3 feite oor die gebruik van treffer in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die verlede, hede of toekomstige tyd van elke werkwoord in die Engelse taal moet diep waargeneem word. Kom ons verstaan ​​die gebruik van die woord "slaan" in verskillende tydsvorme.

"Tref" as 'n werkwoord beteken die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan. Die verlede tyd van hierdie werkwoord bly presies dieselfde en so ook die toekomstige tyd weergawe. Die vervoegingstruktuur van die bogenoemde tydvorme kan wissel na gelang van een of ander omstandighede.

"Tref" soos hierbo verduidelik, het vorme in al drie die tye en is dikwels gekonjugeerde verskillend in die drie onderskeie vorme. Laat ons dit verstaan ​​deur verder te verken.

Tref in huidige tyd

Die werkwoord "slaan" het sy basisvorm in die teenwoordige tyd, net soos alle ander werkwoorde. Kom ons kyk dus na die onderwerp in sy huidige tydsvorm.

"Tref" word gebruik in teenwoordige tyd soos dit is en wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan in die huidige tyd plaasvind. Nog 'n vervoegingsweergawe daarvan is "slaan" en word voorafgegaan deur hulpwerkwoorde wat dit die eienskap van die teenwoordige tyd gee soos 'am', 'is', 'is', ens.

Wanneer kan "treffer" in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan "treffer" in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in eenvoudige teenwoordige tyd wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het in die hede plaasgevind het.
2. Huidige Deurlopende Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in aanwesig deurlopend gespanne wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan is in die proses om in die hede plaasvind.
3. Present Perfect Tense"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in volmaakte tyd aanwesig wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het volledig in die hede plaasgevind.
4. Present Perfect Continuous Tense"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in perfekte volmaakte tyd aanwesig wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het in die verlede begin plaasvind en gaan voort om in die hede plaas te vind.
Tye wanneer "treffer" in verskillende huidige tydvorme gebruik word.

Voorbeelde van "treffer" wat in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik word.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie skrynwerker tref sy hamer op die spyker sodat dit hom so vinnig moontlik in die hout inbed sonder die moeite om weer en weer daaroor te gaan.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "treffer" in sy eenvoudige teenwoordige tyd vorm en wat aangedui kan word deur sy vervoegingsvorm wat ook die basisvorm is, tesame met sy plek tussen die onderwerp en voorwerp versterk sy eienskap verder as 'n werkwoord.
2. Huidige Deurlopende TydDie skrynwerker slaan sy hamer op die spyker sodat dit hom so vinnig moontlik in die hout inbed sonder die moeite om weer en weer daaroor te gaan.Hier, in hierdie sin, is die woorde "slaan" gebruik in die huidige aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord "is" daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan sy einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp.
3. Present Perfect TenseDie skrynwerker getref het sy hamer op die spyker sodat dit hom so vinnig moontlik in die hout inbed sonder die moeite om weer en weer daaroor te gaan.In die geskrewe stelling word die verlede deelwoord “treffer” wat dui op die voltooiing van die handeling, geplaas na die hulpwerkwoord “het” na die onderwerp geplaas, en voor die voorwerp van die sin om die volmaakte tyd aanwesig vorm.
4. Present Perfect Continuous TenseDie skrynwerker geslaan het sy hamer op die spyker sodat dit hom so vinnig moontlik in die hout inbed sonder die moeite om weer en weer daaroor te gaan.Die hele frase "het geslaan" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n perfekte volmaakte tyd aanwesig en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen.
Voorbeelde van "treffer" in verskillende teenwoordige tydvorme.

Tref in verlede tyd

Selfs al word die werkwoord "slaan" gereeld in die verlede tyd gebruik, kan die vervoegingseienskappe daarvan verander. Laat ons dit nou ondersoek.

"Tref" word gebruik in verlede tyd wanneer die aksie om iemand of iets met geweld te slaan spesifiek in die verlede tyd plaasvind. "Tref" in sy verledetydvervoeging bly meestal dieselfde, tensy dit in enige vorm van aaneenlopende tyd gebruik word wat in hierdie geval ook 'treffend' sou wees.

Wanneer kan "treffer" in verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan "treffer" in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels in eenvoudig gebruik verlede tyd wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verlede aaneenlopende tyd toe die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan was in die proses om in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede Volmaakte Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verby perfekte tyd wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het volledig in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verlede perfek deurlopend gespanne die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan het in die verlede begin plaasvind en in die verlede bly plaasvind het.
Tye wanneer "treffer" in verskillende verledetydvorme gebruik word.

Voorbeelde van "treffer" wat in verskillende verledetydvorme gebruik word.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie man tref die blou motor het gister met sy eie motor op die sypaadjie geparkeer aangesien hy blykbaar nie opgemerk het waar hy ry nie.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "treffer" in sy eenvoudige verlede tyd vorm en dit kan aangedui word deur sy plek tussen die subjek en voorwerp verder wat sy eienskap as werkwoord stol. Aangesien “treffer” in die verledetydsvorm presies dieselfde is as teenwoordige tyd, word die verlede tyd in hierdie geval aangedui deur die vermelding van die tyd 'gister'.
2. Verlede Deurlopende TydDie man was slaan die blou motor het gister met sy eie motor op die sypaadjie geparkeer aangesien hy blykbaar nie opgemerk het waar hy ry nie.Hier, in hierdie sin, is die woorde "was slaan" gebruik in die verlede aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord “was” daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan sy einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp.
3. Verlede Volmaakte TydDie man getref het die blou motor het gister met sy eie motor op die sypaadjie geparkeer aangesien hy blykbaar nie opgemerk het waar hy ry nie.In die geskrewe verklaring word die verlede deelwoord “treffer” wat dui op die voltooiing van die handeling, geplaas na die hulpwerkwoord “het” geplaas na die onderwerp, en voor die voorwerp van die sin om die verby perfekte tyd vorm.
4. Past Perfect Continue TydDie man geslaan het die blou motor het gister met sy eie motor op die sypaadjie geparkeer aangesien hy blykbaar nie opgemerk het waar hy ry nie.Die hele frase "het geslaan" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n verlede volmaakte aaneenlopende tyd en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen.
Voorbeelde van "treffer" in verskillende verlede tydsvorme.

Tref in toekomende tyd

Natuurlik word "slaan" in sy werkwoordvorm dikwels op 'n verskeidenheid maniere gebruik, insluitend die toekomende tyd. Kom ons kyk nou net in meer detail hierna.

"Tref" word gebruik in toekomstige tyd soos dit ook is en ook wanneer die treffende optrede teenoor iemand of iets veral in die toekomende tyd plaasvind. In die geval van toekomende tyd ook, word treffer gebruik soos dit is. Die enigste aanduiding van sy toekomstige tydsaspek is deur die modale werkwoord 'sal' of 'sal'.

Wanneer kan "treffer" in toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan "treffer" in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels in eenvoudig gebruik toekomstige tyd wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan sal in die toekoms plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekomstige aaneenlopende tyd die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan sal in die proses wees om in die toekoms plaas te vind.
3. Toekomstige volmaakte tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekoms volmaakte tyd wanneer die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan in die toekoms heeltemal sal plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyd"Tref" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekoms volmaak voortdurende tyd die daad om iemand of iets met heelwat geweld te slaan sal in die toekoms begin plaasvind en in die toekoms self voortgaan om plaas te vind.
Tye wanneer "treffer" in verskillende toekomstige tydvorme gebruik word.

Voorbeelde van "treffer" wat in verskillende toekomstige tydvorme gebruik word.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie prokureurs sal slaan ons maatskappy met 'n regskennisgewing baie gou as ons hulle nie ten minste volgende week 'n antwoord gee nie.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "sal tref" in sy gebruik eenvoudige toekomstige tyd vorm en wat aangedui kan word deur sy vervoegingsvorm en sy plek tussen die onderwerp en voorwerp versterk sy eienskap as 'n werkwoord verder. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die eenvoudige toekomende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie prokureurs sal slaan ons maatskappy met 'n regskennisgewing baie gou as ons hulle nie ten minste volgende week 'n antwoord gee nie.Hier, in hierdie sin, is die woorde "sal slaan" gebruik in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord “wees” daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan sy einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die toekomstige aaneenlopende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
3. Toekomstige volmaakte tydDie prokureurs sal tref ons maatskappy met 'n regskennisgewing baie gou as ons hulle nie ten minste volgende week 'n antwoord gee nie.In die geskrewe verklaring word die huidige deelwoord “sal getref het” wat dui op die voltooiing van die handeling, na die hulpwerkwoord “het” geplaas na die onderwerp en voor die voorwerp van die sin geplaas om die toekoms volmaakte tyd vorm.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie prokureurs sal geslaan het ons maatskappy met 'n regskennisgewing baie gou as ons hulle nie ten minste volgende week 'n antwoord gee nie.Die hele frase "sal geslaan het" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n toekoms volmaakte aaneenlopende tyd en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
Voorbeelde van "treffer" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Soos blyk uit die feite, as die onderliggende essensiële begrippe reg begryp word, kan die woord "Tref" dus maklik as 'n werkwoord in Engels vervoeg word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings