15 feite oor HI + HNO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

HI is 'n kleurlose vloeibare gas, en HNO3 (Salpetersuur) is 'n rooi-geel rokende vloeistof met 'n verstikkende reuk. Laat weet ons 'n paar feite oor hoe hierdie twee op mekaar reageer.

HI is die sterkste suur onder die waterstofhaliede en 'n sterk reduseermiddel. Aan die ander kant, HNO3 is een van die sterk sure en is 'n oksideermiddel.

In hierdie artikel sal ons die produkte onder verskillende reaksietoestande bespreek, die reaksie, omkeerbaarheid, tipe en vele meer feite oor die reaksie tussen HI en HNO balanseer.3 in meer diepte.

Wat is die produk van HI en HNO3

Hoofsaaklik stikstofoksied(NEE), Jodium (I2), En H2O is die produkte van die reaksie tussen HI en HNO3 . Maar in een of ander reaksietoestand produseer dit HIO3 as 'n tussenganger.

 • Indien die kons. salpetersuur hoog is (60% oplossing), dan reageer dit met waterstofjodied om HIO te produseer3, GEEN2, en H2O. Die reaksieskema is: 6HNO3 + HI = HOO3 +6NEE2 + 3 uur2O
 • Indien die kons. Van HI is hoër as die kons. van HNO3, dan reageer dit om stikstofoksied (NO), jodium (I2), En H2O. Die reaksieskema is: 6HI + 2HNO3 = 2NO + 3I2 + 4 uur2O

Watter tipe reaksie is HI + HNO3

Die tipe reaksies tussen HI en HNO3 is Redoksreaksie , Onomkeerbare reaksie , Endotermiese reaksie .

Hoe om HI + HNO te balanseer3

 • Die ongebalanseerde redoksreaksie is soos volg: HI + HNE3 → ek2 +NEE +H2O
 • Nadat ons die I-atoom en N-atoom gebalanseer het, kry ons die vergelyking as: 2HI + HNO3 → ek2 +NEE +H2O
 • Vind eers die oksidasiegetalle van elke atoom om te vind watter atome geoksideer en gereduseer word. Uit die bogenoemde reaksieskema kan ons 'n tabel maak oor die oksidasietoestande van elke atoom.
atomeAAN aan die reaktantkant AAN aan die produkkant
I-10
N+5+2
0-2-2
Oksidasiegetalle van elke atoom
 • Die oksidasiegetal van jodium verander van -1 na 0. die verandering in oksidasiegetal vir een atoom is een, vir twee atome is die totale verandering in ON 2 eenhede.
 • Die oksidasiegetal van N verander van +5 na +2. die totale verandering in ON vir een N-atoom is 3 eenhede.
 • Die afname in die AAN word gebalanseer met die afname in die AAN deur kruisvermenigvuldiging.

(2I- → ek2) *3

(HNO3 → NEE) *2

 • Die vergelyking word: 6HI + 2HNO3 = 2NO + 3I2 + H2O
 • Uiteindelik balanseer ons die H2O deur die suurstofatome aan beide kante te kontroleer.
 • Daarom is die finale gebalanseerde vergelyking: 6HI ​​+ 2HNO3 = 2NO + 3I2 + 4 uur2O
 • Deur die Ioon-elektronmetode kan ons dit ook doen:-

2N(V) + 6e- → 2n(II)   (vermindering)

6I(1) – 6e- → 6I(0)  (oksidasie)

 • Daarna kontroleer ons die suurstofatoom aan beide kante en balanseer die vergelyking deur H by te voeg2O.

HI + HNE3 titrasie

Die titrasie tussen HI en HNO3 kan nie direk gedoen word nie aangesien hierdie twee reaktante sterk sure is.

HI + HNE3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van HI + HNO3 is:-

6H+ +6 ek- + 2H+ + 2NIE3- = 2NO + 3I2 + 4 uur+ +4OH-

·       As HI en HNO3 is sterk sure, dus in waterige oplossing ontbind HI tot H+ en
I-  ione.

·        ENT3 ontbind tot H+ en nee3- ione onderskeidelik.

·       In die produkkant soos ek2 en NO is gasse sodat hulle nie ontbind in
ione.

·      H2O ioniseer tot H+ en OH- ione.

·      Dus na ontbinding in ione word die netto ioniese vergelyking:-

                   6H+ +6 ek-+ 2H+ + 2NIE3- = 2NO + 3I2 + 4 uur++4OH-

HI + HNE3 gekonjugeerde pare

HI + HNE3  het gewoonlik nie gekonjugeerde pare nie, aangesien hierdie twee mekaar nie verbind om geneutraliseerde verbindings te gee nie.

 • HI is 'n sterk suur, so in 'n waterige oplossing skenk dit die proton sodat die I- is die gekonjugeerde basis van HI.
 • ENT3 is 'n sterk suur. Dit skenk sy proton vinnig. GEEN3- is die gekonjugeerde basis van HNO3.

HI en HNO3 intermolekulêre kragte

In HI + HNO3 reaksie, is die volgende intermolekulêre kragte teenwoordig in die reaktantmolekules:

 • HI is 'n polêre kovalente sterk suur. Dit besit  Ioniese dipool-dipool interaksies, die belangrikste intermolekulêre kragte teenwoordig tussen Hen ekom die HI te vorm.
 • As HNO3  is 'n polêre kovalente molekule, Dit beskik oor dipool-dipool interaksies en Londense verstrooiingsmagte.
 • Die produk NO het 'n ongepaarde elektron, so dit is paramagneties in die natuur. Stikstofoksied kan dus deelneem aan dipool-dipool-interaksies en het ook swak van-der-wand-interaksies.
 • In ekslegs die Londense verspreidingskrag van aantrekking is teenwoordig aangesien dit 'n niepolêre kovalente molekule is.
 • In water is daar 'n intermolekulêre H-binding teenwoordig.

HI + HNE3 reaksie entalpie

Die reaksie-entalpie tussen die reaksie van HI en HNO3 is +85.06 kJ/mol.

Die standaard entalpieë van die vorming van reaktante en produkte is soos volg:

Molekules Entalpie van vorming (KJ/mol)
HI 25.94
ENT3 -173.1
H2O -286
I2 0
GEEN 90.25
Reaksie-entalpie van verbindings

Reaksie Entalpie ΔHf = Standaardentalpie van produkte – Standaardentalpie van reaktante

Dus ΔHf = [3*0+2*(90.25) +(-286)] – [6*(25.94) + 2*(-173.1)]

                = (-105.5) – (155.64-346.2) kJ/mol

                 = +85.06 kJ/mol

Is HI + HNO3 'n bufferoplossing

HI + HNE3 is nie 'n bufferoplossing nie aangesien HI 'n sterk suur is, en HNO3 is ook 'n sterk suur, so dit kan geen bufferoplossing produseer nie .As hierdie twee nie die P kan handhaaf nieH  van die oplossing.

Is HI + HNO3 'n volledige reaksie

Die HI + HNO3  reaksie is 'n volledige reaksie aangesien geen verdere reaksie daarna plaasvind nie, en ook geen terugwaartse reaksie plaasvind nie.

Is HI + HNO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die HI + HNO3 reaksie is endotermies van aard, aangesien die positiewe waarde (+85.06 KJ/mol) van die algehele reaksie-entalpie aandui dat die reaksie energie benodig om die reaksie in die voorwaartse rigting in die vorm van hitte uit te voer.

Is HI + HNO3 'n redoksreaksie

Die HI + HNO3  reaksie is 'n redoksreaksie waar oksidasie van I (-1 tot 0) en reduksie van N(+5 tot +2) gelyktydig plaasvind. Hier is HI 'n reduseermiddel, en HNO3 is 'n oksideermiddel.

gelyktydige oksidasie en reduksie

Is HI + HNO3 'n neerslagreaksie

Die HI + HNO3  reaksie is nie 'n neerslagreaksie nie, want niks het hier as 'n produk neergeslaan nie.

Is HI + HNO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

Die HI + HNO3  reaksie is 'n onomkeerbare reaksie, aangesien al die reaktante hier op mekaar reageer om die produkte te vorm, wat nie in hierdie reaksietoestand kan terug keer na die beginmateriale nie. 

Is HI + HNO3 verplasingsreaksie

Die HI + HNO3   reaksie is nie 'n verplasingsreaksie soos hier, geen atome word deur mekaar verplaas om die produkte te vorm nie.

Gevolgtrekking

ENT3 ontbind in die water, NEE2, en O2. HI is 'n sterk suur wat met HNO reageer3 om 'n kleurlose neutrale gas NO. Hierdie tipe reaksie het ook baie belangstelling in die veld van organiese chemie.

Scroll na bo