit toon oplosbaarheid in verskillende oplosmiddels.

HNO hibridisasie:

N ondergaan sp2 hibridisasie en die alleenpaar woon op een van 2p subskulpe wat nie hibridisasie ondergaan nie. O ondergaan sp2 hibridisasie met N en H ondergaan sp3 verbastering met N.

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van N : [Ne]2s22p3

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van O : [Ne]2s22p4

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van H: 1s1

N het 3 ongepaarde elektrone in die valensie-subdoppe en een alleenpaar elektrone in die 2s-dop.

Suurstof het 2 ongepaarde elektrone in die 2p subskulpe en twee alleenpare elektrone, een in 2s en die ander in 2p subskulpe.

HNO lewis strucrure vorm:

HNO lewis strucrure neem 'n gebuigde vorm of tweevlakvorm aan.

Dit is in ooreenstemming met die VSEPR-teorie waarvolgens 'n sp2 hibridisering met eensame elektronpare is die beste wanneer dit 'n gebuigde vorm aanneem. Dit maak die alleenpare op maksimum afstand van mekaar vir minimum afstoting en minimum bindingspaarafstoting.

HNO lewis struktuur wat sy vorm, hoek en verbastering toon.

HNO Lewis struktuur hoek:

HNO Lewis-struktuur het 'n bindingshoek naby aan 1200 HNO as die struktuur neem 'n gebuigde vorm aan met sp2 verbastering. Die bindingshoek is tussen HNO.

Bindingshoek word gedefinieer as die hoek tussen die deelnemende orbitale in bindingsvorming met die sentrale atoom.

HNO Lewis struktuur formele aanklag:

HNO lewis struktuur formele aanklag is die hipotetiese lading wat aan die samestellende atome in 'n molekule toegeken word as die bindingselektrone gelyk en eweredig gedeel word. Dit is nie die netto lading van die molekule nie, maar eerder 'n elektroniese lading wat deur die atome in die Lewis-kolstruktuur aanvaar word.

               HNO formele lading kan wiskundig bereken word deur die formule:

Formele lading = (Aantal valenselektrone in 'n vrye atoom van die element) – (Aantal ongedeelde elektrone op die atoom) – (Aantal bindings aan die atoom)

Daarbenewens, Lading op die molekule= som van al die formele ladings.

Formele lading van H = 1- 0- 1 = 0

Formele lading van N = 5 – 2 – 3 = 0

Formele lading van O = 6 – 4 – 2 = 0

HNO lewis struktuur oktet reël:

HNO lewis-struktuur volg oktetreël in sy Lewis-puntstruktuur. Oktet wat heeltemal gevulde subskulpe beteken, word goed gevolg deur molekule.

Maar, H-atoom, wat elektrontekort is, akkommodeer nie 8 elektrone nie en oortree daardeur oktetreël. Dus, as die atome individueel in ag geneem word, volg O en N oktetreël, terwyl H dit nie doen nie as gevolg van sy minder elektron in sy subskulpe of lae valensie.

Is HNO oplosbaar in water?

HNO Lewis-struktuur is oplosbaar in water aangesien dit een elektrongereduseerde spesie NO is-.

Dit is die gekonjugeerde suur van die NO- groep wat. Hulle bestaan ​​as polêre ione en word goed opgelos in water deur ladingskeiding. Die bestaan ​​daarvan in oplossingsfase is egter net van korte duur.

Is HNO 'n suur of basis?

HNO Lewis-struktuur is 'n indrukwekkende suur. Die proton gaan maklik verlore wanneer dit in 'n basiese oplossing opgelos word.

Studies gaan egter steeds oor die suur en ander chemiese eienskappe daarvan. Omdat dit as 'n intermediêre bestaan, is ondersoeke wat uitgevoer moet word, moeilik en ingewikkeld.

Gevolgtrekking:

HNO lewis struktuur is 'n intermediêre spesie met 'n baie kort leeftyd wat 'n gebuigde vormstruktuur aanneem met baie lae bindingsdissosiasie-energieë wat sy lae stabiliteit aandui.

Nandita Biswas

Hallo. Ek doen my Meestersgraad in Chemie met 'n spesialisering in organiese en fisiese chemie. Ek het ook twee projekte in chemie gedoen - Een wat handel oor kolorimetriese skatting en bepaling van ione in oplossings. Ander in Solvatochromism bestudeer fluorofore en hul gebruike in die veld van chemie saam met hul stapeleienskappe op emissie. Ek het ook gespesialiseer in Resin chemikalieë. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/nandita-biswas-244b4b179

Onlangse plasings