HIO3 Lewis-struktuur, kenmerke: 19 feite wat jy moet weet


In hierdie artikel, "hio3 lewis struktuur" word verskillende feite soos Lewis struktuur, formele lading berekening, oplosbaarheid, suurheid ens kortliks bespreek.

HIO3, bekend as joodsuur, is 'n wit en wateroplosbare verbinding met 'n molekulêre gewig van 175.91 g/mol. Dit is een van die mees stabiele oksosure tussen al die halogene. Jodium is in +5 oksidasietoestand in HIO3. Jodiumsuur word gebruik in die sintese van natriumkaliumjodaat om die jodiuminhoud van sout te verhoog.

Kom ons fokus op die volgende bespreking van HIO3.

Hoe om HIO te teken3 lewis struktuur?

Lewisstruktuur ook bekend as Lewis-elektronpuntstruktuur toon die binding tussen atome sowel as die alleenpare of nie-bindende elektrone in die molekule.

 1. Bepaling van die valenselektrone: Waterstof, jodium, suurstof het een, sewe en ses elektrone in hul onderskeie valensdop.
 2. Om die bindingselektrone uit te vind:  Jodium is geheg met twee suurstofatome deur twee dubbelbindings en aan een hidroksielgroep deur 'n enkelbinding. Daarom is vyf valenselektrone van jodium en twee elektrone van elk van die suurstof betrokke by bindingsvorming.
 3. Bepaling van die nie-bindende elektrone:  Twee valenselektrone van jodium en vier valenselektrone van elk van die suurstof neem nie deel aan bindingsvorming nie. Hulle bly as nie-bindende elektronpare.
hio3 lewis struktuur
HIO3 Lewis-struktuur

HIO3 Lewis Struktuur Vorm

Hibridisering van die sentrale atoom is die hoofterm om die molekulêre vorm of geometrie te bepaal in afwesigheid van enige afstoting wat bindingspare en alleenpare insluit. Hierdie afstotende faktore het 'n groot effek op die molekulêre vorm.

Vir die bogenoemde afstoot, HIO3 is afgewyk van sy geometriese struktuur. In HIO3, altesaam twee dubbelbindings en een enkelbinding is teenwoordig tussen jodium en suurstofatoom. Jodium is sp3 gehybridiseer in HIO3 molekule. Die geometrie van enige sp3-gehibridiseerde atoom moet viervlakkig wees, maar as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar, die werklike struktuur van HIO3 is trigonaal piramidaal.

Vorm van HIO3.
Image Credit: Snaakse bok.

HIO3 Lewis Struktuur Formele aanklag

Formele lading is die lading van enige atoom wat op daardie atoom gewoon het as al die bindingselektrone gelyk gedeel word. Een formule word ingestel om die formele lading te bereken.

 • Formele lading = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)
 • Formele lading van jodium = 7 – 2 – (10/2) = 0
 • Formele lading van elk van die suurstofatoom = 6 – 4 – (4/2) = 0
 • Formele lading van waterstofatoom = 1 – 0 – (2/2) = 0

HIO3 Lewis Struktuurhoek

Lewisstruktuur hoek dui die bindingshoek aan, wat afhang van die hibridisasie sentrale atoom. In HIO3, sentrale atoom jodium is sp3 verbaster. Die ideale meetkunde van 'n sp3 gehybridiseerde atoom is tetraëdries.

Jodium het twee valenselektrone oor as nie-bindende elektronpare. Werklike meetkunde van HIO3 is tetraëdries volgens sy verbastering. Maar die vierde hoekpunt van tetraëder word vervang deur 'n eensame paar in plaas van enige atoom. Dus word die vorm van die molekule trigonaal piramidaal en die bindingshoek sal 120 wees0.

Lees meer oor H2CO Lewis struktuur

HIO3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël bepaal dat enige atoom die elektronkonfigurasie moet bereik wat moet ooreenstem met die elektronkonfigurasie van sy naaste edelgas volgens die periodieke tabel.

Oktetreël word in HIO oortree3 omdat jodium reeds sewe elektrone in sy buitenste dop het. Nadat binding met drie suurstofatome (twee suurstofatome en een hidroksielgroep) gevorm is, kry jodium nog vyf elektrone in sy valensdop. Maar die naaste edelgas van jodium is Xenon met elektronkonfigurasie 5s2 5p6. Die aantal valensieskilelektrone stem dus nie ooreen met die Xenon-valensiedopelektrone nie.

Oktetreël word in suurstofatome bevredig. Suurstof het reeds ses buitenste mees dop elektrone en nadat dit twee bindings gevorm het, deel dit agt elektrone en pas by sy naaste edelgas (Neon) elektronkonfigurasie (2s)2 2p6).

Waterstof gehoorsaam nie die oktetreël nie, dit gehoorsaam eerder duplet. Dit het een elektron en na bindingsvorming kry dit nog 'n elektron in sy valensdop, wat ooreenstem met die elektronkonfigurasie van Helium (1s2).

HIO3 Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare neem oor die algemeen nie deel aan bindingsvorming met ander atome nie. Hulle speel 'n beduidende rol in die struktuurbepaling van enige molekule omdat hulle betrokke is by verskillende afstoting wat die struktuur beïnvloed.

 • Nie-gebonde elektron = Totale aantal valanselektrone – aantal gebonde elektrone.
 • Nie-bindende elektron van elk van die suurstofatoom = 6 – 2 = 4 of 2 alleenpare.
 • Nie-bindende elektron van jodium = 7 – 5 = 2 of 1 paar eensame elektrone.
 • Nie-bindende elektron van waterstof = 1 – 1 = 0

HIO3 Valensie-elektrone

Enige atoom word omring deur elektrone in hul onderskeie dop. Onder hulle is valenselektrone die buitenste mees dop elektrone wat die losweg aan die kern gebind is (as gevolg van groter afstand vanaf kern) en die meeste reaktief met vergelyking met die binneskil elektrone omdat binneste dop elektrone styf met die kern gebind is as gevolg van aantrekkingskrag .

Jodium het sewe elektrone in sy 5s en 5p elektrone (5s2 5p5). Elkeen van die suurstof het ses elektrone in sy 2s- en 2p-orbitale (2s2 2p4). Waterstof het een elektron (1s1) en dit is sy enigste valenselektrone.

Daarom is totale valenselektrone in HIO3 = [1+7+ (3×6)] = 26.

HIO3 oplosbaarheid

 HIO3 is 'n wit, wateroplosbare verbinding. Dit los in water op. Die oplosbaarheid van HIO3 in water is 269 g/100 ml, wat aandui dat dit hoogs oplosbaar in water is. Die waterige oplossing daarvan is suur van aard.

Is HIO3 'n sterk suur?

Ja, HIO3 is 'n sterk suur. Jodium in HIO3 is 'n elektronegatiewe atoom. Die OH-binding word dus polêr en waterstofioon kan maklik uit HIO uitgeskakel word3. Na uitskakeling van H+ ioon die gekonjugeerde basis IO3-gevorm kry stabilisering deur vervoeging.

Daarom kan waterstofioon maklik uit HIO uitgeskakel word3. Uit bogenoemde verduideliking word die gevolgtrekking gemaak dat HIO3 is 'n sterk suur.

Is HIO3 'n oksideermiddel?

Ja, HIO3 is 'n sterk oksideermiddel. Dit kan HI oksideer om molekulêre jodium te vorm. Hierdie oksideermiddel word gebruik in die jodiumreaksie van alkaan om die neweproduk HI te vernietig.

CH3CH3 + I CH3CH3I + HI (in die teenwoordigheid van lig).

Hi is 'n baie sterk reduseermiddel wat alkieljodied weer na alkaan omskakel en die verlangde reaksie word belemmer. Dus, HIO3 word gebruik om HI te oksideer in molekulêre jodium (I2) om uit die reaksiemedium te verwyder.

Is HIO3 ionies of molekulêr?

HIO3 is 'n ioniese verbinding. Jodium is in +5 oksidasietoestand in HIO3. Dit kan in twee teenoorgestelde ione H gedissosieer word+ en IO3-.

HIO3=H+ + IO3-.

Is HIO3 sterker as HBrO3?

Nee, HBrO3 is sterker suur as HIO3. Die rede hieragter is die groter elektronegatiwiteit van Br as I. Br trek die Br-O-gebonde elektronpaar na homself toe as die jodium. Vir die groter verskuiwing van gebonde elektronpare na die sentrale atoom, word die OH-binding meer polêr in HBrO3 as HIO3.

Dus H+ ioon kan maklik uit HBrO uitgeskakel word3 met betrekking tot HIO3. Aangesien suurheid afhang van die eliminasie van H+ , HBrO3 toon sterker suurheid as HIO3.

Is HIO3 binêr of oksuur?

Binêre sure is dié waarin waterstof gekombineer word met 'n tweede nie-metaalatoom soos HCl, HI, HBr ens. en oksuur word gedefinieer as die suur waarin suurstofatoom teenwoordig is en ten minste een waterstofatoom geheg is met suurstof wat kan dissosieer in H+ katioon en 'n anioon wat suurstof bevat.

Uit bogenoemde definisie, dit is duidelik dat HIO3 'n oksuur is (jodiumoksiesuur), omdat dit suurstof bevat en dit in H gedissosieer kan word+ en IO3-. Dit staan ​​bekend as jodiumsuur.

Is HIO3 amfoteries?

Amfoteries word gedefinieer as daardie verbindings wat as suur sowel as basis kan optree. HIO3 is nie 'n amfoteriese verbinding nie. Dit is 'n sterk suur.

Is HIO3 of HIO2 'n sterker suur?

HIO3 is sterker suur as HIO2 want HIO3 bevat meer suurstof as HIO2. Na H+ eliminasie, word die gekonjugeerde suur wat gevorm word gestabiliseer deur die resonansie effek. In HIO3, IO3-gekonjugeerde basis word gevorm en IO2- is gevorm vir HIO2. Die gekonjugeerde basis van HIO3 word in 'n groter mate gestabiliseer as die gekonjugeerde basis van HIO3 as gevolg van delokalisering van elektrondigtheid oor meer atome in HIO3 (drie suurstofatome en een jodiumatoom) met betrekking tot HIO2 (twee suurstof- en een jodiumatoom).

Gevolgtrekking

Uit die bogenoemde artikel oor HIO3, kan die gevolgtrekking gemaak word dat HIO3 is 'n ioniese suur met sp3 hibridisasie en trigonale planêre struktuur. Dit is 'n sterk oksideermiddel en word in die soutbedryf gebruik vir die sintese van natriumkaliumjodaat wat 'n baie belangrike reagens vir analitiese chemie is.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings