3 Feite oor die gebruik van Hide In Tense (hede, verlede en toekoms)


Die verlede, hede of toekomstige tyd moet gebruik word met elke werkwoord wat daar in die Engelse taal is. Kom ons ondersoek die woord "versteek" in elk van sy vorme van tye.

"Steek”As 'n werkwoord beteken die aksie om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg. Die verlede tyd van hierdie werkwoord is "versteek" of "versteek" en die toekomende tyd is "sal wegsteek." Die vervoegingstruktuur van die bogenoemde tydvorme kan verskil na gelang van die omstandighede.

“Versteek” soos hierbo verduidelik, het vorme in al drie die tye en is gekonjugeerde verskillend in die drie onderskeie vorme. Ons moet 'n beter begrip hiervan kry deur verder te verken.

Skuil in die teenwoordige tyd

Die werkwoord “wegsteek” het sy basisvorm in die teenwoordige tyd, net soos alle ander werkwoorde. Laat ons dus net na die onderwerp in sy huidige tydsvorm kyk.

"Versteek" word gebruik in teenwoordige tyd soos dit is en wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg in die huidige tyd plaasvind. Ander vervoegingsweergawes daarvan "wegkruip" en word dikwels voorafgegaan deur hulpwerkwoorde wat dit die eienskap van die huidige tyd gee soos 'am', 'is', 'is', ens.

Wanneer kan "wegsteek" in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “wegsteek” in onderskeie huidige tydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in eenvoudige teenwoordige tyd wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het in die hede plaasgevind het.
2. Huidige Deurlopende Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in aanwesig deurlopend gespanne wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg in die proses om in die hede plaasvind.
3. Present Perfect Tense"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in volmaakte tyd aanwesig wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het volledig in die hede plaasgevind.
4. Present Perfect Continuous Tense"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in perfekte volmaakte tyd aanwesig wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het in die verlede begin plaasvind en gaan voort om in die hede plaas te vind.
Tye wanneer “wegsteek” in verskillende huidige tydvorme gebruik word.

Voorbeelde van "versteek" wat in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik word.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie studente verberg hul selfone wanneer 'n onderwyser die klaskamer binnekom sodat hulle vrygestel word van gekonfiskeer word of straf in die gesig staar.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "versteek" in sy gebruik eenvoudige teenwoordige tyd vorm en wat aangedui kan word deur sy vervoegingsvorm wat in hierdie geval die basis- of stamvorm is; en sy plek tussen die onderwerp en objek versterk sy eienskap as werkwoord verder.
2. Huidige Deurlopende TydDie studente skuil hul selfone wanneer 'n onderwyser die klaskamer binnekom sodat hulle vrygestel word van gekonfiskeer word of straf in die gesig staar.Hier, in hierdie sin, is die woorde "kruip weg" in die huidige aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord "is" daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan sy einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp.
3. Present Perfect TenseDie studente weggesteek het hul selfone wanneer 'n onderwyser die klaskamer binnekom sodat hulle vrygestel word van gekonfiskeer word of straf in die gesig staar.In die geskrewe verklaring word die verlede deelwoord "versteek" wat dui op die voltooiing van die handeling, na die hulpwerkwoord "het" geplaas na die onderwerp, en voor die voorwerp van die sin geplaas om die volmaakte tyd aanwesig vorm.
4. Present Perfect Continuous TenseDie studente het weggekruip hul selfone wanneer 'n onderwyser die klaskamer binnekom sodat hulle vrygestel word van gekonfiskeer word of straf in die gesig staar.Die hele frase "het weggekruip" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n perfekte volmaakte tyd aanwesig en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen.
Voorbeelde van “wegsteek” in verskillende teenwoordige tydvorme.

Skuil in verlede tyd

Alhoewel die werkwoord "wegsteek" gereeld in die verlede tyd gebruik word, kan die vervoegingseienskappe daarvan verander. Laat ons dit nou ondersoek.

"Versteek" word gebruik in verlede tyd as óf 'versteek' of 'versteek'. Wanneer die proses om iets vir iemand anders weg te steek spesifiek plaasvind in 'n tyd wat verby is, dui dit op die aksie van wegkruip in die verlede tyd. Die hulpwerkwoorde wat dit sy verledetydseienskappe verleen, is 'was', 'was', 'het', ens.

Wanneer kan "wegsteek" in verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan “wegsteek” in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels in eenvoudig gebruik verlede tyd wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verlede aaneenlopende tyd wanneer die proses van die wegsteek van 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders was in die proses om in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede Volmaakte Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verby perfekte tyd wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het volledig in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in verlede perfek deurlopend gespanne die aksie om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg het in die verlede begin plaasvind en in die verlede bly plaasvind het.
Tye wanneer "wegsteek" in verskillende verledetydsvorme gebruik word.

Voorbeelde van "versteek" wat in verskillende verledetydsvorme gebruik word.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie broers en susters verborge hul speelgoed van hul neefs wat hulle vir die eerste keer van 'n ander dorp besoek het aangesien hulle nie hul kosbare goed met nuwe gesigte wou deel nie.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "hid" in sy gebruik eenvoudige verlede tyd vorm en wat aangedui kan word deur sy vervoegingsvorm en sy plek tussen die onderwerp en voorwerp versterk sy eienskap as 'n werkwoord verder.
2. Verlede Deurlopende TydDie broers en susters het weggekruip hul speelgoed van hul neefs wat hulle vir die eerste keer van 'n ander dorp besoek het aangesien hulle nie hul kosbare goed met nuwe gesigte wou deel nie.Hier, in hierdie sin, is die woorde "het weggekruip" gebruik in die verlede aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord "was" daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan die einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp.
3. Verlede Volmaakte TydDie broers en susters weggesteek het hul speelgoed van hul neefs wat hulle vir die eerste keer van 'n ander dorp besoek het aangesien hulle nie hul kosbare goed met nuwe gesigte wou deel nie.In die geskrewe verklaring word die verlede deelwoord “versteek” wat dui op die voltooiing van die handeling, geplaas na die hulpwerkwoord “het” geplaas na die onderwerp, en voor die voorwerp van die sin om die verby perfekte tyd vorm.
4. Past Perfect Continue TydDie broers en susters weggekruip het hul speelgoed van hul neefs wat hulle vir die eerste keer van 'n ander dorp besoek het aangesien hulle nie hul kosbare goed met nuwe gesigte wou deel nie.Die hele frase "het weggekruip" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n verlede volmaakte aaneenlopende tyd en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen.
Voorbeelde van “wegsteek” in verskillende verledetydsvorme.

Versteek in toekomstige tyd

Natuurlik word "wegsteek" in sy werkwoordvorm dikwels op 'n verskeidenheid maniere gebruik, insluitend die toekomende tyd. Kom ons kyk nou in meer detail hierna.

"Versteek" word gebruik in toekomstige tyd wanneer die verberging van 'n ding vir iemand veral in die toekomende tyd gaan plaasvind. Hierdie werkwoord funksioneer selfs in hierdie vorm op die fondamente van vorige en huidige deelwoorde en slegs modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' vertoon sy eienskappe in die toekomende tydsvorm.

Wanneer kan "wegsteek" in toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan "wegsteek" in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels in eenvoudig gebruik toekomstige tyd wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg in die toekoms plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekomstige aaneenlopende tyd die aksie om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg sal in die proses wees om in die toekoms plaas te vind.
3. Toekomstige volmaakte tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekoms volmaakte tyd wanneer die proses om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg in die toekoms heeltemal sal plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyd"Versteek" in sy werkwoordvorm word dikwels gebruik in toekoms volmaak voortdurende tyd die aksie om 'n voorwerp of 'n idee vir iemand anders te verberg sal in die toekoms begin plaasvind en in die toekoms self voortgaan om plaas te vind.
Tye wanneer "versteek" in verskillende toekomstige tydvorme gebruik word.

Voorbeelde van "versteek" wat in verskillende toekomstige tydvorme gebruik word.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie beskuldigde sal wegkruip al die getuienis teen hulle en dan sal ons geen saak hê om aan te bied nie, aangesien bewys die een en enigste ding is wat die gereg die meeste waardeer.In hierdie gegewe voorbeeld is die woord "sal wegkruip" in sy gebruik eenvoudige toekomstige tyd vorm en wat aangedui kan word deur sy vervoegingsvorm en sy plek tussen die onderwerp en voorwerp versterk sy eienskap as 'n werkwoord verder. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die eenvoudige toekomende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie beskuldigde sal wegkruip al die getuienis teen hulle en dan sal ons geen saak hê om aan te bied nie, aangesien bewys die een en enigste ding is wat die gereg die meeste waardeer.Hier, in hierdie sin, is die woorde "sal wegkruip" gebruik in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm soos blyk uit die hulpwerkwoord “wees” daarvoor en ook sy vervoegde weergawe met 'n '-ing' aan sy einde saam met sy plasing tussen die onderwerp en voorwerp. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die toekomstige aaneenlopende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
3. Toekomstige volmaakte tydDie beskuldigde sal verborge al die getuienis teen hulle en dan sal ons geen saak hê om aan te bied nie, aangesien bewys die een en enigste ding is wat die gereg die meeste waardeer.In die geskrewe verklaring word die verlede deelwoord "sal weggesteek" wat dui op die voltooiing van die handeling, na die hulpwerkwoord "het" geplaas na die onderwerp, en voor die voorwerp van die sin geplaas om die toekoms volmaakte tyd vorm.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie beskuldigde sal weggekruip het al die getuienis teen hulle en dan sal ons geen saak hê om aan te bied nie, aangesien bewys die een en enigste ding is wat die gereg die meeste waardeer.Die hele frase "sal weggekruip het" het 'n kwaliteit van voltooiing sowel as voortsetting wat dit 'n toekoms volmaakte aaneenlopende tyd en ook omdat dit toevallig die kwaliteit van handeling wat deur die subjek uitgevoer word aan die objek leen. Gewoonlik is die hoofwerkwoord in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd in sy huidige deelwoordvorm.
Voorbeelde van "wegsteek" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Soos blyk uit die feite, as die onderliggende essensiële begrippe korrek begryp word, kan die woord "Versteek" dus maklik as 'n werkwoord in Engels vervoeg word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings